Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 464 за запитом дипломних

...досвід по виконанню курсових та дипломних робіт. Захист пройде успішно!!! Вартість робіт: Курсова робота 120 грн., Дипломна робота 500 800 грн. Термін виконання: 2 12 днів.
– науковий керівник студентських робіт (дипломних і курсових робіт, рефератів, статей і доповідей) і студентських наукових гуртків з юридичних дисциплін, а також організатор конференцій, круглих столів ...особам з написання студентських робіт: дипломних (і магістерських) і курсових робіт, рефератів, статей і доповідей, а також кандидатських дисертаційних досліджень, авторефератів, дисертаційних статей і доповідей.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1.1 Сутність і види прибутку підприємства 1.2 Методологія оцінки прибутковості і рентабельності підприємства 1.3 Моделі і стратегії управління прибутковістю підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПРИБУТКОВОСТІ ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Птахофабрика «Перше травня» 2.2 Оцінка складу, динаміки та джерел формування прибутку підприєм...
...Фармація Висновок Література При виконанні дипломної роботи на базі ПФ „Арніка Люкс” проведені наступні дослідження: • проаналізовано нормативно законодавчі акти, що регулюють розвиток фармацевтичної галузі; • визначено законодавчі ...досліджень, які знайшли відображення у дипломній роботі, можливо надати ряд рекомендацій, а саме: 1. Впровадження ПК у фармації відкриває принципово нові можливості для документаційного забезпечення управління, ...
81 ВСТУП Актуальність теми дипломної роботи є в тому, що з однієї сторони, виникнення та здійснення правової охорони та захисту авторських прав мають свою цікаву ... В процесі дипломного дослідження були використані такі загально наукові та спеціальні методи: індукції, дедукції, порівняльного аналізу, історичний, логічний, юридичний, та інші.
...Список використаних джерел Додатки В дипломній роботі досліджено теоретичні аспекти та діючу практику організації обліку товарних запасів та аналізу оптового товарообігу на підприємствах оптової торгівлі. У першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти організації обліку ...
...ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 92 ДОДАТКИ У дипломній роботі розглянуто проблеми з формування джерел фінансо вого забезпечення малих підприємств. Предметом дослідження дипломної ро боти є формування джерел фінансового ...
...інвестицій Висновок Література В даному дипломному проекті досліджено проблему автоматизації обліку споживання електроенергії на підприємстві. Об’єктом даного дослідження є ЗАТ “Юрія”.... Розглянувши в дипломному проекті програмний комплекс, який складається з програми “Елметр” і “Клієнт Ем”, можна зробити висновок, що після доробки програми “Елметр”, точніше ...
...Список використаної літератури Підсумовуючи свою дипломну роботу про організацію роботи в Пенсійного фонду України в м.Прилуки у пенсійному відділі можна зробити висновок, що завдання дипломної роботи мною виконано повністю.
...Список використаної літератури Підсумовуючи свою дипломну роботу про організацію роботи в Прилуцькому міському управлінні праці та соціального захисту населення у пенсійному відділі можна зробити висновок, що завдання дипломної роботи мною виконано повністю.
...і доводить актуальність обраної теми дипломної роботи. Об’єкт дослідження в дипломній роботі – відкрите акціонерне товариство Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів.
...єктом вивчення і дослідження теми дипломної магістерської роботи є Будівельне управління №1 „АТФ Укргазбуд” і стратегії розвитку організації. Предметом дослідження є обґрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької ... В дипломній магістерській роботі мною описані основні складники економічної стратегії це товарна стратегія підприємства, стратегія ціноутворення, стратегія взаємодії з ринком виробничих ресурсів, ...
...єктом вивчення і дослідження теми дипломної роботи є ЗАТ „Техмонтажсервіс” і стратегії розвитку організації. Предметом дослідження є обґрунтування стратегії збільшення ефективності діяльності підприємства.... В дипломній роботі мною описані основні складники економічної стратегії це товарна стратегія підприємства, стратегія ціноутворення, стратегія взаємодії з ринком виробничих ресурсів, стратегія ...
В першому розділі дипломної роботи було зроблено аналіз нормативних і інформаційних джерел реалізації продукції та формування політики збуту на підприємстві, розглянуто основні характеристики збутової ... В другому розділі дипломної роботи зроблено аналіз формування політики збуту на підприємстві ВАТ „Смілянський машинобудівний завод”. Смілянський машинобудівний завод являється одним із провідних підприємств ...
В I розділі дипломної роботи “Теоретичні і методологічні аспекти обліку та аналізу заробітної плати на промислових підприємствах” мною були висвітленні питання щодо теорії обліку ...для цього у II розділі дипломної роботи “Облік і аналіз заробітної плати в ТОВ “Черкаська продовольча компанія” мною був проведений аналіз функціонування ТОВ «Черкаська продовольча компанія», ...
...Окупаємість інвестицій Висновок В даному дипломному проекті досліджено проблему автоматизації обліку споживання електроенергії на підприємстві. Об’єктом даного дослідження є ЗАТ “Юрія”.... Розглянувши в дипломному проекті програмний комплекс, який складається з програми “Елметр” і “Клієнт Ем”, можна зробити висновок, що після доробки програми “Елметр”, точніше ...
Дана дипломна робота висвітлює питання аналізу собівартості продукції та шляхів її зниження. В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні ...
...міському військовому комісаріаті Висновки Література Дипломний проект розглянутий на основі Олександрійського міського військового комісаріату (ОВМК). Розглядаючи дипломний проект, дізнались про документацію, яка використовується в ОМВК.
Дана дипломна робота висвітлює питання аналізу собівартості продукції та шляхів її зниження. В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні ...
Метою написання дипломної роботи є розгляд методології обліку, аналі зу і аудиту заробітної плати, висвітлення теоретичних питань, що відносяться до проблеми, вивчення законодавчого ... У дипломній роботі були досліджені теоретичні аспекти обліку праці та її оплати, описана методика ведення бухгалтерського обліку операцій по нара хуванню та ...
...здоров’я і присвячена ця дипломна робота. Зокрема, особлива увага при діляється системі оплати праці в лікарні. Об’єктом дослідження є Київська Центральна районна лікарня.... Дипломна робота складається з чотирьох розідлів. Перший розділ розкриває тоеретичні основи та особливості обліку праці, та оплати праці в бюджетних установах.
У першій частині дипломної роботи викладено теоретичні та методологічні аспекти розробки бізнес плану інвестиційного проекту. Розкрито сутність інвестицій та інвестиційної діяльності, а також сутність ... У другій частині дипломної роботи проаналізовано господарську діяльність ВАТ «Корсунь Шевченківського ХПП». Аналіз проведено на основі розрахунків техніко економічних показників діяльності підприємства.
Основна мета дипломної роботи полягає у комплексному дослідженні специфіки державної зради та шпигунства як злочинів, що можуть завдати найбільшої небеспеки державі та її органам. Основні завдання дипломної роботи полягають: • проведення аналізу передумов ...
У своїй дипломній роботі я намагатимусь показати деякі аспекти цієї широкої теми, це стосується оцінки фінансового стану банку, тобто аналіз діяльності комерційного банку. Метою дипломної роботи є визначення економiчних явищ ...
У дипломній роботі проаналізовано управлінську документацію, що служить засобом здійснення та регулювання завдань відділу субсидій: організаційна (положення); розпорядча (постанови Кабінету Міністрів України, ... В ході дослідження і написання дипломної роботи було виявлено ряд суттєвих недоліків. До недоліків можна віднести те, що не всі управлінські документи оформляються правильно, згідно стандартів: ...
...друкування звітів Література При виконанні дипломного проекту було розглянуто і проаналізовано принципи ведення господарсько договірної та управлінської документації на базі ЧАБЗ. Під час дипломного дослідження було проведено роботу щодо ...
...розглянуті в першому розділі даної дипломної роботи і розкривають класифікаційні види споживчого кредиту (в залежності від цільового характеру, суб’єктів кредитних відносин, способів організації надання позичкових ... Дипломна робота виконана на матеріалах Державного спеціалізованого Ощадного банку України. До розгляду приймалися дані за чотири квартали 1998 року та два ...
У дипломній роботі проаналізовано управлінську документацію, що служить засобом здійснення та регулювання завдань відділу: організаційна (положення); розпорядча (постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження ... В ході дослідження і написання дипломної роботи було виявлено ряд суттєвих недоліків. До недоліків можна віднести те, що не всі управлінські документи оформляються правильно, згідно стандартів: ...
Спеціалізація: курсові дипломні роботи з машинобудування, лабораторні з інформатики, соціального забезпечення, діловодства, соціальної статистики і теорії ймовірності, індивідуальні з соціологічних предметів (уточнюйте наявність).... курсові/дипломні 120 300 грн лабораторні 30 50 грн. індивідуальні 50 грн.
Дипломна магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків та пропозиції, списку використаних джерел, додатків.... У другому розділі дипломної роботи здійснюється аналіз основних показників діяльності страхових посередників, досліджується стан ділової та інституційної інфраструктури страхового ринку.
Виконую реферати, курсові роботи, дипломні робити. Стаж виконання робіт 7 років. Всі роботи захищені на відмінно та відповідають усім вимогам навчальних закладів.... Дипломні роботи від 150 грн. (за домовленістю)
Структура дипломної роботи складається із вступу, трьох розділів, які об’єднують вісім підрозділів, висновків до кожного розділу, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дипломної роботи становить 124 сторінки.
Професійно виконую контрольні, курсові, дипломні та магістерські роботи з економічних, фінансових та гуманітарних дисциплін (понад 200 предметів) з 1998 року.... Дипломна робота: 2000 2500 грн. Магістерська робота: 2500 3000 грн. Наукова стаття: 100 грн.
Професійно виконую реферати, контрольні, курсові, дипломні й магістерські роботи з Історії України і Всесвітньої. Ціна : реферат 50 грн. контрольна 70 грн курсова 100 250 грн дипломна 500 грн магістерська 750 грн ...
Дипломна робота на тему "Прямі податки в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку", захист червень 2011 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи ...Додатки Структура і обсяг роботи: Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи – 140 сторінок комп’ютерного тексту.
... АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто теоретичні і методологічні аспекти та сучасні напрямки управління підприємством. Предметом дослідження дипломної роботи є система управління підприємством.
ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДОДАЮТЬСЯ ДЕТАЛЬНІ ДОДАТКИ, БЛАНКИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ТОЧНИЙ І ГРАМОТНИЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СТИСЛИЙ ТЕКСТ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ...
Виконую авторські реферати, контрольні, курсові, бакалаврські, дипломні та магістерські роботи. 2 вищі освіти економічна та юридична. Закінчила Донецький національний університет зі спеціальностей" "Економіка підприємства"(спеціаліст) та "Правознавство" (... Дипломна робота: 2000 грн.; 6. Магістерська робота: 2500 грн. 7. Звіти з практик з різних дисциплін від 250 грн. 8.
Актуальність обраної теми дипломної роботи тісно пов’язана з проблемами переходу суб’єктів господарювання до нової системи обліку, а також в тому, що випуск ...роботи, та базою для написання дипломної роботи на тему: “Організація обліку, контролю, ревізії і аналізу готової продукції та її реалізації”. На даний час, мета яку ставить ...
АННОТАЦІЯ Дипломна робота на тему: "Стратегія інноваційної діяльності підприємства". Об’єктом дослідження є ТОВ "Арлекіно". Результати проведеного аналізу інноваційної діяльності підприємства та ... В результаті виконання дипломної роботи були запропоновані напрямки та шляхи підвищення ефективності стратегічного управління інноваціями ТОВ "Арлекіно. ВСТУП РОЗДІЛ 1.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається рекламна кампанія по просуванню нового товару, що на сьогодні є скоріше товаром виробничого призначення, чим споживчим товаром.... Метою дипломної роботи є визначення шляхів підвищення ефективності рекламної діяльності для підприємства в цілому. ЗМІСТ ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1.
Дипломна робота «Політичне та соціально економічне становище Рівенщини у 1939 1941 роках» ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1....та актуальність проблеми зумовило тему дипломної роботи «Політичне та соціально економічне становище Рівенщини у 1939 1941 роках». Об’єкт дослідження – соціально економічний та політичний розвиток краю ...
2008 – до тепер – успішне виконання на замовлення курсових, дипломних, практичних та ін. видів студентських робіт з усіх правових дисциплін • Цілеспрямований, пунктуальний, чесний • Відповідальність, акуратність і точність виконання завдань Магістерська 900 1500 грн. Дипломна 500 1000 грн.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління іноземними інвестиціями та шляхи їх залучення в Україну , сучасні теоретичні аспекти управління іноземними інвестиціями та напрями ... Предметом дослідження дипломної роботи є управління іноземними інвестиціями та шляхи їх залучення в Україну. Об’єктом дослідження визначена практика інвестиційної діяльності в Україні.
АНОТАЦІЯ В дипломній роботі на тему «Розробка шляхів зниження витрат на виробництво продукції» (на прикладі ПП «Еко») розглянуті теоретичні основи та сучасні напрямки ... В дипломній роботі запропоновані взаємозв'язок аналізу "витрати обсяг прибуток". ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні основи пошуку шляхів зниження витрат ...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто проблеми управління підприємством виробничої сфери. Предметом дослідження дипломної роботи є теоретичні і методологічні основи управління підприємством виробничої сфери.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства. Предметом дослідження дипломної роботи є облік, аналіз і аудит фінансової діяльності ...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність ефективності управлінської діяльності Інтернет технологіями в менеджменті ЗЕД на прикладі турфірми ТОВ «Елен тур», критерії та показники ... У третій частині дипломної роботи запропонований рекламний бюджет просування компанії «Елен Тур» у мережі Інтернет, запропонований маркетинговий Інтернет план туристичної компанії.
Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика 3. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи 4. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження Список використаної літератури
АНОТАЦІЯ В дипломній роботі розглянуті теоретичні питання удосконалення обліку, аналізу та контролю собівартості виробництва, методи обліку, аналізу та аудиту собівартості виробництва та фактичного ... Предметом дослідження дипломної роботи є облік, аналіз та аудит собівартості виробництва. Запропоновані заходи спрямовані на удосконалення обліку, аналізу та аудиту собівартості виробництва:  зменшення ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.