Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 529 за запитом доцільних

...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
...система, має границі своєї економічної доцільності з точки зору обсягів діяльності. Чим більші поточні витрати генерує система і чим більш значна в них частка постійних витрат, ...прибутку є природною границею економічної доцільності діяльності будь якої операційної системи. В економічній практиці добре відома методологія визначення цієї границі – це розрахунки точки беззбитковості діяльності або ...
доводить економічну доцільність удосконалення людини як чинника виробництва b. тотожна концепції людського капіталу c. історично і логічно виникла на базі теорії людського капіталу ... економічно ефективна і доцільна зайнятість c. зайнятість протягом встановленого робочого часу Question 6 Рівень життя – це: a. рівень доходів b.
Доцільність командної діяльності зумовлюється впливом таких факторів: реалізація завдання вимагає різних навичок, думок та експертиз; усі компоненти діяльності є взаємозалежними; є ...кваліфікаційного рівня членів команди; забезпечення доцільної інтеграції знань і досвіду; урахування та узгодження різних інтересів і спрощення обміну інформацією; подолання пасивної поведінки окремих членів колективу; розв’...
законність, обґрунтованість, доцільність , справедливість Question 38 До стадій правозастосовчого процесу відносяться: a. аналіз суспільних відносин, що підлягають правовому регулюванню, юридична кваліфікація дії, оформлення ... доцільність, невідворотність покарання, гласність, справедливість b. інтернаціоналізм, науковість, взаємна відповідальність особи та держави, гуманізм c. верховенство закону, єдність законності, зв’язок ...
...підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають місце, але вони менші очікуваного прибутку c. цій зоні відповідають нульові втрати чи навіть негативні d....підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають місце, але вони менші очікуваного прибутку c. підприємець не тільки не одержує від угоди ніякого доходу, але ...
Аналіз доцільності використання лізингу при фінансуванні інвестиційних проектів.............................................................................................17 2.1. Сутність лізингу як однієї з форм фінансування інвестиційних проектів....17 2.2. Доцільність та ефективність використання лізингу для ...
Завдання Розкрити три питання: надати визначення понять (держава, політика, влада) та обґрунтувати чому саме ви взяли це визначення; порівняти програми двох політичних партій в Україні по критеріям (економічний, соціальний, політичний, державно управлінський тощо) та здійснити аналіз доцільності реалізації їх програм в Україні; аналіз політики: порівняти стратегію розвитку певної території (Полтавської області) з програмою політичної партії, яка має ... Завдання Розкрити ...
...кон'юнктури ринку продукції визначені доцільні обсяги виробництва продукції, очікувані ціни продажу, виробничі та позавиробничі витрати, тощо і, в результаті, визначені розміри очікуваних грошових потоків за ...ринку і зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів за вихідними даними табл. 2 і табл. 3.
...АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «КОМЕТА» ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ЗІДЙСНЕННЯ ЗМІН 35 2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Комета» та аналіз його системи управління 35 2.2.... Обґрунтування доцільності проведення змін на підприємстві 51 Висновки до другого розділу 54 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ...
Щоб обгрунту¬вати доцільність реалізації проекту розрахуйте вартість капіталу фір¬ми, сформулюйте висновки та дайте пояснення до них, користуючись даними, поданими нижче.... Щоб обгрунту¬вати доцільність реалізації проекту розрахуйте вартість капіталу фір¬ми, сформулюйте висновки та дайте пояснення до них, користуючись даними, поданими нижче.
Обґрунтування доцільності імпортних операцій по торгівлі побутовою технікою між Україною та Китаєм 2.1.План проведення імпортної операції 2.2.... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 2.6. Розробка проекту контракту із зовнішньоекономічним партнером – суб’єктом зовнішньоекономічної ...
...попередніх розділів бізнес плану, обгрунтування доцільності реалізації пропонованого бізнесо¬вого проекту. Економічні розрахунки, що містяться у фінансовому плані, уможливлюють вичерпну відповідь на такі запитання потен¬ційних ...розділами бізнес плану; г) у доцільності опрацювання кількох сценаріїв розвитку подій з урахуванням консервативних припущень та повного економічного потенціалу започатковуваного бізнесу; д) у вміщенні достовірної інформації ...
...попередніх розділів бізнес плану, обгрунтування доцільності реалізації пропонованого бізнесового проекту. Економічні розрахунки, що містяться у фінансовому плані, уможливлюють вичерпну відповідь на такі запитання потенційних інвесторів і ...розділами бізнес плану; г) у доцільності опрацювання кількох сценаріїв розвитку подій з урахуванням консервативних припущень та повного економічного потенціалу започатковуваного бізнесу; д) у вміщенні достовірної інформації ...
...попередніх розділів бізнес плану, обгрунтування доцільності реалізації пропонованого бізнесо¬вого проекту. Економічні розрахунки, що містяться у фінансовому плані, уможливлюють вичерпну відповідь на такі запитання потен¬ційних ...розділами бізнес плану; г) у доцільності опрацювання кількох сценаріїв розвитку подій з урахуванням консервативних припущень та повного економічного потенціалу започатковуваного бізнесу; д) у вміщенні достовірної інформації ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти аналізу фінансового плану інвестиційного проекту 1.1 Фінансове планування, його сутність і значення 1.2 Складові і характеристика фінансового плану інвестиційного проекту 1.3 Методологія оцінки ефективності фінансового плану інвестиційного проекту Розділ 2 Практичні засади аналізу фінансового плану інвестиційного проекту 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка фінансового плану інвестиційного проекту 2.3 Діагностика...
Завдання № 2 Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. A) Вартість лінії складає 14000 доларів США. Б) Термін експлуатації 5 років....керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах із терміном окупності більше 4 х років. Зробити такі розрахунки: 1.
Завдання №2 Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. A) Вартість лінії складає 12000 доларів США. Б) Термін експлуатації 5 років....керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах із терміном окупності більше 4 х років. Зробити такі розрахунки: 1.
...попередніх розділів бізнес плану, обгрунтування доцільності реалізації пропонованого бізнесо¬вого проекту. Економічні розрахунки, що містяться у фінансовому плані, уможливлюють вичерпну відповідь на такі запитання потен¬ційних ...розділами бізнес плану; г) у доцільності опрацювання кількох сценаріїв розвитку подій з урахуванням консервативних припущень та повного економічного потенціалу започатковуваного бізнесу; д) у вміщенні достовірної інформації ...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 40 2.1. Складання плану проведення імпортної операції 40 2.1.1.Маркетингове дослідження ринку 40 2.1.... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 60 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 32 2.1. Складання плану проведення імпортної операції 32 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що ... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 45 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 28 2.1. Складання плану проведення імпортної операції 28 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що ... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 37 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 31 2.1. Складання плану проведення імпортної операції 31 2.1.1. Маркетингове дослідження ринку 31 2.1.... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 47 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 45 2.1. Складання плану проведення імпортної операції 45 2.1.1.Маркетингове дослідження ринку 45 2.1.... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 59 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління ризиками господарської діяльності підприємства 1.1 Сутність ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація господарських ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства 1.4 Основні принципи та етапи управління ризиками підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки та управління ризиками на ват «київська фабрика технічних паперів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Київська фабрика технічних паперів»...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 28 2.1. Складання плану проведення експортної операції 28 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що ... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 39 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 35 2.1. Складання плану проведення імпортної операції 35 2.1.1.Маркетингове дослідження ринку; 35 2.1.... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 53 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 27 2.1. Складання плану проведення імпортної операції 27 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що ... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 35 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 34 2.1. Складання плану проведення експортної операції 34 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що ... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 44 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 31 2.1. Складання плану проведення експортної операції 31 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що ... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 42 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 33 2.1. Складання плану проведення імпортної операції 33 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що ... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 44 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 33 2.1. Складання плану проведення експортної (імпортної) операції 33 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, ... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 43 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 31 2.1. Складання плану проведення експортної (імпортної) операції 31 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, ... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 41 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 32 2.1. Складання плану проведення експортної (імпортної) операції 32 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, ... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 47 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 36 2.1. Складання плану проведення експортної операції 36 2.1.1. Маркетингове дослідження ринку 36 2.1.... Визначення прибутковості, ефективності, доцільності проведення зовнішньоекономічної операції. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності операції 52 2.6. Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’...
Оцінка економічної доцільності та ефективності пропозицій щодо покращення фінансово – кредитної діяльності банку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Кредит це економічні відносини між юридичними ...операцій, що дає змогу вибрати доцільний варіант розміщення ресурсів; зниження ризику неповернення позики. Аналіз кредитних операцій доцільно проводити в такій послідовності: аналізуються масштаби кредитної діяльності банку ...
...2 Завдання №2 Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. A) Вартість лінії складає 15000 доларів США. Б) Термін експлуатації 5 років....керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах із терміном окупності більше 4 х років. Зробити такі розрахунки: 1.
...2 Завдання №2 Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. A) Вартість лінії складає 64800 доларів США. Б) Термін експлуатації 5 років....керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах із терміном окупності більше 4 х років. Зробити такі розрахунки: 1.
ідеологічній доцільності g. культурно історичних особливостях Question 5 Основні теоретичні завдання філософії психології полягають у: a. розширенні предметного поля психологічних досліджень b.... обґрунтувати теоретико методологічну доцільність міжгалузевих досліджень у цій царині Тест до заняття 12 Механізми соціалізації індивіда розкриваються у роботах: a. М.Бубера b. С.
Обґрунтування доцільності впровадження теорії мотивації А.Маслоу в практику управління ТОВ “ДОРА” 3.3. Шляхи вдосконалення механізмів управління ТОВ“ДОРА” м....світового досвіду) А також обґрунтовано доцільність впровадження теорії мотивації А.Маслоу в практику управління ТОВ «ДОРА». Зміст стратегії управління персоналом полягає у визначенні шляхів розвитку компетенцій ...
Тобто її можна охарактеризувати як доцільність вкладення в підприємство вільних грошових коштів. Оцінка інвестиційної привабливості здійснюється на основі даних фінансової звітності підприємства та інших даних оперативного ...обліку для обґрунтування потенційному інвестору доцільність вкладення коштів саме в дане підприємство. Взагалі, всі розроблені у вітчизняній та світовій практиці методики оцінки інвестиційної привабливості по відношенню ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.