Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3171 за запитом динаміка

...підприємства 2.2 Оцінка стану, динаміки та джерел формування виробничих запасів 2.3 Аналіз ефективності використання виробничих запасів на підприємстві Розділ 3 шляхи підвищення ефективності системи ... Аналіз струтури і динаміки виробничих запасів показав, що вартість сировини і матеріалів знизилась в 2008 році на 910,4 тис.грн.
Оцінка складу, структури та динаміки оборотного капіталу підприємства 2.3 Аналіз показників ефективності використання оборотного капіталу Розділ 3 заходи щодо підвищення ефективності використання оборотного капіталу ...Оризон Універсал» Таблиця 2.5 Динаміка і структура майна підприємства, тис.грн. Таблиця 2.6 Динаміка та структура виробничих запасів підприємства, тис.грн.
...на підприємстві спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві: фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн....3.1 Динаміка зміни залишкової вартості і зносу на підприємстві Таблиця 3.3 Динаміка основних засобів підприємства Рис.
...аналізу запасів 3.2 Аналіз динаміки та структури запасів 3.3 Аналіз показників ефективності використання виробничих запасів 3.4 Факторний аналіз запасів Висновки Список використаної літератури ... В дипломній роботі прведений аналіз: динаміки обсягів виробництва; динаміки та структури виробничих запасів; ефективності використання виробничих запасів; факторний аналіз запасів. Аналіз динаміки обсягів виробництва показав, що ...
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнти ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.3.5 Коефіцієнти ринкової активності 1.3.6 Інтегральні коефіці...
...такій послідовності: оцінка структури і динаміки основних фондів; оцінка введення, вибуття і оновлення основних фондів; оцінка структури і динаміки інших матеріальних ресурсів (запасів); оцінка джерел формування ...
Структура і динаміка працівників ВАТ «СтарАвіонікс» Таблиця 2 Показники, що характеризують рух персоналу ВАТ «СтарАвіонікс» Таблиця 3 Динаміка показників, які характеризують продуктивність праці ...
...дані про господарську діяльність у динаміці, її масштабність, фінансовий стан та перспективи подальшого розвитку. Фінансовий стан – це економічна категорія, що відображає стан капіталу в процесі його ...оборотними коштами; об’єктивне оцінювання динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; оцінювання становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та, як результат, кількісна ...
Динаміка виробничого процесу на протязі 2003 – 2005р.р. наступне: у 2004 році проти 2003року значний приріст виробництва майже у двічі (175%), ...ПП «Барух» Таблиця 2.1 Динаміка валюти балансу ПП «Барух» Таблиця 2.2 Характеристика зміни обсягу, структури та динаміки активів приватного підприємства «Барух» з 2003 по ...
Динаміка виробничого процесу на протязі 2005 – 2007р.р. наступне: у 2006 році проти 2005року значний приріст виробництва майже у двічі (175%), ...потенціалу підприємства Таблиця 2.1 Динаміка валюти балансу ПП «Лідер» Таблиця 2.2 Характеристика зміни обсягу, структури та динаміки активів приватного підприємства «Лідер» з 2005 по ...
...проведено за наступними етапами: аналіз динаміки і структури майна і його джерел, що показав, що вартість майна і його джерел збільшується, основним елементом у структурі майна ...мірі за рахунок залученого капіталу; динаміка доходів і витрат банку виявила, що, незважаючи на значне зростання чистого процентного доходу та інших операційних витрат, прибуток банку протягом ...
...підприємства Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та складу за видами оборотних коштів Таблиця 2.4 Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства Таблиця 2.5 ...
...що мають різноспрямований вплив на динаміку узагальнюючих показників. Для цієї мети необхідно використовувати проміжні фінансові показники ефективності, за допомогою яких можуть бути визначені основні тенденції і ...ефективності використання грошових потоків в динаміці. 4. В ході дослідження проведено аналіз виробничо – господарської діяльності ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів». ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" складається iз трьох ...
Динаміка надання послуг ПП „Вікінг 2000” Рис. 2.2 Обсяг надання послуг ПП „Вікінг 2000” Таблиця 2.2....одного робітника Рис 2.4 Динаміка змін продуктивності праці Таблиця 2.5. Вплив факторів на зміну продуктивності праці 1 працівника ( 2004 рік 2005 рік.
Динаміка погашення кредиторської заборгованості в 2003 році. Таблиця 2.9. Дані аналізу кредиторської заборгованості за 2004 рік. Рис.... Динаміка погашення кредиторської заборгованості в 2004 році. Таблиця 2.10. Дані аналізу кредиторської заборгованості за 2005 рік Рис.
Динаміка обсягів виробництва та реалізації продукції в 1999, 2000, 2001 роках. Таблиця № 6. Структура фактичної собівартості за 2001 рік. Таблиця № 7.... Динаміка структури чисельності працівників в 1999, 2000,2001 роках Таблиця № 13. Структура фонду заробітної плати. Таблиця № 14.
...ризиком банку Таблиця 2.1 Динаміка активів АКБ «Укрсоцбанк» за 2006 2008 рр. Таблиця 2.2 Аналіз динаміки і структури пасивів банку Таблиця 2.3 Темпи ...
...2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за ...
2.2 Динаміка обсягу продажу газу Таблиця 2.2 Основні поточні ринки збуту продукції Таблиця 2.3 Основні показники фінансово господарської діяльності Таблиця ...балансу Таблиця 2.5 Зіставлення динаміки активів і фінансових результатів Таблиця 2.6 Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу за 2005 рік Таблиця 2.7 Склад і ...
...2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за ...
...підприємства Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та складу за видами оборотних коштів Таблиця 2.4 Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства Таблиця 2.5 ...
...фабрика» Таблиця 2.3 Оцінка динаміки обігових коштів підприємства Рис. 2.2 Динаміка обігових коштів підприємства Таблиця 2.4 Структура обігових коштів підприємства Рис.
...Таблиця 2.13 Основні показники динаміки собівартості на 1 гривню реалізованої продукції Таблиця 1.8 Аналіз фонду оплати праці Таблиця 1.9 Аналіз фонду оплати праці ...основних засобів Таблиця 2.7 Динаміка вартості основних виробничих засобів в 2004 – 2005 роках. Рис.2.4 Динаміка вартості основних виробничих фондів в 2004 – 2005 роках.
...діядбності Ощадбанку Таблиця 2.5 Динаміка операцій по кредитуванню юридичних осіб Ощадбанку в 2005 2006 рр. Таблиця 2.6 Динаміка операцій по кредитуванню фізичних осіб Ощадбанку ...
...ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ Таблиця 2.5 Динаміка операцій по кредитуванню юридичних осіб Ощадбанку в 2002 2003 рр. Таблиця 2.6 Динаміка операцій по кредитуванню фізичних осіб Ощадбанку ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки праці та її оплати на підприємстві 1.1 Сутність заробітної плати, доплат та преміювання 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і заробітної плати Розділ 2 практичні засади оплати праці на підприємстві тов «національна горілчана компанія» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка структури і динаміки витрат на оплату праці на підприємстві 2.3 Аналіз матеріального заохочення працівників підприє...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади управління фінансовими результатами діяльності підприємства 1.1 Економічна сутність фінансових результатів, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Формування фінансових результатів діяльності підприємства 1.3 Стратегії, методи і концепції управління фінансовими результатами діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади управління фінансовими результатами діяльності ват «золотоніська парфумерно – косметична фабрика» 2.1 Організаційно – економічна...
...останні три роки показав позитивну динаміку даних балансу: зростає майно, оборотний і необоротний капітал, в 2009 році збільшується власний капітал, зростає позичений капітал.... Таблиця 3 Динаміка основних фондів підприємства, тис.грн. Таблиця 4 Оцінка складу основних фондів, тис.грн. Таблиця 5 Оцінка стану основних фондів підприємства, ...
Аналіз динаміки, структури та руху фінансових ресурсів підприємства та джерел їх утворення 2.3.Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства РОЗДІЛ 3....зроблено в такій послідовності: аналіз динаміки оборотних фондів, частиною яких є фінансові ресурси та виявлення їх динаміки. Аналіз показав, що грошові кошти на протязі трьох років ...
...останні три роки показав позитивну динаміку даних балансу: зростає майно, оборотний і необоротний капітал, в 2009 році збільшується власний капітал, зростає позичений капітал....потенційної реалізації продукції Таблиця 4 Динаміка основних фондів підприємства, тис.грн. Таблиця 5 Оцінка складу основних фондів, тис.грн. Таблиця 6 Оцінка стану основних фондів підприємства, ...
...останні три роки показав позитивну динаміку даних балансу: зростає майно, оборотний і необоротний капітал, в 2009 році збільшується власний капітал, зростає позичений капітал....потенційної реалізації продукції Таблиця 4 Динаміка основних фондів підприємства, тис.грн. Таблиця 5 Оцінка складу основних фондів, тис.грн. Таблиця 6 Оцінка стану основних фондів підприємства, ...
Оцінка складу, структури та динаміки трудових ресурсів підприємства 2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ ...оцінки трудових ресурсів аналізують їх динаміку, структуру, фактичну і нормативну наявність, відповідність штатному розкладу, рух та ефективність використання. Також аналізується структура і динаміка фонду оплати праці, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та управління власним капіталом на підприємстві 1.1 Економічна сутність та складові власного капіталу підприємства 1.2 Нормативно – правове забезпечення управлінням власного капіталу на підприємстві 1.3 Оцінка ефективності формування і використання власного капіталу 1.4 Управління власним капіталом підприємства Розділ 2 прикладні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання власного капіталу ват «христинівський завод по виробниц...
...підприємства провести аналіз фінансового стану динаміки валюти балансу та його структури, ліквідності, фінансової стійкості, ринкової активності, рентабельності фінансового левериджу та інших фінансових показників і зробити аналітичні висновки. Аналіз фінансового стану динаміки валюти балансу та його структури ...
...плану реалізації продукції Таблиця 5 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 6 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 7. Аналіз витрат на виробництво по елементах. Таблиця 8....на обслуговування виробництва Таблиця 13 Динаміка прибутку за видами діяльності Рис. 1 Доходи і витрати підприємства Таблиця 14 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку Таблиця ...
Аналіз динаміки та структури витрат 2.5. Аудит витрат виробництва на ВАТ “Черкаське Хімволокно” 3. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат та ...буде постійно накопичуватись інформація про динаміку витрат, фактори їх змін,що забезпечить якість аналізу і збільшить обгрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання.
Динаміку середнього рівня рентабельності (систему індексів). 4. Абсолютний приріст прибутку за рахунок динаміки обсягу власних коштів і рівня рентабельності. 5.
...Перше травня» Таблиця 2.1 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства (тис.грн.) Таблиця 2.2 Оцінка складу фінансових результатів (тис.грн.) Рис....2010 році Таблиця 2.3 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності Рис. 2.3 Доходи і витрати підприємства (тис.грн.) Таблиця 2.4 Структура чистого прибутку ...
...аналізу запасів 3.2 Аналіз динаміки та структури запасів 3.3 Аналіз показників ефективності використання запасів 3.4 Факторний аналіз запасів 3.5 Основн концепції і ... В дипломній роботі прведений аналіз: динаміки обсягів виробництва; динаміки та структури виробничих запасів; ефективності використання виробничих запасів; факторний аналіз запасів. Аналіз динаміки обсягів виробництва показав, що ...
...3.1 Оцінка структури і динаміки майна підприємства Таблиця 3.2 Оцінка ефективності використання основних і оборотних фондів підприємства, тис.грн. Таблиця 4.1 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна ...
...плану реалізації продукції Таблиця 5 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 6 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 7. Аналіз витрат на виробництво по елементах. Таблиця 8....на обслуговування виробництва Таблиця 13 Динаміка прибутку за видами діяльності Рис. 1 Доходи і витрати підприємства Таблиця 14 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку Таблиця ...
Таблиця 3 Динаміка доходів і витрат підприємства Таблиця 4 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 5 Динаміка основних фондів підприємства Таблиця 6 Оцінка складу ...
Динаміка структури банківських ресурсів КБ "Приватбанк" Таблиця 3.2.Номінальне та реальне збільшення банківських ресурсів КБ "Приватбанк " за 2002 2003 роки.... Динаміка зміни власних коштів Таблиця 3.4. Структура залучених коштів. Таблиця 3.5. Залучені кошти клієнтів КБ "Приватбанк" за 2002 2004 ...
...оплати праці; визначення розміру та динаміки середньої заробітної плати окремих категорій та професій працівників; знаходження відхилень в чисельності працівників і в середній заробітній платі та їх ...активності підприємства Таблиця 2.5 Динаміка спискової чисельності персоналу ВАТ «Миронівський хлібопродукт» за 2006 2010 рр. Таблиця 2.6 Склад і структура чисельності працюючих на підприємстві ...
Аналогічна тенденція спостерігається при аналізі динаміки собівартості реалізованої продукції – вона має тенденцію до підвищення на 9455,3 тис.грн. в 2006 році порівняго з 2004 та ...основних фондів Таблиця 2.7 Динаміка вартості основних виробничих фондів в 2005 – 2006 роках Таблиця 2.8 Показники ефективності використання основних фондів на підприємстві Таблиця 2....
...тенденцію до зростання, таку ж динаміку має і чистий дохід, зростаючи на 2421 тис.грн. або 46%. Собівартість реалізованої продукції також на протязі років зростає, але ... Спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві: фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн.
...2008 2010 роки показав позитивну динаміку даних балансу: зростає майно, оборотний і необоротний капітал, в 2009 році збільшується власний капітал, зростає позичений капітал.... Таблиця 2.4 Динаміка основних фондів підприємства, тис.грн. Таблиця 2.5 Оцінка складу основних фондів, тис.грн. Таблиця 2.6 Оцінка стану основних ...
...такій послідовності: оцінка структури і динаміки основних фондів; оцінка введення, вибуття і оновлення основних фондів; оцінка структури і динаміки інших матеріальних ресурсів (запасів); оцінка джерел формування ...
В роботі було проведено аналіз динаміки та структури виробленої та реалізованої сільськогосподарської продукції СТОВ «Першотравневе» за 2007 2009 роки за результатами якого можна зробити висновок, що ...Першотравневе» Таблиця 2.2 Аналіз динаміки та структури виробленої сільськогосподарської продукції СТОВ «Першотравневе» за 2007 2009 роки, тис. грн. Рис. 2.2.
Таблиця 7 Структура та динаміка обсягів кредитування фізичних осіб в 2008 2010 роках Рис. 1 Середній розмір кредиту, наданого з розрахунку на одного позичальника – фізичну ...2 Динаміка обсягів доходів, отриманих від операцій з кредитування фізичних і юридичних осіб Рис.3 Динаміка кількості укладених угод з кредитування фізичних ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.