Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 4233 за запитом досвід

ВСТУП Мова – це скарбниця духовних надбань нації, досвіду співжиття, праці і творчості попередніх поколінь. У її глибинах – філософський розум, витончений естетичний смак, поетичність, сила надзвичайної чутливості до найтонших ...нація всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і ...
...у вас ще немає власного досвіду проведення психологічного консультування, то виконайте, будь ласка, наступні умови: А) визначте, яким із видів психологічного консультування вам найбільше хотілося б ...у вас вже є особистий досвід проведення психологічної, то виконайте будь ласка, наступні дві умови: А) Згадайте, з якими проблемами до вас за консультацією зверталися клієнти ...
Теоретичні основи та світовий досвід боротьби з недобросовісною конкуренцією 1.1. Поняття та загальна характеристика конкуренції 1.2. Поняття та аналіз форм недобросовісної конкуренції 1.3 Світовий досвід у боротьбі з недобросовісною конкуренцією ...
Звертайтесь, 12 річний досвід написання робіт для студентів, то ж ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ! Зроблю швидко якісну авторську роботу з новими джерелами літератури. Звертайтесь, 12 річний досвід написання робіт для студентів, то ...
Світовий досвід регулювання природокористування 1.2. Досвід України в сфері охорони навколишнього середовища 2. Сутність та призначення екологічного податку 2.1.
Теоретичні основи та світовий досвід формування стратегії і тактики практичного менеджменту 1.1. Сутність та принципи стратегічного менеджменту 1.2.... Світовий досвід формування стратегії і тактики практичного менеджменту 2. Аналіз застосування стратегії і тактики менеджменту на підприємстві АТЗТ «КАШТАН» 2.1.
Багатий досвід виконання робіт на замовлення. Переваги є безперечними: Індивідуальний підхід та якість виконання наукових досліджень та розробок.... Великий досвід виконання наукових робіт. Швидке та якісне виконання частин дисертаційної роботи. Повний супровід до захисту. Цінова політика відрізняється оптимальним співвідношенням ціни ...
Вітчизняний досвід підтримки інноваційної діяльності 6. Зарубіжний досвід підтримки інноваційного розвитку 7. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності Висновки Список використаної літератури
Освіта 2004 2010 Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна», спеціальність психологія, магістр (червоний диплом); 2011 2012 НУБіП України, спеціальність «управління навчальним закладом», магістратура Досвід роботи 12.10.2009 30.08.2011 практичний психолог ЗОШ. Діагностика, консультації, тренінги, профорієнтація, корекція, ведення відповідної документації. Досвід створення власних навчальних та тренінгових ...
Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних відносин, процеси ринкової трансформації національної економіки, входження України до системи світових господарських зв’язків зумовлюють необхідність розвитку страхового ринку з урахуванням світового досвіду та національних особливостей. Особливо актуальною є проблема формування та подальшого розвитку страхового ринку для країн із перехідною економікою, зокрема, для ...розробки шляхів ефективного використання світового досвіду...
Світовий досвід розвитку реклами 1.5. Види та категорії реклами 1.6. Проблеми реклами в пресі 1.7. Рекламні агентства....що він повинен мати великий досвід і багато відповідних навичок. Ідеться, насамперед, про керівництво організаційним процесом, а також процесом залучення та контролювання організацій, що надають певні ...
...є знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Успіхи навчально пізнавальної діяльності учнів характеризуються кількісними та якісними показниками, ...
1 Теоретико економічні засади банкрутства підприємств в сучасних умовах ринкового господарювання 1.1 Сутність, причини настання та ознаки банкрутства підприємства 1.2 Правові аспекти банкрутства підприємств в Україні 1.3 Світовий досвід правового регулювання банкрутства підприємств 2 Діагностика та методи оцінки ймовірності банкрутства: зарубіжний і вітчизняний досвід 2.1 Моделі розрахунку ймовірності ...
Міжнародний досвід управління діяльністю інноваційних та інвестиційних фондів 1.4. Висновки 2. Аналіз особливостей організації діяльності інноваційних та інвестиційних фондів в Україні ... Впровадження світового досвіду організації діяльності інвестиційних фондів 3.2. Використання біржових індексних фондів як нової фінансової інституції 3.3.
...банкрутства підприємства: зарубіжний та вітчизяний досвід 1.3. Принципи управління фінансовою санацією підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ТА НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ 2.... Відсутність досвіду роботи у конкурентному середовищі призвела до виникнення та поглиблення кризових явищ на вітчизняних підприємствах. У зв’язку з цим гостро ...
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШИХ КЛАСАХ 2.1. Власний досвід застосування нестандартних уроків в процесі викладання зарубіжної літератури ...
...валютного страхування 1.4 Вітчизняний досвід валютного регулювання і валютного контролю Розділ 2. Оцінка стану валютного ринку України на прикладі АБ “Київська Русь” 2.1 Організаційно ...2 Пропозиції з впровадження міжнародного досвіду в діяльність валютного ринку України Висновки
Зарубіжний досвід непрямого оподаткування 13 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 19 2.1. Становлення непрямого оподаткування в Україні 19 ...в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду 34 3.3. Удосконалення автоматизованого відшкодування ПДВ 36 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 Данная работа написана и защищена на ...
Аналіз досвіду вивчення теми в методичній літературі 2. 2. Прийоми та завдання на розвиток вмінь локалізації подій у часі ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ... Зробити аналіз досвіду вивчення теми в методологічній літературі . 5. Проаналізувати прийоми та завдання на розвиток вмінь локалізації подій у часі.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади механізму кредитування населення в україні 1.1 Необхідність та сутність кредитування населення 1.2 Організаційно економічні умови кредитування населення 1.3 Нормативно правове регулювання кредитування населення в сучасних умовах 1.4 Зарубіжний досвід організації кредитування населення Розділ 2 умови та порядок кредитування населення в тов „комерційний банк „дельта” 2.1 Фінансово економічна характеристика ...правова база надання кредитів і ...
Вивчення міжнародного досвіду подолання безробіття серед жінок……………………………………………………………………..15 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СТРИМАННЯ РОСТУ БЕЗРОБІТТЯ ЖІНОК…………22 2.1....Опис досвіду роботи Херсонського обласного центру зайнятості в аспекті подолання жіночого безробіття……………….40 ВИСНОВКИ.......................................................................................44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................46
Досвід і шляхи впровадження в окремих країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИХ СИСТЕМ У КЕРУВАННІ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 2.1. Попереднє дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження управління фінансовою санацією на підприємстві 1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють 1.2 Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств: зарубіжний і вітчизняний досвід 1.3 Принципи управління фінансовою санацією підприємства Розділ 2 діагностика ймовірності банкрутства ват «янтар» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «... Відсутність досвіду роботи у...
...БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ 1.4 СВІТОВИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ТА СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В ЧФ АКБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 2.1 АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО РИНКУ ...ПРОМЕКОНОМБАНК» 3.1 ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ 3.2 НОВІТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ 3.3 СИСТЕМА ЗАХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ...
ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ КРАЇН 2.1. Стан конкуренції й монополізму в Україні 2.2. Умови підвищення конкурентоспроможності України 2.3. Концепції й досвід конкурентної політики провідних країн світу ...
Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми РОЗДІЛ 2. Аналіз використання персоналу готелю «Дніпро» 2.1.... Досвід функціонування економіки переконливо підтверджує, що реалізація задач, що стоять перед нею, у величезній мірі залежить від компетентності керівників і фахівців ...
ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ КРАЇН……………………………………………………… 18 2.1. Стан конкуренції й монополізму в Україні ………………………. 18 2.2. Умови підвищення конкурентоспроможності України…………… 20 2.3. Концепції й досвід конкурентної політики провідних країн світу.
Передовий педагогічний досвід використання ігрової діяльності учнів молодших класів. 2.1. Використання ігрової діяльності учнів в процесі викладання курсу «Світ мистецтва». 2.2.... Навести приклади передового педагогічного досвіду використання ігрової діяльності учнями молодших класів.
...в Україні 1.4 Зарубіжний досвід забезпечення кредитних зобов’язань. Особливості його використання в Україні 2 Аналіз ефективності забезпечення кредитів на прикладі ЧГРУ КБ “Приватбанк” 2.... Такий досвід банківська система уже має в галузі кредитування АПК. А Міністерство економіки не виключає можливості розширення практики компенсації частками процентних ставок ...
...комплекс взаємодіючих факторів, що включають досвід минулого і теперішнього, структурні характеристики і погляди керівників, а також сукупність думок, еталонів, настроїв, символів, відносин і способів ведення бізнесу ... запозичення та переосмислення закордонного досвіду e. керівника фірми Question 13 Що є базовим елементом такої системи як організаційна культура: a. культура підрозділу b.
Зарубіжний досвід та перспективи розвитку товарних бірж україни 26 3.1. Характеристики і основні тенденції розвитку товарних бірж України 26 3.2. Зарубіжний досвід функціонування товарних бірж 28 Висновки ...
...управління адаптацією працівників та зарубіжний досвід адаптації 3.1 Проблеми управління адаптацією 3.2 Зарубіжний досвід Висновки Література
Досвід розвитку фондових бірж в світі Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку в Україні, враховуючи Світовий досвід Висновки Список літератури Додаток
...інвестування………… 25 РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ КРАЇН СВІТУ У ЗАЛУЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ …………………………………………….. 32 2.1. Іноземне інвестування в зарубіжних країнах………………………….. 32 2.1.1.... Досвід країн Центральної і Східної Європи……………………… 36 2.1.3. Іноземні інвестиції у країнах Південно Східної Азії…………… 40 2.2.
...в Україні 1.4 Зарубіжний досвід забезпечення кредитних зобов’язань. Особливості його використання в Україні 2 Аналіз ефективності забезпечення кредитів на прикладі ЧГРУ КБ “Приватбанк” 2.... Такий досвід банківська система уже має в галузі кредитування АПК. А Міністерство економіки не виключає можливості розширення практики компенсації частками процентних ставок ...
має незначний досвід практичної роботи, є випадки затвердження ним ризикованих проектів діяльності підприємства, які не забезпечені власними джерелами коштів. Велічко В.М.... має значний досвід роботи на державних підприємствах, а в спільних підприємствах або в інших комерційних структурах не працювала.
має незначний досвід практичної роботи, є випадки затвердження ним ризикованих проектів діяльності підприємства, які не забезпечені власними джерелами коштів. Велічко В.М.... має значний досвід роботи на державних підприємствах, а в спільних підприємствах або в інших комерційних структурах не працювала.
...ГАРАНТ» ТА, СВІТОВОГО І ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 37 2.1. Світовий та вітчизняний досвід управління збутом готової продукції 37 2.2.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ……….….29 3.1. Світовий досвід управління державними запозиченнями………..…..29 3.2.
...2006 2010рр 1.4 Зарубіжний досвід функціонування системи фінансового менеджменту в банках Висновки до розділу 1 Розділ 2 аналіз фінансово господарської діяльності зат кб «приватбанк» 2....покращення ситуації з використанням міжнародного досвіду функціонування системи фінансового менеджменту в комерційних банках. br />br /> З усього розглянутого можна зробити висновок, що фінансовий менеджмент це управління ...
Зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення функціонування земельного ринку.......................................................................................................26 3.1. Зарубіжний досвід функціонування земельного ринку..................................26 3.2.
Зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення управління зовнішнім боргом.........................................................................................................................26 3.1. Зарубіжний досвід управління зовнішнім боргом країни..............................26 3.2.
Відсутність історичного досвіду функціонування інститутів парламентаризму у самодержавній Росії обумовила актуалізацію ряду організаційних проблем у її діяльності. Крім того, перед новоствореною Державною Думою ...їхнього виникнення та вивчення історичного досвіду спроб вирішення деяких із них, у нашому контексті: етносоціального та політичного складу парламенту як одного із чинників міжвладного протистояння та ...
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ........................................27 3.1. Напрями вдосконалення податкової політики в Україні................................27 3.2. Досвід краї світу в розрізі застосування ...
...НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 3.1. Зарубіжний досвід маркетингової діяльності на підприємстві 3.2. Шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІСІ........................................................................................................................................30 3.1. Міжнародний досвід діяльності інститутів спільного інвестування.....................30 3.2.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ..........................................................................32 3.1. Зарубіжний досвід організації фінансового моніторингу..............................32 3.2.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ....................................................................33 3.1. Зарубіжний досвід оподаткування нерухомості..............................................33 3.2.
Іноземний досвід вирішення суперечностей у правовому регулюванні відновлення платоспроможності та перспективи розвитку законодавства України………………………………………………с. 3.1 Іноземний досвід правового регулювання відновлення платоспроможності………………….……………………....с.
...нам невичерпний потенціал соціально педагогічного досвіду для гармонійного, всебічного, цілеспрямованого розвитку особистості молодшого школяра і є важливим засобом зміцнення національної свідомості, виховання особистісних рис громадянина України, ...скарб нашого народу, його тисячолітній досвід, можна рухатись вперед, виховуючи молоде покоління з високоморальними духовними якостями. Особливо важливу роль у формуванні національних цінностей учнів молодшого шкільного ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.