Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 285 за запитом договірних

Основним напрямом і, водночас, засобом ефективного соціального партнерства є колективно договірне регулювання відносин у сфері праці. Воно полягає в укладанні та виконанні системи колективних договорів і генеральної, галузевих та регіональних угод....на основі якого здійснюється колективно договірне регулювання....... +таблиця та список літератури
Ціна договірна. Можливий торг. ціна договірна
Проаналізуйте документи господарсько договірної діяльності. 3. Список використаних джерел. 4. Додатки Зразки документів в контрольній роботі 1. Додаток А – Наказ (із загальних питань). 2....до питання: “Проаналізуйте документи господарсько договірної діяльності”, розділ – Договір, підрозділ – Види договорів: 1. Додаток Я – Договір підряду. 2. Додаток АА – Договір побутового підряду. 3.
Речові, договірні та корпоративні обмеження права власності 98 2.1. Межі та обмеження права власності, обумовлені речовими правовідносинами 98 2.2....та обмеження права власності, обумовлені договірними правовідносинами 138 2.3. Межі та обмеження права власності, обумовлені корпоративними правовідносинами 159 ВИСНОВКИ 195 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 205
ДОГОВІРНЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО………..…33 3.1. Поняття договірного представництва…………………………………...……33 3.2. Комерційне представництво…………………………………………………..39 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….…..45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….
...та його місце в системі договірних зобов’язань та його види. Автор повинен дати поняття договору купівлі продажу взагалі, та договору купівлі продажу житла зокрема.... Окремо слід зупинитися на формах договірної та позадоговірної відповідальності сторін. Автор повинен розкрити підстави цивільно правової відповідальності за договором купівлі продажу житла.
...та його місце в системі договірних зобов’язань, зокрема в системі підрядних договорів. Автор повинен дати класифікацію договорів будівельного підряду. Слід пом’ятати, що договір будівельного ...Цивільного кодексу вагома роль надається договірному регулюванню цих правовідносин. У другому пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови договору будівельного підряду.
...визначити його місце в системі договірних зобов’язань. Слід пом’ятати, що кредитний договір насамперед є цивільно правовим договором, а з іншої сторони це є механізмом ... Важливе значення для договірних правовідносин має спосіб укладання договору (договір приєднання, типовий договір і т.інше). Окреме значення має попередня документація, що потрібна для ...
...визначити його місце в системі договірних зобов’язань, зокрема в системі договорів про надання послуг. Слід пом’ятати, що договір перевезення вантажу залізничним транспортом є різновидом ... Важливе значення для договірних правовідносин має спосіб укладання договору (договір приєднання, типовий договір і т.інше). При висвітлені п’ятого пункту плану слід детально ...
державно нормативний та колективно договірний b. тільки державно нормативний c. тільки колективно договірний Question 5 Чи поширюються норми інститутів робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, ...
...видів і форм відповідальності, зокрема договірної та не договірної (деліктної), відповідальності у виді відшкодування шкоди, стягнення неустойки та ін. У межах цього ж питання необхідно висвітлити ...
Хто неможе бути договірним представником у суді? Вкажіть повноваження договірного представника. Складіть позовну заяву Волинського Т.А. до Волинської З.М.
...походженням і не фіксуються в договірному порядку b. є звичаєво правовими за походженням і фіксуються в договірному порядку Question 7 Балів: 1 Основна ознака держави як ...
Договірні відносини автора щодо передачі автором своїх майнових прав вимагають конкретизації нормативних положень. У законодавстві дотепер не визначені предмет, права та ...необхідність теоретичної розробки проблеми авторських договірних відносин у видавничий справі. Актуальність даного наукового дослідження полягає в тому, що ана сьогоднішній час авторське право набуває все більшого ...
Консорціум – це: А) договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та ... Г) договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень ...
...постачальнику за матеріали (суму визначити): договірна вартість матеріалів 15000 грн., крім того ПДВ, 20% 3000 грн., доставка матеріалів – 500 грн., крім того ПДВ, 20% 100 грн....за об’єкт основних засобів: договірна вартість об’єкту 20000 грн., крім того ПДВ, 20% 4000 грн. Підприємство понесло наступні витрати, пов’язані з придбанням об’...
договірну і фактографічну Question 2 Зміст економічної інформації характеризується такими критеріями: a. Синтактикою b. Семантикою c.... встановлення твердих, договірних,вільних цін і тарифів c. розподіл податків і зборів на закріплені та регулюючі, за твердження нормативів відрахувань від загальнодержавниж Question ...
...з ПДВ визначається виходячи з договірної вартості поставки, але є не нижчою за звичайні ціни. Якщо покупець зареєстрований як платник ПДВ, то в бухгалтерії ТОВ «КТД» ...продажу товарів визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості. Сума ПДВ, отримана (нарахована) на вартість продажу товарів, не включається до складу валового доходу.
історико матеріалістична, космічна, договірна, органічна, патріархальна, теологічна, насильства b. психологічна, патріархальна, теологічна, загального благоденства, органічна, плюралістичної демократії, договірна c.
Професійний фінансист Договірна
Вчитель, освіта вища договірна
Резерви підвищення ефективності договірної роботи комерційного підприємства 2. Комерційна діяльність з роздрібного продажу товарів 3. Структура, принципи функціонування каналів розподілу Завдання З урахуванням досвіду ...
Вчитель історії, дві вищі освіти Договірна
Поняття договірних зобов'язань в підприємницькій діяльності 2. Класифікація господарських договорів 3. Форма господарського договору 4. Укладення господарського договору 5.
ЕЛЕМЕНТИ КОНФЛІКТУ: Об’єкт конфлікту – договірні або ж зобов’язальні відносини, що лежать у площині цивільного права та підлягають врегулюванню відповідно до норм Цивільного кодексу України, ...
Агентський договір в системі договірного права україни 1.1. Поняття та особливості агентського договору 1.2. Юридична природа агентського договору Розділ 2.
Агентський договір в системі договірного права україни 1.1. Поняття та особливості агентського договору 1.2. Юридична природа агентського договору Розділ 2.
ВИКОНУЮ РЕФЕРАТИ ТА КУРСОВІ РОБОТИ Ціни договірні
...оформлення договору та шляхи становлення договірної ціни на аудит чи аудиторські послуги………………………………..3 2. Зазначити особливості програми та охарактеризувати методику сільськогосподарського підприємства……………………………………………8 3.
Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності 3. Міжнародна підприємницька діяльність Список використаної літератури
Договірні ціни та їх узгодження Задача № 13 Визначити: 1) вільну роздрібну ціну товару, який надійшов до торговельного підприємства; 2) ціну, за ...
Ціна договірна, в залежності від кількості сторінок та складності роботи.
Правова характеристика договірних підрядних відносин у капітальному будівництві 1.1. Правові засади субпідрядних договорів у капітальному будівництві …………………………………………………………………….............................. 8 1.2.
Загальна характеристика не договірної (деліктної) відповідальності Розділ 2. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника 2.1.
Завдання № 1 Напишіть основні реквізити, правила складання документів з господарсько договірної та обліково фінансової діяльності. До документів з обліково фінансової діяльності відносяться: акт, доручення, розписка, список, таблиця, накладна.
Організація договірних взаємовідносин у бізнесі. Формування умов договору підприємцем 58. Ситуаційне завдання Ви вирішили зайнятися зовнішньоекономічною діяльністю.
Поняття та загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій 57. Права та обов’язки кооперативів та їх об’єднань як суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Література
Договірні ціни та їх узгодження Задача № 9 Підприємство зазнало витрат на куповані матеріальні ресурси в розрахунку на одиницю продукції в сумі ...
Вартысть робіт договірна. Гарантую якісне і вчасне виконання.
...1.1 Сутність франчайзингу як договірної форми здійснення підприємницької діяльності 1.2 Форми франчайзингу та основні види франчайзингових систем Розділ 2.
...КУРСОВА , ДИПЛОМНІ І МАГІСТЕРСЬКІ ЦІНА ДОГОВІРНА
Ціна договірна. Контрольні роботи від 40 грн. Реферати від 50 грн. Курсові роботи від 150 грн.
Порушення сторонами взятих на себе договірних зобов’язань і способи захисту порушеного права за Віденською конвенцією 1980р… 8 3. Складіть проект статей про права та обов’...
...та робітникам, що працюють за договірним підрядом нараховано 1000 грн. зарплати. Визначити чисельність усього персоналу підприємства в еквіваленті повної зайнятості Задача Маємо наступні дані по одній ...
Договірна відповідальність учасників при здійснені фінансового лізингу…….22 Висновки………………………………………………………………………….……31 Список використаних джерел………………………………………………….……..33 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.