Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3659 за запитом доходів

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості підприємства тов «черкаський деревообробний ...прибутку на внутрішні інвестиції, соціальні доходи, відшкодування в бюджет, і є іншою не менш важливою ланкою загальної політики управління при...
...производства Задача Зависимость между используемым доходом и объемом потребления представлена в таблице С 350 370 390 У 370 395 420 Определите: а) объем сбережений при каждом уровне дохода; б) предельную склонность к потреблению; ...
Доходи державного бюджету 1.3. Видатки державного бюджету Розділ 2 Особливості обліку доходів та видатків бюджету 2.1 Аналітичний облік грошових ...
...до банку протягом шести місяців, дохід становитиме 15% річних, протягом 9 місяців – 18% річних і одного року – 21% річних. Через який термін бажано знімати кошти, якщо ...буде визнана валовим та чистим доходом фірми «Моноліт» за ІІІ квартал поточного року за податковим обліком, а також залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку на 30....
...єкт нерухомості з потенційним валовим доходом 15 000 грн. В банку даних є наступна інформація щодо об’єктів, проданих протягом останніх трьох місяців: Таблиця 1 Вихідні ...Аналог Ціна продажу Потенційний валовий дохід «Польфа» 90 000 18 000 «Зоря» 105 000 19 500 «Алмікс» 75 000 12 500 3.
Задача № 6 Рівень доходів населення у базовому періоді – 95 грн. , а у звітному – 120 грн. Рівень купівлі населенням цінних паперів банку – відповідно 5,7 ...плановому періоді очікується зростання грошових доходів на 8 %. Визначити можливий рівень попиту населення на цінні папери. 4.Задача № 14 Є такі дані кредитування банками України: Таблиця ...
...роки Прект№2 за роки Доходи 1 2 3 4 1 2 Доходи 800 1000 1500 1000 Витрати 1000 400 400 600 800 700 2) Очікування ...
...4 Є такі дані про доходи та витрати підприємства за рік, грн.: Таблиця 1 Вихідні дані Показники Сума, грн. Придбання сировини 853 000 Витрати на транспортування ...000 Різні загальновиробничі витрати 114000 Дохід від продажу 4 500 000 Таблиця 2 Дані про запаси Рахунок На початок року На кінець року Сировина 153900 176100 ...
Задача № 6 Рівень доходів населення у базовому періоді – 95 грн. , а у звітному – 120 грн. Рівень купівлі населенням цінних паперів банку – відповідно 5,7 ...плановому періоді очікується зростання грошових доходів на 8 %. Визначити можливий рівень попиту населення на цінні папери. 4. Задача № 18 Дано розділи звіту про прибутки та збитки ...
Податок з доходів фізичних осіб. 6. Зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на процес фінансової діяльності підприємства. 7.... Склад і структура доходів Державного бюджету України. 18. Основні показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства. 19. Сутність та методи контролінга. 20.
...утриманню та сплаті податку на доходи фізичних осіб щодо операцій з продажу об’єктів нерухомості покладений на нотаріуса, який виконує обов’язки податкового агента при посвідченні ...з приводу сплати податку на доходи фізичних осіб у разі посвідчення такої угоди. Визначте та проаналізуйте інститут податкового агентства. Чи є нотаріус податковим агентом щодо оподаткування ...
За даними звіту про прибутки і збитки за 200 рік сума прибутку після сплати податків Campbell Corporation становить 2100 доларів США та складається з наступних статей Стаття звіту Включено до статті Сума, долари США Дохід від реалізації продукції Готова продукція, відвантажена покупцю за ціною реалізації 18040 // Сума попередньої оплати, одержанної від покупців за продукцію 1960 ... За даними звіту про прибутки і збитки за 200 рік сума прибутку після сплати податків Campbell ...
Задача Функції попиту та пропозиції конкурентного ринку на товар А представлені наступними рівняннями: Q = 100 Р Q = 2Р Завдання: 1) Визначте стан рівноваги конкурентного ринку; побудуйте графік попиту та пропозиції; 2) Як зміниться положення рівноваги, якщо: а) зі зростанням доходів споживачі готові купувати даного товару на од. більше за будь якої ціни на нього; б) буде введений податок в розмірі ...представлена інформація про витрати і доходи фірми монопол...
...171 – виплати соціального характеру 205 – доходи по акціях та інші доходи 683 За вивчає мий період ціни зросли на 6,5 % Знайти: 1) Фонд заробітної плати ...
підробив довідку про доходи і отримав у банку кредит у сумі, яка у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кваліфікуйте дії Б.
Визначити величину сукупного доходу при обсязі випуску 20 шт., оптимальний обсяг виробництва та величину максимального прибутку. Задача 34. Граничні витрати монополіста є фіксованими та ...розрахуйте величину ВНП за потоком доходів та витрат: рахунок гр. од. рахунок гр. од. рахунок гр. од. процент за кредит (%) 12 експорт товарів та послуг (X) ...
...Періоди (роки) Затрати за проектом Доходи від проекту 1 5000 2 1000 3 5000 Всього: 5000 6000 Ставка дисконту дорівнює 30%. Підприємство передбачає здійснення проекту за рахунок кредиту Можливе здійснення доходу від проекту в 3 періоді ...
Розвиток індивідуального прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 9 1.3. Особливості оподаткування фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності 14 1.4....БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОХОДИ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ 21 2.1. Аналіз впливу оподаткування фізичних осіб на формування місцевих бюджетів 21 2.2.
...витрат роботи магазину Таблиця 3 Дохід та чистий прибуток з роботи магазину Таблиця 4 Склад та обов'язки працівників магазину Таблиця 5 Склад постійних витрат роботи торгового відділу Таблиця 6 Дохід та чистий прибуток з роботи ...
...дивіденди за минулий рік (нараховані доходи за акціями) 4 Отримані дивіденди за минулий рік 5 Банк продав акції 2. Відобразити в обліку нараховані витрати за залученим ...Потенціал підприємства Задача Прогнозується отримання доходу від експлуатації розважального комплексу в розмірі 1500 тис. грн. протягом перших 4 років та в розмірі 1800 тис. грн.
...Ціна продукції TR = PхQ – валовий дохід AR = TR/Q – середній дохід (MR) = TRn TRn 1 – граничний дохід TC = TFC + TVC – валові витрати (TFC) – валові постійні витрати ...
Аналіз планування доходів і видатків місцевих бюджетів на прикладі бюджету м. Житомира........................................................................29 2.1. Характеристика соціально економічного стану м. Житомира............................................................................................................ Аналіз планування доходів і видатків бюджету м. Житомира................48 Розділ ІІІ. Пропозиції щодо вдосконалення процесу планування доході...
...для експорту з метою отримання доходу в) обсяг номінального ВВП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку г) обсяг прогнозного ВВП, який економіка планує ... Дохід зріс на 140 млн.грн. За цими даними обчислити мультиплікатор інвестицій.
...наведеними даними розрахуйте: обсяг національного доходу; обсяг ВВП на душу населення, якщо чисельність населення становить 20 млн. чол. ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА САЙТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАБЛИЦЫ Рахунок Млрд.....держави не відноситься: а) перерозподіл доходів, б) регулювання кількості грошей в економіці, в) підтримка розвитку духовної сфери, г) формування нормативно правових актів регулювання економіки. 4.
ВСТУП Розділ 1 Теоретичні засади управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку 1.1 Сутність та фактори впливу на кредитний портфель банку 1.2 Якісна та кількісна оцінка кредитного портфелю банку 1.3 Методи управління кредитним портфелем банку Розділ 2 Діагностика управління кредитним портфелем банку ВАТ «Ощадбанк» в системі координації «дохід ризик» 2.1 Порівняльний аналіз динаміки і структури кредитних портфелів провідних банків України та ВАТ «Ощадбанк» 2.2 ...
Використовуючи дані про доходи та витрати бюджету (державного, або обласного, або місцевого – взяти на свій вибір) за три роки, що передують поточному: 1) проаналізувати динаміку та структуру доходів і видатків; 2) розрахувати дефіцит ...
...роботи магазину Таблиця 2.3 Дохід та чистий прибуток з роботи магазину Таблиця 2.4 Склад та обов'язки працівників магазину Таблиця 2.5 Склад постійних ...торгового відділу Таблиця 2.6 Дохід та чистий прибуток з роботи торгового відділу Таблиця 2.7 Витрати та дохід від роботи різних форм організації роздрібної торгівлі ...
Облік доходів бюджету. Рахунки, призначені для обліку грошових коштів і доходів Державного бюджету, місцевих бюджетів. Аналітичний облік грошових коштів і доходів бюджету ...
Скоригований валовий дохід підприємства за звітний квартал становив 60 000 грн., витрати на заробітну плату становили 15000 грн., на соціальне страхування – 4000 грн.... Визначити суму податку з доходів громадян: платник має посвідчення громадянина, що постраждав від Чорнобильської катастрофи 4 категорії. Оподатковуваний доход платника за місцем основної роботи в ...
...4 410 1590 1, Валовий дохід: – сума, тис. грн. 6870,8 6975,1 6993,3 100,3 18,2 122,5 1, – рівень, % 7,11 7,...99,7 0,01 0,03 0, Незаплановані доходи: – сума, тис. грн. 25,4 23,2 23,2 2,2 8, Непланові витрати: – сума, тис. грн.
...у розмірі 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну птицю; за випас гусей і качок 0,3 неоподатковуваного мінімуму за кожну птицю; овець, кіз, свиней 3 неоподатковуваних ...у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Власник магазину оскаржив постанову, аргументувавши її тим, що він не є суб’єктом даного правопорушення, оскільки своїм наказом зобов’...
...Таблиця 1 Вихідні дані Найменування доходів Сума 1. Податкові надходження 34338,0 2.Неподаткові надходження 15118,2 3. Доходи від операції з капіталом 1500,0 4.
а) знайдіть величину місячного доходу (І) споживача, якщо у відомо, що ціна товару X становить Рх = 6грн; б) якою в такому випадку має бути ціна ...обсяг виробництва, за якого граничний дохід дорівнює ціні; д) всі відповіді правильні. 7. Товари X та Y мають відповідно ціни 50 і 80 грн..
...75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства. У зв'язку з цим було сплачено фіксований сільськогосподарський податок поставкою зерна. Чи має право платник податків сплачувати фіксований ...утриманню та сплаті податку на доходи фізичних осіб щодо операцій з продажу об’єктів нерухомості лежить на нотаріусі, який виконує обов’язки податкового агента при посвідченні ...
Дохід 50 66 82 98 114 Cпоживання 40 52 64 76 88 Визначте рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють 18 ... Зміна доходу дорівнює 50 млрд гр. од., зміна інвестицій дорівнює 10 млрд гр. од. Чому дорівнює гранична схильність до споживання? 5.
Задача Розрахуйте доходи та витрати свого домогосподарства (сім’ї) в абсолютних величинах за місяць. Яка доля (відсоток) кожного виду доходів та витрат?
Доходи отримані від участі в корпоративному управлінні 120,0 215,0 5. Балансова вартість активів 1 500,0 2 800 6....єкт нерухомості з потенційним валовим доходом 15 000 грош. од. У банку даних є наступна інформація щодо об'єктів, проданих протягом останніх трьох місяців: Таблиця 3 ...
...операційної діяльності 7940,0 6510, Інші доходи 56,0 65, Інші витрати 84,0 72, Задача №36 Мета – відпрацювання методики аналізу показників діяльності автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати доходи, витрати, прибуток від перевезень вантажів ...
...вони пропонують такі умови: 1) дохід нараховується щорічно за складною ставкою 30 % річних; 2) дохід нараховується щокварталу за складною ставкою 29 % річних; 3) дохід нараховується за ...
...використанню банку в процесі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Актуальність дослідження. Питання забезпечення ефективності функціонування фінансового моніторингу, є актуальним сьогодні, адже в перспективі ...та управління ризиком легалізації кримінальних доходів, і, таким чином, дасть змогу визначити суттєві існуючі або потенційні проблеми у банку. Питанням організації системи протидії легалізації злочинних доходів ...
...минулому році темпи приросту грошових доходів населення та споживчих цін становили Показник Квартал I II III IV Грошові доходи, до попереднього кварталу 3,7 3,5 ...
...про фінансові результати, якщо відомо: Дохід (виручка від реалізації продукції) 5250 тис.грн ПДВ – 1850 тис.грн Собівартість реалізованої продукції 3000 тис.грн Інший операційний дохід 1500 тис.
Використовуючи дані про доходи та витрати бюджету (державного, або обласного, або місцевого – взяти на свій вибір) за три роки, що передують поточному: 1) проаналізувати динаміку та структуру доходів і видатків; 2) розрахувати дефіцит ...
...рибу, вартістю 40 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, з території заводу. Кваліфікуйте дії Л. Задача 2 І. прийшов до свого знайомого К....більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та останнього дома не застав. Тоді він під погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров'я, ...
...торгових підприємств Висновки Література Аналіз доходів, витрат, витрат обігу і прибутка заключається розробкою дій, направлених на більш повне використання резервів поліпшення фінансових результатів торгової діяльності.... На величену рентабельності впливають неплануємі доходи і витрати. По кожному випадку виникнення непланованих втрат необхідно вияснити їх причини й прийняти міри нераціональних витрат.
Майбутні вигоди (доходи) по роках експлуатації обладнання наведені в додатки 4. Вигоди (доходи) по роках експлуатації обладнання, тис. грн.
Платники податку з доходів фізичної особи………………..31 2.3. Об’єкти оподаткування………………………………………34 2.4. Ставка податку………………………………………………..38 2.5....валового внутрішнього продукту і національного доходу, на їх розподіл і споживання, а відтак і на розвиток окремих підприємств і галузей ........ ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши літературу, наукові статті, ...
...економіки визначте величину особистого використовуваного доходу: Таблиця 1 Вихідні дані Компоненти національного доходу, Значення, млрд. дол. 1. Споживчі витрати домогосподарств 646 2. Трансфертні платежі 154 3.
...58575 Статутний капітал 76200 Емісійний дохід 11300 Інший додатковий капітал 9035 Дохід від реалізації товарів (за вирахуванням ПДВ) 44100 Собівартість реалізованих товарів 21200 Витрати на збут ...
Використовуючи дані про доходи та витрати бюджету (державного, або обласного, або місцевого – взяти на свій вибір) за три роки, що передують поточному: 1) проаналізувати динаміку та структуру доходів і видатків; 2) розрахувати дефіцит ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.