Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 1007 за запитом дітей

...я як заміщувальна форма опіки дітей, позбавлених батьківського піклування 1.1. Проблема дітей сиріт та прийомної сім’ї 1.2. Сімейні форми влаштування дітей сиріт та ...
...я як заміщувальна форма опіки дітей, позбавлених батьківського піклування 1.1. Проблема дітей сиріт та прийомної сім’ї 1.2. Сімейні форми влаштування дітей сиріт та ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Погляди педагогів класиків на проблему розвитку мовлення дітей дошкільного віку 1.2.
...літератури з проблеми просторової орієнтації дітей з вадами зору 1.1. Висвітлення стану вивчення проблеми дітей з вадами зору у педагогічних джерелах 1.2.
...літератури з проблеми просторової орієнтації дітей з вадами зору 1.1. Висвітлення стану вивчення проблеми дітей з вадами зору у педагогічних джерелах 1.2.
Науково теоретичні основи навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній школі 1.1 Роль і образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у ...образотворчої діяльності в колекційному навчанні дітей 2.3 Методи розвитку творчих здібностей під час занять Розділ ІІІ. Інноваційно освітня діяльність педагога в галузі організації образотворчої діяльності ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ......... 6 1.1. Вчені про рухову діяльність. Орієнтовні норми рухової діяльності дітей ……………… 6 1.2.
поради психолога батькам, щодо виховання дітей b. вплив на розвиток певних психічних функцій: пам’яті, уваги, мислення c. виправлення вад характеру d.... Для дітей інших культур d. Для дітей та дорослих, що страждають на емоційні розлади Question 12 Балів: 1 Холдінг використовується a.
...ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Історія виникнення масажу 1.2. Системи масажу 1.3. Види дитячого масажу 1.4.... МЕТОДИ ТА ФОРМИ МАСАЖУ ДЛЯ ДІТЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ 3 7 РОКІВ 2.1. Методи массажу 2.2. Форми масажу 2.3. Гігієнічні основи масажу Глава III.
...використання гри у розумовому вихованні дітей дошкільного віку 1.1. Роль сюжетно рольової гри у розумовому розвитку дитини 1.2. Педагогічне керівництво сюжетно рольовою грою дітей дошкільного віку 1.3.
Науково теоретичні основи навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній школі 1.1 Роль і образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у ...образотворчої діяльності в колекційному навчанні дітей 2.3 Методи розвитку творчих здібностей під час занять Розділ ІІІ. Інноваційно освітня діяльність педагога в галузі організації образотворчої діяльності ...
Теоретико методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку 1.1. Зміст і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку 1.2. Особливості змісту технології М.
...формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 1.1. Значення і завдання формування початкових математичних уявлень і понять у дошкільників 1.2. Розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в працях та ...
Вивчення психологічних особливостей обдарованих дітей 1.3. Особливості обдарованих дітей дошкільного віку 1.4. Основні принципи роботи з обдарованими дітьми 1.5.
Завдання розумового виховання дітей з вадами мовлення. 4. Засоби розумового виховання. 5. Організація фізичного виховання у спеціальному дитячому садку. 6.... Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку. 10. Засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку з ТПМ. 11. Завдання морального виховання дітей дошкільного віку з ТПМ.
Особливості міжособистісних і міжгрупових стосунків дітей старшого дошкільного віку 1.3. Соціометрія як метод діагностики міжособистісних і міжгрупових відносин Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ МЕТОДОМ СОЦІОМЕТРІЇ ...
...проблеми 1.2 Психологічні особливості дітей на межі дошкільного і молодшого шкільного віку Розділ ІІ. Дослідження організації підготовки дітей до навчання у процесі взаємодії з батьками ...
Проблема емоційно естетичного розвитку дітей дошкільного віку в психологічно педагогічній літературі………………………………6 1.2. Емоційно естетичний розвиток дітей дошкільного віку складова естетичного виховання……………………………………………9 Висновки ...
Законодавство щодо соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в Україні 1.3. Особливості мережі інтернатних закладів для дітей сиріт і дітей,позбавлених ...
...Характеристика обсягу та змісту знань дітей про сезонні зміни в природі, окреслених в програмах виховання та навчання дітей дошкільного віку на Базовому компоненті дошкільної освіти в ...
Проблеми здоров’я новонароджених дітей на сучасному етапі Розділ ІІ. Аналіз стану акушерської допомоги населенню на базі акушерського відділення міської лікарні №1 м.... Близько 70% жінок народжують дітей з акушерськими ускладненнями. Здоров’я дітей безпосередньо пов’язане зі станом здоров”я жінок, який має стійку тенденцію до прогрішення.
Проблеми навчання обдарованих дітей Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми дослідження. Зміна цінностей, яка відбувається в Україні, вимагає невідкладних перетворень практично у всіх ... В основу навчання таких дітей має бути покладений індивідуально особистісний підхід, який сприяє найбільш повній реалізації завдання творчого розвитку школярів з урахуванням різниці в їх ...
Розробка програми соціальної адаптації дітей з неповних сімей Висновки уривок ВИСНОВКИ Дослідження особливостей соціальної роботи з неповними сім’ями дозволило зробити ряд висновків....як інституту виховання і соціалізації дітей. Неповні сім'ї мають серйозні матеріальні проблеми, фактично всі вони залежать від соціальної підтримки держави і потрапляють в соціально незахищені ...
...значний зріст захворюваності населення, особливо дітей. Як зазначає Круцевич Т. Ю., на сьогоднішній день до здорових можна віднести лише 10% школярів, решта 90% мають різні порушення ...в Україні значно зросла кількість дітей із цієї патологією. Починаючи з часу формування плоду, далі з моменту народження і потім у дошкільному віці ця патологія призводить ...
Головні психічні новоутворення дітей раннього віку. 16. Криза 3 х річного віку та її характеристика. 17. Розвиток мовлення у дітей раннього та дошкільного віку. 18.
Для встановлення середньої кількості дітей в сім'ї було проведено 2 % на випадкова безповторна вибірка сімей. У результаті обстеження були отримані такі дані (табл.): Кількість дітей 0 1 2 о л 4 ...
...від смаків; піклування батьків про дітей; пропаганда дружби між дітьми; розваги для дітей. Матричний аналіз показав, що до базових мотивів відносяться: задоволення спраги, насолода, якість, безпека, ...
...позов на захист прав своїх дітей, не може вважатися правомірним. Представництво чи захист дітей в суді прокурором не охоплюється колом обов’язків батьків, тому відмова у ...
...позов на захист прав своїх дітей, не може вважатися правомірним. Представництво чи захист дітей в суді прокурором не охоплюється колом обов’язків батьків, тому відмова у ...
...з чотирьох осіб і мають дітей у віці до 18 років, характеризується такими даними (табл. 14): Таблиця 14 Номер домо госпо дарства Кількість дітей до 18 років Місячний грошовий ...
...та обов'язків батьків та дітей, види спорів з цього приводу та порядок їх вирішення. 131. Позбавлення та поновлення батьківських прав (підстави, порядок розгляду, правові наслідки)." 132. Права батьків і дітей на майно. 133.
СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ.....919 1. Походження дитини як підстава виникнення батьківських прав.....919 2. Немайнові права та обов'язки батьків і дітей.....922 3.
ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 1.1. Поняття психологічної готовності дитини до шкільного навчання 1.2. Особистісна готовність до шкільного навчання і ... ВИВЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ 2.1. Педагогічна неготовність дошкільнят 2.2. Шкільна «незрілість» 2.3.
АГРЕСИВНIСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КАЗКОТЕРАПІЇ 1.1. Сутність та чинники агресивності у дітей дошкільного віку 1.2.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 6 РІЧНИХ ДІТЕЙ ……………… 6 1.1. Психологічні особливості розвитку дітей шести років…………. 6 1.2. Анатомо фізіологічні особливості розвитку дітей шести років...
Загальна характеристика дітей дошкільного віку 1.1. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку 1.2. Психологічна характеристика діяльності дітей дошкільного віку Розділ 2.
Агресивність як психологічна проблема дітей 1.1. Сутність агресії, її вивчення в психологічній літературі 1.2. Походження і передумови агресивності Розділ 2.... Прояви агресії у дітей 2.3. Психологічні особливості молодших школярів, схильних до агресії Розділ 3. Методи діагностики і корекції агресивності дітей 3.1.
ПЕРЕДУМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 1.1. Поняття та причини виникнення безпритульності 1.2. Шляхи та методи подолання безпритульності РОЗДІЛ 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ І ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 2.1.
Основи виховання гуманістичний цінностей у дітей дошкільного віку 1.1 Педагогічні основи гуманістичного виховання 1.2 Сутність і механізми формування звичок морального поводження Розділ 2 Виховання звичок морального поводження в дітей середнього дошкільного віку 2.1 ...
...інсценізація та розвиток творчих здібностей дітей як педагогічна проблема 1.1. Психолого педагогічні погляди на проблему творчості дітей 1.2. Сутність дитячих інсценізацій та їх вплив ...
...виховання чесності і правдивості у дітей дошкільного віку 1.1. Зміст і завдання морального виховання дошкільників 1.2. Формування у дітей чесності і правдивості 1.3.
Науково теоретичні основи навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній школі 1.1. Роль образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові ...важливе естетичне виховне значення для дітей. При залученні їх до образотворчого мистецтва розвиваються естетичні смаки і можливості. Цьому слід приділити більшу уваги.
...ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМТАТИЧНИХ ПОНЯТЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Погляди вчених на проблему необхідності формування математичних понять у дітей дошкільного віку 1.2.
...Роль сім’ї у вихованні дітей. Зміст, засоби та труднощі сімейного виховання І.2 Умови успішного виховання дітей в сім’ї ІІ.
...вчених на її формування у дітей дошкільного віку 1.2. Аналіз авторських програм, сприяючих формуванню екологічної культури дошкільників Розділ 2. Педагогічні умови формування екологічної культури дошкільників ...як засіб формування екологічної культури дітей 2.3. Екскурсії і прогулянки на екологічній стежині 2.4. Природоохоронна діяльність дітей дошкільного віку Розділ 3.
...класиків на проблему розвитку мовлення дітей дошкільного віку 1.3. Особливості розвитку мови дітей старшого дошкільного віку… 1.3. Зміст базисного компонента мовленнєвого розвитку випускника дошкільного ...
...гра, як засіб розвитку взаємовідносин дітей 1.2. Погляди вчених на роль гри, як засобу розвитку дружніх міжособистісних відносин дошкільників 1.3. Деструктивні форми міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку у сюжетно ...
...як складова формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку 1.3. Роль дорослого у формуванні соціальної компетентності дітей Розділ 2. Вивчення соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку ...
Психологічні особливості розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку 1.3. Роль картини у розвитку мовлення дошкільників. Методика організації роботи з навчання розповідання за сюжетною дидактичною картиною дітей старшого дошкільного віку РОЗДІЛ 2 ...
...та психологічна підтримка ВІЛ інфікованих дітей 5. Виховання гігієнічних навичок ВІЛ інфікованих дітей 6. Спілкування дітей з іншими ВІЛ інфікованими дітьми 7.
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.