Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 434 за запитом довгостроковими

Довгостроковий позичковий капітал 1615 1915 5. Мобільні кошти 1245 930 5. Акціонерний капітал 1515 1515 6. Довгострокові інвестиції 2015 2015 6.
...виробництва, хоча на основі залучення довгострокових кредитів підприємство могло б не тільки вирішити питання технічного переозброєння та реконструкції, але й поліпшити свій фінансовий стан за рахунок ...
...Короткострокові кредити банків 1000 2000 Довгострокова кредиторська заборгованість 2500 6000 Звичайні акції 1000 1500 Нерозподілений прибуток 50000 9500 Виручка від реалізованих продукції 90000 80000 Собівартість реалізованої ...
...Короткострокові кредити банків 1000 2000 Довгострокова кредиторська заборгованість 2500 6000 Нерозподілений прибуток 50000 10000 Виручка від реалізованих продукції 90000 80000 Собівартість реалізованої продукції 85000 64000 Чистий ...
...створити пільгові умови для одержання довгострокових кредитів під низькі відсотки. 3. Усунути цінові диспропорції на сільськогосподарську та промислову продукцію, які є однією з головних причин збитковості ...
Довгострокових планів c. Короткострокових планів d. Оперативних планів Question 3 Яке з перелічених питань не відноситься до процесу планування: a.
...досягти шляхом зменшення коштів на довгострокових вкладах, які пов’язані з високими витратами та значно підвищують середньозважені терміни повернення. Взаємозалежність всіх видів банківських ризиків вимагає від ...
ПП «КІПП» не використовує довгострокових запозичень цим пояснюється рівність значень коефіцієнтів фінансової стійкості та фінансової автономії, але якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок ...
Така концепція носить довгостроковий характер, сприяє встановленню позитивного іміджу банку, лояльності з боку клієнтів. А як відомо для банку імідж є майже найголовнішим фактором ...
довгострокова короткострокова орієнтація 5. Тема 7. Сутність та особливості корпоративної культури Контрольні питання до лекції 8 1. Поняття корпоративізму. 2.
Така концепція носить довгостроковий характер, сприяє встановленню позитивного іміджу банку, лояльності з боку клієнтів. А як відомо для банку імідж є майже найголовнішим фактором ...
З поточного рахунку погашено довгостроковий кредит банку 29. Акцептовано рахунок Енергопостач за використану електроенергію: для виробництва; для освітлення цеху; для освітлення підприємства Відображено ПДВ 30.
З поточного рахунку погашено довгостроковий кредит банку 29. Акцептовано рахунок Енергопостач за використану електроенергію: для виробництва; для освітлення цеху; для освітлення підприємства Відображено ПДВ 30.
...капіталу відображає спроможність підприємства гасити довгострокову заборгованість за рахунок власних коштів, вважається за потрібне підтримувати показник власного капіталу, який прямує до одиниці.
...конкурентними перевагами сприятиме досягненню підприємствами довгострокового ринкового успіху. Перелік графічного матеріалу Рис 1.1 Генезис теорії конкурентних переваг Таблиця 1.1 Еволюція практичних підходів до використання ...
...призвів до відмови одержувача підписати довгостроковий договір поставки продукції заводу, що планувалось зробити після поставки цієї пробної партії товару. Вирішіть спір.
...сьогодні підприємство має досить значну довгострокову заборгованість перед банком в розмірі 19485 тис.грн. Ці кошти були взяті для оновлення виробничої бази і щороку рівними частинами ...
...створення гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних процесів. Трохи більш позитивна ситуація в порівнянні з іншими спостерігається в сегменті керамічної плитки.
...16% в 2009 році; сума довгострокових зобовязань зменшується на 1653,6 тис.грн. в 2008 році і знову зростає на 1309,3 тис.
не використовує довгострокових запозичень. Коефіцієнт фінансової сталості, який збільшується з 0,54 в 2006 році до 0,72 в 2007 і 0,77 в 2008 свідчить ...
...74,34% на придбання майна довгострокового характеру, 25,66% на інші виплати і перерахування. Аналіз показав, що участь фінансових ресурсів у оборотному капіталі підприємства в 2005—...
...Свідоцтво про надання її власнику довгострокового займу акціонерному товариству – це: a. акція b. вексель c. корпоративна облігація Question 7 Відхилення курсової (ринкової) вартості акцій вверх від ...
...фінансової рівноваги на підприємстві в довгостроковому періоді. Зовнішні механізми фінансової стабілізації підприємства передбачають проведення санації за рахунок коштів держави або інших суб’єктів господарювання.
...термінам погашення зменшити питому вагу довгострокових вкладень. Згідно з отриманими результатами за 2005р. відділеням одержано доходів. на 21% більше, ніж у попередньому році.
...положення досконало конкурентної фірми в довгостроковому періоді? 30. Який з наступних переліків зміни значень загальної корисності під впливом збільшення обсягу продукції на одиницю ілюструє дію закону ...
...74,34% на придбання майна довгострокового характеру, 25,66% на інші виплати і перерахування. За результатами дослідження були розроблені шляхи покращення організації грошових потоків ВАТ «Черкаський ...
...платоспроможності й фінансової стійкості, забезпечення довгострокової фінансової рівноваги. Для того, щоб розширити обсяги діяльності, завоювати ринок і збільшити прибуток на підприємстві, ВАТ «Янтар» було б доцільно ...
...важливість має забезпечення стабільності в довгостроковому періоді та адаптація до ринкових умов. Тож „ дерево цілей” ВАТ “МЗВКК” має складатися з таких елементів: захоплення нових сегментів ринку; ...
не використовує довгострокових запозичень. Коефіцієнт фінансової сталості, який збільшується з 0,54 в 2006 році до 0,72 в 2007 і 0,77 в 2008 свідчить ...
...скільки притягнуто в оборот фірми довгострокових і короткострокових засобів, тобто, пасив показує звідки взялися засоби, спрямовані на формування майна фірми. Фінансовий стан фірми багато в чому ...
...ліквідністю з погляду пасивів у довгостроковому аспекті для будь – якого комерційного банку є формування такого оптимального портфеля депозитів, який би достатньою мірою диверсифікував ризик та був ...
...банку та поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. За рахунок зменшення постійних коштів, зростання заборгованості, а також зростання власного капіталу на ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь груп»” ...
Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по бізнесу. До поточних зобов’язань, які мають бути виконані протягом одного року, належать ...
...і платежів і не має довгострокових зобов’язань; поточні зобов’язання підприємства мають також тенденцію до підвищення на протязі 2005 2007 років, тобто спочатку зростають на ...
Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по бізнесу. До поточних зобов’язань, які мають бути виконані протягом одного року, належать ...
Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по бізнесу. До поточних зобов’язань, які мають бути виконані протягом одного року, належать ...
Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по бізнесу. До поточних зобов’язань, які мають бути виконані протягом одного року, належать ...
Пасивами вважаються суми поточних і довгострокових зобов’язань фірми перед іншими партнерами по бізнесу. До поточних зобов’язань, які мають бути виконані протягом одного року, належать ...
...капіталу відображає спроможність підприємства гасити довгострокову заборгованість за рахунок власних коштів, вважається за потрібне підтримувати показник власного капіталу, який прямує до одиниці.
...капіталу відображає спроможність підприємства гасити довгострокову заборгованість за рахунок власних коштів, вважається за потрібне підтримувати показник власного капіталу, який прямує до одиниці.
...скільки притягнуто в оборот фірми довгострокових і короткострокових засобів, тобто, пасив показує звідки взялися засоби, спрямовані на формування майна фірми. Фінансовий стан фірми багато в чому ...
збільшення прибутку у довгостроковому періоді b. зняття з виробництва малоприбуткових виробів c. максимізація прибутку від сезонних товарів d. оновлення асортименту продукції Question 3 До ...
...запити і потреби з урахуванням довгострокової перспективи. Небажання вникати в запити і потреби покупців, обмежений погляд на цю проблему досить часто призводить до прорахунків та відповідних ...
...2000 2000 2800 800 100 Довгострокова кредиторська заборгованість 6000 6000 6000 100 Звичайні акції 2000 2000 2000 100 Нерозподілений прибуток 10000 10100 10500 100 400 101 ...
...Доходи майбутніх періодів” – у розрізі довгострокових і поточних зобов’язань. Cпоживчому товариству пропонуємо: запровадити пошук резервів прискорення оборотності грошових активів (відмову від утворення дебіторської заборгованості); прискорити ...
...запасів відбулося не за рахунок довгострокових зобов’язань, а за рахунок додаткового капіталу та накопичення заборгованості по заробітній платі та деяких інших платежах. 3.
Розміщення власних коштів і довгострокових пасивів Полтавського заводу продтоварів “Світанок” у 1999 році Таблиця 2.5.4. Аналіз власного оборотного капіталу Полтавського заводу продтоварів “Світвнок” ...
...за рахунок власних коштів та довгострокових банківських кредитів, то фінансує це з фонду розвитку, що формується з прибутку, після його оподаткування в установленому законодавством порядку; крім ...
...Доходи майбутніх періодів» у розрізі довгострокових і поточних зобов’язань. За результатами аналізу фінансово господарської діяльності універсальної контори матеріально технічного забезпечення та з метою покращення фінансового ...
...74,34% на придбання майна довгострокового характеру, 25,66% на інші виплати і перерахування. Аналіз показав, що участь фінансових ресурсів у оборотному капіталі підприємства в 2005—...
« 1 2 ... 6 7 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.