Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 8542 за запитом для

Для более комфорного представления (с таблицами) вы можете просмотреть этиу работу на сайте http://na 5 5.ru/ekonometrika zadachі....модель линейной регрессии Задача 1 Для выборки из 10 специалистов с тарифными разрядами от 2 го до 6 го их заработки составляли: Тарифный разряд 2 3 ...
...МАТЕМАТИКИ (МАУП) 1.3 Завдання для самостійного розв'язання 1. Транспонувати матрицю A, якщо: a. ; b. ; c. . 2. Знайти 2A+3B, якщо , . 3.... 1.5 Завдання для самостійного розв'язання 1. Знайти обернену матрицю до матриці А: a. ; b. ; c. . 2. Визначити, для яких значень a матриця ...
...3 Використання комп’ютерних технологій для складання балансу Розділ 3. Використання балансу в управлінні 3.1. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності 3.2....бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю ...
Застосування спеціальних подій для міжнародної діяльності Чеської Республіки 46 2.3. Подієві комунікації у формуванні міжнародної позиції України 59 РОЗДІЛ ІІІ. СЦЕНАРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВИ 72 ...
...єднанням громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів і діє на засадах підприємництва та самоврядування. До пайового фонду майна членів підприємства включається ...землі, що здається в оренду для колективного ведення виробництва в асоціації, спілці чи кооперативі власників паїв. Іншими словами, власник паю здав його для спільної мети, спільного ...
...кар’єри і сприятливих умов для її реалізації. У філіалі склалася своя система професійно кваліфікаціного просування. Професійно кваліфікаційного просування поділяється на такі види, як: 1)планування ... Тобто кадровий резерв в організації для більшості опитаних пов’язаний з підвищенням статусу, при чому не за рахунок особистих якостей, рівня кваліфікації чи досвіду, а насамперед ...
...суму грошових коштів, яка необхідна для придбання рухомого складу в плановому періоді, та суму грошових коштів, необхідних для придбання запчастин 1.
Підготуйте аргументовані тези доповіді для виступу на нараді з цього питання. ЗАДАЧА 2 ВИХІДНІ ДАНІ Ви керівник, якого запросили на металургійне підприємство для підвищення ефективності його діяльності.
Питання для обговорення: Команда в розглянутому прикладі 1. Які виявилися проблеми у цієї команди? 2. Як би ви описали ситуацію з точки ... Що б ви порадили для підвищення ефективності команди? Ваша команда 1. Як проблеми, що виникли можна віднести до норм Кодексу поведінки, що діють в команді?
...основних результатів: Створити системний потенціал для досягнення цілей організації. Цей потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що входять в організацію виробленої продукції (послуг), що ...замість достовірної та релевантної інформації для визначення перспективних напрямів діяльності підприємства диктується тим, що стратегічний розвиток здійснюється в умовах невизначеності про стан та зміни факторів середовища.
...більш менш прийнятні форми… Перекладаю для таких чайників, як ти, чоловіче: я б тобі НЕ РАДИВ з ним зв’язуватися! (А.Хома. Репетитор.) VІ....нічого, крім написання „Курсу виживання для підлітків“, уривки з якого було опубліковано в журналі „Ровєснік“ у кінці 80 х, він мав би повне право увійти в ...
создание условий для предоставления образовательных услуг c. участие в глобальных программах d. смягчение социальных проблем e. развитие программ малого бизнеса f.... создание социально экономических условий для поощрения продуктивной трудовой деятельности b. затраты из благотворительных фондов c. стимулирование социального потенциала d. проплаты компенсаций и увеличение количества льгот ...
...країн подання документів на навчання для іноземних студентів здійснюється: a. за 3 місяці до початку навчального року b. за місяць до початку навчального року c....3 В комплекс компетенцій, спільних для всіх освітніх ступенів не входить категорія: a. системні b. особистісні c. інструментальні d. міжособистісні Question 4 Чіткість, ясність і інформаційну ...
...країн подання документів на навчання для іноземних студентів здійснюється: a. за 3 місяці до початку навчального року b. за місяць до початку навчального року c....3 В комплекс компетенцій, спільних для всіх освітніх ступенів не входить категорія: a. системні b. особистісні c. інструментальні d. міжособистісні Question 4 Чіткість, ясність і інформаційну ...
Практична частина Висновки Аналітичні дані для складання балансу по рахунках станом на 01.01.200 року Залишки по рахунках Сума, грн 1. Адміністративна будівля знос 2....в касу з поточного рахунку для виплати зарплати 3. Виплачено з каси заробітну плату 4. Нараховано дивіденди (визначити самостійно) 5. Утримано податок з доходів із дивідендів ...
Дані для виконання: У квітні 20хх р. акціонерами товариства у звітному періоді у фізичних осіб викуплені акції власної емісії в кількості 15 ...Дані для виконання: Автомобіль, який використовується при виробництві готової продукції амортизується виробничим методом. Його первісна вартість складає 105 00 грн.
в обладнання для виробництва нової компютерної бухгалтерської програми. Очікуваний строк експлуатації обладнання становить 4 роки. Є прогноз, що продажі програмного забезпечення досягнуть 60 ...дохідність 10%, а β = Якщо для проекту В β = 0, тобто дохід в 250 000 гр.од. є гарантованим, то яким мають бути початкові інвестиції за цим ...
Ронена передбачає: пакет документів, необхідний для представлення у тендерний комітет міжнародних торгів; комплекс дій, спрямований на здійснення товарно грошового обміну; певний комплекс, якого вимагають національні економіки за для ефективного виробництва; пакет документів, необхідний ...
Для чего нужны системы поддержки принятия решений? 11. Что можно делать с помощью экспертных систем? 12.... Для чего используются связи между таблицами? 8. Как определить связь между таблицами в MS Access? 9. Для чего предназначены формы? 10.
Складіть проективну анкету для претендента на вакантну посаду, виходячи із обраної вами посади. Намагайтеся складати анкету так, щоб вона була інформативною. Для цього використовуйте різні методи, проективні ...
Для стабілізації цього процесу і запобігання депрессивному стану в цій сфері необхідно активізувати інвестиційну діяльність на всіх рівнях управління галуззю, у ... Тому для галузі дуже валивим є інвестування. Основним завданням інвестування галузі на сучасному етапі є забезпечення достатнього обсягу початкових реальних інвестицій у ...
Література для студентів. 13. Література для викладача. 14. Інформаційні, навчально методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік).
...передбачає залучення Інвестором Підрядником Інвестора для фінансування реалізації проекту та зобов'язання Інвестора Підрядника як Генерального підрядника проекту реалізувати проект протягом 2 (двох) років з моменту ...та своєчасного фінансування проведення необхідних для реалізації проекту робіт, та передати Інвестору після завершення будівництва та проведення всіх розрахунків між сторонами 20 % всіх належних Інвестору Підряднику ...
...боротьбі, що є ринковим фактором для розширення використання маркетингу в торгівлі. Весь процес, починаючи від визначення потреби у рекламі і закінчуючи розміщенням реклами у засобах масової ...плану рекламної діяльності, творчих працівників для підготовки рекламного звернення, а також спеціалістів із виготовлення оригінал макета рекламного звернення та зі зв'язку із засобами масової інформації.
створює нові ринки для підприємства Question 11 Менеджмент починається з: a. стимулювання персоналу b. правильної постановки цілей c. раціонального розподілу ресурсів Question 12 Остаточною ...Практичне завдання № 3 Question 1 Для того, щоб бути організацією; група осіб повинна відповідати таким вимогам: a. наявність принаймні двох осіб b.
...надання їм більш широких можливостей для спілкування в контексті виконання певних функцій. Е. Мейо виділяє такі особливості концепції: 1. Людей потрібно любити, поважати і розглядати їх ...досягнення мети з мінімальними витратами для її учасників; • окремим індивідам властиві особисті мотиви кооперації, але є певна межа, до якої вони продовжують сприяти досягненню корпоративної мети.
...надається великим об'єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності; кредит, що надається об'єднанням банків для фінансування великих та ризикових проектів; кредит, що надається материнською компанією ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.2 Моделі та методи оцінки інвестиційної ...
Завдання для виконання 2. З’ясуйте чи є членами однієї сім’ї зазначені особи: 1. Чоловік та дружина, які не проживають разом; ... 2 Завдання для виконання 1. Контрольні питання 1. Дайте визначення шлюбу і сформулюйте його основні ознаки. 2. Які Ви знаєте підстави для визнання ...
Впровадження програмних засобів для автоматизованого документаційно інформаційного забезпечення на пф „арніка люкс” 4.1. Аналіз спеціалізованого програмного забезпечення для фармації 4.2.
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи ефективності використання основних фондів підприємства 1.1 Нормативно правова база дослідження основних фондів підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання та методика аналізу руху та ефективності використання основних фондів підприємства РОЗДІЛ 2 Практичні аспекти дослідження ефективності використання основних фондів на підприємстві ПП РСП «Черкаси ліфт» 2.1 Організаційно економічна характеристика ПП РСП «Черкаси лі...
...апарат виступив теоретико методологічним підґрунтям для визначення концептуальних основ управління конкурентними перевагами. Запропоновані в роботі концептуальні основи управління конкурентними перевагами включають визначення об'єкту, предмету, мети, ...Юність”, показала, що вони придатні для практичного застосування. Розроблена з їх використанням стратегія формування конкурентних переваг набула вигляду стратегії фокусування, реалізація якої в діяльності підприємства буде ...
...в сфері обігу і призначена для продажу. Товарні запаси виконують певні функції: забезпечують безперервність розширеного виробництва і обігу, в процесі яких відбуваються їхнє систематичне утворення і ...споживання, або придбаються роздрібною торгівлею для реалізації населенню. Таким чином, оптовий товарообіг являє собою сукупний обсяг продажу товарів виробничими і торговими підприємствами, а також посередниками іншим ...
...з тим, задаючись параметрами конкурентоспроможності для того або іншого об`єкту, необхідно постійно турбуватися про створення належних умов, які забезпечують досягнення потрібних параметрів конкурентоспроможності.... Створення всіх необхідних умов для досягнення конкурентоспроможності об`єктів первинна турбота керівництва і всього персоналу підприємства. З проведеного фінансово економічного та технічного аналізу маємо, що ...
...автомобілі, біля магазину знаходиться місце для паркування автомобілів. Магазин “Добробут” є універсальним магазином, що пропонує товари дев’яти груп, а саме готовий одяг, трикотаж, тканини, галантерея, ...є організації, що закуповують товари для власного споживання великими партіями та споживачі з різним рівнем достатку, що закуповують товари для сімейного споживання.
Характерним для аналізу конкурентоспроможності продукції є також досягнення оптимального поєднання в управління фірмою централізованих та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ...
інтегральних (спільних для найбільш споріднених з політологією суспільствознавчих наук) ТЕСТ 2 Question 1 Центральним питанням політики є: a. суспільна самореалізація особистості b....політику Question 4 За значимістю для суспільства політичні процеси поділяються на: a. творчі і руйнівні b. глобальні, регіональні, місцеві c. базові і перефирійні Question 5 Популістська ...
інтегральних (спільних для найбільш споріднених з політологією суспільствознавчих наук) c. власне політологічних Question 10 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a....теорії Question 5 За значимістю для суспільства політичні процеси поділяються на: Виберіть одну правильну відповідь a. творчі і руйнівні b. базові і перефирійні c.
...детального дослідження і вироблення пропозицій для вітчизняної практичної діяльності. Для розкриття економічних інтересів підприємств в умовах ринкових відносин необхідний системний підхід до визнання категорії "активи" в ...
Практична частина Висновки Аналітичні дані для складання балансу по рахунках станом на 01.01.200 року Залишки по рахунках Сума, грн 1. Адміністративна будівля знос 2....в касу з поточного рахунку для виплати зарплати 3. Виплачено з каси заробітну плату 4. Нараховано дивіденди (визначити самостійно) 5. Утримано податок з доходів із дивідендів ...
...в касу з поточного рахунку для виплати зарплати 3. Виплачено з каси заробітну плату 4. Нараховано дивіденди (визначити самостійно) 5. Утримано податок з доходів із дивідендів ...в касу з поточного рахунку для виплати дивідендів 7. Виплачено з каси дивіденди 8. Нараховано авансовий внесок з податку на прибуток з суми дивідендів 9.
Який різновид допомоги є для мене найбільш важливим та актуальним: професійний чи непрофесійний? Наскільки ефективною може бути непрофесійна допомога? Задача № 2....окресліть 3 5 найбільш притаманних для професії психолога практика радощів (заради чого представники професії взагалі живуть, що для них є найголовнішим у житті, роботі тощо).
Откуда финансовые менеджеры получают информацию для управления затратами и результатами? 4. Основные системы управленческого учета. Задание №3 1. Какие методы используют для анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности? 2.
ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 2 1. Дайте визначення поняття «зайнятість» згідно до закону про зайнятість співставте його визначеннями різних авторів....є пріоритетним в політиці зайнятості для України? 4. Порівняйте структурні зрушення в зайнятості у 90 х роках зі структурними зрушеннями на початку 2007року? 5.
...чем значение определения типов ВНД для психофизиологии: a. в оценке скорости возникновения, протекания и исчезновения нервных процессов b. в оценке способности выдерживать продолжительные и концентрированные возбуждения ... формирование вегетативного стереотипа для более успешного выполнения трудовой деятельности c. формирование деятельности сенсорных систем к воздействию разных раздражителей d.
...чем значение определения типов ВНД для психофизиологии: a. в оценке скорости возникновения, протекания и исчезновения нервных процессов b. в оценке способности выдерживать продолжительные и концентрированные возбуждения ... формирование вегетативного стереотипа для более успешного выполнения трудовой деятельности c. формирование деятельности сенсорных систем к воздействию разных раздражителей d.
...Застосування методів АВС та XYZ для кількісно – якісного аналізу забезпечення й використання матеріальних ресурсів 3.3 Розробка моделі управління запасами 3.4 Оптимізація використання матеріальних ресурсів ... Для прискорення циклу «замовлення – відвантаження оформлення рахунку» використовують комп'ютер. Деякі фірми, одержавши замовлення, перевіряють кредитоспроможність клієнта та наявність або відсутність ...
...підприємства означають не лише збитки для його акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень до бюджету, зростання безробіття, що зрештою може стати ... Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правильних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання.
...Завдання до теми 3 Питання для самоконтролю. 1. Зараження як механізм психології масової поведінки. 2. Навіювання як механізм масової психології. 3. Наслідування як механізм масової поведінки....Завдання до теми 4 Питання для самоконтролю. 1. Поняття про суспільну свідомість. 2. Психологічна характеристика суспільної самосвідомості. 3. Структура психології суспільства. Тема 5.
Для самостійного опрацювання дається певн е першоджерело з відповідними поясненнями, переліком проблемних запитань. Студент, по – перше, закріплює навички конспектування наукового тексту, ...суто раціональною діяльністю, наголошує, що для неї, як і для інших видів людської діяльності, необхідна пристрасть та натхнення. Втім, вчений показує, чому, на відміну від діяльності ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.