Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3659 за запитом доходів

...співвідношення між об'ємом грошових доходів і розміром витрат. Аналіз балансу бюджету (по доходах і витратах), що складається, дозволяє робити вивід про необхідність зміни тих або ...
...є брак матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їхнього використання. Відкрите акціонерне товариство “Смілянський машинобудівний завод”, як юридична особа, зареєстроване рішенням Виконавчого ... Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 2557 тис.грн. або 14,23% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 601 ...
...проекту Ставка дисконту – 18% рік доходи витрати Чистий дохід Фактор дисконтування Приведені доходи Приведені витрати Чисті приведені доходи 1 500 1700 1200 0,8475 423,75 1440,...
Порядок оподаткування податком на дохід фізичних осіб 24. Порядок надання міжбюджетних трансфертів 25. Порядок проведення ревізій і перевірок 26. Податок на промисел 27 Відповідальність за ... Класифікація доходів та видатків бюджетів 57. Поняття, структура і види фінансово правових норм 58. Відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань 59.
): Таблиця 1 Вихідні дані: Процентні доходи 110 Процентні витрати 76 Сукупні активи 1972 Непроцентні доходи 10 Непроцентні витрати 16 Особливі статті доходів та витрат 2 br />...
...вигоди, що реалізуються у відповідному доході Цей доход буває безпосереднім або опосередкованим. Його зміст може виявитися не в перебігу обмінної процедури, а на наступних ступенях господарської ...цьому випадку не змінюється: отримання доходу є визначальною мотивацією дій суб'єктів валютного ринку. Це потрібно чітко усвідомлювати. Ніхто не звертається до валютного ринку заради споглядального ...
...здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку), забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку підприємства. Виробничі ресурси включають: основні фонди (капітал), трудові ресурси, матеріальні ресурси, фінансові ресурси; ...показників свідчать про наступне: валовий дохід від реалізації продукції в 2008 році порівняно з попереднім роком зростає на 508,8 тис.грн.
): Процентні доходи 55 Процентні витрати 38 Сукупні активи 986 Непроцентні доходи 5 Непроцентні витрати 8 Особливі статті доходів та витрат 1 розрахуйте: ...
Принципи та порядок розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів Тема 6. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 6.1. Поняття і принципи бюджетного процесу 6.... ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ 8.1. Сутність і значення державних доходів 8.2. Структура і методи забезпечення державних доходів Тема 9.
...товарах); реалізації на основі отриманого доходу інтересів Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу. Підприємство було засноване в 2003 році, і на сьогодні займає ... Дохід від реалізації продукції на протязі трьох останніх років має таку тенденцію – в 2006 році підвищується більше ніж в 8 разів, ...
...Задача Визначити рентабельність проекту Рік Доходи, Тис грн. Витрати, Тис грн. Чистий дохід Фактор дисконтування Приведені Доходи Приведені Витрати Чисті Приведені доходи 1 2 3 4 ...
...ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу не перевищує сімдесяти мільйонів гривень; сукупність факторів та умов що впливають на ефективність функціонування підприємства; два і більше суб’єктів ...в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах ...
Аналізуючи доходи ми бачимо що вантажообіг, валові доходи і середня доходна ставка збільшилися. Тому план доходів по вантажних автомобілях перевиконаний.
Дохід від реалізації продукції на протязі трьох останніх років має таку тенденцію – в 2006 році підвищується більше ніж в 8 разів, ...на продукцію підприємства спостерігаються збільшення доходів Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою чистого доходу та собівартості підприємства за вказані роки. Але при цьому валовий прибуток 2007 і ...
Дохід від реалізації продукції на протязі трьох останніх років має таку тенденцію – в 2007 році підвищується більше ніж в 8 разів, ...на продукцію підприємства спостерігаються збільшення доходів Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою чистого доходу та собівартості підприємства за вказані роки. Але при цьому валовий прибуток 2008 і ...
...233508 300413 – виплати соціального характеру, доходи по акціях та інші доходи 368782 492343 Визначте відхилення по величині доходу, нарахованого одному працівнику (в гр. од.
...капітал”, (П(С)БО) 15 „Дохід”, (П(С)БО) 16 „Витрати”, (П(С)БО) 18 „Будівельні контракти”. Мною були досліджені літературні джерела на основі яких обґрунтовувалась ... Дохід (виручка) від реалізації робіт і послуг (як і чистий прибуток від реалізації) збільшився на 85,3 %.
...господарських показників підприємств: об’єми доходів, прибутків, активів; ефективність інвестицій; збільшення прибутків, доходів, працівників; рівень ринкової вартості компанії. Оцінка інвестиційної привабливості була проведена на основі фінансової ...
...капітал”, (П(С)БО) 15 „Дохід”, (П(С)БО) 16 „Витрати”, (П(С)БО) 18 „Будівельні контракти”. Мною були досліджені літературні джерела на основі яких обґрунтовувалась ... Дохід (виручка) від реалізації робіт і послуг (як і чистий прибуток від реалізації) збільшився на 85,3 %.
п/п Зміст господарських операцій Варіант 1 br />br /> 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т (400) 40 000,00 фарба, кг (500) 5 000,00 ПДВ 9 000,00 Разом (суму визначити самостійно) 54 000,00 br />br /> 2 Нараховано транспортіній організації за транспортування виробничих запасів: вартість послуг 1 000,00 ПДВ 200,00 Разом 1 200,00 br />br /> 3 Відпущено виробничі запаси: сталь на виробництво продукції "Аква", т 40 000,00 сталь на...
...22,1 2,7 Інші доходи 56,0 65,0 +9 0,2 0,2 Інші витрати 84,0 72,0 12 0,3 0,2 0,1 Завдання: 1....діяльності автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати доходи, витрати, прибуток від перевезень вантажів автотранспортного підприємства за наведеними нижче даними: Таблиця 4 Вихідні дані Показники Минулий рік Звітний рік ...
...Тема 6 Правове регулювання державних доходів і видатків 6.1. Поняття і основи правового регулювання державних і муніципальних доходів.....123 6.2.
...відповідно до звітності, сума валового доходу підприємства збільшилась на 2490 тис.грн. або 18,85% в 2008 році і на 785,8 тис.грн....в 2009 році, сума чистого доходу підприємства при цьому виросла на 2208 тис.грн. або 19,85% в 2008 році і на 786,1 тис.грн.
Здійснити порівняльний аналіз структури доходів комерційного банку за такими даними: Таблиця 4 Показники На 1.01 поточного року На 1.04 поточного року Сума, тис.... Доходи та комісія за наданими послугами 327,61 21,23 501,69 28,42 3. Інші доходи 0,07 0,005 0,14 0,008 ...
...Списано на фінансовий результат чистий дохід від реалізації товарів 890 Завдання 2 Під час аудиторської перевірці доходів від реалізації продукції за березень минулого звітного періоду аудитором ...
...2006 2008 роки спостерігаємо зростання доходу від реалізації товарів на 76050,7 тис. грн. або 88,62% та на 28568,8 тис. грн....2007 роками відповідно; збільшення валового доходу порівняно з 2006 роком на 11036,7 тис. грн. або 113,68%. Поте підприємство протягом аналізованого періоду збиткове.
...підвищення ефективності діяльності підприємства, збільшення доходів та покращення якості продукції. Основним напрямком роботи ТОВ “Київський м*ясокомбінат”, на базі якого діє кафе бар є виробництво консервних ... На підприємстві обліком витрат і доходів займається шеф кухар, потім отримані дані зводяться для складання звітності по всьому підприємству. В кафе барі споживачам надаються різноманітні м*...
...що спостерігаються позитивні тенденції збільшення доходів, валового і чистого прибутку, власного капіталу, зростають необоротні і оборотні активи, майно, показники ефективності використання основних і оборотних фондів....впровадження пропозицій в діяльність підприємства доходи від реалізації, інші операційні і неопераційні доходи і витрати не зміняться, але значно зменшаться витрати на оплату праці, що в ...
В результаті проведення факторного аналізу доходів можна побачити, що самий високий дохід є дохід між міжбанківських кредитів.Зростання доходів від міжбанківських кредитів говорить про стабілізацію банку ...
Чистий процентний дохід значно зростає в 2010 році порівняно з 2008 і 2009 роком, а сума отриманого комісійного доходу, показала зростання в 2009 році, ...
...підприємстві зростає обсяг реаліації, чистий дохід, валовий і чистий прибуток, вартість майна, середньооблікова чисельність, середня заробітна плата і фонд оплати праці та продуктивність праці....Дана пропозиція не викличе збільшення доходів підприємства, але дасть змогу знизити витрати на 28 625 грн. Отже, впровадження пропозицій збільшить дохід від реалізації на 1566,9 ...
...тому що на 1грн чистого доходу від реалізації продукції воно витрачало 0,95 грн, а у 2004р. 0,92грн. – це явище є негативним....власних коштів в інше джерело доходів Загальна рентабельність підприємства, рентабельність реалізованої продукції зменшилась у 2005 році порівняно з 2004 роком на 7,82% та 4,76% ...
...статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку. 2.... Дохід від реалізації продукції на протязі трьох останніх років має таку тенденцію – в 2007 році підвищується більше ніж в 8 разів, ...
...який забезпечує отримання чистого приведеного доходу розміром 273 тис. грн., але ця величина менша на 180 тис. грн. ніж при використанні технологічної лінії, яка була придбана ...також забезпечує отриманні чистого припливу доходів, що дуже важливо для забезпечення інвестиційної діяльності підприємства. Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємства пов’язані з формами державного регулювання інвестиційної ...
Значення норми доходу на капітал, що інвестується в проект – 28% Розрахувати такі показники економічної ефективності проекту чистий дисконтований доход індекс доходності строк окупності ...7 8 Завдання Визначити маржинальний дохід за період маржинальний дохід на одиницю продукції прибуток за період прибуток на одиницю продукції точку беззбитковості діяльності Побудувати графік «дохід – ...
...б) кошторис грошових витрат і доходів підприємства; в) план інвестування; г) кількісне і вартісне вираження планів діяльності; д) кількісний план у грошовому вираженні. Обґрунтуйте відповідь. 2....здійсненні інвестиційного проекту очікується щорічний дохід 500000 гр. од. протягом 6 років. Яка реальна вартість цього проекту при 15% ій ставці? 6.
...року, на кінець 2004 року доходи в банку знизились на 565 тис.грн., або на 10,3 %. На 2005 рік планується сума доходів в розмірі 5890 тис.грн.
...року, на кінець 2001 року доходи в банку знизились на 565 тис.грн., або на 10,3 %. На 2002 рік планується сума доходів в розмірі 5890 тис.грн.
...дирекції, а відтак значно збільшаться доходи по основним видам діяльності. Результати проведено аналізу свідчать про те, що слід очікувати на позитивний вплив подальшої оптимізації мережі вузлів ...; доходи від торгівельної діяльності – 195,9 тис. грн. та грошові перекази – 44 тис. грн. В цілому планується одержати економічний ефект в ...
Задача №13 Проаналізувати валовий дохід підприємства. Таблиця 9 Вихідні дані Показник Мину¬лий рік Звітний рік Відхилення Динаміка, план фактично Вико¬нан¬ня плану, % від ...3,78 Рівень вало¬вого доходу, % 7,85 8,05 8,12 100,87 0,27 0,07 3,44 Задача №14 Проаналізувати витрати обороту торговельного підприємства за ...
Доходи, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб Задача 25 квітня поточного року ...
...суммі 20000 грн, якщо очікується дохід протягом двох років по 5000 грн, а з 3 го року по 6000 грн щорічно....За проектом А внутрішня ставка доходу дорівнює 25%, а за проектом Б 15%. Вартість капіталу 10% Визначити прибутковість від інвестицій у проекти А і Б.
Задача № 19 На основі наведених даних необхідно визначити суму чистого доходу підприємства: 1. За звітний період реалізовано продукції на суму 1680 тис. грн. продукція оподатковується ПДВ. 2.... Визначити щомісячний валовий дохід юридичної фірми за І півріччя згідно з податковим та фінансовим обліком. Задача № 37 Номінальна вартість векселя – 350 000 грн.
Класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати 3. Розрахунок зборів за спеціальне використання надр Задачі Згідно з наведеними даними необхідно ...за товари 18,0 38, 20 Дохід (виручка) від реалізації продукції 602,0 21 Собівартість реалізованої продукції 153,2 22 Адміністративні витрати 115,0 23 Інші операційні витрати 9,...
...бюджетних установах 1.1 Характеристика доходів і видатків установи соціального захисту 1.2 Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів у сфері соціального захисту населення Розділ 2....рік 3.1 Розрахунок формування доходів кошторису загального фонду 3.2 Обчислення доходів і видатків спеціального фонду Розділ 4. Безпека життєдіяльності.
Джерела формування доходів пп «ранок пошта» 3. Необоротні активи та запаси підприємства 4. Доходи, витрати та прибуток підприємства 5. Фінансова діяльність підприємства 6.
...подання звітності з податку на доходи фізичних осіб? 3. Не є об’єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів: А.) трактори на гусеничному ходу; Б.... Розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб. Громадянка має посвідчення постраждалої від аварії на ЧАЕС 3 категорії та виховує трьох дітей віком 8,11,16 ...
ЗАДАЧА 1 За наведеними господарськими операціями ТОВ “Зеніт” визначити: а) суму оподатковуваних доходів; б) суму оподатковуваних витрат; в) суму амортизаційних відрахувань, попередньо розподіливши наведені основні засоби за групами; г) суму оподатковуваного прибутку; д) ... 7 Нараховано податок з доходів фізичних осіб (див. опер. 4, 5) ? ? ? 8 Виставлено рахунок №2020 від 9 02.20 р.
...звітний сегмент на основі критерію доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та фінансового результату сегменту. 2. Вказати порядок відображення отриманих результатів в фінансовій звітності Таблиця ...1 № п/п Господарський сегмент Дохід сегмента від операцій з зовнішніми покупцями Дохід сегмента від операцій з іншими сегментами Сукупний доход сегмента (гр..3+гр.
...як суб'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин 1.2. Поняття доходу підприємства 1.3. Методи визначення надходжень від виконання господарських та інших операцій Розділ ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.