Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2688 за запитом діяльність

Зміст Вступ 1 теоретичні основи управління маркетинговою діяльностю на підприємстві 1.1 Поняття, цілі, функції та принципи маркетингу 1.2 Особливості організації маркетингової діяльності 1.3 Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства 1.4 Управління маркетинговою діяльністю торгівельного підприємства 2 аналіз управління маркетинговою діяльністю тов «...
Вступ Розділ 1 ризики, як економічна категорія, їх суть та основи оцінки 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні аспекти оцінки ризиків тов “торговий дім “фортекс” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ “ТД “Фортекс” 2.2 ... Вступ Розділ 1 ризики, як економічна категорія...
Характеристика діяльності Олександрійського ліцею інформаційних технологій 1.1. Розвиток і надання якісної освіти 1.1.1. Підвищення кваліфікації викладачів 1.1.2.... Підтримка дослідницької діяльності 1.1.5. Використання традиційних та нових технологій в навчальному процесі 1.1.6. Розширення доступу до бібліотек та інформаційних ...
Теоретичні аспекти аналізу маркетингової діяльності підприємства 1.1. Методи аналізу маркетингової товарної політики підприємства 1.2. Маркетингова цінова політика підприємства та її аналіз 1.3.... Аналіз маркетингової діяльності тов ра "нато" 2.1. Характеристика та аналіз маркетингової діяльності тов ра "нато" 2.2.
Проблеми організації торгівельної діяльності підприємств в умовах ринку 1.1. Нормативна та інформаційна база обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств торгівлі 1.2.
Теоретичні основи дослідження інвестиційної діяльності банків 1.1. Необхідність суть та причини банківської інвестиційної діяльності 7 1.2. Банківські інвестиції: систематизація та класифікація 1.3.
...основи підвищення ефективно Сті підприємницької діяльності 1.1 Економічна характеристика ефективності виробництва 1.2 Фактори та чинники підвищення ефективності діяльності підприємства 1.3 Класифікація видів, форм ...
...засади фінансового 5 забезпечення інвестиційної діяльності 1.1. Суть та порядок здійснення інвестиційної діяльності підприємств 5 1.2. Характеристика джерел фінансування інвестиційної діяльності та їх 7 ...
...обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2. Теоретичні основи обліку фінансових результатів діяльності підприємства 1.3.
...розглянуті проблеми управління комерційно посередницькою діяльністю українського туристичного ринку на прикладі умовного туристичного агентства ТОВ «Яна», та було визначено, що він страждає через низку внутрішніх та ...рекомендації для вдосконалення комерційно посередницької діяльності та покращення стану українського туристичного ринку. Також в роботі висвітлена роль і значення комерційної діяльності з усіх його сторін.
...обліку, аналізу і аудиту операційної діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність операційної діяльності підприємства 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку, аналізу і аудиту ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві ват «київський завод зварювального обладнання» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Ана...
Предмет досліджень – менеджмент рекламної діяльності підприємства. Суб'єктом досліджень є виробниче підприємство ТОВ «Наталі», що займається виготовленням алюмінієвого профілю й виробів. Об’єктом досліджень є практика управління рекламною діяльністю підприємства.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Зміст та нормативно правове регулювання операційної діяльності підприємства 1.2. Значення і завдання обліку та аудиту операційної ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Зміст та нормативно правове регулювання операційної діяльності підприємства 1.2. Значення і завдання обліку та аудиту операційної ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи фінансового аналізу діяльності підприємства 1.1 Призначення та завдання фінансового аналізу як бази прийняття управлінських рішень 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану ...на господарській, а особливо виробничій діяльності багатьох національних підприємств, тому що підприємства не звикли працювати в ринкових умовах. У перші роки кризи звичайним став той факт, ...
...основи організації та методології маркетингової діяльності підприємства Сутність, роль та значення маркетингової діяльності в системі господарської діяльності підприємства Зміст, функції та інструментарій маркетингової діяльності підприємства для ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства 1.1. Сутність економічної ефективності підприємства та її методологічні підходи 1.2 Фактори та чинники визначення економічної ефективності діяльності підприємства 1.3 Показники оцінювання ...
...аспекти обліку доходів та витрат діяльності підприємства 1.1. Доходи та витрати, як економічна категорія 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку доходів та ... Специфіка бухгалтерського обліку визначається особливістю діяльності даного підприємства. Так, основний вид виробничої діяльності ВАТ "Черкаське САТП 230І" перевезення вантажів і пасажирів, зумовлює встановлення різноманітних економічних зв'...
...контролю та аналізу витрат операційної діяльності підприємства 1.1. Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат операційної діяльності підприємства 1.3.
...контролю та аналізу витрат операційної діяльності підприємства 1.1. Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат операційної діяльності підприємства 1.3.
Аналіз ефективності діяльності працівників ПриватБанку 1.6. Аналіз фінансових результатів банку 1.7. Аналіз фінансового стану Приватбанку та шляхи його поліпшення Розділ 2 ... Аналіз доходів від кредитної діяльності Висновки і пропозиції Список використаної літератури Становлення банківської системи незалежної України відбувається в несприятливих соціально економічних умовах.
РЕФЕРАТ 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ КРЕДИТІВ В ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 7 1.1.
Інформаційно аналітична діяльність: принципові основи, процеси, технології 1.1. Сутність і основні характеристики інформаційно аналітичної діяльності 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади планування підвищення ефективності діяльності підприємства 1.1 Поняття ефективності діяльності підприємства та її складові 1.2 Система показників оцінки ефективності діяльності підприємства 1.3 ...
Теоретичні основи виробничої діяльності підприємства 1.1. Основні поняття та показники виробничої програми підприємства 1.2. Натуральні та вартісні показники обсягу продукції 1.3.... Показники ефективності виробничої діяльності підприємства 1.7. Збут продукції і маркетингова діяльність підприємства Висновки за розділом 1 Розділ 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування ризиків підприємницької діяльності фірми 1.1 Інформаційна та нормативна база підприємницької діяльності фірми 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 ...
...аспекти формування стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства 1.1. Наукові підходи до дослідження прибутковості підприємства 1.2. Методичні принципи формування стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства 1.3.
...методичне обґрунтування нового напряму підприємницької діяльності в організації Розділ 2. Аналіз динаміки та перспектив розвитку підприємства Розділ 3. Розробка проекту нового напряму підприємницької діяльності для організації Розділ 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засаді управління доходами в туристичних підприємствах 1.1 Поняття, економічна сутність та джерела формування доходів в туристичних підприємствах 1.2 Фактори, що впливають на розміри доходів в туристичних підприємствах 1.3 Порядок і методика проведення економічного аналізу доходів в туристичних підприємствах Розділ 2 Дослідження ефективності формування та використання доходів від основної діяльності у ТП "..." м. Київ 2.1 Аналіз динаміки обсягу та ст...
Аналіз ефективності діяльності страховиків на страховому ринку україни 2.1 Аналіз страхового ринку України, стан та тенденції розвитку 2.2 Характеристика діяльності АТЗТ “АСКА” 2.2.1 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи підвищення ефективності діяльності підприємства 1.1 Економічна характеристика ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства 1.2 Фактори та чинники підвищення ефективності діяльності підприємства 1....
Теоретичні основи фінансового обліку витрат діяльності 1.1 Теоретична сутність фінансового обліку витрат діяльності 1.2. Огляд нормативно правової бази з питань фінансового обліку витрат діяльності ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Цілі та завдання управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 1.2 Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 1.3 Проблеми, ...
Сутність і значення міжнародної економічної діяльності 2. Сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності Висновок Список використаної літератури Отже, міжнародна економічна діяльність являє собою таку форму господарювання, яка ...
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА І ОБЛІКОВО АНАЛІТИЧНА КАТЕГОРІЯ 6 1.1. Роль та значення інвестиційної діяльності підприємства в кругообороті капіталу підприємства ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення ефективності виробничо господарської діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи ...
Теоретико методологічні засади обліку, аналізу і контролю доходів і витрат операційної діяльності підприємства Економічний механізм формування доходів операційної діяльності підприємства, їх оцінка та визначення 1 Економічна сутність витрат операційної діяльності підприємства, оцінка ...
Організація і тактика діяльності громадської безпеки щодо забезпечення громадянського порядку і громадянської безпеки в особливих умовах 2.1. Органи внутрішніх справ як суб’єкт ... Напрями вдосконалення організації діяльності міліції громадської безпеки щодо забезпечення громадянського порядку і громадянської безпеки в особливих умовах Висновки Список використаних джерел Додатки Висновок Отже, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто спроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки конкурентоспроможності зат«черкаське пиво» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка конкурентного середовища підприємств – виробників с...
Характеристика діяльності Городищенського відділення №3278 Ощадного банку 1.1. Організація діяльності Городищенського відділення №3278 Ощадного банку 1.2.
НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПАТЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ..........................................................................................9 1.1 Особливості правового регулювання патентування в Україні....................9 1.2 Патентування господарської діяльності в Україні.....................................
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність і зміст комерційної діяльності торговельного підприємства 1.2. Організація комерційної діяльності торговельного підприємства 1.3.
Правові засади державного регулювання господарської діяльності в україні 1.1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки 1....
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА…………… 6 1.1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності і її роль в реалізації стратегічних цілей підприємства…………………………………………………..6 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління ризиками господарської діяльності підприємства 1.1 Сутність ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація господарських ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства ...
...контролю національного банку україни за діяльністю комерційних банків 1.1. Грошово кредитна політика нбу 1.2. Методика контролю національного банку україни за діяльністю комерційних банків 1.2.1.
Теоретико методологічні основи оподаткування страхової діяльності в Україні 1.1. Сутність страхової діяльності 1.2. Фінансові результати діяльності страхових компаній 1.3.
...ОЗНАКИ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ДІЯЛЬНІСТЮ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1.1. Об’єкт та предмет порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.