Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3659 за запитом доходів

1. Развитие политической экономии Д.Рикардо …………………………. 3 1.1. Вехи биографии Д.... Рикардо о доходах, заработной плате, прибыли и капитале ……… 7 2.1. Теория стоимости ……………………………………………….. 7 2.2. Теория капитала …………………………………………………. 9 2.3. Теория ренты ……………………………………………………..
... Задача Визначити величину сукупного суспільного продукту і національного доходу, якщо в промисловості вироблено продукції ...
1. Циклічність розвитку ринкової економіки. Види економічних циклів 2. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца. Література
Завдання до теми 1. Місце податкового права в системі права ... 69 Бюджетного кодексу України до доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначення обсягу міжбюджетних трансфертів відноситься податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
... 1. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ …………………………………….. 3 1.1. Виды издержек ………………………………………………….. 3 1.2. Издержки и использование труда в производстве. Производительность труда …….....6й столбец: Эластичность спроса по доходу (пусто) 7й столбец: Характер товара (пусто) (если кто заинтересуется, вышлю на эл. адрес прикоепленным файлом) Литература ………………………………………………………. 20
Т е м а 7. Характеристика заходів кримінально процесуального примусу Завдання 32.... 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), було повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину власнику фірми «Мрія» Астахову, директору Булгакову та бухгалтеру Васіну.
Задача Функція ринкового попиту: QD= 25 5P, QD обсяг попиту, Р ціна. Зростання доходів населення сприяло збільшенню попиту на ...
Задача М. уклали між собою угода про сплату М. аліментів у розмірі 20% його доходів на єдиного неповнолітнього сина.
... Варіант № 6 1. Акціонерні товариства. 2. Право довірчої власності. 3. Задача.№1 Між батьком та донькою – студенткою одного ...встановлено обов’язок передання половини доходу від використання земельної ділянки Коломієць по закінченні календарного року. Протягом 4 років Коломієць не зверталася до Созінова про надання їй ...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 4 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДОХОДОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 6 1.1.
1. Оцінка діяльності центрів технологічних витрат 2. Встановлення стандартів витрат 3. Визначення змінних виробничих накладних витрат Список використаної літератури
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 1.1. Еволюція непрямих податків 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ ТА ...
...в 2006 році за потоком доходів і за потоком видатків 2. Показники національних рахунків за 2006 рік: чистий національний (внутрішній) продукт ЧНП (ЧВП), (NNP); національний дохід (NІ); особистий дохід (PІ); післяподатковий ...
...розподілених в часі називається: інвестиційними доходами; інвестиційними витратами; капітальними вкладеннями; інвестиційними затратами 18. Сучасна вартість доходів від інвестиційного проекту, розподілених в часі називається: інвестиційними доходами; інвестиційними ...
Державні доходи як економічна категорія: Схема утворення доходів суб'єктів економічних відносин при розподілі і перерозподілі вартості суспільної продукту.
Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий рік Задача У плановому періоді плата за 1 кв. м орендованої площі збільшиться на 17% ... доходів, а по проїзних квитках буде перевезено 127000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 14,0 млн. грн.
...стандарт) бухгалтерсько го обліку 15 «Дохід»» / В. Пархоменко // Все про бухгалтерський облік – 2011. – № 100. – С. 80 85. 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердж.
2) Розкрийте роль Міністерства доходів і зборів у системі контролюючих органів. 3) Якими є основні функції головного слідчого управління фінансових розслідувань....до Теми 7 1) Які доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичних осіб. 2) За якими ставками оподатковуються доходи фізичної особи від продажу (...
збільшення прибутку підприємства та національного доходу b. підвищення рівня зайнятості c. зростання заробітків (доходів) його власника Question 5 Спільними рисами людського і речового капіталу є: a.
необхідно визначити: Компоненти національного доходу за 2008 р 1. Особисті споживчі видатки 2. Трансферні платежі 3. Амортизаційні відрахування 4. Орендна плата 5. Внески на соціальне страхування 6. Відсотки 7. Дохід від власності 8. Експорт 9.
...на справедливу компенсацію ризику додатковим доходом b. обирає об’єкти інвестування, які за рівнем доходності і ризику приблизно відповідають середньоринковим умовам c....при справедливій компенсації ризику додатковим доходом d. згоден приймати на себе інвестиційний ризик, навіть коли ризик недостатньо компенсований Question 10 Для макроекономічного регулювання інвестиційною діяльністю у ...
...з віддачею прибутком ще і доходом. За цим принципом і сформована на підставі даних наведеного вище балансу (див. табл. 1) система основних алгоритмізованих показників, які детально ... Так, загальний рівень рентабельності за доходом (табл. 9) показуючи розмір балансового прибутку на 1 грн доходу, водночас характеризує, що структура доходів, яка склалася, забезпечує тенденцію до ...
Завдання № 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін. Вплив інфляції на величину ВНП. Вихідні дані: Таблиця 1. Компоненти національного доходу за 2006 рік Значення, млрд.
Завдання № 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін. Вплив інфляції на величину ВНП. Вихідні дані: Таблиця 1. Компоненти національного доходу за 2006 рік Значення, млрд.
...2 Формування інформаційної бази аналізу доходів з кредитної діяльності банку: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3 Система аналітичних показників результативності кредитної діяльності комерційного банку 1.4 ...і в сфері кредитування зокрема, доходи від кредитів зростають, особливо від кредитування підприємств і організацій. Але одночасно зменшилися процентні ставки за всіма видами кредитів, отже, якщо ...
питома вага доходів місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів b. ступінь забезпеченості бюджетним фінансування видатків місцевого бюджету c....може повністю використовувати всі власні доходи b. потребує фінансової допомоги від держави c. може передавати свої кошти іншому місцевому бюджету d.
Компоненти національного доходу за 2006 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати. 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4.... Дохід від власності 65 8. Експорт 132 9. Імпорт 175 10. Дивіденди 19 11. З/п найманих робітників 581 12.
...кейнсіанській моделі «Сукупні витрати – національний дохід» 4. Сучасна банківська система і її структура 5. Бюджетний дефіцит і державний борг 6. Що таке «споживчий кошик», і як ... Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати 538 2. Трансфертні платежі 128 3. Амортизація 65 4.
прибуток Question 3 До доходів від інвестиційної діяльності відносять: a. дохід від реалізації майнових комплексів b. дохід від реалізації оборотних активів c.
Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4.... Дохід від власності 65 8. Експорт 132 9. Імпорт 175 10. Дивіденди 19 11. З/п найманих робітників. 581 12.
Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4.... Дохід від власності 65 8. Експорт 132 9. Імпорт 175 10. Дивіденди 19 11. З/п найманих робітників. 581 12.
...результати шляхом визначення різниці між доходами та відповідними витратами підприємства. Під доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що зумовлює ...
номінальна Question 2 Номінальний дохід збільшився на 5%, рівень цін виріс на 3%. Як і на скільки змінився реальний дохід ? Виберіть одну правильну відповідь a.
Облік доходів від реалізації готової продукції 2.4. Аналіз процесу реалізації готової продукції підприємства 2.5. Оцінка ефективності процесу реалізації готової продукції ...Запаси”, П(С)БО 15 „Дохід”, П(С)БО 16 „Витрати”. 2. Реалізація продукції – важлива завершальна стадія кругообороту коштів підприємства. Від того, як організована система реалізації ...
Міністерство доходів і зборів України Question 3 З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з державної митної справи створюються: a.... митні пости Question 4 Органи доходів і зборів мають емблему та прапор, опис та порядок використання яких встановлюються: a. Президентом України b.
Аналіз показав, що дохід від реалізації продукції становить 85,5%, 68,8%, 78,8% в загальній сумі доходів підприємства в 2007 2009 роках.
Аналіз доходів від кредитної діяльності Висновки і пропозиції Список використаної літератури Становлення банківської системи незалежної України відбувається в несприятливих соціально економічних умовах.... доходу від кредитної діяльності, що скдадає 1,65% від загальної суми доходів. В 2005 році банком був отриманий прибуток у розмірі ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обгрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності 1.1 Економічна сутність прибутку та прибутковості, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Оцінка формування прибутку підприємства 1.3 Стратегії, методи і концепції управління прибутковістю підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки прибутковості ват «соммас» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз динаміки та структури прибутку підприємства...
...Товариства є одержання відповідного прибутку (доходу) від здійснення своєї посередницької діяльності. ТОВ «ТД» є оптовиком організатором, який працює в галузі сільського господарства, для нього характерне безтарне ... Інформація про доходи від реалізації товарів та про вирахування з доходу узагальнюється на субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів».
...підприємства можна зробити наступні висновки: дохід від реалізації продукції збільшився на 823,4 тис.грн. або 26,95% в 2007 році і на 987,3 тис....95% в 2008 році; чистий дохід також має тенденцію до зростання ізбільшився в 2007 році на 772,7 тис.грн. або 27,81% і на 784,...
Аналіз показав, що дохід від реалізації продукції становить 85,5%, 68,8%, 78,8% в загальній сумі доходів підприємства в 2007 2009 роках.
З метою забезпечення відповідності між доходами та витратами запропоновано до робочого плану сільськогосподарського підприємства ввести наступні субрахунки: до рахунку 710: 7101 „Дохід від первісного визнання активів, які ...
максимізацію доходів з акцій компаній, що зливаються; b. зменшення витрат на трансакції; c. збільшення прибутку одного з підприємств, що зливаються, в результаті ...що додається до безризикової норми доходу, враховує в ставці дисконту: a. ризики менеджменту; b. ризики фінансової нестійкості компанії; c. операційний ліверідж фірми; d.
...податків і зборів – на більші доходи. 2. Єдиний підхід Б Забезпечення незмінності ставок податків і податкових пільг протягом бюджетного року. 3. Стабільність В....малозабезпеченого населення (встановлення неоподаткованого мінімуму доходів) та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування для тих , хто отримує високі і надвисокі доходи. 7. Рівнозначність і пропорційність Є.
...останні роки, оскільки спостерігається збільшення доходу, валового та чистого прибутку, вартості основних та оборотних фондів, продуктивності праці. Відповідно на формування чистого прибутку вплинули наступні фактори: дохід від реалізації продукції в 2006 ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.