Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 529 за запитом доцільних

...адекватне сприймання оточуючих і самосприймання; доцільність емоційного реагування на внутрішні і зовнішні чинники; оптимальність поведінки відповідно до зовнішніх та внутрішніх обставин життєдіяльності. 5.
Обґрунтуйте доцільність створення підприємства. 4.Обґрунтуйте та проаналізуйте виконані розрахунки. 7. Ситуація 4 Компанія, яка виробляє промислове обладнання, повільно збільшувала обсяги виробництва, ...
Обґрунтуйте доцільність створення підприємства. 4.Обґрунтуйте та проаналізуйте виконані розрахунки. 7. Ситуація 4 Компанія, яка виробляє промислове обладнання, повільно збільшувала обсяги виробництва, ...
...життєздатним, в роботі проаналізовано також доцільність і схеми економічно ефективної та соціально справедливої його майбутньої приватизації. В цілому поставлені перед дослідженням задачі виконано.
...результаті виконаної роботи було обґрунтовано доцільність розширення виробничої діяльності ДП "ЧАРЗ", яке буде займатися наданням послуг по ремонту легкових автомобілів та рекламою своїх послуг.
...державах членах Євросоюзу, вважаємо за доцільне визначити останню як свого роду орієнтир, що має визначальне значення. Тим більше, що ні в науці, ні в законодавстві, ні ...
...виробів є прибутковим, а отже, доцільним. Таким чином, бізнес план допомагає підприємцю оцінювати прогрес своєї справи на основі мікро та макроекономічного аналізу і контролювати поточні операції.
...товару є економічно обґрунтованим і доцільним з точки зору підвищен ня ефективності та конкурентоспроможності досліджуваного підприємства. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Аналіз етапів розробки проекту ...
...органу, що вважає її за доцільне. Тільки з'ясувавши об'єктивні і, особливо, суб'єктивні сторони вчиненого діяння, особливості особистості підозрюваного (звинуваченого), свідка, потерпілого, при наявності ...
...України, а також проведено дослідження доцільності кредитної політики банку, політики запобігання кредитному ризику та зроблений аналіз управління портфелем проблемних кредитів. В третьому розділі надані рекомендації щодо ...
...і тим, хто роздумує про доцільність упровадження СУД на своєму підприємстві чи у своїй організації, і тим, хто береться за саме впровадження.
...банку необхідно звернути увагу на доцільність додаткового залучення ресурсів, навіть за умови достатньо повного та ефективного їх розміщення br />br /> І на останок, щоб підвищити фінансові ...
...персоналом підприємства та перевірка їх доцільності у практичному застосуванні на прикладі даних про заробітну плату ТОВ „Поділбудінвест”. Для досягнення мети дослідження визначено наступні завдання: узагальнити й ...
...показали, що пропозиції є ефективними, доцільними і їх можна впровадити на підприємстві.
...комплексних ревізій щодо цілеспрямованості і доцільності використання бюджетних коштів в Службі автомобільних доріг у Черкаській області. 3) В обліковій політиці Служби, необхідно передбачити механізм створення і ...
...з цим, я порахував за доцільне і оцінив прибутковість ЗАТ”Черкаси Лада”. Показник прибутковості доповнюється показником рентабельності. Рентабельність інвестованих ресурсів обчислюється в кількох модифікаціях: рентабельність активів, ...
...нового горизонтально розточувального верстату є доцільним та ефективним. В результаті впровадження запропонованих пропозицій збільшиться прибуток підприємства з 4031.3 тис.грн до 4515.05 тис.
...яка необхідна для контролю за доцільністю витрат, визначення прибутку та складання фінансової звітності. Затверджена номенклатура за статтями адміністративних витрат та витрат на збут в підприємствах споживчої ...
Актуальність порушеної проблеми, доцільність наукового пошуку шляхів її вирішення зумовили вибір теми: «Виховання культурно гігієнічних навичок у дітей старшого дошкільного віку».
...сировини до переробки Утилізація це доцільне застосування відходів у господарстві Через недосконалість технологічного обладнання велика кількість енергетичних ресурсів втрачається або використовується нераціонально.
...2005 2007 роки, вважаємо за доцільне запропонувати наступні заходи, що дозволять ефективно використовувати грошові кошти, збільшити розмір чистого грошового потоку, підвищити ліквідність та платоспроможність підприємства, а ...
...та вважаю що це буде доцільним. Так, як діти є особливим об'єктом захисту, то відповідальність за злочини проти них повинна відрізнятися від правопорушень щодо дорослих.
...заходи до кримінального покарання та доцільність діючої системи примусових заходів виховного характеру, які застосовуються до неповнолітніх. Також, висвітлення цього питання було б неповним без характеристики умовно ...
Подальші розрахунки показують доцільність такого зростання. Збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них — механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування ...
...буряків Таблиця 3.2 Економічна доцільність запропонованих заходів щодо покращення технології вирощування цукрових буряків
...факторного впливу на фондовіддачу показав доцільність застосування такого підходу до всіх виробництв з метою виявлення "вузьких місць" в роботі підприємства. Ще одним позитивним моментом в роботі ...
...факторного впливу на фондовіддачу показав доцільність застосування такого підходу до всіх виробництв з метою виявлення "вузьких місць" в роботі підприємства. Ще одним позитивним моментом в роботі ...
...ми прийшли до висновку про доцільність використання на цих суб'єктах господарювання попроцесного методу калькулювання на основі нормативного методу обліку витрат, що передбачає систематичне виявлення відхилень ...
...роботу по перевірці правильності обліку,доцільності понесених витрат,що проводиться працівниками даної фірми і викладено власну думку щодо достовірності аудиторського висновку.
...показали, що пропозиції є ефективними, доцільними і їх можна впровадити на підприємстві. Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис 1.1 Класифікація основних засобів в бухгалтерському обліку ...
...що дає змогу говорити про доцільність впровадження цих заходів на підприємстві. Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис.1.1. Чинники формування та використання трудового потенціалу підприємства ...
...капіталу, наприклад, довгострокових кредитів, є доцільним. Основні фінансові коефіцієнти відповідають припустимим межам, тому будь яка банківська або кредитна установа може позитивно сприйняти ПП “Форум – 2000” в ...
...товарними запасами на ТОВ вважаємо доцільним: переглянути структуру активів, а саме для виконання запланованих обсягів діяльності залишок оборотних активів повинні відповідати потребі в них; переглянути асортиментну ...
...виробів є прибутковим, а отже, доцільним. Таким чином, бізнес план допомагає підприємцю оцінювати прогрес своєї справи на основі мікро та макроекономічного аналізу і контролювати поточні операції.
Прийняти рішення щодо доцільності зниження продажної ціни виготовлюваного виробу. Література
Враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне, в примітках до Звіту зазначати інформацію про суми заборгованості по субрахунках 373 „Розрахунки за нарахованими доходами”, 377 „Розрахунки з іншими ...
...воно може прийняти рішення щодо доцільності замовлення додаткових партій товару і визначити їх кількість. Для нашого підприємства ПП «Кредо» можна порадити програму «Товарний Баланс», яка дозволяє ...
За доцільне запропонувати автоматизовану електронну форму реєстрації документів.
...розрахунків можна зробити висновки про доцільність впровадження даних заходів технічного планування з метою поліпшення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ "Черкасихліб", оскільки даний захід доводить практично, що ...
...що використання даної системи є доцільним для робітників цехів ТОВ “Темп”. Розмір премії звичайно встановлюється у відсотках до заробітку, визначеному за відрядними розцінками в залежності від ...
...даний проект залучення інвестицій є доцільним і обгрунтованим, вибір інвестиційного проекту був правильним, і він рекомендований до впровадження в діяльність підприємства.
...ломбардів, лізингових компаній тощо; розглянути доцільність розрахунку руху грошових коштів внаслідок операційної діяльності прямим методом на основі даних синтетичного і аналітичного обліку руху грошових коштів або ...
...що використання даної системи є доцільним для робітників. Розмір премії звичайно встановлюється у відсотках до заробітку, визначеному за відрядними розцінками в залежності від особливостей виробництва і ...
Проаналізувати доцільність укладання угоди своп між корпораціями. 2. Визначити виграш кожної корпорації від проведення свопу при: а) kф =18,5 % ; kпл.
...процесу та обґрунтування можливості й доцільності його використання у вітчизняних умовах подають у першому, або третьому розділах (автор самостійно визначає, враховуючи обсяг розділів, дотримуючись принципу пропорційності ...
Подальші розрахунки показують доцільність такого зростання. Збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них — механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування ...
...цілому, захід є ефективним і доцільним до впровадження на підприємстві, він збільшить ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів. Перелік графічного матеріалу Рис.
...що використання даної системи є доцільним для робітників цехів ТОВ “Меркурій”. Розмір премії звичайно встановлюється у відсотках до заробітку, визначеному за відрядними розцінками в залежності від ...
...говорить про прийнятність проекту і доцільність його впровадження в практичну діяльність підприємства. Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис.1.1 Значення прибутку в умовах ринкової економіки ...
...і зарубіжних звітів вважаємо за доцільне запропонувати: 1. у ф. №1 “Баланс” розмежувати витрати та доходи майбутніх періодів на поточні і довгострокові; 2. у ф.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.