Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 434 за запитом довгостроковими

...проведення аудиторської перевірки операцій з довгостроковими та поточними зобов’язаннями на промисловому підприємстві. Кожний тест повинен містити 15 20 питань Завдання № 17 Розробити моделі тестів на ...
Витрати в довгостроковому періоді 2.4. Виробництво двох видів продукції – економія на масштабах Розділ ІІІ. Зростання сукупних витрат як фактор економічного зростання в ...
Роль держави в регулюванні довгострокових циклів 2.2.Державна політика в умовах середньо і короткострокових циклічних коливань 2.3. Циклічні коливання в умовах перехідної економіки ...
Облік довгострокових позик 27 2.2. Облік короткострокових кредитів 33 2.3. Узагальнення обліку кредитних операцій. Зарубіжний досвід 40 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ...
...сукупної пропозиції 4.1 Крива довгострокової сукупної пропозиції та її переміщення 4.2 Крива короткострокової сукупної пропозиції 5. Рівновага сукупного попиту й сукупної пропозиції 6.
Ставка відсотка за довгостроковою заборгованістю складає 15%, норма дохідності капіталу – 18%, податок на прибуток – 25%. Операційний важіль по даному проекту дорівнює 1,6.
формування кредитного потенціалу банку досягається при виконанні наступних умов: по перше, завдяки акумулюванню й використанню у вигляді кредитів та інвестицій максимально можливого обсягу грошових коштів на максимально можливий строк; по друге, за умови гарантування нормального розміру ліквідності та прибутку банків; по третє, при забезпеченні стійкого довгострокового економічного зростання економіки. Не останню роль у процесах формування кредитного потенціалу банку та банківської сис...
Витрати у довгостроковому періоді 11. Задача (варіант № 7) Універсальним документом, який обґрунтовує ідеї власників і визначає не тільки важливі цілі, але і можливі ...
...масштабів її фінансової діяльності на довгострокову перспективу в умовах конкурентного середовища з метою задоволення ринкових очікувань та утримання конкурентних переваг на фінансовому ринку.
...відрахувань на соціальні заходи Облік довгострокових і поточних зобов’язань Облік витрат, доходів і результатів діяльності Управлінський облік Організація управлінського обліку на підприємстві Методи обліку і ...
...від продажу акцій – 500 тис, довгостроковими облігаціями – 200 тис. Залучено довго¬строковий кредит банку – 300 тис, на який придбано обладнання. Поточні витрати проекту без амортизації – 400 ...
Аналіз довгострокової платоспроможності та рентабельності підприємства РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 3.1.
...діяльність на основі середньострокової й довгострокової стратегії. Щоб вижити в конкурентній боротьбі, банки змушені вводити в практику нові види обслуговування, боротися за кожного клієнта.
...підприємство купить устаткування за рахунок довгострокового кредиту, то банк надасть підприємству кредит під 20% річних. Вартість технічного обслуговування устаткування для підприємства випадку придбання устаткування у власність ...
...опромінення "ліквідаторів" 1.2.2 Довгострокове опромінення населення, що проживає на радіаційно забруднених територіях 2 Аналіз динаміки змін стану здоров’я ліквідаторів аварії на ЧАЕС 2....
...19%, а процентна ставка за довгостроковими кредитами – 20%. Проаналізувати рівень прибутковості інвестицій і активів фірми. Задача № 82 Інвестор буде використовувати акцію 3 роки і передбачає її ...
Можливості залучення довгострокових позик Розділ 3 напрямки підвищення ефективності капіталовкладень Висновки Список використаної літератури
...зросли в 1,5 рази, довгострокових на 25%. Визначити коефіцієнт випередження процесу короткострокового кредитування. Задача 3 Визначимо існування та напрямок кореляційного зв’язку між факторною та ...
...та конкурентоспроможності ВАТ "Уют" в довгостроковому періоді 4.1. План маркетингу та оцінка ринків збуту продукції 4.2. Фінансовий план 4.3. Організаційний план Розділ 5.
Структуру короткострокових і довгострокових кредитів в загальній сумі виданої позики 2. Загальну тенденцію кредитування за період 1997 2005 на основі середніх показників динаміки Задача ...
...підприємство купить устаткування за рахунок довгострокового кредиту, то банк надасть підприємству кредит в розмірі 100% вартості обладнання під 21% на 6 років зі сплатою процентів за ...
...підприємство купить устаткування за рахунок довгострокового кредиту, то банк надасть підприємству кредит. Вартість технічного обслуговування устаткування для підприємства випадку придбання устаткування у власність складає 6000 дол.
...два тижні Ребров виїхав у довгострокове відрядження. Лисицька, не отримавши в строк гроші, пред’явила позов до Усенка про стягнення всієї вартості бібліотеки, мотивуючи свої вимоги ...
...потребує комплексної системи постійних і довгострокових заходів на рівні державної програми з відповідними законодавчими і регулюючими механізмами. Для розв’язання проблеми необхідно забезпечити структурні, функціональні, енергетичні, ...
Довгострокова рівновага 2.4. Досконала конкуренція та ефективність Розділ ІІІ. Економічний кругообіг в умовах вільного ринку 3.1.
...4 Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями 2.5 Облік розрахунків за податками і платежами РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СТАНУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Атон ...
...собі одержання гарантованого прибутку в довгостроковій перспективі.
...з поточного рахунку підприємством придбано довгострокових фінансових інвестицій, що дають право на облік за методом участі в капіталі, на суму 5 млн. грн.
і довгостроковий кредит у сумі 250 тис. грн.; 3) отримано кошти з державного бюджету для виконання державного замовлення на суму 30 тис.
...латвійського фермерського господарства і за довгостроковим контрактом поставки щомісячно перераховувало на його рахунок грошові суми в її оплату. На початку 2010 р.
...та конкурентоспроможності ЗАТ "Тканини" в довгостроковому періоді………..……….22 4.1. Фінансовий план…………………………………………………………..…..22 4.2. Організаційний план……………………………………………………..……24 Розділ 5. Розрахунок ефективності санації, перелік заходів щодо ...
...страхування від нещасних випадків від довгострокового страхування життя? 1) У разі страхування від нещасних випадків страхова сума не виплачується або сплачені внески по закінченні терміну дії ...
Довгострокова кредиторська заборгованість 35,0 5. Цінні папери 35,0 5. Облігації 9,2 6. Дебіторська заборгованість 6,8 6.
...2.3 Аналіз ліквідності та довгострокової платоспроможності ……………...25 3 Управління Львівським виноробним заводом у кризовій ситуації……………..32 3.1 Оптимізація структури управління………………………………………..
Частка довгострокових фінансових інвестицій у активах — — збільшення — — — 7. Частка оборотних виробничих фондів у активах 10 9,12 збільшення – 0,88 — — 8.
...темп очікуваного доходу в майбутній довгостроковій перспективі; мінімізація рівня ризиків кредитного портфеля; дотримання необхідної ліквідності кредитного портфеля; забезпечення максимального ефекту податкових пільг.
Формування довгострокової стратегії розвитку підприємства 3.2. Обгрунтувння ефективності інвестиційного проекту підприємства 3.3. Визначення ризику інвестиційного проекту підприємства Висновки Список використаної ...
...підприємство купить устаткування за рахунок довгострокового кредиту, то банк надасть підприємству кредит в розмірі 100% вартості обладнання під (25 n)%=22% на 6 років зі сплатою ...
Чи передбачає законодавство випадки довгострокового розірвання договору оренди? Чи може таке розірвання відбуватися в односторонньому порядку? 2. Що можна порадити орендодавцеві у цій ситуації?
довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки процентна ставка 12 %. Квота до ціни 105. Виплата процентів 1.07.
Аналіз довгострокової платоспроможності підприємства 6.3. Аналіз фінансової надійності підприємства 6.4. Аналіз рентабельності активів і капіталу підприємства 7.
...на продаж 2.3 Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані й дочірні компанії 2.4. Напрями вдосконалення бухгалтерського обліку операцій банків з ...
Частка довгострокових фінансових інвестицій у активах — — збільшення — — — 7. Частка оборотних виробничих фондів у активах 9,99 9,12 збільшення — — — 8.
Громадянка Вовк, від'їжджаючи в довгострокове відрядження, за браком часу попросила свого знайомого Скорик продати магнітофон "Scharp" ціною 543 грн. Скорик продала магнітофон своєму родичу Костюку, ...
Облік довгострокових та поточних зобов'язань підприємства...... 58 РОЗДІЛ 10. Облік доходів витрат та фінансових результатів......62 РОЗДІЛ 11. Звітність підприємства.........
Частка довгострокових фінансових інвестицій у активах — — збільшення — — — 7. Частка оборотних виробничих фондів у активах 9,99 9,12 збільшення — — — 8.
...систем України як умова забезпечення довгострокової фінансової стабільності 35 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в одном из ...
...поняття "стратегія" можна визначити як довгостроковий план, що містить управлінські рішення щодо вибору цілей та напрямків діяльності і моделі дій стосовно розміщення, розподілу та координації ресурсів ...
...проведення аудиторської перевірки операцій з довгостроковими та поточними зобов'язаннями на промисловому підприємстві. Кожний тест повинен містити 15 20 запитань.
...яким сільська рада розірвала договір довгострокової оренди через нецільове її використання. І. Колодій звернувся до районного суду з адміністративним позовом, у якому оскаржив рішення сільської ради.
« 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.