Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Роман

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 457 за запитом діючим

...Меркурій” є підприємством, створеним і діючим на підставі законодавства України, зокрема Законів України „Про господарські товариства”, Господарського кодексу, а також Статуту, розробленого і затвердженого у відповідності до діючого законодавства.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика проведення аналізу витрат виробництва Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції ро...
...підприємства є одним із найбільш діючих факторів економічної політики підприємства, що особливо наочно проглядається в умовах трансформації економіки. Чисто методично аудит містить у собі як мікроекономічні, ...передового зарубіжного досвіду, з урахуванням діючої практики аудиту оплати праці в Україні. Багато положень Міжнародних стандартів аудиту базується на маловідомих у нас реаліях (поняттях, категоріях), тому ...
...роботи досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку і аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами. В першому розділі дипломної роботи „Теоретичні обліку розрахунків з бюджетом ...організаційно економічна характеристика підприємства, розглянуто діючу практику обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами, висвітлено порядок складання податкової звітності підприємства, проведено аналіз розрахунків з бюджетом та ...
...Товарна група Продано товарів в діючих цінах Зміна цін у звітному періоді порівняно з базисним,% Базисний період Звітний період Хліб і хлібобулочні вироби 20,5 21,...а) загальний індекс товарообороту в діючих цінах б) загальний індекс і суму економії від зниження цін, отриману населенням у звітному періоді в) використовуючи взаємозвязок індексів, обчислити ...
...Плану рахунків та згідно з діючим законодавством України. Переважну частину оборотних коштів ВАТ “Черкаський Будинок торгівлі” складають товар і тара, тому в центрі уваги бухгалтерського апарату ... Діюча на ВАТ “Черкаський Будинок торгівлі” інформаційна система обліку та аналізу з використанням АРМ бухгалтера різних рівней та АРМ аналітика дозволяють ...
Слід звернути увагу, що діючі закони, що регулюють пенсійну систему та систему соціального страхування в Україні діють у частинах, що не суперечить закону про єдиний ...отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Обліком платників єдиного внеску, забезпеченням збору та веденням обліку страхових коштів, контролем за повнотою ...
...платника податків у відповідності з діючим законодавством b. забезпечення виконання плану доходної частини бюджету з дотриманням оптимальних фінансових пропорцій c. забезпечення функціонування ефективної податкової політики держави, ... вивчення діючої системи оподаткування b. діяльність підприємства в проведені податкової політики c. визначення структури бюджету країни та частки в ньому податкових платежів ...
...повинно бути вирішено питання згідно діючого законодавства? Завдання №4 На адресу закритого акціонерного товариства "Євіс", яке є торговельною організацією згідно з накладною надійшли два контейнери з ...мотивовану відповідь з посиланням на діюче законодавство. Література
...платника податків у відповідності з діючим законодавством b. забезпечення виконання плану доходної частини бюджету з дотриманням оптимальних фінансових пропорцій c. забезпечення функціонування ефективної податкової політики держави, ... вивчення діючої системи оподаткування b. діяльність підприємства в проведені податкової політики c. визначення структури бюджету країни та частки в ньому податкових платежів ...
Дослідження діючої практики обліку і аудиту товарних операцій проводилося на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Корпорація Спецторг», метою діяльності якого є задоволення потреб ...правильність його складання та відповідність діючим нормативам. Для обліку руху та наявності товарів, що перебувають на складах товариства, робочим планом рахунків передбачено рахунок 28 „Товари” з ...
...минулим роком Обсяг продукції в діючих цінах за 2002 рік – 29379 тис грн., а за 2003 рік – 41751 тис. грн. У 2003 році ціни на продукцію ... Річний виробіток в діючих і порівняльних цінах; 2. проаналізувати динаміку продуктивності праці на підприємстві; 3. визначити вплив факторі на продуктивність праці; 4.
...сприятиме і повніше використання потенціалу діючої з 2000 року цільової програми фінансової підтримки сільськогосподарських та інших підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів....інвестиційного кредитування аграрного сектору; удосконалення діючого механізму здешевлення кредитів у напрямі подовження строків його дії, розширення напрямів цільового використання, підвищення доступності для суб’єктів кредитування та ...
...обладнання підприємства та на удосконалення діючої технології виробництва продукції, або на нову технологію виробництва продукції з більш високою якістю та нижчою собівартістю виробництва.... 3.1 Діюча система дозування бероль спіна. Рис. 3.2 Запропонована система дозування бероль спіна. Таблиця 3.1 Розрахунок економічного ефекту до роботи ...
...яке має значну перевагу над діючим обладнанням щодо продуктивності та економічності використання сировини. З метою зростання виробничої потужності та обсягу прибутку підприємства прийняте рішення з 2005 ...Порівняльна характеристика техніко економічних характеристик діючого та нововведеного обладнання Таблиця 3.6 Визначення чистої дисконтованої вартості проекту Таблиця 3.7 Розрахунок ефекту від впровадження нового обладнання ...
...витрат в розрахунку на одне діюче підприємство в цілому за сукупністю. Форма власності Кількість діючих малих підприємств, тис. Балансовий прибуток, млн гр. од.
2) Визначити суму утримань (згідно діючого законодавства) та суми до видачі. 3) Відобразити нараховану заробітну плату та здійснені утримання на рахунках бухгалтерського обліку....страхування на заробітну плату (згідно діючого законодавства) працівників адміністративно управлінського персоналу та робітників основного виробництва. Відобразити суми нарахувань на заробітну плату в системі рахунків бухгалтерського обліку.
...державне пенсійне та соціальне страхування (% діючий, в т.ч. ФСС на випадок нещасного випадку 1%) г) інші операційні витрати Журнал господарських операцій ТОВ «Меблі» за 4 ...нарахування на ФОП згідно з діючими тарифами 1. Внесків до Пенсійного фонду, усього В т.ч. виробничому персоналу, зайнятому виготовленням, усього: У т.ч.
...досудового розслідування; розробити пропозиції до діючого КПК та проекту КПК щодо удосконалення інституту принципів кримінального процесу у досудових стадіях кримінального процесу....використовувався при формулюванні пропозицій до діючого КПК та проектів КПК. Усі методи дослідження використовувались у взаємозв’язку та взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту та об’єктивність ...
Вдосконалення діючої на виробничих підприємствах методики обліку має здійснюватися за двома напрямами: раціональна організація документообігу та комп’ютеризація облікових робіт. 7....активів в Україні зумовлена недосконалістю діючої системи та її нормативно правової бази. Проблема полягає в оптимальному співвідношенні правил ведення бухгалтерського обліку і норм оподаткування з урахуванням ...
...до пріоритетів регуляторної політики;  вдосконалити діючу методику оцінки кредитоспроможності позичальника під час отримання кредиту в ВАТ «Кредитпромбанк»;  проаналізувати кредитну діяльність банку та ефективність кредитоспроможності позичальника в ...системного та структурного підходів досліджувалися діючі механізми державного регулювання та фінансової підтримки малого та середнього бізнесу, проблеми формування організаційно правових та інституційних умов трансформування...
...страхування визначається: а) за кожним діючим договором страхування; б) за кожним об’єктом страхування; в) за кожною неврегульованою претензією; г) усе правильно. 22....здійснюється окремо за: а) кожним діючим договором страхування; б) групою договорів страхування; в) медичним страхуванням і страхуванням життя; г) страхуванням від нещасних випадків. 24.
...контролю на підприємстві створено періодично діючу комісію з перевірки і внутрішнього аудиту, яка складається з головного бухгалтера, економста зі збуту, головного економіста.... Доцільно в діючому плані рахунків відкрити окремий рахунок не тільки на 28 му рахунку, але і на всіх синтетичних рахунках (20 й, 22 ...
...допомогою розрахуйте: 2) Чи є діюча ставка імпортного тарифу (5%) на мотоцикли оптимальною? 3) Як впливає діюча ставка імпортного мита на мотоцикли на добробут Бразилії?
...на валові витрати відповідно до діючого на дійсний момент законодавству про оподаткування прибутку. • нормалізація розміру запасів товарно матеріальних цінностей за рахунок збуту запасів готової продукції, що ...отримані від реалізації, відповідно до діючого на сьогоднішній законодавству про оподаткування прибутку, будуть скорочувати оподатковуваний прибуток у майбутніх періодах. 2. Відновлення фінансової стабільності буде досягнуто у ...
В другому розділі роботи проаналізована діюча на підприємстві ВАТ “Ватутінське АТП 2362” система управління потенціалом, в ній помічено досить багато недоліків, тому автором роботи пропонується організаційна ...3.4 Пропозиції по удосконаленню діючої системи управління підприємства ВАТ “Ватутінське АТП 2362” До роботи є звіт з практики, автоеферат, звітність
аналіз діючої структури управління Question 6 До методів розробки планів не відносять a. балансовий метод b. психологічні методи c. нормативний метод d.... абсефективність діючого виробництва, ефективність капіталь¬них вкладень, ефективність розвитку науки і техніки, ефективність зовнішньоекономічних зв'язків, ефективність охорони навколишнього середовища Question 26 ...
...управління щодо провомочності дій, суперечащих діючому законодавству; Д) внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом ...подвійого оподаткування у випадках нерозуміння діючих міжнародних конвенцій. 3. Іноземними інвесторами визнаються такі суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України: А) юридичні особи, утворені ...
1. Характеристика діючих форм бухгалтерського обліку. Поняття та види облікових регістрів, порядок їх складання Задача Практичні завдання: відкрити рахунки бухгалтерського обліку скласти журнал ...
Реорганізація діючих підприємств. Роздержавлення та приватизація підприємств 41. Управління трудовим персоналом підприємства 71. Провести хронометраж робочого часу співробітників підприємства за тиждень, зробити ...
Особливості кожної з діючих форм оплати праці 2. Напрями розвитку соціальної політики в Україні 3. Задача № 2 У зв’язку із запровадженням нового тарифно ...
Класифікація фірм, діючих на світовому ринку 2.Вибір партнерів на світовому ринку 3.Організація роботи по збору інформації та вивченню фірм партнерів Висновки ...
Підприємство планує придбати основні засоби і здійснити капітальний ремонт діючого обладнання за наступною схемою: 100 000 інвестиція до початку впровадження проекту 25 000 інвестиція в основні засоби в першому році ...
Діючі в Україні кредитні лінії іноземних банків 3. Основні характеристики рамбурсного акредитиву Література
...надати економічну характеристику підприємства (або діючого або уявного) 2. Навести організаційно – управлінську структуру (підприємство має мати більше 100 працівників) 3. На підставі виду діяльності та організаційно – ...
Робота виконана за матеріалами реального і діючого підприємства.В першому розділі описуються теоретичні основи витрат в господарстві. В другому розділі розкриті фактичні дані підприємства та яким чином ...
Регулювання ринку праці 1.1 Діюча законодавча база щодо регулювання ринку праці 1.2 Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання 2.
Недоліки діючих планів навчання з іноземної мови 3. Аналіз шкільної програми та змісту підручників іноземної мови Список літератури
Недоліки діючих планів навчання з іноземної мови 3. Аналіз шкільної програми та змісту підручників іноземної мови Список літератури
...та їх класифікація відповідно до діючого законодавства 2. Задача № 5 У типографії приймають замовлення на друковану продукцію. У поточному місяці у виробництві виконувалося два замовлення: № 1– ...
Загальна характеристика діючої конституції. 1.2. Конституційні основи політичної системи. 1.3. Конституційне регулювання економічних, соціальних та духовно культурних відносин. Розділ ІІ.
Організація роботи забезпечуючих діючих підрозділів Задача № 1 Визначити оптимальний з погляду організації виробництва варіант виготовлення партії виробів n = 400 од.
...на продукцію звітного року у діючих оптових цінах, тис. грн. Зробіть висновки. Таблиця 1 Вихідні дані Показники Обсяг поставок Процент виконання Замовлення Фактична реалізація Недопоставки продукції ...
...на продукцію звітного року у діючих оптових цінах, тис. грн. Зробіть висновки. Таблиця 1 Вихідні дані Показники Обсяг поставок Процент виконання Замовлення Фактична реалізація Недопоставки продукції ...
Реорганізація діючих підприємств. Роздержавлення та приватизація підприємств Завдання № 58 Проаналізуйте інноваційну діяльність підприємства. Розглянути основні види інновацій на підприємстві: продукту, матеріалу, засобів ...
...та зробити висновок про ефективність діючого заземлення Габарити приміщення: Довжина 66 м Ширина 42 м Питомий опір грунту, 580 Ом .м Характеристика заземлювача: Коефіцієнт екранування 0,8; ...
Задача Розрахувати індекси товарообороту, цін та фізичного обсягу продукції за даними таблиці: Вид продукції Вартість всієї продукції в діючих цінах, гр.од. Зміна цін у звітному році порівняно з базовим,% 1998 р. 1999 р А 1800 1400 + Б 4000 ...
...та надати економічну характеристику підприємства (діючого або уявного) 2. Навести організаційно – управлінську структуру (підприємство має мати більше 100 працівників) 3. На підставі виду діяльності та організаційно – ...
Вимоги до діючого законодавства України стосовно подальшого розвитку соціального страхування 3. Задача Обчислити страхові внески до Пенсійного фонду за ставками відрахувань на дату ...
Діюча система менеджменту та перспективи її вдосконалення ……………...9 3. Проблеми та приоритетні напрями удосконалення управління основною діяльністю підприємства…………………………………………………………..15 4.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 2
Користувачів: 1

sph

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.