Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 3668 за запитом джерела

Задача За наведеними даними необхідно скласти схематичний баланс і визначити: у І варіанті – суму коштів на поточному рахунку; Таблиця № з/п Назва коштів і джерел їх утворення сума 1 2 11. Основні засоби Матеріали Борг по заробітній платі Борг постачальників Поточний рахунок Борг постачальникам Каса ... 4), згрупувати господарські засоби і джерела їх утворення за розділами (додаток 1) 2. На підставі господарських операцій за місяць (табл. 5), скласти ...
Висновки Список використаних джерел Вступ Визнаючи школу провідною ланкою виховання молоді, треба зазначити, що без єдності зусиль з сім’єю, ефективність виховання буде низькою....природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом матеріальної і емоційної підтримки, необхідної для розвитку її членів, особливо дітей та підлітків, засобом збереження і передачі культурних цінностей від ...
Джерела фінансування інноваційної діяльності 9 1.3. Інноваційна діяльність підприємств регіону та джерела фінансування 10 РОЗДІЛ 2.
Характеристика використаних джерел та літературиBR> РОЗДІЛ ІІ. ЖІНОЦТВО НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.BR> 2.1....»BR> ВИСНОВКИBR> СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИBR> ДОДАТКИBR> Наукова новизна полягає в тому, що нами були оброблені статистичні данні перепису 1897 р.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні засади оцінки ефективності і продуктивності праці на підприємстві 1.1 Нормативно – правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2 Методологія дослідження продуктивності і ефективності праці 1.3 Сутність ефективності і продуктивності праці персоналу та ... Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні засади оцінки ефективності і продуктивності праці на підприємстві 1.1 Нормативно – правова база та огляд літературних ...
Огляд нормативної бази та літературних джерел з проблеми дослідження 1.3. Етапи проведення реструктуризації та санації підприємства Розділ ii оцінка та аналіз фінансово – майнового Стану тов „...2.2 Аналіз майна та джерел його формування 2.3 Оцінка фінансового стану підприємства Розділ iii шляхи покращення фінансового стану Тов „лан 2000” 3.1 Напрями ...
Виявлення джерел та шляхів зниження собівартості продукції РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ПП «РІАЛЕЛІТСЕРВІС РЛК» ТА ШЛЯХІВ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ 2.1 ... Оцінка джерел та визначення шляхів зниження собівартості продукції (послуг) ПП «РіалЕлітСервіс РЛК» 2.3. Використання інформаційних технологій при аналізі собівартості продукції (послуг) ...
(курсова відповідає всім вимогам оформлення, +наявні зноски, уся інформація не взята з неба, а ссилається на відповідні джерела) ЗМІСТ ВСТУП.............................................................................................................................3. 1. Загальні положення про правочин......................................................................7. 2. Види і форми правочину...................................................................................1...
Джерела та характерні риси права в давній Індії 2.1. Джерела права та їх особливості 2.2.
...рівні 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.3 Методологічні основи вибору базових конкурентних стратегій Розділ 2....до залежності товариства від зовнішніх джерел фінансування. Отже, проведений аналіз фінансової діяльності підприємства показав, що прибутковість підприємства має тенденцію до збільшення, відмічається зростання ліквідністі активів підприємства.
Інформаційна база та огляд літературних джерел з проблем ефективного управління персоналом 1.3. Методи і системи управління персоналом 1.4. Оцінка ефективності управління персоналом РОЗДІЛ 2 ...Таблиця 1.1 Огляд літературних джерел з проблем управління персоналом Таблиця 1.2 Система методів управління персоналом Рис. 2.1 Організаційно – економічна схема підприємства Таблиця 2....
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення прибутковості підприємств 1.2 Огляд літературних джерел щодо вивчення основних напрямків підвищення прибутковості підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.4 Методологія дослідження основних напрямків підвищення ... Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково технічного удоско...
Методи, види і джерела формування державних доходів..............................13 Розділ 2. Особливості правового регулювання державних доходів.....................18 2.1. Характеристика нормативно правового регулювання податкових джерел державних доходів.....................................................................................................18 2.2.
Огляд літературних джерел щодо фінансового планування 1.3. Оцінка господарсько фінансової діяльності підприємства Розділ 2 Фінансове планування на підприємстві 2.1....визначення обсягів фінансових ресурсів, за джерелами формування та напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками діяльності підприємства в плановому періоді.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінки ефективності використання основних фондів підприємства 1.1 Сутність і нормативно правова база дослідження основних фондів підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання та методика аналізу руху та ефективності використання основних фондів підприємства Розділ 2 практичні аспекти ...відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зниження коефіцієнта фінансового ризик...
...пропозиції 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження якості та конкурентоспроможності продукції 1.3 Методологія оцінки якості та конкурентоспроможності продукції Розділ 2....велику залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт фінансової стабільності знизився в 2005 році з 3,48 до 2,12, хоча ще набагато перевищує нормативного значення.
...ресторанного господарства різних типів та джерела формування інформаційної бази даних. 3. Задача Задача Визначити динаміку показників ефективності експлуатації номерного фонду готелю в звітному році у порівнянні ... Назвіть джерело відшкодування основної заробітної плати працівників готелю: 1. чистий прибуток 2. собівартість послуг 3. частково балансовий прибуток і собівартість послуг 2.
Основні джерела формування капіталу підприємства 1.3. Засади управління та політика формування капіталу підприємства 1.4. Система показників ефективності використання основного капіталу ... Альтернативні джерела формування основного капіталу підприємства Висновки Список використаних джерел
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування ... Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність ...
Види матеріально – технічних запасів та джерела їх формування 1.3. Методологія оцінки стану та ефективності управління матеріально – технічними запасами підприємства РОЗДІЛ 2....Дослідження стану, структури, джерел формування та забезпеченості матеріальними запасами підприємства 2.3. Аналіз ефективності управління матеріальними запасами підприємства РОЗДІЛ 3.
ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ...................................................18 2.1. Визначення потреби у інвестиціях та джерел інвестування..........................18 2.2.
Огляд літературних джерел та обґрунтування методики обліку, аналізу та контролю запасів...................................................................................................14 1.3. Організаційно економічна характеристика ТОВ "ІКС Маркет"...............19 РОЗДІЛ 2.... Мета, завдання, джерела аналізу і контролю запасів підприємства…....53 3.2. Аналіз і контроль запасів ТОВ "ІКС Маркет"............................................63 ВИСНОВКИ..........................
Форми та джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства 19 1.3. Необхідність забезпечення процесу управління формуванням власних фінансових ресурсів 29 2....прибутку ТОВ “Трокс” як основного джерела власних фінансових ресурсів 58 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 68 3.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи аналізу ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Інформаційна база аналізу ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження ефективного формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення аналізу дослідження ефективності формування і використання ...Таблиця 1.1 Огляд літературних джерел Т...
Порівняння джерел формування фінансових ресурсів для забезпечення охорони здоров’я в економічно розвинених країнах та Україні 1.3.... Аналіз формування джерел фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я 2.2. Аналіз структури фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я 2.3 Кошториси доходів ...
...Україні 1.4 Автотранспорт як джерело забруднення навколишнього середовища 1.5 Розвиток автомобільного парку України 1.6 Склад викідних газів автомобілів 1.7 Шумовій, вібраційний та ...міста 2.3 Автотранспорт як джерело забруднення міста 2.4 Методика оцінки рівня забруднення повітря оксидом карбону 2.5 Дослідження рівня забруднення атмосфери міста 2.6 ...
Джерела Магдебурзького права Розділ 5. Історико правове значення Магдебурзького права для України Висновки уривок ВИСНОВКИ. Отже, магдебурзьке право – це один з ... Головними джерелами магдебурзького права були збірник "Speculum Saxonum" ("Саксонське зеркало") та право магдебурзьких шеффенів("Вхбільд"). Магдебурзьке право надавалося передусім іноземцям полякам і ...
26 СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….29 br />br /> ВСТУП br />br /> Розвиток різних форм спілкування між людьми висунуло потребу в наданні їм можливості за погодженої ...стали водночас основним нормативно інформативним джерелом курсової роботи. [4] Предметом дослідження є суспільні відносини, що складаються при укладанні договору дарування, зміст договору, визначення прав та обов’...
Характеристика джерел криміналістичної інформації про розшукуваного злочинця 2.1. Криміналістична інформація про розшукуваного злочинця: поняття та сутність 2.2. Матеріальні сліди, як джерела криміналістичної інформаціїпро розшукуваного злочинця 2....
Список використаних джерел. ВСТУП Інститут спадкового права в усіх правових системах, як стародавніх так і сучасних, є одним із найважливіших.... Список використаних джерел містить 7 нормативно правових актів, судову практику та 32 джерела спеціальної літератури.
...видом забруднення) Висновки Список використаних джерел В теперішній час внаслідок забруднення природних вод неочищеними або недостатньо очищеними стоками в державі спостерігається недостача чистої води.... Джерелами забруднення поверхневих або підземних вод являються речовини, мікроорганізми або тепло. Найбільшої шкоди наносять стічні води побутової та виробничої діяльності людини.
...звести до наступного : • вогонь як джерело тепла і світла, і тим самим – як важлива матеріальна передумова праці, що формувалася; • вонь виступав як ефективна зброя при захисті ...що знаходиться поза тілом людини джерелом енергії, не тільки допоміг „перехідним істотам” вижити в біологічній боротьбі за існування, а й висвітив їм невідомі раніше шляхи прогресивної ...
Список використаних джерел......................................................................................27. ВСТУП Актуальність дослідження. Спадкування є досить важливим інститутом цивільного права і покликане забезпечити інтереси не тільки спадкодавця, його спадкоємців, ...аналізу для вивчення вітчизняних літературних джерел, законодавчої та нормативної бази з питань регулювання спадкових правовідносин в Україні; логічного аналізу, що дав можливість вивчити гене...
22 Список використаних джерел………………………………………………23 Вступ Суб'єкт злочину є одним із елементів складу злочину, без якого не може наставати кримінальна відповідальність....чотирьох глав, висновку, списку використаних джерел. В першій главі зазначені поняття та ознаки спеціального суб’єкта злочину. В другій види (класифікація) спеціальних суб’єктів злочину, їх ...
28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..31 ВСТУП Враховуючи особливість теми дослідження, яка на думку автора полягає в тому, що по суті робота об'єднує три ... 5 Конституції, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Обираючи владу, народ передає їй свої повноваження щодо керування ним.
...бази та критичний аналіз літературних джерел щодо обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 13 1.3. Характеристика підприємства та аналіз його фінансового стану 18 ...бази та критичний аналіз літературних джерел щодо обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками надати характеристику підприємства та проаналізувати його фінансового стану; проаналізувати методику обліку ...
Огляд нормативної бази та літературних джерел щодо обліку та аудиту реалізації продукції, робіт та послуг 13 1.3. Загальна характеристика фінансового та податкового обліку реалізації продукції, ...ТА ПРОПОЗИЦІЇ 112 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115 ДОДАТКИ 122 ВСТУП Актуальність теми. В умовах ринкових відносин в Україні підприємства працюють в умовах жорсткої конкуренції, розраховуючи тільки ...
Джерела конституційного права України як галузі права. Висновок Список використаних джерел Вступ Дану курсову роботу присвячено комплексному вивченню конституційного права України ...
...їх подолання ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВАТ «Христинiвський молокозавод», фінансово – господарська діяльність якого є обєктом дослідження, здiйснює виробництво наступної продукцiї: масло солодко вершкове «Селянське», спреди ...профінансовані як за рахунок власних джерел, тобто прибутку, так і за рахунок залучених джерел – тобто кредитів банку. На сьогодні підприємство має досить значну довгострокову заборгованість перед ...
Методи і джерела формування доходів місцевих бюджетів............................................................................................ 34 2.2. Склад і структура податкових надходжень місцевих бюджетів та шляхи їх використання...................................................................фіскальний ресурс місцевих бюджетів та джерело фінансування власних повноважень місцевого самоврядування............................................................... 53 2.4. Ск...
Висновок Список використаних джерел Вступ Праця і земля – два основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі інші фактори – капітал, організація, інформація – ...
...в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 30 сторінок.
Огляд літературних джерел..............................................................................24 2. Стан організації обліку витрат і виходу продукції зернових культур.............36 2.1. Організаційно економічна характеристика господарства.................................концентрованих кормах і як важливе джерело виробництва молока, м’яса, яєць та інших продуктів. Зернове господарство постачає сировину багатьом галузям переробної промисловості і є основою функціонуван...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні засади управління оборотним капіталом підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотного капіталу 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотного капіталу підприємства 1.3 Управління оборотним капіталом підприємства Розділ 2 прикладні аспекти управління оборотним капіталом ват «племінний завод – дослідне господарство «золотоніське» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка обсягу, ...
Джерела забруднення атмосфери……………………………………... 2.2.3. Охорона повітряного простору………………………………………... 2.2.4. Методи і засоби контролю якості атмосферного повітря…………. 2.3....Джерела шуму…………………………………………………………… 2.7.3.Заходи по зменшенню рівня шуму………………………………………. 2.7.4. Вібрація. Джерела вібрації……………………………………………... 2.7.5.
Аналіз джерел формування фінансових ресурсів ПАТ «Запоріжкокс» 22 2.2. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ПАТ «Запоріжкокс» 28 РОЗДІЛ 3.... Оптимізація структури джерел фінансових ресурсів суб’єкта господарювання 34 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42 ДОДАТКИ
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1.1 Сутність і види прибутку підприємства 1.2 Методологія оцінки прибутковості і рентабельності підприємства 1.3 Моделі і стратегії управління прибутковістю підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПРИБУТКОВОСТІ ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Птахофабрика «Перше травня» 2.2 Оцінка складу, динаміки та джерел формування прибутку п...
Аналіз джерел фінансового забезпечення реалізації програм соціального розвитку міста 51 2.3. Аналіз системи та процедур управління реалізацією програм соціального розвитку 56 ...88 ВИСНОВКИ 95 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 99 ДОДАТКИ 106 Основний зміст роботи викладено на 98 сторінках, загальний обсяг роботи становить 113 сторінок, в тому числі: 10 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки стану та ефективності використання оборотних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотних засобів 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання оборотних засобів Розділ 2 практичні засади оцінки ефективності використання оборотних засобів підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Дослідження...
...Давидові Псалми» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ На основі результатів дослідження ми приходимо до таких висновків: 1. Біблія справила величезний вплив на розвиток світової літератури, насамперед європейської, ...духовного життя, Біблія — наймудріша книга, джерело невичерпної наснаги. Мудре Христове вчення, поняття, пов’язані з Богом, проймають більшість творів Шевченка. 3. У творчому доробку Т.
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.