Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 437 за запитом діагностика

Вступ 1. Поняття, значимість і використання результатів економічної діагностики 2. Практичне завдання Висновки Список використаної літератури
Вступ Розділ 1. Дидактичні ігри як засіб формування природознавчих знань дошкільників 1.1.... Діагностика природознавчих знань дошкільників за допомогою дидактичних ігор 3.1. Визначення природознавчих знань дітей за допомогою дидактичних ігор на етапі констатуючого ...
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТАКСОНОМІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ 8 1.1 Морфологія ... ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТАКСОНОМІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ 8 1.1 Морфологія 10 1.2 Геном та структурні білки 11 1.3 Організація геному та репродукція вірусу 12 1.4 Фізико хімічні та біологічні властивості 13 РОЗДІЛ 2 ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ПВІ 15 2.1 Шляхи передачі 15 2.2 Чутливі клітини 16 2.3 Клінічні прояви ПВІ 17 2.3.1...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ 1.1. Аналіз літератури за проблемою дослідження у вітчизняній та зарубіжній психології ...ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 2.1. Особливості дослідження самосвідомості особистості за допомогою методів психодіагностики 2.2. Обґрунтування та опис методик дослідження самосвідомості особистості, обраних ...
Вступ 1. Теоретична частина 1.1.... Для впровадження нових технологій в діагностику онкологічних захворювань на прикладі міської лікарні №5 м. Кременчук рекомендується відкрити приватний кабінет «Надія», для надання консультативно –обстежувальної допомоги населенню.
41. Коваленко звернувся до лікаря Зінченко з скаргами на погане самопочуття. Під час проведення діагностики з’ясувалося, що Кова ленко ...
Вступ 3 Розділ 1. Загальнотеоретичні засади поняття підліткового суїциду 5 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи мовлення підлітків 1.1. Поняття мовлення 1.2.
Розділ 1: Теоретичні аспекти 1.1 Поняття банкрутства, його зміст та суб’єкти 1.2 ...
1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Темп» 2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства 3.
Вступ 1. Методика «Поділи іграшки» 2. Методика «Що таке добре і що таке погано» 3.
1. Інструментарій оцінки організаційної культури підприємства 2. Симптоми та ознаки кризових ситуацій Список використаної літератури
Задача Розрахувати середньозважену вартість капіталу підприємства (WACC), скориставшись даними про структуру капіталу і вартість окремих його складових: Таблиця 1 ...
Вступ Розділ 1. Біологічна характеристика системи крові Розділ 2. Матеріали та методи дослідження 2.1.
12. Аналіз причин, що обумовлюють злиття та змови підприємств на олігополістичному ринку. Оцінка можливості створення та стабільності існування картельних ...
6. Діагностичні методи, що основані на кількісних характеристиках, область їх раціонального використання 23. Затратна оцінка складових майна та підприємства ...
Теоретичні питання: 1. Вкажіть переваги та недоліки застосування моделі управління підприємством на засадах упровадження маркетингового механізму 2.
1. Інструментарій оцінки організаційної культури підприємства 2. Симптоми та ознаки кризових ситуацій Література
Кожна відповідь складається зі вступу, основної частини, де розглянуті основні психодіагностичні методики діагностики певної якості та висновку, де обгрунтована власна думка стосовно діагностики певної якості. 1. Діагностика психологічної готовності до школи. 2.
Задача 2 Спеціалізований пост діагностики представляє собою одно канальну систему масового обслуговування. Кількість стоянок для автомобілів, що очікують проведення діагностики, обмежене і дорівнює 4 [(N ...
Поняття, принципи і методи соціальної діагностики 1.1. Поняття соціальної діагностики 1.2. Принципи соціальної діагностики 1.3. Методи соціальної діагностики 1.4.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.2 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.3 Методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 діагностика інвестиційної привабливості пп “форум 2000” ...
Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3. Формування стратегії антикризового управління на підприємстві РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ВАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «...
Діагностика кризи розвитку підприємства 3.1. Сутність та завдання діагностики кризи розвитку підприємства 3.2. Процес діагностики кризи розвитку підприємства 4.
Діагностика пізнавального розвитку дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку: порівняльна характеристика 2.1. Діагностика і аналіз сприймання дітей 2.2.
Діагностика пізнавального розвитку дітей в умовах сім’ї і дошкільного закладу 2.1. Мета, задачі і методи експериментального дослідження 2.2. Діагностика і аналіз сприймання дітей 2....
Діагностика психічного розвитку дітей молодшого дошкільного віку 2.1. Діагностика та аналіз уваги дітей 2.2.
Діагностика психічного розвитку дітей молодшого дошкільного віку 2.1. Діагностика та аналіз уваги дітей 2.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикризового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3 Стратегія виходу підприємства з кризового стану Розділ 2. Діагностика фінансово майнового стану комунального підприємства “шполянські ...
Діагностика вікових змін пам’яті у людей похилого віку 2.1. Діагностика і аналіз мимовільної пам'яті 2.2.
Діагностика сприйняття 5.2. Діагностика уваги 5.3. Діагностика мислення 5.4. Діагностика мотивації навчання 5.5. Діагностика темпераменту 6.
...комплексної програми – впровадження нових методів діагностики і лікування в ІПАГ АМНУ на 2006/2007 рік Висновки Список використаної літератури 1). Статистичні дані та результати спеціальних досліджень ... Розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування у провідному медичному закладі України – ІПАГ АМНУ дасть можливість у період різкого дефіциту фінансування охорони здоров’я отримати ...
Тест 7 Для експрес діагностики невротичної патології найбільш придатний: 1. опросник Кэттела; 2. "Опросник невротичних розладів"; 3. опросник "Рівень невротизації"; 4. колірний тест Люшера....тест Люшера найбільш придатний для діагностики: 1. схованих внутріособистісних конфліктів; 2. поточного емоційного стану; 3. міжособистісних відносин; 4. когнітивної сфери. Тест 9 Субтест "Послідовні картинки" спрямований ...
Комплексна експрес – діагностика соцільно – педагогічної занедбаності 18. Дати загальну характеристику соціально – педагогічної занедбаності 19. Особливості соціально – психологічної занедбаності особистості молодшого школяра 20.... Діагностика затримки психічного розвитку. Основні етапи психодіагностичного обстеження 27. Психолого – педагогічна експертиза відбору розумово відсталих дітей у спеціальні навчальні заклади.
Основні цілі діагностики фінансово господарського стану. 2. Основні задачі діагностики фінансово господарського стану. 3. Облікові та необлікові джерела інформації. 4. Методи стратегічної діагностики.
Вступ Теоретичні аспекти розгляду проблеми економічної безпеки підприємства Прикладні аспекти розгляду проблеми економічної безпеки підприємства Висновок Список використаної літератури До основних переваг діагностики потенціалу економічної безпеки підприємства в функціональному аспекті на засадах інноваційної політики підприємства необхідно віднеси те, що: можливості, в рамках потенціалу, ...наукових поглядів щодо економіко аналітичної діагностики потенціалу формування с...
...антикризового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3. Стратегія виходу підприємства з кризового стану Розділ 2 аналіз діагностики кризового стану тов «торгсервіс» 2....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії подолання Кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикрзового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3 Стратегія виходу підприємства з кризового стану Розділ 2. Діагностика фінансово майнового стану Комунального підприємства “шполянські ...
Діагностика страхів у дітей дошкільного віку 2.1. Огляд діагностичних методик 2.2. Діагностика страхів і тривожності за допомогою методики «Страхи» ...
Мета, задачі та методи діагностики мислення 2.2. Діагностика та аналіз розвитку інтелектуальних процесів у молодших школярів 2.3. Діагностика та аналіз розвитку наочно дійового ...
Діагностика нервово психічного стану як психологічної залежності наркоманів 2.1. Мета, предмет, завдання дослідження 2.2. Діагностика й аналіз ступеня виразності астенічного ...
Фінансова діагностика підприємства 1.4. Оцінка ефективності інвестицій 1.5. Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту Розділ ІІ.... Фінансова діагностика заводу 2.5.1. Аналіз структури балансу 2.5.2. Аналіз структури агрегованого балансу 2.5.3.
...та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; робота над вирішенням проблеми, формування особливих психотерапевтичних взаємин; підготовка до реалізації знайдених рішень у життя b. робота над вирішенням проблеми....та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; набуття соціальних навичок завдяки ідентифікації із психологом і закріплення адаптивних форм поведінки Question 5 Активне слухання дозволяє клієнту **** cвої проблеми, ...
...ТЕМИ 5 Question 1 Експрес діагностика фінансової заможності фірми спрямована: Виберіть одну правильну відповідь a. відповісти на питання: „Який майновий стан підприємства до початку звітного періоду ...і кредиторам Question 3 Експрес діагностика фінансової заможності фірми є...: a. основою для коефіцієнтного аналізу b. інструментом зниження інвестиційного ризику c. аналізом рівня добробуту працівників d.
Діагностику психічних розладів. 3. Лікування соматичних розладів. 4. Профілактику психічних розладів. Question 2 of 18 Принципи надання психіатричної допомоги: 1.... Функціональної діагностики. Question 17 of 18 Наркотична допомога це вид спеціалізованої допомоги, що включає: 1. Обстеження психічного стану. 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування стратегії виходу підприємства з кризового стану 1.1 Сутність кризового стану підприємства та її основні ознаки 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3 Формування стратегії антикризового керування на підприємстві Розділ 2 діагностика кризового стану ват «іркліївський маслосирзавод» 2....
...антикризового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3. Стратегія виходу підприємства з кризового стану Розділ 2 аналіз діагностики кризового стану тов «торгсервіс» 2....
Діагностика організації – як системи управління. 2.1. Діагностика макросередовища організації. 2.2. Взаємодія організації з діловим середовищем. 2.3.
ДІАГНОСТИКА БІОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 2.1. Методики діагностики біологічних та соціальних особливостей особистості 2.2.
« 1 2 3 4 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.