Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 434 за запитом довгостроковими

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 1.1 Визначення та класифікація довгострокових фінансових інвестицій 5 1.2 Особливості первісної оцінки довгострокових фінансових інвестицій та ...
Теоретичні основи обліку довгострокових кредитів в банку 1.1 Економічна суть довгострокового кредиту в банку 1.2 Нормативно правове регулювання обліку кредитів 2.
Темою даної роботи є динаміка витрат на виробництво продукції у коротко і довгостроковому періодах та резерви їх зниження. Обрана тема є дуже актуальною, оскільки аналіз динаміки витрат фірми як у короткостроковому, так і у довгостроковому періоді, побудова кривих витрат дають ...
Вступ Розділ 1 Методичні аспекти інформаційного забезпечення прийняття довгострокових рішень 1.1 Сутність управлінського рішення, його значення 1.2 Види інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 1.3 Значення і ... Оцінка видів інформаційного забезпечення прийняття довгострокових управлінських рішень 2.3 Ефективність інформаційного забезпечення прийняття рішень Розділ 3 Шляхи покращення інформаційного забезпечення прийняття довгострокових рішень ...
Теоретико методичні основи обліку довгострокових зобовязань за облігаціями 1.1. Законодавчо нормативні аспекти довгострокових зобовязань за облігаціями 1.2. Теоретико методичні основи обліку довгострокових зобовязань ...
...основи обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 1.1. Законодавчо нормативні аспекти обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 1.2.
Аудиторська перевірка операцій з довгостроковими та поточними зобов’язаннями 1.1 Аудит довгострокових позик і векселів 1.2 Методика аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками ...
1. Сутність витрат. Витрати у довгостроковому періоді 2. Сутність чистої монополії.
1.1 Економічна сутність монополії як ринкової структури 1.2 Аналіз рівноваги фірми монополіста в короткостроковому періоді ... 1.1 Економічна сутність монополії як ринкової структури 1.2 Аналіз рівноваги фірми монополіста в короткостроковому періоді 1.3 Аналіз рівноваги фірми монополіста в довгостроковому періоді Список використаної літератури
План Вступ 1. Інфляція як економічне явище 1.1.Сутність інфляції 1.2. Причини інфляції 1.3. Види інфляції 2.... Довгострокове регулювання 3. Методи на інструменти антиінфляційної політики. 3.1. Методи антиiнфляцiйного оподаткування 3.2. Регулювання цiн в умовах iнфляцiйної нестабiльностi ...
Вступ ………………………………………………………………………… 3 1. Аналіз структури пасиву балансу, оцінка ринкової стійкості підприємства…………………………………………………………………. 5 2. Аналіз активів підприємства……………………………………………..
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інформаційного забезпечення прийняття короткострокових рішень 1.1 Природа інформації, види економічної інформації 1.2 ...
Вступ 1. Контролінг як засіб ефективного управління 2. Основні інструменти контролінгу 3.
суми довгострокових та короткострокових зобов’язань до активів b. виручки до запасів c. чистого прибутку до власного капіталу d.... суми довгострокових та короткострокових зобов’язань до активів c. виручки до запасів d. чистого прибутку до власного капіталу Question 12 Коефіцієнт лівериджу ...
...розвитку підприємства у коротко та довгостроковому періодах. З цією метою необхідно обчислити наступні показники у базовому, короткостроковому та довгостроковому періодах: 1. Приріст (+/–) обсягу збуту продукції 2.
...можна віднести такі операції: одержання довгострокових позик; придбання акцій інших підприємств; придбання облігацій інших підприємств; отримання дивідендів за корпоративними правами інших емітентів 3....чистого прибутку підприємства є: погашення довгострокових банківських кредитів; сплата податку на прибуток; виплата процентів за банківськими позиками; погашення короткострокових позик немає вірної відповіді 56.
...скільки залучено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позик b. 3) вкладення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства, у конкретне майно і матеріальні цінності; залишки вільної ...скільки залучено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позик b. 3. вкладення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства, у конкретне майно і матеріальні цінності; залишки вільної ...
...2 443,2 10 Співвідношення довгострокових зобов'язань перед кредиторами та довгострокових джерел фінансування підприємства (коефіцієнт довгострокових зобов'язань) 0,30 0,8 11 Безнадійна (довгострокова) дебіторська заборгованість ...
...субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства. Вважаємо, що наведене в словнику тлумачення цілей санації ...з позицій і короткострокової, і довгострокової перспектив, тому що критерії його оцінки можуть бути різні. Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, ...
...субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства. Вважаємо, що наведене в словнику тлумачення цілей санації ...з позицій і короткострокової, і довгострокової перспектив, тому що критерії його оцінки можуть бути різні. Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, ...
Тестові завдання до теми ТЕСТ 1 Експрес діагностика фінансового стану забезпечує: а) вчасне фіксування кризової ситуації; б) високу достовірність результату; в) спосіб оцінки стану підприємства ТЕСТ 2 Фінансовий стан – це: а) узагальнюючий підсумок діяльності усіх функціональних підрозділів підприємства в комплексі, багатомірна характеристика усіх процесів та результатів; б) показує співвідношення активів та пасивів; в) це вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, який зазначає не...
довгострокове починання, яке містить кілька взаємопов’язаних проектів b. це цільові програми, які містять безліч взаємопов’язаних проектів, об’єднаних загальною ... довгострокове починання, яке містить кілька взаємопов’язаних проектів Question 10 Мегапроект це: a. це сукупність не пов’язаних між собою проектів, ...
...на формування прибутку підприємства в довгостроковій та короткостроковій перспективах, що відповідає стратегічному й тактичному напрямам цінової політики в умовах вітчизняного ринку....валових витрат підприємства у іррелевантному (довгостроковому) періоді Рис. 3.11. Функція витрат підприємства на одиницю продукції у іррелевантному (довгостроковому) періоді Рис. 3.12.
...кредиторів, які здійснюватимуть окремі види довгострокових (понад 5 років) кредитних вкладень, зокрема у впровадження нових ресурсозберігаючих технологій у сільськогосподарське виробництво, кредитування інших пріоритетних напрямів розвитку галузі....є виправданим через високу ризикованість довгострокового кредитування галузі, обмеженість банківських кредитних ресурсів і наявність альтернативних позичальників, зокрема підприємств сфери торгівлі та промисловості із швидкою оборотн...
...досконало конкурентному ринку: а) у довгостроковому періоді неминуче стають збитковими внаслідок надто жорсткої конкуренції; б) у довгостроковому періоді завжди отримують економічний прибуток за наявності стабільного споживчого ...
...яка встановлює: а) 7 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів загального страхування; б) 8 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів ...
...з позицій і короткострокової, і довгострокової перспектив, тому що критерії його оцінки можуть бути різні. Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, ...продукції, що пускається, відноситься до довгострокового планування. Такі рішення визначають діяльність підприємства на багато років вперед і повинні бути відбиті в довгострокових планах (бюджетах), де ступінь ...
...з позицій і короткострокової, і довгострокової перспектив, тому що критерії його оцінки можуть бути різні. Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, ...продукції, що пускається, відноситься до довгострокового планування. Такі рішення визначають діяльність підприємства на багато років вперед і повинні бути відбиті в довгострокових планах (бюджетах), де ступінь ...
і повністю складаються з інших довгострокових фінансових зобовязань. В динаміці можна побачити погашення довгострокових кредитів банків, зниження інших довгострокових фінансових зобовязань на 7000 тис.грн.
...конкуренція, граничний дохід, закон пропозиції, довгостроковий період 2. Теоретичне питання. Виробнича функція з двома змінними. Ізокванта, її властивості. Карта ізоквант. Взаємо доповнюваність і заміщення факторів виробництва ...працюють у даній галузі у довгостроковому періоді 4.3. Фірма є монополістом на даному галузевому ринку і досконалим і досконалим конкурентом на ринку капіталу.
...основою і одночасно інструментом ефективного довгострокового розвитку підприємства будь якої галузі, для вирішення перспективних економічних завдань і досягнення соціально економічної результативності. Розрізняють такі етапи розвитку стратегічного управління: бюджетне, довгострокове і стратегічне планування, стратегічне управління.
...часом пошук постійних джерел дешевих довгострокових фінансових ресурсів та нових способів рефінансування став одним із ключових завдань українських банківських установ, а також у цілому вітчизняного фінансового ...її спроможність збільшити розміри портфеля довгострокових позик, а саме: наростити обсяги іпотечного житлового кредитування і таким чином завадити стагнації галузі житлового будівництва та сприяти вирішенню житлової ...
...440 8 Прибуток 39750 9 Довгостроковий кредит 50000 10 Векселі отримані 10200 11 Автомобіль (первісна вартість) 45000 12 Знос основних засобів 25000 13 Незавершене виробництво 25750 ... 16 Довгострокова дебіторська заборгованість 8760 17 Кошти на поточному рахунку у банку 13500 18 Кошти на валютному рахунку у банку 6800 Завдання ...
...б) ділові, державні середньо і довгострокового кредиту в) депозитні, середньо і довгострокового кредиту, державні, ділові, ломбардні і каси взаємодопомоги г) ділові, депозитні, середньо і довгострокового кредиту ...
...робить можливим забезпечення функціо¬нування довгострокових інвестиційних кредитів як основи капі¬тального будівництва за ринкових умов, сприяє нормалізації фі¬нансового стану підприємств, активізації виробництва....сферу банківського кредитуван¬ня вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів. За умов гострого дефіциту власних капіталовкладень, необ¬хідних для проведення структурної перебудови економіки, розв'я¬зання проблем ...
Організація бухгалтерського фінансового обліку, документооборот довгострокової дебіторської заборгованості 30 3.3. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості 35 РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ...практичних засад бухгалтерського фінансового обліку довгострокової дебіторської заборгованості 39 4.2. Управлінський аспект обліку довгострокової дебіторської заборгованості 41 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 51 СПИСОК ВИ...
...операції з випуску та погашення довгострокових облігацій. Компанія «Апекс» випустила довгострокові облігації. Сплата від¬сотків інвесторам здійснюється два рази на рік – 30 червня і 31 грудня (...бухгалтерського обліку операцію з конвертації довгострокових облігацій в звичайні акції. Компанія «Силор» конвертує всі свої довгострокові облігації, реалізовані з квотою до ціни 100 %, в звичайні акції.
...операції з випуску та погашення довгострокових облігацій. Компанія «Апекс» випустила довгострокові облігації. Сплата відсотків інвесторам здійснюється два рази на рік – 30 червня і 31 грудня (реалізація ...бухгалтерського обліку операцію з конвертації довгострокових облігацій в звичайні акції. Компанія «Силор» конвертує всі свої довгострокові облігації, реалізовані з квотою до ціни 100 %, в звичайні акції.
Цикл стратегічного управління має довгостроковий період і містить у собі кілька циклів оперативного (середньострокового) управління, а останнє кілька циклів поточного (короткострокового) управління, забезпечуючи безперервність процесу ...забезпечують підприємствам досягнення визначених ними довгострокових цілей свого розвитку. Однією з таких умов, на наш погляд, є формування стратегічного потенціалу підприємства.
...позичку Зараховано на рахунок підприємства довгострокову позичку Одержано з поточного рахунку і оприбутковано в касу кошти 15 Видано з каси заробітну плату робітникам підприємства Від постачальника ...аварії) Відображено поточні зобовязання по довгостроковому кредиту (переведено із складу довгострокових при настанні строку погашення протягом 12 місяців із дати Балансу) Перерахування податкових платежів до бюджету ...
...317 Зараховано на рахунок підприємства довгострокову позичку 508 Одержано з поточного рахунку і оприбутковано в касу кошти 163 Видано з каси заробітну плату робітникам підприємства 163 ...аварії) Відображено поточні зобовязання по довгостроковому кредиту (переведено із складу довгострокових при настанні строку погашення протягом 12 місяців із дати Балансу) 15 Перерахування податкових платежів до ...
Крім традиційних, довгострокова прибутковість підприємства залежить від значно більшого числа факторів, врахування яких дозволяє знайти інноваційний підхід до вибору і реалізації стратегії прибутковості....але вона потребує удосконалення у довгостроковій перспективі через вплив таких факторів, як збільшення конкуренції, насичення ринку меблів подібною продукцією, обмеженість виробничих потужностей підприємства, необхідність покращення якості ...
7 У довгостроковому періоді для фірми: a. постійні витрати зростають швидше, ніж змінні. b. всі витрати є сталими. c.... нульовий прибуток у довгостроковому періоді; b. економічний прибуток у довгостроковому періоді; c. економічний прибуток у короткостроковому періоді; d. використання місця розташування для диференціації продукції.
...ринок цінних паперів (середньо та довгострокових) і ринок середньострокових та довгострокових банківських кредитів. Ринок капіталів найважливіше джерело довгострокових інвестиційних ресурсів. Якщо грошовий ринок у першу чергу ...
Облік поточних та довгострокових фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». 35. Стадії (етапи) та загальні процедури аудиту. 36.... Навести відмінності між поняттям «довгострокова нижня межа ціни», « короткострокова нижня межа ціни», «трансфертна ціна». 64. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу. 65.
...що застосування залученого капіталу, наприклад, довгострокових кредитів, є доцільним. Основні фінансові коефіцієнти відповідають припустимим межам, тому будь яка банківська або кредитна установа може позитивно сприйняти ТОВ “...відтоку придбання активів за рахунок довгострокового банківського кредиту становить відсоток за користування кредитом і загальна сума боргу, що підлягає поверненню при його погашенні.
Значення коефіцієнту структури покриття довгострокових вкладень і коефіцієнту довгострокового залучення позичкових коштів досить низькі і продовжує знижуватись, що відбувається через незначну суму довгострокових зобов’язань.
...відсутність серед джерел формування активів довгострокових кридитів банків, довгострокових фінансових зобовязань та векселів виданих. У 2003 року нерозподілений прибуток становить 3227 тис.грн.
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.