Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 8539 за запитом для

...додатків 2.1 Програмні засоби для створення WEB сайту 2.1.1 HTML редактори 2.1.2 Мова HTML – мова створення Web сайтів 2.1.3 Вибір програмного засобу для створення WEB – сайту 2.2 ...
...Юрія" 3.3 Рекламна стратегія для нових нидів продукції Висновки Література У дипломній роботі проведено аналіз основних показників функціонування підприємства і зроблено оцінку фінансового стану ЗАТ „...компанії, які вкладають значні ресурси для виходу та закріплення на українському ринку молочної продукції свого бренду. Враховуючи таку ситуацію ЗАТ „Юрія" пропонується приділити значну увагу діяльності ...
...міжнародно правовим документом, спеціально призначеним для захисту прав жінок, є Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Для спостереження за ходом її здійснення було засновано ...
Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів ...робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників. Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо господарської ...
...оформлення; – спрогнозувати значення висновку експерта для розслідування злочину: 1. Під час розслідування організації місця для незаконного вживання наркотичних засобів і схиляння до вживання їх, учинене щодо ...
Характерним для аналізу якості та конкурентоспроможності продукції є також досягнення оптимального поєднання в управління фірмою централізованих та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ...
Які умови необхідні для виникнення адміністративно процесуальних правовідносин? 1. Адміністративно правова норма і юридичний факт; 2. Матеріальна адміністративно правова норма, процесуальна адміністративно правова норма, ...дотримання законів є обов’язковим для всіх органів державної влади, юридичних і фізичних осіб. Адміністративно процесуальне право це: 1)урегульований нормами права порядок….
врахувати санітарно гігієнічні умови для обслуговування внутріміських зв'язків. проаналізувати кліматичні та гідрогеологічні умови, властивості міських грунтів, забезпеченість дорожньо будівельними матеріалами. І....здатність магістралі визначають за формулою: Для порівняння приводимо всі види транспорту до легкового автомобіля: Легкові Вантажні Автобуси Необхідно скоригувати роботу світлофора, прийнявши: Таким чином пропускна здатність ...
...розробити нову формулу рідкого СМЗ для європейського ринку, яка б відповідала вимогам споживачів і представляла на ринку рідке СМЗ з кардинально новими можливостями одержала б очевидну ...жирів більш не представляли загрози для нового СМЗ. Також були вирішені три інші проблеми для нового СМЗ підібрали компонент, що успішно замінив старий, новий інгрідієнт забезпечував ...
Розенцвейга ( для взрослых) входитопределенное количество ситуаций: a. 12 b. 38 c. 24 d. 32 e. 10 Question 14 Стимульный материал ТЮФ состоит ...из формулировок целей исследования, подходящую для опросника Леонгарда Смишека: a. выявление деперсонализации b. исследование учебной мотивации c. выявление и исследование акцентуаций характера d.
...безпосередньо на приріст статутного фонду для підвищення нормативу (або поповнення) власних оборотних коштів; продаж (реалізація) об’єктів основних засобів (зайвих, недовантажених, морально застарілих) і використання одержаних ...в таких напрямках: створення стимулів для клієнтів швидше розраховуватися за рахунками шляхом надання спеціальних скидок; Створення системи оцінки клієнтів, що підсумовувала б всі ризики, пов’язані ...
...ризиком показало, що найбільш ефективні для банків України є: методи контролю на рівні окремої позички – це поточний контроль за наданим кредитом за допомогою статистичного аналізу кредитоспроможності ...формуванню прибутку, який буде достатній для покриття майбутніх збитків. Банки США, Франції, Німеччини широко і успішно використовують рейтинговий аналіз доходів, факторний аналіз рентабельності банку.
...существо, принадлежащее к классу млекопитающих, для которого характерно прямохождение, высокоразвитый мозг и особое строение тела d. Человек, характеризующийся своими отличиями от других людей, индивидуальной и личностной ... Это осознанное целенаправленное воздействие, необходимое для согласования совместной деятельности людей d. Это организованное развитие производственной системы e. Это движение информации и ее трансформация от исходной в ...
...міжнародний форум товарів та послуг для дітей, що проходив в МВЦ. На виставці були представлені одяг, взуття, іграшки для дітей будь якого віку від новонароджених до ...
Завдання 1 Обґрунтуйте оптимальну стратегію управління запасами авіаційного палива в аеропорту для забезпечення добового плану польотів. Витрати на зберігання палива в аеропорту становлять s грн./т за добу....Дайте оцінку ефективності функціонування залу для реєстрації авіаквитків в аеропорту та визначить оптимальну кількість стійок для реєстрації. В аеропорту для своєчасної реєстрації пасажирів на авіарейси обладнано ...
створення соціально психологічних умов для розвитку особистості c. лікування різних за віком і статтю громадян d. захист психологічного здоров’я людей Question 2 Балів: 1 ...які можна використовувати як основу для психологічної теорії b. ряд загальних принципів, які використовуються для пояснення встановлених фактів та подій c.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти господарського ризику 1.1 Господарський ризик як економічна категорія 1.2 Методи управління господарськими ризиками 1.3 Інструменти ризику, як основний засіб для зниження ступеня ризику Розділ 2 дослідження організації управління господарсь кими ризиками на підприємстві тов «санте» 2.1 Організаційно економічна характеристика ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти господарського ризику 1.1 Господарський ризик як економічна категорія 1.2 М...
...еквівалентів Практичне завдання Аналітичні дані для складання балансу по рахунках станом на 01.01.200 року Залишки по рахунках Сума, грн 1. Адміністративна будівля знос 2....в касу з поточного рахунку для виплати зарплати 3. Виплачено з каси заробітну плату 4. Нараховано дивіденди (визначити самостійно) 5. Утримано податок з доходів із дивідендів ...
Премія для місячного контракту дорівнює 13,00 – 13,75. Спот курс USD/CHF – 1,3135 – 1,3145. Премія для контракту IМ дорівнює 55 – 50.
Нехай для групи з 12 абiтурiєнтiв проводилося вступне тестування. Результати тесту в балах були такi: 18, 27, 26, 38, 42, 19, 30, ... Навести приклад частотного розподiлу, для якого коефiцiєнт асиметрiї менший вiд нуля, але медiана розмiщується лiворуч середнього значення. 4. Нехай дослiджується сукупнiсть обсягом 216.
інтегральних (спільних для найбільш споріднених з політологією суспільствознавчих наук) b. власне політологічних c. загальносоціологічних Question 5 Яка з наук у системі спеціальних політичних ...теорії Question 4 За значимістю для суспільства політичні процеси поділяються на: a. творчі і руйнівні b. глобальні, регіональні, місцеві c. базові і перефирійні Question 5 Форма ...
...ефекту діяльності підприємства з витраченими для його отримання ресурсами (витратами). В другому розділі дипломної роботи було зроблено аналіз ефективності виробничо – господарської діяльності ДП «Оризон Універсал»....і характеризує ситуацію як несприятливу для підприємства. Відповідно спостерігається зниження показника придатності основних фондів підприємства на 0,04 в 2008 році і на 0,03 в 2009 році.
Порядок відкриття корпоративного картрахунку для підприємств 1.5. Порядок відкриття корпоративного картрахунку для фізосіб суб’єктів підприємницької діяльності 1.6. Використання корпоративних карток 1.7.
...боротьбі, що є ринковим фактором для розширення використання маркетингу в торгівлі. Весь процес, починаючи від визначення потреби у рекламі і закінчуючи розміщенням реклами у засобах масової ...плану рекламної діяльності, творчих працівників для підготовки рекламного звернення, а також спеціалістів із виготовлення оригінал макета рекламного звернення та зі зв'язку із засобами масової інформації.
Для того, щоб досягти комерційного успіху на ВАТ “Городищенський маслозавод” необхідно чітко побудувати бухгалтерський облік, що в свою чергу підвищить роль ... Для розв’язання задач бухгалтерського обліку з найменшою трудомісткістю, а також щоб своєчасно виявляти і виправляти помилки потрібно вживати заходи щодо ...
Характерним для аналізу конкурентоспроможності продукції є також досягнення оптимального поєднання в управління фірмою централізованих та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ...
Банки привлекают дополнительные кредиты для активизации своей деятельности b. В санации принимает участие отделение национального банка Украины c. Банки, находящиеся в кризисном положении, лишаются лицензий ...санации и подготовка списка кредоторов для погашения долга b. Основным заданием санационного контролинга является идентификация оперативных результатов и подготовка проектов решений относительно использования выявленных резервов и ...
...мірою, чим колись, шукати можливості для узгодження ринкових умов й інтересів співробітника фірми. • Планування в кадровій роботі є складовою частиною керування підприємством у цілому, припускає відстеження ...визначення цілей є важливим чинником для досягнення успіху в будь якій діяльності. Людині необхідно сфокусувати свою увагу на існуючих проблемах, правильно направити й сконцентрувати свої зусилля, ...
...комплексного підходу до одержання інформації для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів. Тому при формуванні та функціонуванні фінансового ринку найкращим способом оцінки потенційного партнера є одержання й ...забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою ...
Для організації обліку доходи класифікують за наступними ознаками: з метою визнання доходу та визначення його суми (дохід від реалізації продукції, товарів, ...діяльності; дохід від надзвичайної діяльності); для потреб бухгалтерського обліку (дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи).
...придбання основних фондів (придбання линії для для забиття тварин та автомобіля), а також збільшення дебіторської заборгованості через збільшення обсягів торгівлі та продажу товарів з відстрочкою платежів.
...іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання. Дослідивши теоретичні аспекти обліку товарних операцій в оптовій торгівлі необхідно зазначити, що методологія ...
...продукції, а також знаходити можливості для розширення і оновлення виробництва. Тобто, на наш погляд, ефективне управління рухом грошових коштів напряму впливає на стабільність фінансового стану господарюючого ... Грошові кошти використовуються для поточних грошових платежів. Більша частина розрахунків здійснюється в безготівковому порядку. Грошові розрахунки здійснюються при реалізації товарів населенню, оплати праці, і ...
Водночас для розвитку підприємства необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і всіх зобов'язань у нього залишався такий розмір прибутку, який би ...рівень, здійснювати соціально культурні програми для своїх працівників, забезпечувати посилення стимулів для їхньої високоефективної праці. Іншими словами, загальна стійкість підприємства передбачає насамперед такий рух його грошових ...
...як наслідок, має виняткове значення для потреб аналізу руху грошових коштів відповідними користувачами для прийняття управлінських рішень. Інформація про рух грошових коштів необхідна для управління грошовими ...
...инвестиции через приобретениеконтрольного пакета акций для осуществления управления предприятием, являются: a. инвестиционная компания b. холдинговая компания c. финансовая группа d. финансовая компания e. страховая компания f....получение в указанный срок платежа для зачисления его на счет клиента, Э является такой операцией как: a. дисконт b. индоссамент c. инкассирование d.
...заяви на участь у конкурсі для вступу на державну службу b. з моменту прийняття присяги c. з моменту видання наказу про зарахування на посаду державного службовця ...розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі b. здобуття освіти відповідного освітньо кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю ...
Для кого становить інтерес оцінювання фінансового стану підприємства? 4. Які основні завдання фінансового аналізу? 5. Назвіть основні функції фінансового аналізу. 6.... Значення балансу для фінансового аналізу, його склад і структура. 7. Економічна оцінка балансу підприємства. 8. Загальна характеристика звіту про фінансові результати. 9.
Які види маркетингу характерні для розвитку міжнародних економічних зв'язків? 5. Охарактеризуйте вітчизняне й міжнародне середовище на міжнародному ринку. А дальше где содержание?... Які методи можуть бути використані для збору маркетингової інформації про закордонні ринки? Яку інформацію можна одержати з їхньою допомогою? 2. Компанії часто зіштовхуються зі швидкою зміною ...
9 Запитання для самоперевірки……………………………………………………………….....….. 9 РОЗДІЛ 2. ПАРАМЕТРИЧНІ РЯДИ……………………………………………………….…………. 10 Рекомендована література……………………………………………………………….………… 11 Запитання для самоперевірки……………………………………………………………..…..…... 11 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ МЕТОДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ……………………………………….....…...
...пов’язано з тим, що для робітників заробітна плата служить джерелом матеріальних благ, а з іншої з тим, що суми, які направляються підприєсмтвом на оплату праці, ...створити якнайліпшу і найпотужнішу програму для бухгалтерського обліку. Сьогодні на ринку програмних продуктів декілька десятків (якщо не сотен) пакетів програм для бухгалтерського обліку, проте кожного року ...
Вступ Розділ 1 методологічні засади дослідження стратегії розвитку підприємства 1.1 Суть стратегії підприємства, її значення і характеристика 1.2 Основні види стратегій розвитку підприємства 1.3 Оцінка стратегії розвитку підприємства Розділ 2 практичні аспекти оцінки стратегії розвитку тов «універсал» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Універсал» 2.2 Дослідження стратегії розвитку підприємства 2.3 Оцінка базової стратегії розвитку підприємства Розділ 3 шляхи по...
Чертежи изделий для школьных мастерских. Пособие для учитилей. – М.:»Просвещение», 1964. 3. Ботюк О.Ф. Деревознавство: Навчальний посібник. – Тернопіль: Ас тон, 2002. – 100с.
...неупередженої інформації про витрати діяльності для потреб управління. Основним нормативним документом, який регламентує організацію обліку витрат на підприємстві є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений ... Для організації обліку витрат дуже важливе значення має їх класифікація. Класифікація витрат потрібна для визначення вартості продукції та відповідно для ціноутворення.
...і з іншими проблемами, характерними для бізнес процесів корінної реорганізації діяльності ДП “IОЦ”. Відомо, що перехід на електронний документообіг можна з повним правом назвати саме корінною ...знати про існування таких систем, для чого вони призначені, і як здійснити їх впровадження. Є й інша проблема: з чого почати впровадження СУД?
Держава мобілізує частина доходів населення для фінансування своїх заходів. Позабюджетні фонди перебувають у власності держави, але є автономними й вилученню не підлягають....позабюджетних фондів може бути використане для придбання цінних паперів і одержання прибутку у формі дивідендів або відсотків. До 01.01.2011 року на території України підприємства ...
...что он собирается воспринимать и для чего, называется: Виберіть одну правильну відповідь a. аналитичностью b. планомерностью c. оперированием d. целенаправленностью e....от вмешательства в изучаемые процессы для сохранения естественности их течения, называют: Виберіть одну правильну відповідь a. непосредственности b. систематичности c. пассивности d. наблюдательности e.
Накопичення матеріальних резервів для стимулювання шляхом покращення товарообігу та асортименту реалізовуваної продукції 3.3. Посилення мотивації працівників шляхом покращення організації та умов праці 3....відповідає соціально обумовленим потребам людини; для одержання цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє працівнику одержати ці цінності з меншими матеріальними витратами, ніж інші ...
Накопичення матеріальних резервів для стимулювання шляхом покращення товарообігу та асортименту реалізовуваної продукції 3.3. Посилення мотивації працівників шляхом покращення організації та умов праці 3....відповідає соціально обумовленим потребам людини; для одержання цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє працівнику одержати ці цінності з меншими матеріальними витратами, ніж інші ...
...на аграрну продукцію, докласти зусиль для подолання соціального занепаду села. Серед перерахованих вище заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування аграрного сектора, особливе місце посідає фінансова підтримка ...кошти необхідні, з одного боку, для підтримки процесу розширеного відтворення в сільському господарстві, а з другого для стримування інфляційних процесів і захисту інтересів споживачів сільськогосподарської продукції.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.