Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 457 за запитом діючим

...відображення у свідомості людини безпосередньо діючих на її органи чуттів предметів або явищ у цілому, це Виберіть одну правильну відповідь a. сприймання b. уява c.
...зайвого устаткування; підвищення питомої ваги діючого устаткування в складі всього устаткування, що мається на підприємстві; оптимізації маршрутів перевезення пошти з метою підвищення ступеня завантаження автомобілів, скорочення ...
...підприємствам здійснювати дооцінку запасів до діючих ринкових цін із віднесенням цих сум на збільшення додаткового капіталу. У відповідності з новими вимогами облік виробничих запасів необхідно розвивати ...
постійно діючими спеціалізованими організаціями c. господарствами інших підприємств d. силами власних підрозділів підприємства Question 6 Обслуговування власної телефонної станції виконується силами ...
п/п Зміст господарських операцій Варіант 1 br />br /> 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т (400) 40 000,00 фарба, кг (500) 5 000,00 ПДВ 9 000,00 Разом (суму визначити самостійно) 54 000,00 br />br /> 2 Нараховано транспортіній організації за транспортування виробничих запасів: вартість послуг 1 000,00 ПДВ 200,00 Разом 1 200,00 br />br /> 3 Відпущено виробничі запаси: сталь на виробництво продукції "Аква", т 40 000,00 сталь на...
...її обґрунтованість, раціональність та відповідність діючому законодавству. За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що в 2007р. порівняно з 2005, 2006 роками, сума наявних ...
...НАГОРОДИТИ”, “ПРИЗНАЧИТИ”, “ПРИСВОЇТИ”, а в діючих наказах вони розміщені хаотично – всередині тексту. Протягом двох місяців (квітень травень) у відділі працювало лише 2 працівники, що підвищило навантаження ...
...підприємства на робочу силу) і діючого устаткування. Саме тому центр ваги в організації і нормуванні праці переноситься в даний час з державного рівня на рівень підприємства, ...
...статутного фонду;  компетентним органам переглянути діючу систему розміщення страхових резервів, надавши право здійснення їх вкладення у високорентабельні інвестиційні проекти, створювати і зміцнювати страхові об'єднання;  висококваліфіковане ...
...початкових класів загальноосвітньої школи за діючою системою навчання; – виявити рівень застосування в цьому процесі міжпредметних зв’язків; – виявити лінгвістичні, психолого педагогічні і методичні умови, визначити принципи ...
постійно діючі Question 4 Диспозитивність нормативно правових актів полягає в тому, що вони: a. дають змогу учасникам правовідносин визначати свої права та ...
...і передбачає поступовий перехід від діючої системи до моделі двосторонніх контрактів з балансуючим ринком, яка найбільш широко застосовується у світі останнім часом.
...до кримінального покарання та доцільність діючої системи примусових заходів виховного характеру, які застосовуються до неповнолітніх. Також, висвітлення цього питання було б неповним без характеристики умовно дострокового ...
...батькові і серією та номером діючого паспорта; В) не ведеться взагалі. Задача Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у списку академічної групи. Завдання: 1.
...автономії волі сторін сформульований у діючому українському законодавстві? 2. Чи встановлює українське законодавство які небудь прямі обмеження автономії волі сторін? 3.
...між ними у відповідності з діючими нормами; Вихідними даними для розробки будівельного генерального плану є: ситуаційний план; проектно кошторисна документація; нормативні документи по проектуванню будівельних планів; ...
...ясовний, нез’ясований; 3) чинний, діючий, дієвий, здібний, здатний, нездійсненний, нездійснений; 4) виключення, вилучення, виняток, приховувати, переховувати, привести, призвести; 5) наглядати, доглядати, досліджувати, шкіряний, шкірний, недоторканний, ...
...збирається започаткувати новий або розширити діючий бізнес. Баланс будь якої фірми, який складається на певну дату, має стандартну форму й містить три складові: активи, пасиви, власний ...
...збирається започаткувати новий або розширити діючий бізнес. Баланс будь якої фірми, який складається на певну дату, має стандартну форму й містить три складові: активи, пасиви, власний ...
...збирається започаткувати новий або розширити діючий бізнес. Баланс будь якої фірми, який складається на певну дату, має стандартну форму й містить три складові: активи, пасиви, власний ...
...збирається започаткувати новий або розширити діючий бізнес. Баланс будь якої фірми, який складається на певну дату, має стандартну форму й містить три складові: активи, пасиви, власний ...
...збирається започаткувати новий або розширити діючий бізнес. Баланс будь якої фірми, який складається на певну дату, має стандартну форму й містить три складові: активи, пасиви, власний ...
...велика кредиторська заборго¬ваність реально діючого підприємства «Зоря». Цими діями Білокуров заподіяв матеріальну шкоду дійсним кредиторам підприємства «Зоря» в сумі 500 тис. грн.
...на 54,6% Поліпшення використання діючих основних фондів і виробничих потужностей промислових підприємств, у тому числі знов введених в експлуатацію, може бути досягнутий завдяки: 1) підвищенню ...
...Порівняльна характеристика техніко економічних характеристик діючого та нововведеного обладнання Таблиця 3.2 Розрахунок ефекту від впровадження нового обладнання у виробничий процес ВАТ «Мітра» До роботи є ...
...за ризик при комплексній заміні діючих виробничих потужностей: 5%; 10%; 15% 44. Яким буде рівень премії за ризик при введенні в дію додаткових нових потужностей: 5%; ...
За результатами дослідження діючої практики обліку, ревізії та контролю запасів в Дніпродзержинській середній загальноосвітній школі № 41 нами запропоновано перехід на автоматизовану форму обліку за ...
...що виходить за межі (ліміти) діючих перестрахувальних договорів; б) ризик не підпадає під умови чинних договорів; в) компанія, що передає ризик, вважає за необхідне перестрахувати частину ...
3.2 Діюча система дозування бероль спіна Рис. 3.2 Запропонована система дозування бероль спіна Таблиця 3.1 Розрахунок економічного ефекту
...за їх результатами створити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі: голова комісії директор ЗАТ «Еко»; члени комісії технічний директор, головний бухгалтер, бухгалтер.
...повідомлений про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення? a. не пізніше як за два місяці до їх запровадження b.
Поняття про випадковий, експресивний, конвенційний, діючий натовпи. 21. Психологічні фактори існування натовпу. 22. Зібрана та незібрана публіка, її види. 23. Основні форми стихійної поведінки. 24.
Таблиця 1.2.3 Діючі тарифи відрахувань на соціальне страхування. Таблиця 1.2.4 Об’єкти, з яких утримуються страхові внески.
...ЗАТ “Укршампіньйон” за нової та діючої систем преміювання Таблиця 3.4 Шкала участі у прибутках ЗАТ “Укршампіньйон” працівників основного виробництва Таблиця 3.5 Професійна тарифна сітка ...
Визначаємо діюче розрахункове навантаження N з врахуванням коефіцієнта за призначенням (γn =1). br /> Висота колони: br /> де Н = 7,2м висота приміщення.
...цих факторів і вивчення впливу діючих політичних сил. Численні характеристики включають і ринкові фактори, що безпосередньо впливають на ефективність роботи підприємства й аналіз яких дозволяє його ...
...ВАТ “Темп” за нової та діючої систем преміювання Таблиця 3.4 Професійна тарифна сітка оплати за результативність праці працівників Таблиця 3.5 Вікова тарифна сітка працівників ...
Розрахунки проводились на основі діючих цін, тарифів, умов оплати праці та оподаткування сільськогосподарських підприємств. Таким чином, завдяки втіленню цих пропозицій, дохід від реалізації продукції збільшиться ...
...ТОВ “Меркурій” за нової та діючої систем преміювання Таблиця 3.4 Шкала участі у прибутках ТОВ “Меркурій” працівників основного виробництва Таблиця 3.5 Професійна тарифна сітка ...
...АК “Київенерго” за нової та діючої систем преміювання Таблиця 3.4 Шкала участі у прибутках АК “Київенерго” працівників основного виробництва Таблиця 3.5 Професійна тарифна сітка ...
Внутрішній контроль має бути постійно діючою функцією управління підприємством, дієвим засобом сприяння збереженню цінностей, грошових коштів. Він сприяє їх збереженню та економному використанню.
Діюча система дозування бероль спіна. Рисунок 3.2.Запропонована система дозування бероль спіна. Таблиця 3.5.Розрахунок економічного ефекту.
3.2 Діюча система дозування бероль спіна. Рис. 3.3 Запропонована система дозування бероль спіна. Таблиця 3.2 Розрахунок економічного ефекту Таблиця 3....
...безпеки та виробничої санітарії постійно діючих конференцій з техніки безпеки і виробничої санітарії Question 8 В Німеччині, Австрії та Іспанії громадських інспекторів праці: висувають профспілки призначає ...
...НБУ, кредити овернайт через постійно діючу лінію рефінансування, операції репо з НБУ, операції на відкритому біржовому чи позабіржовому ринку,стабілізаційні кредити НБУ), їх характеристика. 6.
...із кращих може виявитися більш діючою мотивацією, ніж грошова винагорода. Однак змагальність не повинна переходити у тверду конкуренцію всередині колективу[2, с. 72].
...відрахування у 2001р змінювався згідно діючого законодавства. Отже, відсоток відрахувань на протязі 2001р збільшився, а також збільшився ФОП – все це призвело до збільшення витрат по відрахуванню ...
...та на вимозі дотримання суспільством діючих правових норм b. тотожне поняття з суспільним порядком c. це порядок, який склався в результаті реалізації правових норм Question 53 ...
діючих в країні політичних партій b. відносин між політичними партіями в процесі боротьби за владу та її здійснення c.
діючих в країні політичних партій Question 4 Партійна система в Україні: a. атомізована b. поміркованого плюралізму c.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.