Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 4233 за запитом досвід

індивідуальному досвіду Question 8 Вроджена система сигналів (звуків, поз, рухів тіла, запахів), які посилюються однією твариною та адекватно сприймаються іншою – це: a....спілкування, коли одна тварина наслідує досвід іншої c. індивідуальний досвід d. сукупність спадкових структур організму e. здатність до швидких змін Question 12 Процес виникнення і розвитку ...
Багаторічний досвід роботи вчених у галузі освіти дає підстави стверджувати, що розв’язання проблеми особистісно зорієнтованої освіти і її продуктивності пов’язане ... Досвід показує, що інтегроване навчання, за якого матеріал доповнюється та повторюється іншими напрямами, дає набагато кращій результат у порівнянні з традиційним ...
великому практичному досвіді управлінської діяльності Question 9 Балів: 1 Роберт Оуен стрижнем своєї політики реформ вважав: Виберіть одну правильну відповідь a.... не мали великого практичного досвіду управлінської діяльності c. всі відповіді правильні d. не погоджувалися з його системою оплати праці Тест до теми 3 Question 1 ...
...Question 46 Чи існує чистий досвід, тобто такий, який не визначався б теоретичними уявленнями? a. так, бо теорія засновується саме на досвіді b.
…9 1.2 Історичний аналіз досвіду управління навчально – виховною діяльністю навчального закладу нового типу………………………………………………....18 1.3 Сутність і зміст управління навчально – виховною діяльністю навчального закладу ...принциповим є звернення до історичного досвіду подібних закладів в Росії та Україні у ХІХ ХХ ст., а також досвіду роботи сучасних гімназій.
...заклад залишається в усіх країнах, досвід яких був вивчений, незмінною. З великим жалем приходиться констатувати, що не дивлячись на переконливий світовий досвід організації всіх видів медичного страхування, ...
Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника та можливість його впровадження в практику комерційних банків України 3.2....України ще має накопичити власний досвід обмеження дії чинників, які можуть спричинити порушення її внутрішньої стабільності. Отже, адаптація методів та моделей управління банківськими ризиками може розглядатися ...
Зарубіжний досвід недержавного пенсійного забезпечення та можливості його застосування в Україні 3.2. Напрямки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні ВИСНОВКИ ...специфічні ризики, спиратися на практичний досвід та висококваліфікованих фахівців. Різні аспекти пенсійного забезпечення розглядаються у працях зарубіжних та вітчизняних економістів. Значимий внесок у формування національної концепції ...
...засвоюючи основи наук, суспільно історичний досвід, були підготовленими до самостійної життєдіяльності, цивілізованого ставлення до природи, культури, інших людей, адаптації у світі, який динамічно змінюється....цьому вчені опирались на багатющий досвід народної педагогіки. В народі кажуть: щаслива людина, яка має ясний і гострий розум: подвійно таланить тому, хто має ще й ...
переймала досвід закордонних колег c. стабільно розвивалася d. не існувала e. Бурхливо розвивалася Question 9 Поняття “національний характер” вужче ніж поняття “психічний ...сліди пам’яті про історичний досвід своєї раси, нації, і навіть про долюдьске, тваринне існування предків. a. ні b. так Question 6 Вважається, що архетипи закарбовані ...
Аналіз власного досвіду. 32. Суть і особливості процесу виховання. 33. Принципи виховання. Реалізація їх у навчально виховному процесі школи. 34.... Аналіз власного досвіду. 41. Методи формування свідомості особистості. Аналіз застосування цих методів студентами під час педагогічної практики. 42.
Проаналізувавши зарубіжний досвід бізнес планування і порівнявши його з вітчизняним, ми дійшли висновку, що вони значно різняться. Вітчизняні підприємці стикаються з проблемами, які ...і, відповідно, не можуть перейняти досвід з їх вирішення. Разом з тим зарубіжний досвід і поки що недостатній досвід країнських підприємств показують, що навіть в умовах ...
...що є достатні загальні знання, досвід, здоровий глузд адаптаційні  приймається коли керівник точно знає результат кожного з альтернативних варіантів вибору прийняті в умовах визначеності  мають декілька ...виду проблеми з використанням особистого досвіду, аналізу даних і документів, громадської думки, думки управлінців та їх підлеглих – це: виявлення проблеми  сукупність взаємопов’язаних операцій плани, що ...
...соціальної сфери, їх конкретизації, адаптації досвіду розвинених країн до українських реалій. Цим визначається актуальність і вибір теми проведеного дослідження,його наукова та прикладна значимість.... Вивчити зарубіжний досвід стандартизації соціальних послуг. 4. Розглянути стан та перспективи стандартизації соціальних послуг в Україні. 5. Розглянути стандарти соціальних послуг для окремих ...
індивідуальний моральний досвід b. жодної правильної відповіді c. суспільний моральний досвід d. моральність Question 2 Ділова етика – це: a. всі відповіді вірні b.
...ТЕМИ 9 Question 1 Зарубіжний досвід створення позабюджетних фондів включає: a. фонди розвитку комерційних підприємств b. страхові та гарантійні фонди для муніципальних позик c.... Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів 87. Види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах 88.
...профільного навчання в загальноосвітній школі, досвід зарубіжних країн….… 7 1.1. Історичні відомості та вітчизняний досвід профільного навчання ………… 7 1.2. Зарубіжний досвід профільного навчання ..
Міжнародний та вітчизняний досвід управління охороною здоров`я 1.2. Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров'я 1.3....на основі вітчизняного та світового досвіду) А також обґрунтовано доцільність впровадження теорії мотивації А.Маслоу в практику управління ТОВ «ДОРА». Зміст стратегії управління персоналом полягає у ...
Досвід роботи в даній сфері: маю досвід роботи написання рефератів, контрольних, курсових, дипломних робіт 3. Досвід роботи викладачем: працюю викладачем в ...
Міжнародний та вітчизняний досвід управління охороною здоров`я 1.2. Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров'я 1.3....на основі вітчизняного та світового досвіду) А також обґрунтовано доцільність впровадження теорії мотивації А.Маслоу в практику управління ТОВ «ДОРА». Зміст стратегії управління персоналом полягає у ...
...знаряддя” пізнання світу; зокрема релігійний досвід, традиційна мудрість тощо. Успіхи природничих наук сприяли поширенню думки, що науково емпіричними методами можна вивчати не лише природу, але й ... "Досвід про людський розум" Доводив, що весь духовний світ людини, почуття, поняття, наукові та морально етичні ідеї є продуктом її досвіду, ...
...діяльності банку: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3 Система аналітичних показників результативності кредитної діяльності комерційного банку 1.4 Методи ефективного управління кредитними ризиками та їх вплив ...операцій банків на основі передового досвіду і досягнень науки і практики. Крім цього для нас важливо виявити функцію, яка б пояснювала основну мету нашого дослідження.
Зарубіжний досвід удосконалення управління поведінкою персоналу підприємства 2.1. Принципи удосконалення управління поведінкою персоналу підприємства 2.2. Американський досвід удосконалення управління поведінкою персоналу підприємства ...
Світовий досвід формування і функціонування пенсійних систем………….21 а) Світовий досвід формування пенсійних систем………………………………21 б) Світовий досвід функціонування пенсійних систем…………………………22 ...
Як показує досвід нашої, а також інших країн, перехід на ринкові відносини супроводжується швидким зростанням цін, підсиленням дії інфляційних чинників.... Досвід багатьох країн показав, що тривале функціонування централізованого планування, як правило, призводить до порушення збалансованості матеріальних і грошових потоків.
Вивчення досвіду управління кожної країни, передача цього досвіду справа дуже цінна і корисна. Адже це дозволяє не тільки зрозуміти, як вести бізнес ...
Вивчення досвіду управління кожної країни, передача цього досвіду справа дуже цінна і корисна. Адже це дозволяє не тільки зрозуміти, як вести бізнес ...
Досвід учителів початкових класів у формуванні лінгводидактичних основ методики роботи над іншомовним словом(констатуючий експеримент)………………………....41 2.2....в) врахування індивідуальних відмінностей мовленнєвого досвіду; г) здійснення мовленнєвого контролю; д) володіння мовленнєвою ситуацією. Завдання дослідження: • проаналізувати науково методичну літературу з даного питання; • з’ясувати рівень ...
Впровадження міжнародного досвіду з управління пасивними операціями в комерційних банках України 3.2. Рекомендації щодо удосконалення управління пасивних операцій комерційного банку 3.3....в тому числі впровадження міжнародного досвіду з управління пасивними операціями в комерційних банках України. Об’єктом дослідження є ВАТ АКБ «Автокразбанк».
Аналіз масово педагогічного досвіду 2.2. Авторські пропозиції. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Освіта XXI століття це освіта, спрямована на розвиток особистості....глибинні філософські концепції людини і досвід світової педагогічної думки. Функціонування дитячого виховного колективу як цілісної системи забез печує активну дію найважливішого механізму формування особистості — виховних відносин.
...діяльність кредитної системи та зарубіжний досвід ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. Процес міжбанківського кредитування займає важливе місце у діяльності банківської системи....в Україні та обґрунтувати зарубіжний досвід організації міжбанківського кредиту комерційних банків. Об'єкт дослідження – комерційні банки України та АКІБ «УкрСиббанк». Предмет дослідження – взаємовідносини між банками учасниками ...
...що базується на накопиченому життєвому досвіді, розсудливість, критичність; 2) значне зниження інтелекту, хвороба Альцгеймера; 3) розумова відсталість. Question 5 of 15 В зміст психічного здоров‘я ...моторики; 2) набуття такого життєвого досвіду, який дозволяє знижувати функціональну напруженність, що виникає у відповідь на зовнішні впливи; 3) погіршення довгострокової пам'яті на фоні загострення ...
...узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду. 10.Керівництво навчально виховною роботою у початкових класах загальноосвітньої школи, у сільській малокомплектній школі, у школах інтернатах. Організація діяльності ГПД.... Розвиток методів навчання у досвіді вчителів практиків. 28. Словесні методи навчання, їх характеристика 29. Наочні методи навчання, їх характеристика. 30. Практичні методи навчання, їх характеристика.
...в Україні у контексті світового досвіду // Вибори 2006: Досвід. Проблеми. Перспективи: Зб. матеріалів міжнар. наук. практ. конф., Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 2006 р. – К.
...місцевого оподаткування, його ефективність та досвід розвинених країн, а також було розроблено та науково обґрунтоване практичні рекомендації щодо вдосконалення податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ...15 1.3 Світовий досвід місцевого оподаткування ....................................................................25 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 ....................................................................................................33 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАС...
Досвід проведення державно правових реформ в Російській імперії показує, що найбільший ефект в оновленні форм і суті інститутів досягався у тому ... Проте, враховуючи менталітет українського народу, досвід реформ минулого, мабуть, не слід спробувати відразу зруйнувати стару систему і на «чистому» місці створити нову.
...про те, що накопичився певний досвід і кредитно фінансові установи стали більш обачливі та професійні в питаннях видачі кредитів. Банкам вдалося значно скоротити частку проблемних кредитів ... Його досвід, часом інтуїція й багато в чому принциповість вирішують на даний момент долю клієнта. 4. При аналізі кредитоспроможності банк має розв'...
Процес засвоєння людиною певного соціального досвіду у вигляді знань, цінностей, правил поведінки, установок і називаються соціалізацією. У процесі соціалізації людини, її інтеграції в суспільство, в різні ... Це і історико культурний досвід, і природні умови, і ментальність того чи іншого суспільства. Біля витоків теорії соціального розвитку стояли вчені Г. Тард, Т.
...пе¬рестрахування, передача нових технологій, досвіду; вдосконалення регулювання страхової діяльності з боку держави з використан¬ням міжнародного досвіду. Таким чином, для більшості малих і середніх українських ...
Саме з цих причин дослідження досвіду розвинених країн англосаксонського типу є дуже важливим для подальшого розвитку своєї держави та законодавства і становить предмет особливого інтересу, а ...розвиватися, спираючись на їх передовий досвід, оскільки на основі спостережень за політико правовою системою цих держав можна визначити основні шляхи зміцнення незалежності України.
По своєму досвіду і професійних навичках вони можуть цілком відповідати займаним посадам, але вони ніколи не навчалися і не працювали на ПК.... Вивчивши досвід декількох реалізацій, реальніше зупинитися на другому варіанті тому що продукти, що є присутнім на ринку, представляють фірми, які досить довго ...
З використанням керівником досвіду, знань та творчих здібностей своїх підлеглих, підвищуватимуться якість рішень і роботи. 6. Задоволення персоналу роботою приводить до підвищення продуктивності праці ...певна взаємодовіра; індивіди мають деякий досвід командної роботи; керівник організації виявляє схильність до демократичного стилю лідерства, розуміючи важливість делегування повноважень. Команда робить можливим вирішення завдань, які ...
джерелом пізнання є досвід Question 7 Хто з філософів заклав традицію визначати істину як відповідність дійсності? a. Арістотель b. Ф. Бекон c. Платон d.... чуттєвий досвід d. Священне писання Question 8 Розмежування середньовічної схоластики на два напрями – реалізм і номіналізм – відбулось через питання про a.
...шляху використання нагромадженого в світі досвіду досягнення економічного зростання за допомогою саме фінансово кредитних важелів управління економікою. Це особливо актуалізує необхідність теоретичного та практичного дослідження проблем ...та порядку їх повернення, узагальнення досвіду можливостей кредитної діяльності банків для вирішення проблеми економічного зростання. Об’єктом дослідження виступає АКІБ «УкрСиббанк».
...які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва; б. громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи ...
...суспільства; вивчення і врахування попереднього досвіду господарського, фінансового і бюджетного розвитку; вивчення і врахування досвіду інших країн; врахування конкретного етапу розвитку суспільства, особливостей внутрішньої та міжнародної ...
...що базується на накопиченому життєвому досвіді, розсудливість, критичність b. розумова відсталість c. значне зниження інтелекту, хвороба Альцгеймера Question 5 В зміст психічного здоров‘я не входить: ... набуття такого життєвого досвіду, який дозволяє знижувати функціональну напруженність, що виникає у відповідь на зовнішні впливи b. порушення процесів внутрішнього гальмування, диференційовок, ослаблення вироблення ...
ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ РОБОТА НАД ІНДИВІДУАЛЬНОЮ НАУКОВО МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ (ПРОБЛЕМОЮ) РОБОТА НАД КОЛЕКТИВНОЮ НАУКОВО МЕТОДИЧНОЮ ...
Досвід економічно розвинутих країн світу свідчить, що більша частка їхнього багатства та міць економік визначаються внеском високо освіченого, підприємливого та мобільного ... Досвід цих країн також вказує на те, що освіта з підприємництва та менеджменту є одним з найважливіших факторів успішного завершення періоду ...
div>Освіта: 2 вищі освіти технічна і економічна Досвід роботи в сфері виконання виконання студентських робіт 10 років. Дипломну виконуємо за тиждень, два, курсова день два. Акція !!!... Досвід роботи 10 років у сфері виконання дипломних та курсових робіт./div>
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.