Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 437 за запитом діагностика

...підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ТА НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 2.3. Діагностика показників можливості банкрутства РОЗДІЛ 3 ...
Діагностика і аналіз тривоги за допомогою методики «Піктограма» 2.2. Діагностика і аналіз тривоги і страхів за допомогою методики «Малюнок сім'...
Діагностика особистості дітей за допомогою тесту «Малюнок людини» 2.2. Діагностика сімейних відносин за допомогою тесту «Малюнок сім'ї» 2.3.
...1 Гострі коронарні синдроми – патофізіологія, діагностика, методи досліджень, лікування 2.2 Доплерівська ультрасонографія – найпоширеніший діагностичний метод ІХС 2.3 Позитронно емісійна томографія серця – найсучасніший і перспективний метод в діагностиці захворювань серця Ііі.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії розвитку і оцінки маркетингового потенціалу підприємства 1.1 Стратерія розвитку, її мета і значення для підприємства 1.2 Сутність маркетингового потенціалу, його мета і значення 1.3 Оцінка складових маркетингового потенціалу 1.3 Оцінка ефективності використання маркетингового потенціалу на підприємстві Розділ 2 практичні засади діагностики стратегії розвитку та формування і використання маркетингового потенціалу зат «лагода» 2.1 О...
Діагностика темпераменту та взаємозалежності індивідуального стилю діяльності від темпераменту 3.1. Огляд методів діагностики темпераменту 3.2.
Діагностика і аналіз тривоги за допомогою методики «Піктограма» 2.2. Діагностика і аналіз тривоги і страхів за допомогою методики «Малюнок сім'...
метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень Question 3 of 10 Конфліктологія – А.... метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень В. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних ...
...економічна характеристика підприємства 2.2 Діагностика кризових явищ на підприємстві 2.3. Оперативне управління підприємством в умовах кризи Розділ 3 шляхи покращення оперативного управління в умовах ...перерахованих чинників викликає необхідність постійної діагностики фінансового положення підприємства з метою ранньої діагностики кризового розвитку підприємства і вироблення захисних механізмів антикризового управління фінансами, залежно від виявлених ...
метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень Question 3 of 10 Конфліктологія – А.... метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень В. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних ...
Діагностика фінансової стійкості4 2.3. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3.1....проведено в декілька етапів: 1) Діагностика фінансової стійкості методом розрахунку трикомпонентного показника. У СТОВ «Канівське» спостерігаємо ситуацію, коли існує реальна можливість банкрутства господарюючого суб’єкта, тобто ...
Сучасні методи діагностики в гастроентерології (ультразвукова діагностика, езофагоскопія, гастроскопія, лапароскопія, ректоскопія, радіологічні дослідження, велика кількість лабораторних методик та ін) дозволяють виявити хвороби органів ...
Методика діагностики рівня суб'єктивного контролю 40 2.2.2. Методика діагностики смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) 46 2.2.3.
Методи діагностики рис особистості. Діагностичне значення питальників. Особистісні питальники. Метод спостереження. Метод інтерв’ю. Дії психолога по застереженню та подоланню спотворень.... Мотивація як об’єкт психологічної діагностики. 19. Мотив і мотивація. Спрямованість мотиваційної сфери. 20. Мотиви і потреби. 21. Індикатори мотивації. 22.
метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень b. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз ... метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання, що мають певну шкалу значень c. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних ...
...Question 4 Найбільш поширеним методом діагностики сім’ї з позицій системного підходу є тестові методики. a. Ні b. Так Question 5 Для аналізу сімейних структур використовується ...37 У межах індивідуального підходу діагностики сім’ї використовуються діагностичні засоби орієнтовані на a. Вивчення індивідуальних особливостей членів сім’ї b. Вивчення подружніх стосунків c.
Мета роботи: відпрацювати вміння та навички здійснення діагностики ефективності фінансових інвестиційних проектів на підставі розрахованих показників. Відпрацювати вміння та навички оцінки бізнесово фінансової діяльності підприємства на підставі розрахованих ... За даними таблиці 1 здійснити діагностику ефективності двох альтернативних проектів на підставі розрахованих показників: чистої теперішньої вартості; індексу прибутковості (розрахованого на основі номінальних та ...
Необхідність та основні завдання діагностики банкрутства. Традиційні методи діагностики фінансової кризи 20. Внутрішній аудит в системі ризик менеджменту 30. Економічний зміст і мета санації балансу.
...соціальної, педагогічної та соціально педагогічної діагностики 2. Комплексна психолого педагогічна діагностика. Література
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ 1.1. Історичні відомості та особливості застосування проективних методик діагностики 1.2. Характеристика проективної методики «Неіснуюча тварина» Розділ II.
Діагностика зовнішнього середовища ТОВ ТД «ЛОГОС» 3. Діагностика ТОВ ТД «ЛОГОС» 4. Swot аналіз ТОВ ТД «ЛОГОС» 5.
Криміналістичні ідентифікація і діагностика 1. Визначити з поміж перелічених окремо об’єкти криміналістичної ідентифікації, об’єкти, відносно яких можливе тільки встановлення групової належності, об’єкти криміналістичної діагностики; обгрунтувати здійснене їх групування: 1....
Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3. Моделі та методи оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ТОВ «ВУЛКАН» ...2.3 Оцінка джерел та діагностика ефективності інвестиційного портфелю РОЗДІЛ 3 ОБҐРУНТУВАННЯ ВАРІАНТУ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ВУЛКАН» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ...
З М І С Т ВСТУП 1 1 ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМП’ЮТЕРА 2 2 ВИДИ НЕСПРАВНОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРА 3 3 ДІАГНОСТИКА КОМП’ЮТЕРА 4 3.1 Діагностичні програми 4 3.2 Самоперевірка при включенні (РОSТ) 5 3.3 Діагностика апаратного забезпечення 6 3.4 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1...
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ ТА ЇЇ ДІАГНОСТИКА 2.1. Класифікація позаматкової вагітності 2.2. Діагностика позаматкової вагітності РОЗДІЛ 3. ЛІКУВАННЯ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ...
Огляд методик діагностики темпераменту РОЗДІЛ II. ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТУ У ПІДЛІТКІВ 2.1. Мета, задачі і організація дослідження 2.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1...
...на підприємстві 1.2 Методологія діагностики кризового стану підприємства 1.3 Розробка і реалізація антикризової стратегії підприємства РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ВАТ «ТЕМП» 2....
Діагностика фінансового стану підприємства 3.1.Основні показники фінансових результатів 3.2.Вплив маркетингової стратегії підприємства на фінансовий результат 3.3.Діагностика фінансового стану Висновки Використана література
Діагностика уваги дітей дошкільного віку 2.1 Особливості методів діагностики уваги дошкільників 2.2 Дослідження продуктивності і стійкості уваги 2.3 ...
15 РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ „ВІБРОСЕПАРАТОР” .............................................................................................26 2.1. Організаційно економічна характеристика ВАТ „Вібросепаратор”........26 2.2. Діагностика фінансового стану ВАТ „Вібросепаратор”............................
Діагностика готовності дітей до шкільного навчання 2.1. Мета, гіпотеза, завдання, предмет, методи, база й об'єкт дослідження 2.2. Особливості діагностики готовності дітей до шкільного навчання ...
Діагностика конфліктів. 3. Динаміка конфлікту. 4. Структура конфлікту. 5. Характеристики конфліктуючих сторін. 6. Джерела конфліктів. Вимоги до поведінки в конфлікті. 7.... Діагностика внутрішньоособистісного конфлікту. 6. Шляхи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів. 7. Умови перебігу внутрішньоособистісного конфлікту. 8. Наслідки внутрішньоособистісного конфлікту. 9. Техніка ПРІНС.
Діагностика страхів і тривожності у дітей дошкільного віку 2.1. Огляд методик для діагностики страхів і тривожності дітей 2.2.
ДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ .. 18 2.1. Діагностика обдарованих дітей ….. 18 2.2. Психолого педагогічні особливості обдарованих дітей …..
Діагностика страхів і тривожності у молодших школярів 2.1. Огляд методик для діагностики страхів і тривожності молодших школярів 2.2.
Діагностика характеру людини по її обличчю 2.1. Дослідження особливостей характеру чоловіків по обличчю 2.2. Дослідження особливостей характеру жінок по обличчю 2.3. Діагностика облич за допомогою комп’ютерної ...
ДІАГНОСТИКА ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДФ ТОВ „Карбон”..................................................50 2.1. Організаційно економічний аналіз діяльності ДФ ТОВ «Карбон».........................................................................50 2.2. Діагностика діючої системи управління персоналом ДФ ...
ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» 2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Черкасибудматеріали» 2.2. Оцінка показників фінансового стану підприємства 2.3. Діагностика інвестиційної привабливості підприємства РОЗДІЛ 3.
Методи діагностики і корекції агресивності дітей 3.1. Методики діагностика агресії у дітей 3.2. Аналіз досліджень агресивності молодших школярів 3.3.
Діагностика і аналіз уміння слухати 2.2. Діагностика і аналіз рівнів спілкування 2.3. Психокорекцій на робота по забезпеченню готовності до ...
...Корсунь Шевченківського ХПП» 2.2 Діагностика фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства 2.3 Діагностика показників банкрутства підприємства Розділ 3 розробка бізнес плану виробництва нової продукції ...
Мета, задачі, методи діагностики, характеристика вибірки 2.2. Діагностика інтелекту на етапі константувального експерименту 2.3. Формування інтелекту засобами розвивальних ігор 2.4.
...ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 2.1. Загальна характеристика основних методів психологічної діагностики рівня домагань 2.2. Обґрунтування та опис методик з дослідження рівня домагань ...
Психологічна діагностика батьків дошкільників 2.2. Експрес діагностика готовності до навчання в школі 2.3. Програма підготовки до шкільного навчання Висновки Список ...
Мета, задачі, методи діагностики, характеристика вибірки 2.2. Діагностика рівнів сформованості мотиваційної готовності дітей передшкільного віку 2.3. Підвищення ефективності формування мотиваційної готовності дітей ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його значення в сучасних умовах 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Стратегія управління кризовим потенціалом та вихід підприємства з кризового стану Розділ 2 практичні засади оцінки потенціалу ват «янтар» в умовах кризи 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка фінансово ...
ДІАГНОСТИКА КОНФЛІКТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 3.1. Огляд методик для визначення рівня конфліктогенності старшокласників 3.2. Діагностика і аналіз рівня конфліктогенності старшокласників ...
Діагностика агресивності і тривожності дошкільників за допомогою методики «Неіснуюча тварина» 3.2. Діагноста тривожності за допомогою методики «Вибери потрібне обличчя» 3.3. Діагностика агресивності і тривожності за допомогою ...
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.