Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 8539 за запитом для

...і нормовані обігові засоби, та для нормальної діяльності вони мають отримувати, крім того, ще й певний прибуток. Таким чином, прибуток — це частина виручки, що залишається після ...вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування ...
...служить основою та джерелом коштів для подальшого росту інших показників. 2. Здійснення витрат в процесі виробництва товарів та надання послуг становить невід’ємну складову діяльності будь ...уречевленої (минулої) праці, яка необхідна для виготовлення певного виду товару потрібної якості при досягнутому рівні розвитку виробництва. Другий базується на концепції альтернативних витрат виробництва, що визначає ...
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Сутність контролінгу та його роль у санації підприємства 1.4 Зміст та порядок проведення реструктуризації підприємств Розділ 2 аналіз та оцінка фінансово майнового стану ват «городищенське атп...
Для того, щоб досягти комерційного успіху на ВАТ “Азот” необхідно чітко побудувати бухгалтерський облік, що в свою чергу підвищить роль його ... Для розв’язання задач бухгалтерського обліку з найменшою трудомісткістю, а також щоб своєчасно виявляти і виправляти помилки потрібно вживати заходи щодо ...
...потенціалу підприємств є надзвичайно важливою для ефективного господарювання, забезпечення сталого і конкурентно спроможного розвитку підприємства. Трудовий потенціал – це існуючі сьогодні та передбачувані трудові можливості, які визначаються ... Для управління потенціалом необхідно розробити систему заходів, які впливають на найпевніше використання його резервів, враховуючи все три складові (компоненти) трудового потенціалу ...
Для оцінки конкурентоспроможності виділяються такі основні підходи: 1. Продуктовий підхід, який полягає у визначенні конкуренто спроможності економічного потенціалу на основі оцінки ... Для того, щоб конкурентна реакція була досить ефективною, необхідно удосконалювати взаємозв’язок виробництва, маркетингу, наукових досліджень і розробок та управління щодо ...
...мо­гут быть наиболее адекватны для разработки перспектив раз­вития местных сообществ, территорий? 4. Соответствие какой школе стратегий просматривается в сло­жившемся в вашей организации отношении ...выделите самостоя­тельные сферы деятельности, для которых могут быть разработаны деловые стратегии. 3. Какие функциональные стратегии могут быть разработаны для рассмат­риваемого предприятия? 4.
Розробіть дієві заходи для поліпшення діяльності підприємства Задача 5 У вашому підрозділі 2 нових спіробітника. Перший жінка, яка приступаює до роботи після тривалої перерви, ...7 Розрахувати показники руху персоналу для організації, кадровий склад якої характеризується наступними даними: а) обліковий склад на початок звітного періоду – 2824 особи; б) прийнято на роботу ...
...іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання. Дослідивши теоретичні аспекти обліку товарів і тари в оптовій торгівлі необхідно зазначити, що ...
...а отже, і цінність працівника для підприємства (фірми). Важлива задача оцінки забезпечити зворотний зв’язок: працівник повинний знати, як оцінюються результати його діяльності, його прагнення до ...розрахунку цих показників, джерела необхідної для розрахунків інформації; обґрунтування нормативних значень показників і методики їхнього встановлення; агрегування інформації і надання її у формі, зручної для прийняття ...
Для якої категорії слухачів пропонується лекція (курс, спеціальність, форми навчання). Вид (тип) лекційного заняття (за дидактичною метою; місцем у навчальному процесі; ... Література для студентів. 13. Література для викладача. 14. Інформаційні, навчально методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік). Завдання 2.
...а це має практичне значення для визначення правового стану сторін. Правильне визначення поняття сторін у цивільному процесі та їх правового стану є обов’язковою передумовою винесення ... Для правильного вирішення даного питання недостатньо встановити відсутність права вимоги у позивача чи обов'язку відповідати за даним позовом у відповідача.
...4 Банк моделей исследований необходим для: a. правильного ответа нет b. выполнения статистических расчетов c. поддержки принятия управленческих решений d. упрощения коммуникаций e.... все ответы верные Question 7 Для определения функции одной переменной от одной или нескольких независимых переменных используется: a. регрессионный анализ b. факторный анализ c.
...4 Банк моделей исследований необходим для: a. правильного ответа нет b. выполнения статистических расчетов c. поддержки принятия управленческих решений d. упрощения коммуникаций e.... все ответы верные Question 7 Для определения функции одной переменной от одной или нескольких независимых переменных используется: a. регрессионный анализ b. факторный анализ c.
Тому головною умовою для забезпечення вимог щодо звітності на ТОВ «МКС» є належна організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Лише за умови, що всі господарські ...запропоновані напрямки вдосконалення фінансової звітності для ТОВ «МКС», що підвищить об’єктивність і достовірність результату аналізу і ефективності управлінських рішень. 1.
Вагомою проблемою для підприємств є облік та класифікація витрат. для достовірності відображення витрат у складі собівартості продукції, об’єктивної оцінки й аналізу рівня ...
...і правильність інформації, повідомленої заявниками для призначення субсидій, перевіряє обчислення розмірів субсидій, надсилає повідомлення надавачам житлово комунальних послуг. Проте чітке виконання встановлених правил і процедур не ...призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива”, а також Постановами КМУ, що ...
...і правильність інформації, повідомленої заявниками для призначення субсидій та допомог, перевіряє обчислення розмірів субсидій та допомог, надсилає повідомлення надавачам житлово комунальних послуг....призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива”, а також Постановами КМУ, що ...
Тому для стабілізації фінансового стана підприємства хоча б до рівня минулого років пропонується провести такі заходи : необхідно в першу чергу змінити відношення ...планувати політику ціноутворення, виявляти резерви для зниження витрат на виробництво, активно займатися плануванням і прогнозуванням керування фінансів підприємства. Прибуток перебуває під впливом таких економічних процесів, як ...
Тому для стабілізації фінансового стана підприємства хоча б до рівня минулого років пропонується провести такі заходи : необхідно в першу чергу змінити відношення ...планувати політику ціноутворення, виявляти резерви для зниження витрат на виробництво, активно займатися плануванням і прогнозуванням керування фінансів підприємства. Прибуток перебуває під впливом таких економічних процесів, як ...
Таким чином, для зменшення витрат на 1 грн. продукції потрібно збільшувати обсяг виготовленої продукції і зменшувати її собівартість.... Для вивчення змін у структурі витрат на виробництво був проведений аналіз витрат за економічними елементами. Результати цього аналізу показали, що виробництво ...
...несе в собі значних ризиків для інвесторів, тому, що підприємство має більшу частку власного капіталу ніж залученого. При аналізі активів приділимо особливу увагу аналізу дебіторської та ...8%, важкореалізованих активів теж невистачає для покриття постійних пасивів. Тільки швидкореалізовані активи покривають короткострокові зобов’язання, а повільнореалізовані активи покривають довгострокові зобов’язання і значно перевищують ...
Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень 1.1. Значення фінансової звітності в управлінні підприємством 1.2. Склад та нормативно правове забезпечення фінансової звітності ...фінансову звітність як інформаційну базу для прийняття управлінських рішень за даними аналізу її показників. Методологічно та організаційно фінансова звітність є невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського ...
Дані для виконання: Термін Визначення Достовірні (доброякісні) документи А. Документи, в яких залишився незаповненим один із реквізитів, відсутня віза уповноваженої особи, що ... Дані для виконання: Вимоги до експерта бухгалтера Характеристика Відповідність кваліфікації А. Неупереджена думка експерта з приводу встановлення і оцінки обставин у точній ...
...особливостей використання аналізу фінансових звітів для прийняття управлінських рішень на державному підприємстві 1.1Оцінка фінансової звітності як основа прийняття управлінських рішень 1.2 Поняття балансу підприємства ...особливостей використання аналізу фінансових звітів для прийняття управлінських рішень на державному підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки Висновок Отже, в даній курсовій роботі основним об’єктом ...
Програми оболонки (файлові менеджери) для виконання типових операцій з дисками, папками та файлами 32. Створення та використання сценаріїв та макросів у Excell Завдання № 46 Створіть ... Установіть для першого абзацу: вирівнювання – по центру, інтервал після абзацу – 6 пт; – у другому абзаці надрукуйте повну назву Вашої спеціальності та курс.
Розділ 1: Теоретичні аспекти 1.1 Поняття банкрутства, його зміст та суб’єкти 1.2 Регулювання та підстави для застосування банкрутства 1.2.1 Провадження у справах про банкрутство 1.3 Механізм визначення банкрутства 1.3.1 Аналіз фінансового ...товари є найменьліквідними тому, що для того щоб перевести іх у грошові кошти іх требо продати, а це супроводжується рядом труднощів.
Птоломей І; Question 2 Для кожної навчальної дисципліни розробляють: a. навчальну програму; b. освітньо кваліфікаційну характеристику; c. індивідуальну програму. Question 3 З якого часу почав ... акредитація, ліцензування; Question 5 Для забезпечення додержання вимог до вищої та професійно технічноїосвіти в Україні створена: a. кваліфікаційна комісія; b. Державна акредитаційна комісія. c.
Для каких целей можно применять сканирующий электронный микроскоп? 2. В световом микроскопе предел разрешения равен приблизительно 200 нм....раз, когда они бывают нужны для образования митотического веретена или каких нибудь других структур? 5. Ниже перечислены различные клеточные структуры (обозначены буквами).
...виготовлення та поставку комплектуючих деталей для обладнання харчової промисловості. Підприємство А може використовувати для виготовлення деталей згідно контракту різні види їх руху в процесі виробництва послідовний, ...
Для нормального проживання яким відразу хотілося мати власне житло, можливість його обладнати. Говорячи про це, я маю на увазі не предмети розкошу, а елементарні засоби для існування, які є необхідними для ...
...ефективністю розподіляти їм виробничі завдання Для виконання завдання студенту пропонується визначити власний тип темпераменту за однією із запропонованих методик та дати оцінку відповідності теоретичних міркувань власному ... Для проходження тестування необхідно ознаку, що найбільш підходить особистості, оцінити в два бали; ознаку, що менш підходить особистості, оцінити в один ...
для вибору виду психотерапії; 2. для вибору типу лікарського препарату і його дози; 3. для побудови прогнозу; 4. для діагностичних цілей.
він є основою для початку і продовження господарської діяльності будь якого підприємства. у разі ліквідації підприємства відображений у його фінансовій звітності власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності ...
він є основою для початку і продовження господарської діяльності будь якого підприємства. у разі ліквідації підприємства відображений у його фінансовій звітності власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності ...
...достатньо деталізоване ствердження відносно того, для чого існує організація. Добре сформульована місія включає в себе опис орієнтирів, сфери діяльності, філософії організації, можливостей і способів здійснення діяльності, ...в оточенні; 2) встановлення загальних для організації цілей; 3) побудова ієрархії цілей; 4) встановлення індивідуальних цілей. Хоча розвиток самої компанії, визначення цілей, формування стратегії, здійснення стратегічного ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності 1.1 Економічна сутність інвестицій 1.2 Класифікація інвестицій підприємства 1.3 Методика оцінки і аналізу проекту вкладення інвестицій 1.4 Використання власних фінансових ресурсів у забезпеченні інвестиційної діяльності підприємств в Україні Розділ 2 обгрунтування варіанту залучення інвестицій в підприємницьку діяльність тов „черкасириба 1” та аналіз фінансово господарської діяльності 2.1 Організаційно – економічна характер...
Аналіз закордонного досвіду для удосконалення обліку та аналізу заробітної плати на промислових підприємствах в Україні Висновки Список використаних джерел Сьогодні, в умовах становлення ринкових ... Для цього потрібно, щоб середня продуктивність праці перевищувала темпи зростання середньої заробітної плати. Тривале порушення цієї закономірності призводить до дизбалансу між ...
...існували загальні і обов’язкові для всіх норми і нормативи витрат, що дозволяло складати планову калькуляцію і контролювати додержання підприємствами зазначених нормативів, то з переходом до ...застосування єдиних і обов’язкових для всіх підприємств норм і нормативів, що робить нереальним здійснення централізованого контролю за додержанням підприємствами планових обсягів витрат.
...існували загальні і обов’язкові для всіх норми і нормативи витрат, що дозволяло складати планову калькуляцію і контролювати додержання підприємствами зазначених нормативів, то з переходом до ...застосування єдиних і обов’язкових для всіх підприємств норм і нормативів, що робить нереальним здійснення централізованого контролю за додержанням підприємствами планових обсягів витрат.
Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів ...робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників. Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо господарської ...
Для цього намагаються, наскільки це можливо, збільшити кількість асортиментних груп товарів, розподіляючи їх по відповідних відділах. Аптека ТОВ “Гомеопат” має достатньо торгівельної площі для експонування майже повного переліку медичних ...
Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів ...робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників. Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо господарської ...
...існували загальні і обов’язкові для всіх норми і нормативи витрат, що дозволяло складати планову калькуляцію і контролювати додержання підприємствами зазначених нормативів, то з переходом до ...застосування єдиних і обов’язкових для всіх підприємств норм і нормативів, що робить нереальним здійснення централізованого контролю за додержанням підприємствами планових обсягів витрат.
Для того, щоб досягти комерційного успіху на ВАТ “Азот” необхідно чітко побудувати бухгалтерський облік, що в свою чергу підвищить роль його ... Для розв’язання задач бухгалтерського обліку з найменшою трудомісткістю, а також щоб своєчасно виявляти і виправляти помилки потрібно вживати заходи щодо ...
...економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, взаємного інвестування та кредитування з боку зарубіжних та міжнародних фінансових організацій.... Для координації зусиль по реалізації цієї Програми при Міністерстві фінансів України створено Методологічну раду з питань бухгалтерського обліку.
Собівартість як показник використовують для: оцінки рівня господарювання підприємства (за видами та об’єктами діяльності) та його структурних підрозділів; контролю за ефективністю витрачання природних, матеріальних, ...випущено більший об’єм комбікормів для бройлерів, який має більшу собівартість 1 тони продукції. В зв’язку із зміною рівня витрат собівартість зменшилася на 679,08 ...
...економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, взаємного інвестування та кредитування з боку зарубіжних та міжнародних фінансових організацій.... Для координації зусиль по реалізації цієї Програми при Міністерстві фінансів України створено Методологічну раду з питань бухгалтерського обліку.
...часу, законодавчу основу варто удосконалювати для скасування експортних бар'єрів, які залишилися, і повної ліквідації системи державних замовлень. Угоди, підписані наприкінці 1994 року з Міжнародним Валютним ...та Світовим Банком, заклали фундамент для створення сприятливіших умов для розвитку ринку. Необхідно прискорити приватизацію сфери матеріально технічного постачання, переробки сільськогосподарської продукції і збуту, для того, ...
...тим зберігає потенціал та тенденції для відновлення порушеної рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, збільшення власних оборотних засобів та за рахунок додаткового залучення довгострокових пасивів.... Вони мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту засобів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму, здійснює безпосередній вплив на платоспроможність ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.