Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3171 за запитом динаміка

...у ЄВРО, то вплив нестабільної динаміки народного господарства на динаміку доходів банку, а також вплив тягаря податків і зняття в останній час значної суми пільг не ...
Динаміка випуску продукції Полтавським заводом продтоварів “Світанок” за 1998 1999 роки Таблиця 2.1.2. Динаміка фінансових ресурсів Полтавського заводу продтоварів “...
Аналіз динаміки та структури витрат підприємства 2.3. Ефективність механізму стратегічного управління витратами підприємства РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО ... 4) Встановлення динаміки і степіні виконання плану по витратам виготовлення продукції. 5) Аналіз витрат окремих видів продукції. Практичні засади стратегічного управління витратами розглянуто ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи заробітної плати та її роль в мотивації діяльності працівників 1.1 Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2 Державне регулювання заробітної плати 1.3 Форми і системи оплати праці та їх використання в конкретних умовах виробництва 1.4 Показники продуктивності праці Розділ 2 аналіз та оцінка заробітної плати та продуктивності праці на зат “укршампіньйон” 2.1 Організаційно економічна характеристика ЗАТ “Укршампіньйон” 2.2 Аналіз фонду заро...
...реалізації продукції підприємства Таблиця 2 Динаміка доходів і витрат підприємства Таблиця 3 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 4 Оцінка динаміки та структури власного капіталу підприємства ВАТ «...
...підприємства Таблиця 2.1 Оцінка динаміки та структури власного капіталу підприємства ВАТ «Київхлiб» Таблиця 2.2 Оцінка динаміки та структури залученого капіталу підприємства ВАТ «Київхліб» Рис.
1 Динаміка зміни залишкової вартості і зносу на підприємстві Таблиця 5 Динаміка основного капіталу підприємства, тис.грн. Рис.
Аналіз фінансового стану підприємства аналіз динаміки та структури активів і пасивів підприємства аналіз показників оборотності та рентабельності сукупних активів підприємства аналіз зміни загального обсягу та структури ...показники діяльності підприємства Таблиця 2 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно косметична фабрика» Таблиця 3 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 4 Динаміка чистого прибутку ...
Аналіз динаміки і структури капіталу та джерел його формування 2.2. Визначення коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності 2.3.... Аналіз складу структури та динаміки основного капіталу Рис.1.2. Динаміка і структура основних засобів Таблиця 1.3. Аналіз зносу основних фондів Таблиця 1.4.
1 Динаміка зміни залишкової вартості і зносу на підприємстві Таблиця 5 Динаміка основного капіталу підприємства, тис.грн. Рис.
Аналіз динаміки і структури виробництва продукції 2.2 Оцінка основних засобів підприємства 2.3 Оцінка оборотних засобів підприємства 2.4 Оцінка собівартості ...підприємства Таблиця 2.1 Аналіз динаміки виробництва продукції Таблиця 2.2 Структура виробництва продукції підприємства Таблиця 2.3Оцінка динаміки основних фондів ВАТ "Золотонiський машинобудiвний завод iм.
Таблиця 1.2 Оцінка динаміки виробництва продукції Таблиця 1.3 Динаміка і структура необоротних активів підприємства Таблиця 1.4 Динаміка показників ефективності використання основних засобів ...
...інвестування з позиції перспектив розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції), ефективності використання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості, а також низки неформалізованих ...капіталу, хоча і спостерігається позитивна динаміка її зростання; проведена оцінка фінансових результатів і рентабельності говорить про значну доходність і прибутковість підприємства, при чому показники мають тенденції ...
...ознак Аналіз починається з вивчення динаміки обсягу, складу і структури основних фондів. Задача аналізу наявності і структури основних фондів полягає в оцінці прогресивності їх структури.... Проведений аналіз динаміки і структури основних фондів показав, що залишкова вартість основних засобів на протязі трьох років знижується, але питома вага основних фондів ...
Основні фонди аналізуються показниками забезпеченості динаміки змін складу, структури та технічного стану, ефективності використання, впливу на випуск продукції, фондовіддачі, дотримання нормативних термінів освоєння проектних потужностей, що ... Таким чином, спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві: фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн.
...диференціації якості Таблиця 1.2 Динаміка конкурентної боротьби: вдалі ходи та слабкі рішення Рис. 2.1. Динаміка товарної продукції ТОВ “СВС” за 2003 – 2005 рр. Рис.
...ході проведеного аналізу структури та динаміки витрат за економічними елементами встановлено, що найбільшу питому вагу у складі витрат мають:  в 2007 році: витрати на оплату праці – ...2.12 Аналіз структури та динаміки витрат за економічними елементами ДП за період 2007–2009 рр. Рис. 2.11. Структура та динаміка матеріальних витрат на ДП ...
...ВАТ «Ощадбанк» Таблиця 2.1 Динаміка і структура активу балансу банку Таблиця 2.2 Динаміка і структура пасиву балансу банку Таблиця 2.3 Оцінка динаміки фінансових ...
...ВАТ «Ощадбанк» Таблиця 2.1 Динаміка і структура активу балансу банку Таблиця 2.2 Динаміка і структура пасиву балансу банку Таблиця 2.3 Оцінка динаміки фінансових ...
Проведений аналіз динаміки і структури основних фондів показав, що залишкова вартість основних засобів на протязі трьох років знижується, але питома вага основних фондів ... Динаміка первісної і залишкової вартості основних фондів та їх зносу Таблиця 5 Оцінка питомої ваги основних фондів в загальній сумі майна ...
Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою чистого доходу (зростає на 1999 тис.грн. або 32,19% в 2007 році і на 4155 тис.грн.... Таким чином, бачимо наступну динаміку: фондовіддача в 2006 році становить 0,5, в 2007 році вона підвищується на 0,05, але знижується на 0,19 в 2008 році, ...
Для цього необхідно вивчити динаміку товарних запасів, фактори, що визначають їх розвиток, асортиментну структуру та товарообіг запасів, оцінити ефективність роботи з управління товарними запасами лікарських ... Динаміка основних економічних показників діяльності ЧЦРА №35 за 2007 2009 роки Таблиця 2.2 Аналіз динаміки показників прибутковості ЧЦРА №35 за ...
...необхідно особливу увагу приділяти його динаміці. Оскільки динаміка характеризує розвиток явища у часі, аналіз динаміки уможливлює прогнозування майбутнього рівня прибутку і на цій основі визначення перспективних ...
Аналіз динаміки чисельності персоналу за останні пять років діяльності доводить сталу тенденцію до зменшення чисельності. Загальний негативний приріст за чотири роки ...ТОВ „Весна” Таблиця 2.4 Динаміка коефіцієнтів ліквідності Таблиця 2.5 Динаміка показників фінансової стійкості в 2006 – 2008 рр. Таблиця 2.6 Показники рентабельності підприємства Таблиця ...
Аналіз динаміки чисельності персоналу за останні пять років діяльності доводить сталу тенденцію до зменшення чисельності. Загальний негативний приріст за чотири роки ...ТОВ „Меркурій” Таблиця 2.2 Динаміка коефіцієнтів ліквідності Таблиця 2.3 Динаміка показників фінансової стійкості в 2004 – 2006 рр. Таблиця 2.4 Показники рентабельності підприємства Таблиця ...
...в Україні Таблиця 2.1 Динаміка активів Дельта – банку за 2004 2006 рр. Таблиця 2.2 Аналіз динаміки і структури пасивів банку Таблиця 2.3 Динаміка ...
...груп” Таблиця 2.2 Аналіз динаміки основних показників діяльності ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь груп»” в 2005 р. Рис. 2.2 Динаміка основних показників діяльності ТОВ “Торговий ...
...рентабельності підприємства Таблиця 2.9 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 2.10 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 2.11 Динаміка прибутку за видами діяльності Рис.
Оцінка складу, структури і динаміки икористання основного капіталу підприємства 3. Аналіз ефективності використання основного капіталу та його відтворення 4. Напрямки вдосконалення механізму відтворення основного капіталу ... Аналіз динаміки первісної, залишкової вартості основного капіталу і його зносу показав, що всі показники збільшуються в 2009 і 2010 роках, що говорить ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства 2.3 Ан...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1.1 Сутність і види прибутку підприємства 1.2 Методологія оцінки прибутковості і рентабельності підприємства 1.3 Моделі і стратегії управління прибутковістю підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПРИБУТКОВОСТІ ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Птахофабрика «Перше травня» 2.2 Оцінка складу, динаміки та джерел формування прибутку п...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат 1.3 Методологічні основи обліку витрат операційної діяльності Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат операційної діяльності на філії тов сп 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Фінансовий облік витрат операційної діяльності 2.3 Динаміка витрат діяльності підприємства 2.4 Аналіз структури...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади аналітичної оцінки фінансового стану зат «науково – виробнича фірма «урожай» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «НВФ «Урожай» 2.2 Аналіз структури та ліквідності балансу ...
Вступ Розділ 1 теоретико – метологічні аспекти оцінки основних фондів підприємства 1.1 Економічна сутність основних фондів та їх нормативно – інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація основних фондів підприємства та їх оцінка 1.3 Аналіз стану, структури, руху основних фондів та ефективності їх використання Розділ 2 прикладні аспекти оцінки основних фондів на підприємстві ват «золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Золотонісь...
Оцінка складу, структури і динаміки икористання основного капіталу підприємства 2.3. Аналіз ефективності використання основного капіталу та його відтворення РОЗДІЛ 3.... Аналіз динаміки первісної, залишкової вартості основного капіталу і його зносу показав, що всі показники збільшуються в 2009 і 2010 роках, що говорить ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення та характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади ефективності формування і використання кадрового потенціал...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його характеристика 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Оцінка управління потенціалом підприємства Розділ 2 аналіз формування та використання підприємницького потенціалу тов „коресо” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ „Коресо” 2.2 Аналіз показників фінансово господарської діяльності ТОВ ...
...заробітної плати 3.2 Аналіз динаміки та структури фонду оплати праці 3.3 Факторний аналіз заробітної плати 4. Оцінка впливу облікової політики щодо оплати праці на ... Була простежена динаміка зміни фонду оплати праці. Середній приріст ФОП складає в середньому 1,7% на місяць. Очевидно, що підвищення фонд оплати праці ...
...періоду для того, щоб визначити динаміку показників і тенденцію цієї зміни. В курсовій роботі цей аналіз, а також оцінка структури та динаміки прибутку підприємства розглянуті на прикладі ...
...тенденцію до зростання, таку ж динаміку має і чистий дохід, зростаючи на 2421 тис.грн. або 46%. Собівартість реалізованої продукції також на протязі років зростає, але ... При аналізі динаміки основних фондів, можемо констатувати наступне: знос основних фондів зростає в 2005 році на 3808 тис.грн.
...Таблиця 2.1 Структура і динаміка майна ТОВ «СушиЯ» за 2009 2011 рр., тис.грн. Таблиця 2.2 Динаміка та структура джерел утворення майна ТОВ «СушиЯ» ...
Аналогічна тенденція спостерігається при аналізі динаміки собівартості реалізованої продукції – вона має тенденцію до підвищення на 194,5 тис.грн. та на 550,5 тис.грн. відповідно....ситуація, коли коефіцієнт маневреності в динаміці незначно збільшується. Різкий ріст даного коефіцієнта не може свідчити про нормальну діяльність фірми. Зв’язано це з тим, що збільшення ...
...ВАТ «Ощадбанк» Таблиця 2.1 Динаміка і структура активу балансу банку Таблиця 2.2 Динаміка і структура пасиву балансу банку Таблиця 2.3 Оцінка динаміки фінансових ...
...тенденцію до зростання, таку ж динаміку має і чистий дохід, зростаючи на 2421 тис.грн. або 46%. Собівартість реалізованої продукції також на протязі років зростає, але ... При аналізі динаміки основного капіталу, можемо констатувати наступне: знос основного капіталу зростає в 2007 році на 3808 тис.грн.
...та постійності персоналу мають позитивну динаміку. Провівши оцінку матеріальних способів мотивації на ТОВ „Галторг” слід зазначити, що найбільше часто використовуються наступні: преміювання співробітників(80,6%); надання ...ТОВ „Галторг” Таблиця 2.2 Динаміка і структура реалізованої продукції ТОВ „Галторг”, тис.грн. Таблиця 2.3 Аналіз забезпечення ТОВ „Галторг” виробничими ресурсами та їх динаміка ...
Обсяги продажу та динаміка біржових цін акцій характеризується даними таблиці. Емітент Обсяги продажу, млн. грн. Індекс цін квітень травень А 250 200 1,15 ... Динаміка виробництва продукції на цукровому заводі представлена даними: Вид продукції Витрати на виробництво, млн.гр.од.
...ризиком банку Таблиця 2.1 Динаміка активів ВАТ «SEB банк» за 2005 2007 рр. Таблиця 2.2 Аналіз динаміки і структури пасивів банку Таблиця 2.3 ...
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки майна СПОП «Агропрогрес»» за 2003–2005 рр. Таблиця 2.3 Аналіз структури майна СПОП «Агропрогрес»» за 2003–2005 рр. Рис.... Таблиця 2.4 Аналіз динаміки джерел утворення майна СПОП «Агропрогрес»» за 2003 2005 рр.(тис. грн.) Рис. 2.5 Співвідношення власного капіталу та поточних зобов’...
Вступ Розділ 1 Теретичні аспекти аналізу оплати праці в сільському господарстві 1.1 Економічна сутність оплати праці на підприємстві 1.2 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Перемога» Розділ 2 Аналіз оплати праці на підприємстві 2.1 Аналіз фонду оплати праці 2.2 Динаміка показників з оплати праці 2.3 Дослідження форм і систем оплати праці Розділ 3 Пропозиції щодо покращення аналізу оплати праці ...2007 роки Таблиця 2.1 Динаміка спискової чисельності пер...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність доходу і прибутку, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства дп «златодар» 2.1 Організаційно – економічна характеристика державного підприємства «Златодар» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприєм...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.