Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2818 за запитом договором

...1 Поняття, значення та види договору купівлі продажу 1.2 Сторони в договорі купівлі продажу 1.3 Істотні умови та форма договору Розділ II.
Задача 1 Громадянину Сидорчуку за авторським договором народний скульптор Пилипчук відповідно до вимог розробленого і затвердженого замовником ескізу створив скульптурне погруддя. Через півроку Сидорчук побачив аналогічне погруддя ...через 2 місяці після виконання договору з Сидорчуком. Сидорчук звернувся з позовом до Пилипчика про розірвання авторського договору, повернення авторської винагороди і відшкодування моральної шкоди.
Згідно укладеному договору АТ “Олійнасіння” (далі – АТ) зобов’язалося з наданого йому ТОВ “Зоря” (далі – ТОВ) насіння соняшника, виготовити олію та повернути отриманий ...яке у свою чергу, уклало договір цесії з АТ “Продлабораторія”. Останнє звернулася до суду з вимогою до АТ “Соняшник” про поставку олії або відшкодування збитків.
договір, на підставі якого передав останньому право власності на квар¬тиру за умови, що Єрмилов Ю...., але нотаріус відмовився посвідчувати договір купівлі продажу. Єрмилов Ю. подав скаргу на дії нотаріуса, оскільки вважав себе власником квартири. А також вважав, що всі правомочності ...
Поняття та особливі ознаки господарського договору 1.1. Поняття, форма та функції господарського договору 1.2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України Розділ 2.
Завдання 9. Меблева фабрика звернулася до АТ “Смерека” з позовом про розірвання договору у зв’язку з втратою ...
Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин 1.1. Поняття та ознаки трудового договору............................................7 1.2. Форма та зміст трудового договору…............................................
V варіант 1. АТ “Місто” та командитне товариство “Чумаченко та компанія” 15.03.2006 р. уклали договір про розробку заходів щодо реалізації ...
V варіант 1. АТ “Місто” та командитне товариство “Чумаченко та компанія” 15.03.2006 р. уклали договір про розробку заходів щодо реалізації ...
Правова природа спадкового договору.................................................................6 1.2. Поняття спадкового договору................................................................................9 1.3. Особливості суб’єктного складу спадкового договору.....................................19 1.4.
ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ СТАХУВАННЯ. 4, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ СТРАХОВОГО ЗАБОВ’ЯЗАННЯ. 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 6. ВИСНОВОК. 7.
Поняття та значення договорів на виконання робіт 1.2. Зміст договорів на виконання робіт 1.3. Види договорів на виконання робіт Розділ 2.
Аналіз трудового договору як інституту трудового права країн заходу 2. Аналіз трудового договору України 3. Види трудових договорів в країнах Заходу 4.
Задача 1 Громадянину Сидорчуку за авторським договором народний скульптор Пилипчук відповідно до вимог розробленого і затвердженого замовником ескізу створив скульптурне погруддя. Через півроку Сидорчук побачив аналогічне погруддя ...через 2 місяці після виконання договору з Сидорчуком. Сидорчук звернувся з позовом до Пилипчика про розірвання авторського договору, повернення авторської винагороди і відшкодування моральної шкоди.
було укладено спадковий договір, за яким С. в якості відчужувача передає у власність Л. домоволодіння, а Л. зобов’язується щоденно забезпечувати відчужувача за свій ... Внаслідок невиконання набувачем умов договору С. звернулася до суду з позовною заявою, в якій просила розірвати спадковий договір та повернути їй домоволодіння.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ………...…6 1.1. Поняття та сторони договору підряду……………………………………………6 1.2. Порядок укладення договору підряду……………………………………………9 1.3.
Поняття про цивільно правовий договір. Місце договору комісії серед цивільно правових договорів. 1.1. Поняття та форма цивільно правового договору. 1.2.
Правова природа договору банківського вкладу. 1.1. Поняття договору банківського вкладу.……....................................4 7 1.2. Сторони договору банківського вкладу..........................................7 10 1.3.
Характеристика договору оренди державного та комунального майна………………………………………………………………………………….6 1.1. Поняття договору оренди державного та комунального майна………..……6 1.2.
Завдання № 1 Відповідно до укладеного договору про надання послуг, викладач університету Іванова зобов’язалась підготувати Тетяну Денисову до складання вступних іспитів до юридичного інституту з основ ... Чи вправі Денисова порушувати умови договору щодо трьохразового відвідування занять викладача на тиждень, а не один раз, як вона того бажає?
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ) 1.1 Поняття, ознаки та правова природа договору чартеру (фрахтування)…..6 1.2 Види договорів чартеру (фрахтування)……………………………………14 ...
Трудовий договір як основний юридичний факт в трудовому праві. 1.1. Поняття, зміст та місце трудового договору в правовому регулюванні праці.
Теоретичні основи дослідження договору купівлі продажу в Україні 1.1. Поняття та предмет договору купівлі продажу 1.2. Сторони в договорі купівлі продажу 1....
Завдання № 1 Фермери Мун, Рябий та Осока уклали між собою та СП „Нива”договір простого товариства, за яким у ...
Класифікація підстав припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 2. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу ...
Загальна характеристика договору купівлі продажу земельної ділянки……………………………………………………………………………..…6 1.1. Земельна ділянка як предмет договору купівлі продажу ……………....……6 1.2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ…………...6 1.1. Поняття та сторони договору підряду……………………………………………6 1.2. Ціна та порядок укладення договору підряду………………………………...
Задача 28 листопада 2011 року АТ «Світанок» (позивач) звернувся з позовом до АТ «Насіння» (відповідач) про розірвання договору поставки насіння кукурудзи.
Поняття та основна характеристика інвестиційного договору на будівництво житла………………………………………………………………....……7 1.1. Поняття інвестиційного договору на будівництво житла………………...….….7 1.2.
За кредитним договором позичальник зобов'язався сплатити 20% від суми кредиту за кожний день прострочення повернення кредиту. Сплативши 75% боргу, позичальник прострочив сплату ...позичальника позов про стягнення обумовленої договором неустойки. Боржник, не заперечуючи факту прострочення, звернувся до суду з проханням про звільнення його від сплати неустойки, оскільки її розмір ...
Договір комісії. Делькредере. 3.Задача№ 1 Петров 10 січня 1998 р. отримав за договором позики у Конкіна 100 тис.
Поняття договору оренди житла.........................................................................5. 2. Правова характеристика договору....................................................................11. 3. Права та обов’язки договору.............................................................................13. 4. Припинення договору найму житла.................................................................
Договір найму (оренди) як форма реалізації права на житло 1.1. Встановлення та розвиток права на житло та засад його реалізації ... Система нормативних актів, які регулюють договір найму (оренди) житла 1.3. Місце договору найму (оренди) житла в системі цивільно правових договорів Розділ 2.
Загальна характеристика договору про спільну діяльність………………6 1.1. Поняття та юридична характеристика договору про спільну діяльність………6 1.2.
Загальна характеристика договору банківського вкладу (депозиту)…….7 1.1. Правова природа договору банківського вкладу (депозиту)………………...….7 1.2. Види договору банківського вкладу (депозиту)……………………………..
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ …………………………...8 1.1. Правова природа договору про надання фінансових послуг та його особливості…………………………………………………………………………...
Загальнотеоретична характеристика змішаних договорів…. 8 1.1. Поняття та юридична природа змішаних договорів..................... 8 1.2. Види змішаних договорів в цивільному праві..............................
Складіть порівняльну таблицю договору позики та кредитного договору за: а) сторонами; б) предметом; в) порядком укладення, формою; г) процентами за користування коштами; д) відповідальністю ...
Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання 1.1. Істотні умови та види господарського договору 1.2.
Загальна характеристика цивільно правового договору як підстави виникнення цивільних прав…………………………………………………..……..6 1.1. Поняття договору, як окремого виду правочину……………………...………6 1.2.
...ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ…………………………………... 1.1. Поняття та властивості цивільно правового договору……………….. 1.2. Функції цивільно правових договорів……………………………........ 1.3.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ВИДИ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 8 1.1. Поняття та ознаки договору банківського вкладу 8 1.2.
Загальна характеристика договору найму житла як цивільно правового договору……………………………………………………………….…6 1.1. Поняття, функції та характерні ознаки договору найму (оренди) житла…...
Загальна характеристика цивільно правового договору як підстави виникнення цивільних прав ………………………………………………………...6 1.1. Поняття договору………………………………………………………...……..6 1.2. Значення договору……………………………………………………….…….12 1.3.
Поняття та істотні умови договору страхування……….………….6 1.2. Сторони договору страхування…………………………………….11 2.3. Правила страхування та нормативне регулювання договору страхування………………………………………………………………...…….14 Розділ 2.
Поняття та сутність договору страхування відповідальності……………..…6 1.2. Умови договору страхування відповідальності…………………………..….11 Розділ 2. Сторони договору страхування, їх права та обов’язки…………….….
Поняття та система оформлення договору повітряного перевезення…..6 1.1. Поняття договору перевезення повітряним транспортом………………….....6 1.2. Система оформлення договору повітряного перевезення…………………...
За кредитним договором позичальник зобов'язався сплатити 20 % від суми кредиту за кожний день прострочення повернення кредиту. Сплативши 75 % боргу, позичальник прострочив сплату ...з проханням про стягнення обумовленої договором неустойки. Боржник, не заперечуючи факту прострочення, звернувся до суду з проханням про звільнення його від сплати неустойки, оскільки її розмір ...
Загальна характеристика договору довічного утримання.....10. 3. Порівняльна характеристика правового регулювання довічного утримання в Україні та в законодавстві інших країн.....34. ВИСНОВКИ..................................................................................................................25....утримання українським законодавством виражається як договір, де одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.