Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 434 за запитом довгостроковими

Крива Філіпса в коротко та довгостроковому періодах. Стагфляція. 21. Грошові агрегати та модель пропозиції грошей. Простий депозитний мультиплікатор. Ефект грошового мультиплікатора. 22..Грошовий ринок.... Крива довгострокових середніх витрат та ефект масштабу. 21. Умови повної конкуренції.Максиміз. прибутку фірми.Умови не збитковості. 22.
Аудитор аналізує можливість погашення підприємством довгострокових зобов’язань та оцінює здатність підприємства функціонувати тривалий період часу. З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел ...
...язання з іпотечного кредиту 9400 Довгострокова кредиторська заборгованість 6100 Довгострокові кредити банків 1000 Власний капітал 10400 Таблиця 2 Скорочена форма Звіту про прибутки Показники Сума, дол....незалежності 36% 2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу 49,9% 3. Показники рентабельності 3.1 Рентабельність за валовим прибутком 14% 3.2 Рентабельність за ...
Аудитор аналізує можливість погашення підприємством довгострокових зобов’язань та оцінює здатність підприємства функціонувати тривалий період часу. З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел ...
Аудитор аналізує можливість погашення підприємством довгострокових зобов’язань та оцінює здатність підприємства функціонувати тривалий період часу. З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел ...
Значення коефіцієнту структури покриття довгострокових вкладень і коефіцієнту довгострокового залучення позичкових коштів досить низькі, хоча дещо збільшуються в 2008 році, що відбувається через незначну суму ...
...що застосування залученого капіталу, наприклад, довгострокових кредитів, є доцільним. Основні фінансові коефіцієнти відповідають припустимим межам, тому будь яка банківська або кредитна установа може позитивно сприйняти ПП “...відтоку придбання активів за рахунок довгострокового банківського кредиту становить відсоток за користування кредитом і загальна сума боргу, що підлягає поверненню при його погашенні.
Зниження коефіцієнту структури покриття довгострокових вкладень до 0,061 в 2006 році відбулось через невеликі суми довгострокових вкладень в 2005 2006 роках, в 2007 році це ...
...22200 Короткострокові позики банку 14600 Довгострокова кредиторська заборгованість 15200 Власний капітал 10300 Таблиця 2 Скорочена форма Звіту про прибутки Показники Сума, дол....41,2% 2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу 45,8% 3. Показники рентабельності 3.1 Рентабельність за валовим прибутком 10,1% 3.2 Рентабельність ...
...знижки з продажної ціни при довгостроковій оплаті і різні форми довгострокового погашення дебіторської заборгованості: продаж боргів банку (факторинг); облік векселів (дисконт); стежити за співвідношенням дебіторської і ...
...не більше 5 років та довгостроковою – не більше 50 років; б. короткостроковою – не більше 3 років та довгостроковою – не більше 25 років; в.
Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень в 2008 році значно зростає, порівняно із 2007 роком, що означає збільшення довгострокових зобов’язань і є негативним.
Надання довгострокових неоплачуваних відпусток усім працівникам. 2. Згортання програм підготовки і перепідготовки персоналу. c. 1. Пропорційне скорочення персоналу на всіх рівнях, у ... Відправлення персоналу підприємства в неоплачувану довгострокову відпустку. 2. Введення жорсткої регламентації трудових процесів. 3. Відсторонення персоналу від участі в розробці конкретних заходів щодо виходу підприємства з ...
довгостроковими цілями фірми Question 7 Управлінська інформація зазнає таких операцій: a. передача, обробка, оцінка, використання, знищення b....у розрахунку на результати у довгостроковій перспективі b. вчинення суб'єктами господарювання конкретних дій з вирішення проблем суспільства з метою негайного отримання прибутку c.
...Банки, які займаються фінансуванням та довгостроковим кредитуванням різних галузей, головним чином промисловості, торгівлі та транспорту називаються: a. іпотечні b. комерційні c. інвестиційні d....ресурси і є головними постачальниками довгострокових капіталів на грошовому ринку: a. вірно b. невірно ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question1 Диверсифікованість максимізує ризик при розподілі капіталу між різноманітними видами ...
...Банки, які займаються фінансуванням та довгостроковим кредитуванням різних галузей, головним чином промисловості, торгівлі та транспорту називаються: Виберіть одну правильну відповідь a. комерційні b. емісійні c....ресурси і є головними постачальниками довгострокових капіталів на грошовому ринку: Виберіть одну правильну відповідь a. вірно b. невірно ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Диверсифікованість максимізує ризик при ...
...організації за звітний період від довгострокового страхування життя становить 20 тис. грн., від інших видів страхової діяльності – 40 тис. грн. Валовий дохід, отриманий за договорами довгострокового страхування життя у випадках дострокового ...
...2 Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах 1.3 Графіки короткострокових і довгострокових витрат ІІ розділ Склад грошово кредитної системи 2.1 Поняття про склад грошово ...
Облік довгострокових зобов'язань 4.2. Облік поточних зобов’зань 4.2.1. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями 4.2.2.
Облік довгострокових зобов'язань 4.2. Облік поточних зобов’зань 4.2.1. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями 4.2.2.
...конкурентоспроможності вітчизняних малих підприємств у довгостроковій перспективі є наявність фундаментальної мети розвитку бізнесу – приросту його ринкової вартості й побудови ефективної системи управління, орієнтованої на досягнення цієї ...динаміка вартості підприємства (бізнесу) визначає довгострокове й стійке його функціонування, сприяє зростанню добробуту суспільства й соціально економічному розвитку країни. Сьогодні, українським малим підприємствам все складніше виробля...
...політики держави в середньо та довгостроковій перспективі є забезпечення стабільності, відкритості та справедливості фінансових взаємовідносин держави і суспільства для створення тим самим основ нового соціального контакту ...темпів розвитку економіки України в довгостроковій перспективі потребують вирішення фундаментальних проблем: прискореного інвестування реального сектора економіки завдяки реалізації державних заходів щодо запровадження ефективних механізмів залучення кошті...
Стратегія підприємств учасників ринку в довгостроковому періоді 10. Умови досягнення стану рівноваги на ринку 11. Еластичність ринкового попиту та пропозиції 12....монопольній владі та концентрації у довгостроковому та короткостроковому періоді 13. Державне регулювання ринку офісних корпусних меблів 14. Антимонопольна політика 15. Структура ринку офісних корпусних меблів 16.
...бухгалтерського обліку операцію з конвертації довгострокових облігацій в звичайні акції. Компанія «Силор» конвертує всі свої довгострокові облігації, реалізовані з квотою до ціни 100 %, в звичайні акції.... 30 Ринкова вартість довгострокових облігацій і звичайних акцій, дол. 550 000 Завдання № 9 Скласти консолідований баланс двох компаній за умови, що компанія «ЗАЦ» має ...
...545 Нерозподілений прибуток 180 250 Довгострокова заборгованість 350 220 Кредиторська заборгованість за товари 320 350 Інша кредиторська заборгованість 75 75 Баланс 2 470 2 440 Протягом ... 5) Зменшилась довгострокова заборгованість – 130 тис. грн. 6) Величина нерозподіленого прибутку збільшилась – 70 тис. грн. Довідково: Чистий прибуток склав на кінець року – 550 ...
...автомобільним транспортом: а) разовий; б) довгостроковий. 4.Підготуйте проект довгострокового договору перевезення вугілля залізничним транспортом між шахтою і залізницею 5.Заповніть таблицю, вказавши види суб'єктів, ...
...345 Нерозподілений прибуток 180 250 Довгострокова заборгованість 300 180 Кредиторська заборгованість за товари 320 350 Інша кредиторська заборгованість 25 25 Баланс 2 170 2 150 Протягом ... 5) Зменшилась довгострокова заборгованість – 120 тис. грн. 6) Величина нерозподіленого прибутку збільшилась – 70 тис. грн. Довідково: Чистий прибуток склав на кінець року – 500 ...
а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповнити форму 1 «Баланс» станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’єкт, якщо відомо: Господарські засоби та джерела утворення Сума, грн Будівельні матеріали 65 Мшп 22 Статутний капітал 192 Доходи майбутніх періодів Резерв сумнівних боргів 6 Короткостроковий кредит банку 30 Відстрочені податкові активи 14 Розрахунки з бюджетом за податками 10 Основні засоби ...
Наявність власних і довгострокових позикових джерел коштів для формування запасів і витрат (ряд. 3 – ряд. 4) 135,3 132,2 – 3,1 6.... Надлишок (+) нестача (–) власних оборотних і довгострокових позикових коштів для формування запасів і витрат (ряд. 5 – ряд. 8) 93,1 115,7 + 22,6 11.
...загальних витрат конкурентної фірми у довгостроковому періоді: ТС = 240Q 10Q2 + 5Q3. Визначити довгострокову рівноважну ціну продукту. Задача 31. Максимізація прибутку в умовах чистої конкуренції.
Цілі бувають довгостроковими і короткостроковими. Цілі розрізняються також по сферам життєдіяльності організації та рівня ієрархії. Цілі повинні відповідати деяким обов’язковим вимогам....бути ускладнено роздумами про шляхи довгострокового розвитку і тим, наскільки занижені або завишені ці цілі. Дійсно, перераховані задачі визначення призначення компанії, встановлення цілей,розробки стратегії необхідно ...
...участі в капіталі інших підприємств Довгострокова дебіторська заборгованість Відстрочені податкові активи 060 Інші необоротні активи 070 8 Гудвіл при консолідації Всього за розділом 1 080 20376 ...500 28 Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями Векселі видані 520 20 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 688 Поточні зобовязання за розрахунками З одержаних авансів ...
...темпи інфляції та, як правило, довгостроковий характер кредитування, тоді як банки надавали перевагу короткотерміновим кредитам під торгівельні операції. Але з часом все змінюється, і ті тенденції ...видів як короткострокового так і довгострокового кредитування. Була запропонована концепція розвитку житлового кредитування населення з ціллю підвищення доступності житла всім категоріям населення.
...Кредит Рейтинг» оголосило про пониження довгострокового кредитного рейтингу ТОВ «Караван» і випуску іменних процентних облігацій (серія З) з рівня uaВВ до рівня uaССС.... «Подальша зміна довгострокового кредитного рейтингу ТОВ «Караван» і його боргового інструменту залежатиме від можливого досягнення угоди з кредиторами про реструктуризацію заборгованості і своєчасності ...
Як будується крива довгострокових середніх витрат? 6. Які причини винекнення позитивного та негативного ефектів масштабу? 7. Що таке мінімальний ефективний розмір підприємства та яке ...відбуватися із підприємством в умовах довгострокової рівноваги? 7. Які є методи нецінової конкуренції? 8. Перерахуйте аргументи „за” рекламу? 9. Перерахуйте аргументи „проти” реклами? 10.
...якщо реалізація даної мети у довгостроковій перспективі перед бачає відмову від виплати поточних доходів дрібним власникам. 2. Виконання якої умови забезпечує зростання продуктивності праці на підприємстві?...капітал формується виключно за рахунок довгострокових (безстрокових) джерел фінансових ресурсів.
Стійко дотримуватися довгострокових планів, незважаючи на конкуренцію 11. Намагатися заробляти на швидкому розпродажі, використовуючи рекламу 12. Добиватися близьких цілей всупереч усьому, якщо це ... Визначити ключові моменти, найважливіші для довгострокового успіху 17. Регулярно модернізувати виробництво, не дивлячись на великі витрати 18. Не приділяти уваги розробці нових товарів і послуг, крім ...
...якою прийнято розуміти формування системи довгострокових цілей діяльності і вибір ефективних шляхів їхнього досягнення. Загалом під стратегією доходу суб'єктів туристичної діяльності слід розуміти систему довгострокових цільових завдань, спрямованих на одержання ...
Найбільше (близько половини) банк видає довгострокових кредитів, терміном кредитування більше 3 х років, обсяг довгострокових кредитів зростає в 2007 році на 1222,18 млн.грн.
...договору перевезення вантажу: разовий та довгостроковий. За довгостроковим договором здійснюється не одна, а ціла серія перевезень вантажів; • Усі послуги, пов'язані з переміщенням вантажів, можна поділити ...
Найбільше (близько половини) банк видає довгострокових кредитів, терміном кредитування більше 3 х років, обсяг довгострокових кредитів зростає в 2006 році на 1222,18 млн.грн.
Довгострокова дебіторська заборгованість 3400 15. Інша поточна дебіторська заборгованість 2500 16. Забезпечення виплат персоналу 4500 17. Резервний капітал 165000 18.... Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 21000 26. Короткострокові кредити банків 250000 Таблиця 2 Аналітичні дані сальдового балансу на 1 квітня Рахунки Назва рахунку ...
...напрямів інвестиційної діяльності, системи Ії довгострокових цілей; вибір найефективніших шляхів досягнення довгострокових цілей з урахуванням перспективи. Етапи процесу прогнозування ефективності інвестиційної діяльності показані за методикою І.
...045 3354 Забезпечення виплат персоналу Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Інші забезпечення Відстрочені податкова активи Цільове фінансування Інші необоротні активи 060 Усього за розділом 2 Усього за ...одержані 150 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги: Векселі видані Чиста реалізаційна вартість 160 4071 Кредиторська заборгованість за товари, ...
довгостроковий, стратегічний c. поточний d. оперативний, короткостроковий Question 10 Проблема в ситуаційному менеджменті – це: a. події чи явища, внаслідок яких з'...рядок 500), поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520). Для розрахунку основних показників ліквідності можна користуватися інформацією 4 го розділу балансу («...
...Адміністративного призначення Збутового призначення Малоцінних довгострокового використання Нематеріальних активів ? ? ? ЗАДАЧА 2 Розподіліть на групи наведені нижче об'єкти основних засобів Визначте суму амортизаційних відрахувань за звітний ... Для малоцінних активів довгострокового використання прийнято метод нарахування амортизації 50%/50%. № з/п Назва основних засобів первісна вартість на початок звітного року, грн.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів протягом трьох років знизився на 13,32 тис. грн. Це свідчить про те, що підприємство дедалі більше ...8 роблять висновок про залучення довгострокових позик і кредитів для формування частини необоротних активів, що є цілком виправданим для будь якого підприємства. У 2005 р.
...напрямів інвестиційної діяльності, системи Ії довгострокових цілей; вибір найефективніших шляхів досягнення довгострокових цілей з урахуванням перспективи. Етапи процесу прогнозування ефективності інвестиційної діяльності показані за методикою І.
...3354 Забезпечення виплат персоналу 400 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Інші забезпечення Відстрочені податкова активи Цільове фінансування Інші необоротні активи 060 Усього за розділом 2 430 Усього ...одержані 150 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги: Векселі видані Чиста реалізаційна вартість 160 4071 Кредиторська заборгованість за товари, ...
Довгострокових зобов'язань у підприємства немає. Свідчать дані про істотні зміни як абсолютної суми, так і структури дебіторської заборгованості....третій групі в підприємства немає довгострокових кредитів, тому вони всією сумою перевищують пасиви. Важкореалізовуваних активів недостатньо для покриття постійних пасивів, але ця нестача складає – 21%.
« 1 2 3 4 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.