Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 529 за запитом доцільних

Вибрати найбільш доцільний варіант, який забезпечує найменший ризик. Зробити обгрунтовані висновки Рік Варіант А Варіант Б Грошовий поток Ймовірність отримання грошового потоку за ... Вибрати найбільш доцільний варіант, який забезпечує найменший ризик. Зробити обгрунтовані висновки Рік Варіант А Варіант Б Грошовий поток Ймовірність отримання грошового потоку за ...
Обґрунтування доцільності впровадження теорії мотивації А.Маслоу в практику управління ТОВ “ДОРА” 3.3. Шляхи вдосконалення механізмів управління ТОВ“ДОРА” м....світового досвіду) А також обґрунтовано доцільність впровадження теорії мотивації А.Маслоу в практику управління ТОВ «ДОРА». Зміст стратегії управління персоналом полягає у визначенні шляхів розвитку компетенцій ...
Дати оцінку доцільності продовження періодичних зарахувань грошових коштів на депозитний рахунок, якщо поквартальний рівень інфляції буде сягати 2,5 % Чи зміниться ситуація, якщо ...ринку грошей, зробити висновок про доцільність проведення факторингової операції Література
Ефективність проекту Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії А) Вартість лінії становить 10 тис. дол. США*2,0 (К) = 20 тис.дол....керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах із терміном окупності понад 4 років 1. Розрахувати вихідні показники: 1.1.
...інформацію, що може вплинути на доцільність даної ідеї. Метою даного етапу виступає відсіювання невдалих пропозицій. Етап формування концепції товару та її перевірки передбачає опис та обґрунтування ... Доцільність вкладання коштів у виробництво товару перевіряють аналізом прибутковості та рентабельності продукції. Також оцінюють комерційні ризики, величину інвестицій, орієнтовний рівень відпускних ...
...єкта основних засобів, аналіз їх доцільності для умов ситуації та вибір найбільш раціонального варіанту Розрахунково – аналітичне завдання №3 Підприємство систематично закуповує сировину для забезпечення своєї діяльності....Розрахунково – аналітичне завдання №6 Розглядається доцільність підприємницького проекту Таблиця № 14 Вартісні параметри проекту Показники Значення 1. Постійні витрати періоду, тис. грн 2.
...в свою чергу говорить про доцільність відкриття таких сучасних медичних центрів. Всі показники роботи ЛДЦ «Квантова медицина» свідчать про позитивний динамічний розвиток підприємства....чергу наштовхує на думку про доцільність відкриття таких центрів.
...в свою чергу говорить про доцільність відкриття таких сучасних медичних центрів. Всі показники роботи ЛДЦ «Квантова медицина» свідчать про позитивний динамічний розвиток підприємства....чергу наштовхує на думку про доцільність відкриття таких центрів. Перелік графічного матеріалу Рис. 1. Схема внутрішньої взаємодії управління. Рис. 2. Схема зовнішньої взаємодії лікувально діагностичного центру „...
...але нашу думку, було б доцільним наділити правом законодавчої ініціативи комітети Верховної Ради та Верховний Суд України. 8. Участь Конституційного суду України у законодавчому процесі вбачається ...експертизи, що гарантує ефективність та доцільність відповідного законопроекту. 11. Законодавчий процес в Україні включає в себе 3 стадії: стадія законодавчої ініціативи, стадія розгляду та обговорення законопроекту, ...
...загальному вигляді формувати рішення про доцільність їх включення до бюджету капітальних вкладень. Це такі критерії, як термін окупності, облікова доходність, чиста теперішня вартість або чистий теперішній ...капіталу, наприклад, довгострокових кредитів, є доцільним. Основні фінансові коефіцієнти відповідають припустимим межам, тому будь яка банківська або кредитна установа може позитивно сприйняти ТОВ “Грей Севастополь” в ...
...основі розрахунків зробити висновки про доцільність таких кроків. Завдання №4 Для прогнозування діяльності підприємства складається планова калькуляція на продукцію, виготовлену вперше і на нових потужностях за ... Зробити висновки про доцільність кредиту для підприємства при кредитній ставці – 20%. Таблиця 8 Вихідні дані Показники Підприємство Відхилення 1 2 Прибуток до сплати податків ...
...колах йде активна дискусія стосовно доцільності поділу бухгалтерського обліку на види (фінансовий, управлінський, податковий). Над цими питаннями працюють такi вiдомi вченi, як С.Ф.Голов, М.... Водночас, триває дискусія стосовно доцільності виділення в бухгалтерському обліку підсистеми податкового обліку; • від створення ефективної системи підготовки облікових даних з метою оподаткування на рівні підприємства ...
Щодо дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, ...
Для фірми доцільним є здійснення вибіркових контратак, тобто завойовувати окремі ринкові ніші, але більшість зусиль спрямовувати на конкурентну боротьбу та підготовку до активних ...що виплаває з АВС аналізу: доцільною є концентрація на восьми моделях, які приносять найбільший прибуток. До даної категорії увійшли моделі, що користуються найбільшим попитом.
Для фірми доцільним є здійснення вибіркових контратак, тобто завойовувати окремі ринкові ніші, але більшість зусиль спрямовувати на конкурентну боротьбу та підготовку до активних ...що виплаває з АВС аналізу: доцільною є концентрація на восьми моделях, які приносять найбільший прибуток. До даної категорії увійшли моделі, що користуються найбільшим попитом.
Для фірми доцільним є здійснення вибіркових контратак, тобто завойовувати окремі ринкові ніші, але більшість зусиль спрямовувати на конкурентну боротьбу та підготовку до активних ...що виплаває з АВС аналізу: доцільною є концентрація на восьми моделях, які приносять найбільший прибуток. До даної категорії увійшли моделі, що користуються найбільшим попитом.
Для фірми доцільним є здійснення вибіркових контратак, тобто завойовувати окремі ринкові ніші, але більшість зусиль спрямовувати на конкурентну боротьбу та підготовку до активних ...що виплаває з АВС аналізу: доцільною є концентрація на восьми моделях, які приносять найбільший прибуток. До даної категорії увійшли моделі, що користуються найбільшим попитом.
Виробництво зернових є доцільним для підприємства, хоча в 2007 році витрати на 1 грн. реалізованої продукції зростають більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн....) в 2007 році показують доцільність його вирощування, хоча в 2006 році підприємство мало чистого збитку 23 коп. з кожної гривні.
Виробництво зернових є доцільним для підприємства, хоча в 2007 році витрати на 1 грн. реалізованої продукції зростають більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн....) в 2007 році показують доцільність його вирощування, хоча в 2006 році підприємство мало чистого збитку 23 коп. з кожної гривні.
Для фірми доцільним є здійснення вибіркових контратак, тобто завойовувати окремі ринкові ніші, але більшість зусиль спрямовувати на конкурентну боротьбу та підготовку до активних ...що виплаває з АВС аналізу: доцільною є концентрація на восьми моделях, які приносять найбільший прибуток. До даної категорії увійшли моделі, що користуються найбільшим попитом.
Комп`ютеризація обліку матеріальних запасів доцільна за будь яких умов, оскільки це набагато доцільніша форма ведення обліку. Для матеріальних запасів є доцільним відкриття окремого файлу по кожному ...
Доцільність вивчення розвитку вітчизняного міжбанківського кредиту підтверджується значимістю цього ринку в ринковій економіці. Ринок міжбанківського кредиту відіграє вирішальну роль у забезпеченні ... Доцільність подальшого дослідження цієї проблеми пов'язана з тим, що методики рейтингового оцінювання банків є досить суперечливими.
...підприємства було зроблено висновок про доцільність дооснащення підприємства новим технологічним обладнанням. Запровадження нових технологій передбачається реалізувати шляхом придбання сучасного основного промислово технологічного обладнання, яке включає систему ...доповідну записку слайди презентацій, щодо доцільності реалізації стратегії ВАТ, яка розробляється 3. Розрахунки доповніть необхідними поясненнями та схематичними діаграмами Ситуаційна вправа Вихідні дані Ви с...
...єктивних (зовнішніх) факторів зу­мовлюють доцільність використання того чи іншого стилю керів­ництва в конкретній управлінській ситуації? Блок 2 31. Як впливають соціальні фактори на використання ...психологічні характеристики ко­лективу визначають доцільність використання того чи іншого стилю керівництва? 34. Які основні суб'єктивні (внутрішні) фактори впливають на стиль керівництва управлінського персоналу установ?
...підприємства було зроблено висновок про доцільність дооснащення підприємства новим технологічним обладнанням. Запровадження нових технологій передбачається реалізувати шляхом придбання сучасного основного промислово технологічного обладнання, яке включає систему ...доповідну записку слайди презентацій, щодо доцільності реалізації стратегії ВАТ, яка розробляється 3. Розрахунки доповніть необхідними поясненнями та схематичними діаграмами Ситуаційна вправа Вихідні дані Ви с...
...розрахунки показали, що проект є доцільним, прибутковим і рентабельним, отже його необхідно впровадити в господарську діяльність підприємства. Мета досягнута, поставлені завдання виконані....рік Таблиця 3.6 Економічна доцільність запропонованих заходів Таблиця 3.7 Основні питання проведення аудиту в рослинництві і тваринництві за напрямом «витрати вихід» Таблиця 3.8 ...
Щодо дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, ...
...розрахунки показали, що проект є доцільним, прибутковим і рентабельним, отже його необхідно впровадити в господарську діяльність підприємства. Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Погляди ...буряків Таблиця 3.4 Економічна доцільність запропонованих заходів
...підприємства було зроблено висновок про доцільність дооснащення підприємства новим технологічним обладнанням. Запровадження нових технологій передбачається реалізувати шляхом придбання сучасного основного промислово технологічного обладнання, яке включає систему ...доповідну записку слайди презентацій, щодо доцільності реалізації стратегії ВАТ, яка розробляється 3. Розрахунки доповніть необхідними поясненнями та схематичними діаграмами Ситуаційна вправа Вихідні дані Ви с...
...підприємства було зроблено висновок про доцільність дооснащення підприємства новим технологічним обладнанням. Запровадження нових технологій передбачається реалізувати шляхом придбання сучасного основного промислово технологічного обладнання, яке включає систему ...доповідну записку слайди презентацій, щодо доцільності реалізації стратегії ВАТ, яка розробляється 3. Розрахунки доповніть необхідними поясненнями та схематичними діаграмами Ситуаційна вправа Вихідні дані Ви с...
...підприємства було зроблено висновок про доцільність дооснащення підприємства новим технологічним обладнанням. Запровадження нових технологій передбачається реалізувати шляхом придбання сучасного основного промислово технологічного обладнання, яке включає систему ...доповідну записку слайди презентацій, щодо доцільності реалізації стратегії ВАТ, яка розробляється 3. Розрахунки доповніть необхідними поясненнями та схематичними діаграмами Ситуаційна вправа Вихідні дані Ви с...
Виробництво зернових є доцільним для підприємства, хоча в 2006 році витрати на 1 грн. реалізованої продукції зростають більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн....) в 2006 році показують доцільність його вирощування, хоча в 2005 році підприємство мало чистого збитку 23 коп. з кожної гривні.
Виробництво зернових є доцільним для підприємства, хоча в 2007 році витрати на 1 грн. реалізованої продукції зростають більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн....) в 2007 році показують доцільність його вирощування, хоча в 2006 році підприємство мало чистого збитку 23 коп. з кожної гривні.
Щодо дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, ...
...не буде обґрунтована його економічна доцільність. За результатами ознайомлення з обліковою політикою Черкаської універсальної контори матеріально технічного забезпечення пропонуємо внести відповідні зміни в Наказ про облікову ...форми №1 «Баланс» вважаємо за доцільне запропонувати: 1. у ф. №1 «Баланс» розділ ІІ пасиву «Забезпечення наступних витрат і платежів» включити до складу І розділу пасиву «...
...розрахунки показали, що проект є доцільним, прибутковим і рентабельним, отже його необхідно впровадити в господарську діяльність підприємства. Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Методи обліку витрат ...буряків Таблиця 3.6 Економічна доцільність запропонованих заходів
...Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання Таблиця 3.4 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни обладнання (тис.грн.
...Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання Таблиця 3.3 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни обладнання (тис.грн.)
...товару є економічно обґрунтованим і доцільним з точки зору підвищення ефективності та конкурентоспроможності досліджуваного підприємства. В магістерській дипломній роботі пропонуєтьсмя створення нової моделі автобусу малого класу (..., тобто впровадження проекту є доцільним. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Класифікація чинників Рис.1.1 Вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої потужності підприємства. Рис.
...Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання Таблиця 3.2 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни обладнання (тис.грн.
техніко економічна доцільність стандартизації та рівень технічної доскональності продукції b. рівень технічної досконалості продукції c. техніко економічне обґрунтування d.... визначає техніко економічну доцільність d. встановлює підвищенні норми та вимоги до об’єктів стандартизації порівняно з досягнутим рівнем ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 ...
...Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання Таблиця 3.4 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни обладнання (тис.грн.
...Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання Таблиця 3.4 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни обладнання (тис.грн.
Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту. Рік реалізації проекту Обсяг інвестицій, тис. грн. Поточні доходи від проекту, тис. грн. Поточні витрати проекту, тис. грн....дисконту – 20%: Зробіть висновок про доцільність реалізації даного проекту. ДО ТЕМИ 5 Завдання 1. За даними наведеними в таблиці розрахуйте чутливість реагування проекту за таким базовим ...
Розрахувати доцільність інвестиційних вкладень в умовах вказаних рівня доходу та інфляції. Інвестується 30 000 грн. під 10% річних з очікуваними доходами по ...
... Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії за ціною 18000 у. о. За прогнозами, одразу після пуску лінії щорічні надходження після вирахування податків ...
Доцільність проведення тренінгів для працівників соціальних служб 1.1. Поняття «тренінгу» 1.2. Мета проведення тренінгів Розділ 2.
Завдання №54 Виробниче підприємство з'ясовує доцільність придбання ліцензії на право використання нової технології при виробництві продукції. Прогнозований річний обсяг випуску продукції – 3200 одиниць.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Поняття інвестицій та їх класифікація 1.2. Економічна сутність капітальних вкладень 1.3.
...вчителів на учнів, шляхи педагогічно доцільної організації їхнього життя з метою прищеплення виховуваним рис нової людини, Методи залежать від мети та змісту виховання.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.