Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2818 за запитом договором

...необхідними повноваженнями для підписання вказаного договору. Крім того, відповідач вказує, що незважаючи на те, що позивач представив суду документи, які підтверджують факт звільнення М....має при собі печатку, укладає договори від імені Товариства. Із розмов із М. Діком суд встановив, що той був присутній на загальних зборах акціонерів Товариства, яке ...
...необхідними повноваженнями для підписання вказаного договору. Крім того, відповідач вказує, що незважаючи на те, що позивач представив суду документи, які підтверджують факт звільнення М....має при собі печатку, укладає договори від імені Товариства. Із розмов із М. Діком суд встановив, що той був присутній на загальних зборах акціонерів Товариства, яке ...
а) Максимальна сумлінність сторін страхового договору; б) суброгація; в) страховий інтерес; г) повна сплата страхових премій; д) відсутність простроченої заборгованості за кредитами. Тест № 15 1. За договором страхування будівель можуть бути застраховані: ...
...експлуатації пристроїв на момент укладання договору страхування не перевищує 3 роки) 3. Тест № 17 1. Страховому захисту за договором страхування домашнього майна підлягає: а) усе майно, ...
...зобов'язання, що виникають з договору позики про сплату процентів на суму позики у розмірах і порядку передбаченому договором, в судовому порядку незахищені, оскільки чинне законодавство ...
укладанні індивідуального договору про матеріальну відповідальність Question 6 Під матеріальною шкодою розуміють: a. примноження майнових благ, що належать підприємству та мають певну економічну ... договорами купівлі продажу Question 10 Зобов’язання у звітності відображаються: a. у Звіті про фінансові результати b.
Загальні положення про договір міжнародної купівлі продажу товарів 1.1. Поняття та юридична природа договору міжнародної купівлі продажу товарів… 1.2.
Страховому захисту за договором страхування домашнього майна підлягає: а) усе майно, яке розташоване на земельній ділянці страхувальника; б) окремі конструктивні елементи будівлі; в) предмети домашнього господарства. 2. За договором страхування домашнього майна можна застрахувати: ...
Страховому захисту за договором страхування домашнього майна підлягає: а) усе майно, яке розташоване на земельній ділянці страхувальника; б) окремі конструктивні елементи будівлі; в) предмети домашнього господарства. 2. За договором страхування домашнього майна можна застрахувати: ...
Місце договорів з надання послуг (обслуговування) в договірній системі цивільного права …………………….16 РОЗДІЛ 2 ДОГОВОРИ В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ……........28 2.1.
...шлюб з одночасним укладенням шлюбного договору. Шлюбний договір уклали 10 травня 2005 р.. Цим договором вони передбачали врегулювання між собою особистих, а також майнових відносин.
...кредит погашається позичальником в установлені договором терміни. Відповідно договору, перше погашення в сумі 1000 тис. грн. передбачено через 11 місяців, друге погашення в сумі 200 тис.
Страхова компанія уклала 300 договорів по гарантійному обслуговуванню холодильників, середня страхова сума на один договір склала 5000 грн., середнє страхове відшкодування на один договір – 2000 ...
Складіть типовий цивільно правовий договір 2. Охарактеризуйте способи укладення договорів 3. Класифікуйте договори за різними критеріями Контрольні питання до теми 3 1.
...коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування. Відповідно до цього договору послуги банку становлять 1% від обороту по касі та оплата за перебування коштів ...
...застрахованим до закінчення строку дії договору страху¬вання. 5. Які з перелічених видів страхування згідно із Законом України «Про страхування» є обов'язковими?... Поступове накопичення коштів протягом дії договору страхування для здійснення страхової виплати характерне для таких видів страхування: а) страхування життя дітей; б) страхування дітей від нещасних випадків; ...
...сплати стра¬хувальником визначених за договором платежів зі страхування вро¬жаю сільськогосподарських культур? а) припинити дію договору; б) зменшити страхову суму; в) у разі страхового випадку ...
...права; Д) судова практика, колективні договори. 9. Для трудового права характерні такі методи правового регулювання: А) авторитарний; Б) автономний; В) поєднання авторитарного та автономного. 10....та підзаконні акти; Б) колективні договори; В) трудові договори; Г) трудові контракти; Д) Конституція України. 11. Найбільш типовим вираженням авторитарного методу правового регулювання праці є: А) ...
Поступове накопичення коштів протягом дії договору страхування для здійснення страхової виплати характерне для таких видів страхування: а) страхування життя дітей; б) медичне страхування; в) страхування від ...єднують підгалузі; б) тривалістю дії договорів страхування; в) порядком накопичення коштів для здійснення страхових виплат; г) усе правильно. 10. Хто може бути страхувальником колективного добровільного страхування ...
...Задача № 16 Юридичною фірмою укладено договір на консультаційне обслуговування підприємства протягом І півріччя поточного року. Згідно з умовами договору щомісячна оплата послуг в розмірі 1200 грн.
За договором страхування будівель можуть бути застраховані: а) предмети домашнього господарства; б) окремі конструктивні елементи; в) будівельні матеріали. 2. В Україні за договором страхування будівель страхова оцінка має ...
За договором страхування будівель можуть бути застраховані: а) предмети домашнього господарства; б) окремі конструктивні елементи; в) будівельні матеріали. 2. В Україні за договором страхування будівель страхова оцінка має ...
Договір оренди державного та комунального майна 1.1. Поняття договору оренди. Об’єкти оренди 1.2.
Завдання № 1 При укладанні договору на проведення науково дослідних робіт між виробничим об'єднанням і науково дослідним інститутом виникли розбіжності. Виробниче об'єднання після розгляду проекту договору склало протокол розбіжностей і надіслало ...
Задача № 1 При укладанні договору на проведення науково дослідних робіт між виробничим об’єданням і науково дослідним інститутом виникли розбіжності. Виробниче об'єднання після розгляду проекту договору склало протокол розбіжностей і надіслало ...
Поняття та особливості договору позики 1.1. Загальна характеристика договору позики 1.2. Елементи договору 1.3. Істотні умови та забезпечення виконання договору Розділ ...
Поняття та особливості агентського договору 1.2. Юридична природа агентського договору Розділ 2. Укладення і зміст агентського договору 2.1. Сторони агентського договору 2.2.
Задача № 1 Розрахувати розмір частини страхової премії, поверненої страхувальникові у разі припинення дії договору страхування; розмір страхової премії у разі збільшення страхової суми; розмір страхової премії у разі зменшення страхової суми. Термін дії договорів – 1 рік.
На якій термін можна заключити договір страхування життя, якщо страхувальнику на день подачі заяви на страхування виповнилось: a) 54 років; б) 75 років. Поясніть чому. 2. Громадянин А. уклав договір страхування від нещасних випадків зі ...
У рамках договору про співробітництво між науково дослідною фірмою „К” (далі – НДФ „К”), виробничим підприємством “N” (далі – ВП “N”) та корпорацією “А” розробляються ... Згідно з умовами договору основні обов’язки між сторонами розподіляються наступним чином: НДФ “К” проводить дослідження та здійснює розробку ВЧА, оформлює технічну документацію на ...
...системі права та вчення про договори в системі цивілістичної доктрини. Так, у континентальному праві поняття договору є одним з центральних; сам термін «договірне право» досить рідко ...
Договір прокату. Прокат автомобілів. 3. Задача№1 Іванов вирішив купити квартиру, про що домовився з хазяїном квартири – Стороженко. Договір купівлі продажу вони домовилися підписати ...
Договір оренди земельної ділянки укладено із власником у січні 2005 року строком на 5 років. У грудні 2009 року фермер Б. уклав новий договір оренди цієї земельної ділянки із ...
...На якій термін можна заключити договір страхування життя, якщо страхувальнику на день подачі заяви на страхування виповнилось: a) 24 років; б) 77 років. Поясніть чому. Завдання № 2 Громадянин А. уклав договір страхування від нещасних випадків зі ...
...конференції обговорити і прийняти колективний договір, що й було зроблено. Чи може вважатися профспілкова конференція конференцією трудового колективу? 2. Поступивши на роботу, Малишко ознайомилась з колективним договором, в якому зазначалося таке: «Батьки, ...
Договір оренди земельної ділянки було укладено із власником у січні 2005 р. строком на 5 років. У грудні 2009 р. фермер Б. уклав новий договір оренди цієї земельної ділянки із ...
Задача 6 червня 2004 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Плай» ЛТД (далі Покупець) і Акціонерним товариством «Ювіком» (далі – Постачальник) було укладено договір постачання металобрухту на суму 10 000 грн. у термін до 6 липня 2004 року. Термін дії договору – до 31 грудня 2004 року.
Підприємство уклало договір на продаж товару в кредит. Вартість товару за договором становить 2000 грн, крім того ПДВ 400 грн.
...страхування: 2.3.3 Особливості договорів ДМС 2.3.4 Особливість договорів медичного страхування: 2.3.5 Порядок укладання та виконання умов договору ДМС Аналітико дослідницька ...
...жовтня 2002 року вона уклала договір добровільного страхування домашнього майна на суму 7 тис. грн терміном на 2 роки. Договір було укладено з оглядом майна та ...
Трудовий договір. 2. Контракт. 3. Порядок прийняття на роботу 4. Випробування при прийнятті на роботу 5. Укладання договору на тимчасову роботу. 6.
...застрахованим до закінчення строку дії договору страху¬вання. 5. Які з перелічених видів страхування згідно із Законом України «Про страхування» є обов'язковими?... Умови договору страхування життя передбачають страхову виплату у разі: а) дожиття застрахованого до закінчення строку дії договору або досягнення застрахованим визначеного договором ...
...користувачем вагонів було укладено трьохсторонній договір, який покладав би обов’язок по внесенню плати за користування вагонами безпосередньо на контрагента? 74....судовому засіданні і відповідно умовам договору з клієнтом втратив право на винагороду в розмірі 1000 гривень. Адвокат подав судовий позов до авіакомпанії та залізниці з вимогою ...
...з позовом про визнання недійсним договору, укладеного між ТОВ “Фіоль” (далі – ТОВ) та АТ “Персей” (далі – АТ). Підставою позову було зазначено наявність рішення господарського суду від ... На думку позивача, укладення договорів із суб’єктом, який не існує, неможливо. Позов було задоволено. Розглядаючи справу, господарський суд встановив порушення закону при створенні ТОВ ...
...сплати стра¬хувальником визначених за договором платежів зі страхування вро¬жаю сільськогосподарських культур? а) припинити дію договору; б) зменшити страхову суму; в) у разі страхового випадку ...
...господарських спорів: а) про визнання договорів недійсними; б) про звернення стягнення на заставлене майно; в) про здійснення розрахунків в іноземній валюті; г) про стягнення заборгованості за ...для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством виготовлювачем, претензії, пов’язані з якістю та комплектністю продукції (товарів): а) один місяць; ...
, з яким було укладено договір найму. Р. звернувся з позовом до С., вимагаючи передання йому у користування кімнати. Під час розгляду справи С....Фазан” і визнання недійсними установчих договорів та державної реєстрації через значні порушення Закону України “Про господарські товариства”. В апеляційному порядку ухвалою судової колегії апеляційного суду АР ...
, з яким було укладено договір найму. Р. звернувся з позовом до С., вимагаючи передання йому у користування кімнати. Під час розгляду справи С....Фазан” і визнання недійсними установчих договорів та державної реєстрації через значні порушення Закону України “Про господарські товариства”. В апеляційному порядку ухвалою судової колегії апеляційного суду АР ...
...набрало законної сили, про визнання договору застави та додаткової угоди на суму 40 тис. гривень недійсним, яким відмовлено позивачу в задоволенні позовних вимог і яке оскаржуються ... про стягнення боргу за кредитним договором, оголосив перерву на більш пізній час того ж дня, щоб позивач пред’явив суду оригінал кредитного договору.
...ЗАТ “Транспорт” про визнання недійсним договору експедиції на підставі ст. 50 ЦК УРСР 1963 р. (недійсність угоди юридичної особи, що суперечить її цілям).... між відповідачами було укладено договір експедиції згідно з умовами якого ЗАТ “Транс порт” як експедитор зобов’язалось видавати ТОВ “Вторметекспорт” як клієнту квитанції експедитора на ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.