Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3669 за запитом джерела

Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку виробничих запасів 1.3. Класифікація виробничих запасів 1.4. Актуальні проблеми обліку запасів Розділ 2.... Завдання, джерела інформації та основні методичні прийоми економічного аналізу наявності та руху запасів 3.1.2. Аналіз наявності та ефективності використання виробничих ...
Вартість проекту і джерела коштів. 7. Опис товару. Проект № 2: 1. Торговий знак. 2. Назва та адреса підприємства. 3. Сутність проекту. 4.... 5 Сукупна вартість прекіу і джерела коштів. 6. Заява про комерційну таємницю. Проект № 4: 1. Торговий знак. 2. Назва та адреса підприємства. 3.
...школярів ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, додатків, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 41 сторінку.
...культури батьків ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, додатків, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 43 сторінок.
...КП „Теплопостачання міста Одеси” та джерел його формування ………………………………………...44 2.3 Аналіз показників фінансового стану підприємства на підставі звітності КП „Теплопостачання міста Одеси” …………………….….61 РОЗДІЛ 3....114 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...............................................119 ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. Проблема управління підприємствами в кризових ситуаціях, як в системі регіональної так і національної економіки в ...
...для робітників заробітна плата служить джерелом матеріальних благ, а з іншої з тим, що суми, які направляються підприєсмтвом на оплату праці, так чи інакше служать мірою, ... Економістам підприємства необхідно шукати джерела зниження собівартості послуг. Бухгалтерський облік в ТОВ “Круг ТЕТ” повністю автоматизований, використовується програма 1С:Бухгалтерія версія 7.7 для всіх ...
Аналіз джерел інформації щодо ідентифікації клієнта українськими банками 2.3. Аналіз проведення ідентифікації нерезидентів банками України РОЗДІЛ 3.... Використання міжнародних баз даних як джерел інформації про клієнтів банку 3.2. Використання системи LexisNexis задля вдосконалення процедури ідентифікації нерезидентів 3.3.
...2 ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, додатків, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 58 сторінок.
ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 1. Поняття джерел конституційного права України 2. Види джерел конституційного права Запитання для самоконтролю РОЗДІЛ 4.
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ПРОЦЕС СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА, ЙОГО ФАКТОРИ ТА ЗМІСТ 4 1.1 Виробництво як процес суспільної праці 4 1.2 Фактори виробництва: види, типи, функції 5 1.3 Поєднання факторів виробництва 8 2 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 10 2.1 Фонди заміщення, споживання і нагромадження 10 2.2 ВНП та ВВП 11 2.3 Дві концепції виміру суспільного продукту 15 2.4 Ефективність суспільного виробництва і її визначення 20 2.5 Шляхи підвищення ефективності суспільної праці 2...
Аналіз джерел формування капіталу підприємства 41 2.3. Оцінка фінансового стану підприємства ЗАТ СП «Вантаж» 48 РОЗДІЛ 3.... Прогнозування додаткових фінансових потреб та джерел їх покриття 80 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101 ДОДАТКИ 107
...другого розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Актуальність теми. Підлітковий вік (середній шкільний вік) є одним з ключових в оволодінні дитиною навчальною діяльністю....загального висновку, додатків, списку використаних джерел. Робота проілюстрована таблицями та малюнками. Основний зміст роботи викладений на 35 сторінках, загальний обсяг роботи становить 71 сторінку.
Огляд літературних джерел щодо бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту валютних операцій 21 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 28 ... Експортно імпортні операції залишаються основним джерелом валютних надходжень підприємств резидентів. Створення у сфері валютних операцій сприятливих законодавчих та податкових умов для українських підприємств буде стимулювати збільшення ...
...захворюваннями ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, додатків, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 53 сторінки.
Джерела формування і напрямки розподілу прибутку підприємства. Порядок розрахунку показників рентабеьності на підприємстві (в організації, установі) 6. Оподаткування підприємства (організаціх, установи)....організації, установи): порядок організації та джерела фінансування. 8. Формування власного капіталу підприємства (організації, установи): його склад та структура. Оптимізація структури власного капіталу.
...віку ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, додатків, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 31 сторінку.
Характеристика майна ВАТ “Укртелеком” та джерел його утворення. Аналіз фінансової стійкості 2.3. Аналіз ефективності використання оборотних коштів ВАТ “Укртелеком” 2.4....література Фінансовий аналіз є важливим джерелом фінансового менеджменту і ау диту. Практично всі користувачів фінансових звітів підприємства викорис товують методи фінансового аналізу для прийняття рішень по ...
...і збору, об’єкта оподаткування, джерела, строків і порядку сплати, податкового періоду. Ставок податку, підстав для надання податкових пільг. 4. Доступність Г.... для виявлення джерел доходів з яких будуть сплачені податкові платежі Question 5 Який з методів відноситься до традиційних методів аналізу : a.
...і збору, об’єкта оподаткування, джерела, строків і порядку сплати, податкового періоду. Ставок податку, підстав для надання податкових пільг. 4. Доступність Г.... для виявлення джерел доходів з яких будуть сплачені податкові платежі Question 5 Який з методів відноситься до традиційних методів аналізу : a.
...40 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….45 ДОДАТКИ…………………………………………………………………..47 ВСТУП Сприйняття і розуміння прекрасного починається у дитинстві. «Все прекрасне, що існує в навколишньому світі і створене ...двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота проілюстрована таблицями та рисунками. Загальний обсяг роботи сторінок. Список використаних джерел містить – 23 позиції.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи механізму забезпечення конкурентних переваг фірми 1.1 Сутність механізму конкурентоспроможності і конкурентних переваг 1.2 Оцінка конкурентоспроможності підприємства 1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства Розділ 2 аналіз конкурентоспроможності зат «графія україна» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «Графія – Україна» 2.2 Аналіз сильних і слабких сторін підприємства 2.3 Ідентифікація та аналіз зо...
72 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …...……...……...……...…….....76 ВСТУП Актуальність теми дослідження. Сучасні зміни та реформи, що мають місце в Україні, в її соціально економічному і духовному ...двох підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 84 сторінок, список використаних джерел складає 89 найменування.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування стратегії виходу підприємства з кризового стану 1.1 Сутність кризового стану підприємства та її основні ознаки 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3 Формування стратегії антикризового керування на підприємстві Розділ 2 діагностика кризового стану ват «іркліївський маслосирзавод» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства ...
...ї ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 42 сторінки.
Ресурси і джерела влади. Джерела –розмите джерело, імпульс, емоційний вплив) 7. Лигітивність і легальність влади. Типи легітивності за Максом Вебером. 8.
34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..38 ВСТУП Актуальність теми. Проблема морального виховання особистості та виховання культури поведінки завжди була однією з актуальних проблем, а в ... Список використаних джерел містить 35 джерел.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства 2.3 Аналіз пр...
...зовнішній ринок Висновки Список використаних джерел У ході проведеної роботи були вивчені методи просування вітчизняного товару на зовнішній ринок, практичні й теоретичні аспекти складання стратегічної програми ... Пасив балансу, тобто джерела утворення майна майже повністю складають власні кошти, що свідчить про задовільний рівень фінансової стійкості. Це свідчить про те, що всі ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства 1.1 Поняття ефективності виробничо – господарської діяльності та її складові 1.2 Класифікація та форми прояву ефективності виробничо – господарської діяльності 1.3 Система показників оцінки ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади ефективності виробничо – господарської діяльності дп «оризон універсал» 2.1 Організаційно – економ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними перевагами підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможності і теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв'язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентоспроможності і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкурентних переваг на підприємстві тов «капітель» 2.1 О...
...86 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 ДОДАТКИ 100 Дослідження складається зі 115 сторінок, в тому числі 92 стр. основний зміст роботи, список використаних джерел на 6 сторінках, що містить ...
...ТОВ «Вимпел» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дослідження. У сучасному світі різноманітних і складних економічних процесів і взаємовідносин між громадянами, підприємствами, фінансовими інститутами, ... Важливим джерелом даного дослідження, його інформаційною базою, стали Законодавчі і нормативні документи, наукові праці вітчизняних вчених з питань економіки, фінансів, планування, обліку ...
...язків України Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасна економіка надзвичайно складна, вона покликана формувати умови для найрізноманітніших видів життєдіяльності людей. У залежності від того, як організована ...розділів, висновків та списку використаних джерел. У першому розділі розглядаються поняття, принципи, ознаки та види зовнішньоекономічної діяльності в Україні. У другому розділі розглядаються засади правового регулювання ...
...6 Зробити бібліографічний опис літературних джерел: – законодавство; – Указ Президента України; – Постанова Кабінету Міністрів України; – Нормативні документи міністерств та відомств; – друковані джерела українською мовою; – друковані джерела іноземною ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції 1.2 Огляд нормативно – правової бази та спеціальної літератури щодо обліку витрат на виробництво 1.3 Організаційно – економічна характеристика підприємства Розділ 2 облік витрат на виробництво продукції 2.1 Організація обліку витрат на виробництво 2.2 Документальне оформлення витрат на виробництво 2.3 Синтетичний та аналітичний облік витрат н...
Формування джерел погашення державного боргу України……………..79 3.3. Пропозиція з пошуку ефективних джерел погашення державного боргу України……………………………………………………………………………...
...29 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 br />br /> br />br /> ВСТУП br />br /> Актуальність та доцільність теми дослідження. Загально відомо, що глава держави займає провідне ...правових актів та науково теоретичних джерел. Поряд із основним, для вирішення поставлених питань та досягнення мети, використовується сукупність методів пізнання, як загальнонаукових: діалектичний (зводиться до того, ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його значення в сучасних умовах 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Стратегія управління кризовим потенціалом та вихід підприємства з кризового стану Розділ 2 практичні засади оцінки потенціалу ват «янтар» в умовах кризи 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка фінансово ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки основних засобів в тов «макарівська птахофабрика» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка стану...
...89 ВИСНОВКИ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 ДОДАТКИ 108 ВСТУП Актуальність теми. В умовах формування та функціонування ринкової економіки важливою складовою державних фінансів є державний борг....3 розділів, висновків, списку використаних джерел та 5 додатків. Її повний обсяг становить 107 сторінок і включає 12 рисунків на 8 сторінках,4 таблиці на 4 ...
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. br />br /> Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 75 сторінок.
...зарубіжний досвід ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. Процес міжбанківського кредитування займає важливе місце у діяльності банківської системи. Ефективність міжбанківського кредитування характеризується комплексом показників, ...трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатку, містить таблиць і ілюстрації. Вона викладена на сторінках машинописного тексту. Список використаних джерел включає найменування і ...
4)Які джерела власних фінансових ресурсів необхідно максимізувати за рахунок наявних резервів під час розробки політики формування власних фінансових ресурсів торговельного підприємства?...акцій; 4)необхідно максимізувати всі джерела,що зазначаються серед варіантів відповідей. Б 11 2)Як співвідносяться між собою значення показників"витрати обігу на одиницю товарообороту"(ВО ...
...85 br />br /> ПЕРЕЛІК ВИКOРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89 br /> Рoбoта складається зі вступу, трьoх рoзділів, які пoділяються на шість підрoзділів, виснoвків та переліку викoристаних джерел.
...ресурсного потенціалу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ В ході проведеного магістерського дослідження було зроблено наступні висновки: 1. Під потенціалом підприємства розуміються всі джерела, можливості, запаси, які можуть бути ...
...запропонованого проекту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Підсумовуючи результати виконання магістерської роботи можна зробити наступні висновки: 1. Аналізуючи поняття "ресурсний потенціал" серед економістів існують різні точки ... Вартість майна і джерел його утворення підприємства збільшиться на 457,13 тис.грн., при чому це станеться за рахунок зростання вартості оборотного капіталу на ...
45 ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе....роботи було використано багато наукових джерел, законів та документів підприємства. А саме: твердження таких авторів, як Бланк И.А., Поддєрьогін А.М., Ізмайлова К.В.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основних фондів в умовах ринку 1.1 Сутність основних фондів, їх класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основних фондів підприємства 1.3 Методологія оцінки основних фондів на підприємстві Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основних фондів на ват «ватутінський хлібокомбінат» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Ватутінський хлібок...
...можуть показання цих осіб бути джерелом доказів у кримінальному провадженні? 3. Дубов підозрювався у вчиненні грабежу Голубової. Дубов винним себе не визнав і повідомив, що на ...тут докази та їх процесуальні джерела, здійсніть їх класифікацію. 4. Бизов підозрювався у вчиненні умисного вбивства. На допиті він заявив, що злочин вчинити не міг, тому ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні аспекти розробки бізнес плану інвестиційного проекту 1.1 Бізнес план, як інструмент обґрунтування інвестиційного проекту 1.2 Структура бізнес плану та порядок його розробки 1.3 Оцінка ефективності інвестиційного проекту Розділ 2 практичні аспекти бізнес планування ват «корсунь шевченківське хлібопереробне підприємство» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Корсунь Шевченківського ХПП» 2.2 Діагностика фінансового стану та ін...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.