Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 464 за запитом дипломних

В ходе дипломного проектирования проведен глубокий информационный анализ по современным программным средствам автоматизации управления. В Гл.3 рассмотрены возможности применения технологий Интернет/Интр ...
Метою дипломної роботи є ґрунтовне дослідження теоретичних та практичних аспектів управління активами підприємства і на цій підставі – розробка та обґрунтування напрямків підвищення ...
...послань Додаток А “Завдання на дипломну роботу” Додаток Б “Приказ(распоряжение)о прикращении трудового договора” Додаток В”Приказ(распоряжение)о прикращении трудового договора” Додаток Г”Прика (...
Мета дипломної роботи – розробка науково методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення управління проблемними кредитами банку. Реалізація даної мети зумовила необхідність постановки ...
Об’єктом дослідження дипломної роботи виступає відкрите акціонерне товариство «Миронівський хлібопродукт», метою діяльності якого є забезпечення населення хлібобулочними і кондитерськими виробами.
В дипломній роботі був проведений аналіз документів, що створюються в кадровій службі. це такі документи, як особові картки, поса дові інструкції, накази ...
97 ст У дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальних наукових питань щодо управління конкурентною спроможністю охоронного підприємства на прикладі ТОВ “Атлант”.
...контролю Висновки Література В даній дипломній роботі проведенне комплексне дослідження маркетингової діяльності приватної фірми “ГАН”. Узагальнюючи отримані результати, можна зробити такі висновки. 1.
...т у р а Аналізуючи дипломну роботу можна зробити слідуючи висновки: що на підприємству ВАТ “Ватутінський хлібокомбінат”, є всі необхідні відділи та виробничі цехи, для виробництва ...
В ході дипломного дослідження нами вивчено: • структуру органів виконавчої влади і місцевого самоврядування; • організацію роботи Золотоніської держадміністрації, його окремих структурних підрозділів, а саме ...
У дипломній роботі використано праці провідних українських та російських фахівців, статті з періодичних журналів, перекладні видання зарубіжних авторів.
В дипломній роботі були виконані такі завдання: 1. Обґрунтовано теоретичні зовнішньоекономічної діяльності 2. Визначено основні напрямки діяльності Звенигородського держлісгоспу а) організація ведення ...
В дипломній роботі прведений аналіз: динаміки обсягів виробництва; динаміки та структури виробничих запасів; ефективності використання виробничих запасів; факторний аналіз запасів.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є ВАТ “Азот”, яке займається випуском хімічної продукції та її реалізацією. Черкаське ВАТ “Азот” являється одним з лідерів хімічної ...
...цього завдання у третьому розділі дипломної роботи ми запропонували деякі напрямки вдосконалення роботи банку у цьму питанні. На наш погляд, їх практичне впровадження повинно дати свої ...
При написанні дипломної роботи (на прикладі Олександрійської філії Черкаського інституту управління) нами був здійснений аналіз організаційно розпорядчої документації філії, документаціі, що забезпечує навчальну ...
В дипломній роботі прведений аналіз: динаміки обсягів виробництва; динаміки та структури виробничих запасів; ефективності використання виробничих запасів; факторний аналіз запасів.
Метою даної дипломної роботи є дослідження комплексу методів управління процесами формування, розподілу й ефективного використання капіталу приватного підприємства та аналіз альтернативних напрямків його ...
...аспектів і обумовила вибір теми дипломної роботи. Багатоаспектні проблеми управління кредитним портфелем комерційного банку досліджувались як у зарубіжній, так і вітчизняній літературі.
В дипломній роботі прведений аналіз: динаміки обсягів виробництва; динаміки та структури виробничих запасів; ефективності використання виробничих запасів; факторний аналіз запасів.
...аудиторською фірмою “Фінансовий адвокат”, в дипломній роботі описано роботу по перевірці правильності обліку,доцільності понесених витрат,що проводиться працівниками даної фірми і викладено власну думку щодо ...
...своїми підлеглими В першому розділі дипломної роботи було проаналізовано теоретичні аспекти системи управління персоналом на підприємстві В другому розділі роботи було проаналізовано систему управління персоналом ВАТ «...
У даній дипломній роботі розглянута проблеми автоматизації органів місцевого самоврядування в Україні на прикладі Олександрійської міської ради. Характерною ознакою нинішнього етапу розвитку є ...
...Об’єктом дослідження даної магістерської дипломної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю «»Торгово – промислова палата». Метою діяльності торгово – промислової палати є: перекладацькі послуги, виставкова діяльність, сертифікація ...
...Об’єктом дослідження даної магістерської дипломної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю «»Торгово – промислова палата». Метою діяльності торгово – промислової палати є: перекладацькі послуги, виставкова діяльність, сертифікація ...
У дипломній роботі пропонується можливість введення наступних шляхів альтернативного фінансування: обов’язкові внески населення чи підприємств і організацій на часткове погашення вартості ...
Мета та завдання дипломної роботи досягнуті шляхом аналізу забезпеченості і використовування матеріальних ресурсів за допомогою оцінки реальності планів матеріально технічного постачання, ступені їх виконання ...
Тому метою дипломної роботи є дослідження сутності кредиторської заборгованості, визначення причин її значних обсягів, визначення шляхів розвитку та покращення функціонування платіжної системи держави, ...
Заданнями дипломної роботи були три положення: • діагностика банкрутства; • виявлення факторів, що впливають на кризовий розвиток; • розробка плану подолання кризового стану підприємства.
Метою дипломної роботи є комплексний аналіз концептуальних положень вчення про предмет злочину. Відповідно до поставленої мети визначено і коло взаємопов’язаних завдань, ...
Проблема дипломного дослідження полягає у з’ясуванні лінгвометодичних засад використання між предметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення на міжпредметній ...
Цим і визначилась тема дипломного дослідження, його мета, структура та завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо ...
При написанні дипломної роботи ставилось за мету узагальнення методики дослідження аналізу фінансового стану підприємства та, на прикладі ВАТ „Паляниця”, застосування структурування балансу, проведенні ...
В дипломній роботі зроблено розрахунок штрафів для випадків порушення нормативу максимального розміру ризику на одного позичальника (Н8) та максимального розміру кредитів, гарантій ...
Мета даної дипломної роботи полягала в дослідженні української народної ляльки в контексті традиційної культури, а саме трансформації її ролі, функцій і знакової системи ...
...аналізу фінансових результатів підприємства, в дипломній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства. Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок: 1) здача ...
При написанні дипломної роботи нами був проведений аналіз організаційно розпорядчої документації ліцею, документації що забезпечує навчальну роботу, кадрової документації, розроблені відповідні рекомендації.
магістерська дипломна робота c. доповідь на конференції d. реферат ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Група людей, діяльність яких свідомо координується для ...
...аналізу фінансових результатів підприємства, в дипломній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства. Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок: майновий стан ...
...що йдеться в основних розділах дипломної роботи. У розділі 1 розкрито суть та значення венчурного бізнесу, визначено причини його виникнення, виділено основні функції венчурного бізнесу, охарактеризовано ...
...аналізу фінансових результатів підприємства, в дипломній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства. Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок: 1) повного ...
Отже, в третьому розділі дипломної магістерської роботи, було запропоновано такі шляхи зниження кредитних ризиків: застосування при аналізі кредитних ризиків методу коефіцієнтів.
Отже, в третьому розділі дипломної магістерської роботи, було запропоновано такі шляхи зниження кредитних ризиків: застосування при аналізі кридитних ризиків методу коефіцієнтів.
В третій частині дипломної роботи розроблено бізнес план виробництва нової продукції ВАТ “Гладківщинське ХПП”. Проект передбачає будівництво пекарні при даному підприємстві.
Дипломна робота була спрямована на дослідження та виявлення причин кризи, а також сильних і слабких сторін підприємства.
...актів, що були використані в дипломній роботі Рис. 1.3. Етапи проведення аналітичної роботи формування та використання прибутку Рис. 1.4.
В третьому розділі дипломної роботи надано наступні пропозиції: Створення центрів витрат за побудови управління витратами на підприємстві на засадах персональної відповідальності проект відкриття торгового ...
Структура дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
...аналізу фінансових результатів підприємства, в дипломній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства. Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок: 1) повного ...
В дипломній роботі пропонується використати нову удосконалену технологію вирощування соняшнику, яка дозволить значно знизити собівартість, збільшити дохідність підприємства і в цілому покращить ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.