Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 3668 за запитом джерела

найбільшу питому вагу серед джерел набору персоналу є інші джерела (через Інтернет, кадрове чи рекрутингове агенство тощо), значна частина працівників отримала посаду завдяки рекомендаціям співробітників (...
найбільшу питому вагу серед джерел набору персоналу є інші джерела (через Інтернет, кадрове чи рекрутингове агенство тощо), значна частина працівників отримала посаду завдяки рекомендаціям співробітників (...
...що у зарубіжних та вітчизняних джерелах немає єдиного визначення грошового потоку. Адже вжитий відокремлено і без певних характеристик цей термін не має значного змістовного навантаження.... Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти. До власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток.
...від того, наскільки раціонально сформовані джерела фінансування поточних активів (абсолютного капіталу). У звітному році на підприємстві зросла сума основних засобів на 164,5 тис.грн....структури засобів підприємства і структури джерел їхнього формування. Основними інформаційними джерелами зовнішнього фінансового аналізу, проведеного в даній роботі, є "Баланс підприємства" (Форма №1) та "Звіт про ...
...1.2 Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства 1.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства 1.4 Поняття аналізу ліквідності балансу та показники ліквідності 1.5 ...2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства 2.3 Аналіз фінансової стійкості 2.4 Аналіз показників ліквідності 2.5 Аналіз рентабельності виробництва 2.6 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів в бюджетній установі ... Джерелами її фінансування є кошти міського бюджету. Школа здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності та веде статистичну звітність.
...морального виховання дошкільників у педагогічних джерелах…………………………………………………………………..…....6 1.2. Виховні можливості народної казки у контексті завдань морального виховання……………………………………………………………………...11 1.3....36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..……….38 ДОДАТКИ……………………………………………………………..…………….41 ВСТУП Актуальність дослідження. Моральне виховання з перших років життя дитини спрямоване на формування моральної позиції, ціннісних орієнтирів, ...
Сутність та види альтернативних джерел енергії…………………….…5 1.2. Необхідність використанння альтернативної енергетики країнами ЄС……………………………………………………………………………...13 РОЗДІЛ 2.МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЄС. 2.1....Аналіз використання альтернативних джерел енергії країнами членами ЄС………………………………………...………………………...………….22 РОЗДІЛ 3.СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС З ДЕРЖАВАМИ СВІТУ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 3.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування та ефективного використання потенціалу підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база формування і використання потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження формування та ефективного використання потенціалу підприємства 1.3 Методологія дослідження формування та ефективного використання потенціалу підприємства Розділ 2 ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування та ефективного використання потенціалу підприє...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження механізму відтворення основного капіталу підприємства 1.1 Сутність і нормативно правова база дослідження основного капіталу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання та методика аналізу стану, руху, відтворення та ефективності використання основного капіталу підприємства Розділ 2 ... Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження механізму відтворення основного капіталу підприємства 1.1 Сутність...
...1 Аналіз психологічних та педагогічних джерел з означеної проблеми……….7 1.2. Види та зміст культурно гігієнічних навичок дітей старшого дошкільного віку………………………………………………………………………………………10 1.3....32 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………...……………………………37 ДОДАТКИ……………………………………………………………………………...39 ВСТУП Виховання культурно гігієнічних навичок є важливою ланкою не тільки в системі фізичного виховання, а й у ...
Види матеріальних ресурсів та джерела їх формування 1.3. Методологія оцінки стану та ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства РОЗДІЛ 2....Дослідження стану, структури, джерел формування та забезпеченості матеріальними ресурсами підприємства 2.3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства РОЗДІЛ 3.
...Роль інформації в управлінні §3 Джерела інформації в системі інформаційної діяльності 3.1 Електронні джерела інформації 3.2 Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських ...
Передовий педагогічний досвід як джерело інноваційної діяльності РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1....потенціалу ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ br />br /> Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, додатків, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 41 сторінок.
...2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна 2.3 Аналіз фінансового стану підприємства Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії виходу тов «торгсервіс» з кризового стану ... До внутрішніх джерел збільшення грошових надходжень ТОВ „Торгсервіс” відносять перші три позиції. Можливості підприємства, що перебуває у кризі, скористатися останніми трьома джерелами фінансових ...
Вступ Розділ 1 методологія формування і використання фінансових ресурсів підприємства 1.1 Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія 1.2 Формування фінансових ресурсів на підприємстві 1.3 Використання фінансових ресурсів, їх показники та оцінка Розділ 2 аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства ват „черкасигаз” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ВАТ „Черкасигаз” 2.2 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підпри...
Головні джерела радіоактивного забруднення 190. Етапи очистки від відходів Задачі Задача № Визначити клас небезпеки і обрати засіб санітарної обробки захоронення твердих промислових ...відпрацьованих газів на виході з джерела Vi (м3,с); потужність нормативного складу забруднюючих речовин Mg (г,с) і під час роботи джерела в режимі надміру нормативного ...
Задачі та джерела інформації фінансового стану підприємства 2.3 Аналіз складу господарських засобів та джерел їх утворення 2.4 Аналіз ліквідності та платоспроможності ...
Державний бюджет як джерело забезпечення сталого економічного розвитку України……………………………………..74 3.1. Шляхи вирішення проблеми забезпечення сталого економічного розвитку України................................................................................................................74 3.2....104 Список використаних джерел...........................................................................110 Додатки ВСТУП Бюджетна система є провідною ланкою державних фінан...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства 1.1 Сутність персоналу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності управління персоналом підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження системи управління персоналом підприємства стов „перемога” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємс...
...промислового підприємства Висновки Список використаних джерел Додатки Комплексне дослідження категорії "економічний потенціал" дозволило визначити дефініцію її з урахуванням сукупних здібностей, можливостей, що можуть бути реалізовані тільки ...промислового підприємства в розрізі ресурсних джерел використано систему показників з виділенням за кількісним та якісним рівнями. Вибір саме цих показників обумовлений необхідністю врахування не тільки абсолютного ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування інноваційно Інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність та нормативно інформаційна база інвестиційної діяльності 1.2 Методологія оцінки інноваційно інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Вибір та економічне обґрунтування інноваційно інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти економічного обгрунтування інноваційно інвестиційної діяльності тов “грей севастополь” 2.1 Організаційно економічна характеристик...
...фінансового стану Висновки Список використаних джерел Додатки В магістерській роботі досліджено зміст, порядок складання і подання форми №1 Баланс, аналіз його показників та їх використання в ...відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб ...
...пасивних операцій ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дослідження. Передумовою ефективної діяльності комерційного банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто ...у розпорядження банку з різних джерел та використовуються ним для здійснення активних операцій. Первісну роль в цьому процесі відіграє формування власного капіталу банку.
Перший характеризується залученням із внутрішніх джерел виключно прямих кредитів Національного банку України та хаотичним утворенням зовнішнього боргу шляхом надання урядових гарантій по іноземних кредитах....як зовнішніх, так і внутрішніх джерел. В перехідний період в Україні державний внутрішній борг впродовж кількох років формувався переважно за рахунок кредитних емісій Національного банку з ...
Перший характеризується залученням із внутрішніх джерел виключно прямих кредитів Національного банку України та хаотичним утворенням зовнішнього боргу шляхом надання урядових гарантій по іноземних кредитах....як зовнішніх, так і внутрішніх джерел. В перехідний період в Україні державний внутрішній борг впродовж кількох років формувався переважно за рахунок кредитних емісій Національного банку з ...
...запропонованого заходу Висновки Список використаних джерел Додатки В першому розділі даної магістерської роботи було проаналізовано сутність основних засобів, їх видові класифікації, співвідношення і структуру; сутність відтворення ...нормативно – довідкової інформації та літературних джерел з даної теми і методику оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів. Основний капітал – це матеріальні активи, які підприємство ...
...фінансової звітності Висновки Список використаних джерел Фінансовою звітністю є бухгалтерська звітність, що містить інформа цію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за ... Інформаційним джерелом проведення аналізу є звітність установ. Показники звіту за ф. № 2 (д/м) дають змогу провести оперативний аналіз виконання кошторису бюджетної ...
...структурі займає власний капітал – власні джерела фінансування підприємства, які внесені його засновниками і являють собою частку в активах підприємства, що залишається після відрахування його зобов’язань.... Динаміка джерел власного капіталу Таблиця 2.7. Аналіз динаміки і структури джерел власного капіталу (2003 рік) Таблиця 2.8.
...залучення інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел, оскільки дані обставини знижують привабливість підприємств для банків і інших можливих інвесторів. Таким чином, аналіз використання власних фінансових ресурсів підприємств ...прибуток і амортизація, є головним джерелом інвестування – вони складають понад 70%. Не маючи доступу до зовнішніх джерел фінансування, підприємства розраховують на власні джерела для здійснення інвестицій.
Джерелами дошкільної педагогіки. 3. Суміжними науками. 4. Характерними рисами дошкільної педагогіки. 9. Який із означених методів педагогічного дослідження можна назвати активним ... Наліз літературних джерел. 2. Синтез. 3. Вивчення продуктів діяльності. 4. Моделювання. 11. Дайте визначення поняттю «особистість». 1. Сутність людини. 2.
Джерела романо германської правової системи 54. Джерела англо американської правової системи 55. Місце нормативного акту та правового прецеденту як джерел права ...
Тому залежність від зовнішніх джерел фінансування зменшилась, відповідно зросла платоспроможність і ліквідність підприємства. В той же час негативним є те, що підприємство мало за результатами ...потоків дозволяє визначити з яких джерел відбулося надходження на підприємстві грошових коштів та основні напрями їх використання; розрахувати мінімально необхідні залишки грошових коштів для здійснення основної, ...
Самостійна робота над джерелом №2: К.Поппер про логіку наукового дослідження та зростання наукового знання (за працею К.Поппера «Логіка та рост наукового знання») ... Самостійна робота над джерелом №3: У.Еко про методику виконання дипломної роботи (за книгою У.Еко «Як написати дипломну роботу») Тема: У.
Поняття договору як джерела міжнародного приватного права 1.1. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права 1.2. Договір як джерело міжнародного приватного права 1....
Джерела мусульманського права 3. Основні особливості структури мусульманського права Висновки Список використаної літератури ВСТУП Дослідження ісламу і ісламського права як його ... Предмет дослідження це аналіз правових джерел шаріату та визначення їх сутності. Мета роботи: вивчення правових джерел ісламу, обґрунтування важливості Корану, Іджми та Сунни у житті мусульманина ...
Поняття бюджетного права та його джерела 2. Фінансовий контроль і його види 3. Кому надано право накладати стягнення за бюджетні правопорушення? 4. Принципи бюджетного устрою 5....Джерела фінансового права 17. Порядок оформлення результатів ревізій (перевірок) 18. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів 19.
Стаціонарні джерела забруднення 4 1.1. Характеристика стаціонарних джерел забруднення 4 1.2. Динаміка викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел забруднення 2.
Сутність, джерела, користувачі та значення оцінки фінансового стану підприємства 1.2. Аналіз показників фінансового стану підприємства 1.3....стану підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Фінансовий стан підприємства — це сутнісна характеристика діяльності підприємства у певний період, що визна¬чає реальну та потенційну можливість підприємства ...
Дослідження стану, структури, джерел формування та забезпеченості матеріальними ресурсами підприємства 3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства 4. Проблеми та перспективи розвитку молокопереробної галузі ...в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Обєктом дослідження виступає підприємство харчової промисловості відкрите акціонерне товариство «Шполянський молокозавод», основною продукцією якого є масло вершкове «Селянське» та...
Поняття і класифікація джерел екологічного права 1.2. Конституція України як фундаментальне джерело екологічного права Розділ 2. Основні конституційні норми, що регулюють екологічні відносини ...
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих ... Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері...
ПОНЯТТЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ВИДИ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ………………………………………………………………………..… 6 1.1. Сутність та загальні характеристики енергетичних проблем…………. 6 1.2. Традиційні джерела енергії: переваги та недоліки……………………..
(курсова відповідає всім вимогам оформлення, +наявні зноски, уся інформація не взята з неба, а ссилається на відповідні джерела) ЗМІСТ ВСТУП.............................................................................................................................3. 1.Роль інтелектуальної діяльності в соціально економічному розвитку України............................................................................................................................5. 2. Виникнення,...
З якмх джерел підприємець може отримати інформацію, яка його цікавить? 2. Яким чином відображається виробнича, збутова та ринкова орієнтація підприємства на його організаційній ... Вартість проекту і джерела коштів. 7. Опис товару. Проект № 2: 1. Торговий знак. 2. Назва та адреса підприємства. 3. Сутність проекту. 4.
Якщо Вам необхідно написати курсову роботу, зробити дипломний проект, виконати звіт по переддипломній практиці, при цьому у Вас нестача часу або елементарна відсутність джерел для написання, ми ЗМОЖЕМО ВАМ ДОПОМОГТИ! Ми виконуємо курсові роботи та дипломи з 2001 року. Всі наші роботи виконуються з використанням широкого списку джерел.
...підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження проблеми 1.3 Методологія обґрунтування стратегії адаптації фірми на ринку Розділ 2. Практичні аспекти обґрунтування стратегії адаптації фірми ...умов господарювання Висновки Список використаних джерел Додатки Дана магістерська робота була направлена на розробку ефективної стратегії для діяльності ВКФ „Палекс”. Робота містить детальний опис всіх можливих ...
Джерела формування ресурсного потенціалу підприємства………... 10 РОЗДІЛ ІІ ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА… 15 2.1. Оцінка структури ресурсного потенціалу підприємства……………..... Оптимізація структури ресурсів підприємства та джерел їх формування…………………………………………………………………… 21 РОЗДІЛ ІІІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. ……. 26 3.1.
Джерела та умови формування капіталу банку 1.3. Методичні підходи щодо управління капіталом банку Розділ II.... Заходи щодо удосконалення управління джерелами фінансування банківської установи 3.1. Шляхи удосконалення управління джерелами фінансування банківської установи 3.2. Планування джерел фінансування банківської установи…………………..
...сенсорного виховання у психолого педагогічних джерелах…… 6 1.2. Зміст і завдання сенсорного виховання дітей раннього віку...……………..10 1.3. Методичні аспекти проблеми організації сенсорного виховання ... 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….37 ДОДАТКИ………………………………………………………………………….42 ВСТУП В історії дошкільної педагогіки, на всіх етапах її розвитку, проблема сенсорного виховання займала одне з центральних ...
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.