Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 382 за запитом екологічного

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 6 Висновок до розділу І 13 РОЗДІЛ ІІ. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ, ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 14 ...
ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛЯ … 7 1.1. Концепція екологічного виховання .Основні положення …………….. 7 1.2. Поняття екологічна освіта, екологічна культура вихователя ………….
ЗМІСТ: Стор. Вступ ……………………………………………………………………….. 3 1. Екологічна етика як складова вищої професійної освіти…………… 5 2.
Психолого педагогічні засади екологічного виховання дошкільників 1.1. Сутність екологічного виховання 2.2. Технологія психолого педагогічного дослідження здорового діалогу дитини з природою в дошкільній ...
Юридична відповідальність за порушення екологічного права Зміст Вступ Екологічне правопорушення 1.1 Поняття екологічного правопорушення 1.2 Склад екологічного правопорушення 1.3 Види екологічного правопорушення ...
Екологічні стежини як структурний компонент екологічної освіти дітей дошкільного віку 1.1. Значення природних стежин для виховання екологічної культури дітей 1....
1 Загальна характеристика екологічного виховання в позакласній і позаурочній роботі 1.1. Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи 1.2. Значення, завдання та цілі екологічного виховання 1.3.
Теоретичні основи дослідження екологічної політики України (1991 2010 рр.) 1.1. Поняття та принципи екологічної політики 1.2. Нормативно правове забезпечення екологічної політики України ...
ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 9 1.1. Екологічна безпека як об’єкт права 9 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 5 1.1. Поняття «екологічна ситуація». Чинники формування 5 1.2. Методика оцінювання екологічної ситуації 9 ІІ.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 1.1. Розвиток інституту екологічного контролю в Україні, його види та форми..................................................................................................................... 1.2.
Вступ 1. Основні проблеми моніторингу в екологічному менеджменті 1.1 Аналіз ситуації в навколишньому середовищі 1.2 Необхідність ...
Теоретичні основи формування екологічної культури дошкільників 1.1. Поняття екологічної культури та погляди вчених на її формування у дітей дошкільного віку 1.2.
ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ І РОЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ДИТСАДКА І БАТЬКІВ У ЇЇ ФОРМУВАННІ 1.1. Погляди вчених на формування екологічної поведінки у дітей 1.2.
Теоретичні засади дослідження процесу формування екологічної культури школярів в педагогічній літературі 1.2.Особливості педагогічних умов формування екологічної культури в молодшому шкільному віці РОЗДІЛ ІІ.
Поняття та завдання екологічного контролю 1.1. Поняття і особливості екологічного контролю 1.2. Екологічний контроль: форма і види 1.3.
Екологічний стан Дніпра 3. Основні забруднювачі водних об'єктів 4. Потужність очисних об'єктів на Україні Висновки Список використаної літератури Висновок ... Для поліпшення екологічної ситуації в Україні необхідно навести елементарний порядок: не забруднювати водні джерела, грунти і повітря, різко зменшити водоспоживання, ліквідувати непродуктивні витрати ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ……………. 5 1.1. Поняття екологічних прав громадян ………….…………………. 5 1.2.
Теоретичні аспекти щодо регулювання екологічної безпеки в господарській діяльності. 1.1. Предмет та метод дослідження……………………………………….8 1.2. Поняття та значення екологічної безпеки…………………………….18 РОЗДІЛ 2.
Концептуальні підходи до вивчення екологічних стежок…………… с.12 1.3.Аналіз публікацій з даної проблеми…………………………………… с.19 РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГІЧНІ СТЕЖКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА………………………………………………………..
Екологічні проблеми біосфери 1.2 Класифікація та загальна характеристика джерел забруднення навколишнього середовища 1.3 Природні фактори впливу на біосферу Розділ ІІ. Особливості розв’язання екологічних проблем Донбасу 2.1 Екологічні ...
Теоретичні основи екологічної культури 1.1. Поняття екологічного виховання, місце в суспільному розвитку 1.2. Проблеми і значення екології в житті дошкільників Розділ ...
3 РОЗДІЛ І Суть екологічного виховання в школах України.......................6 1.1 Основні напрямки роботи шкіл у галузі екологічного виховання....
Теоретичні засади екологічного оподаткування......................................6 1.1. Поняття екологічного оподаткування................................................................6 1.2. Роль та значення екологічного оподаткування................................................10 Розділ 2.
Теоретичні засади екологічного оподаткування......................................6 1.1. Поняття екологічного оподаткування................................................................6 1.2. Роль та значення екологічного оподаткування................................................10 Розділ 2.
Правове регулювання захисту екологічних інтересів. 2. Дисциплінарна й матеріальна відповідальність за порушення екологічного законодавства. 2. Задача Громадська екологічна організація «Зеленаве сяйво» своїми численними акціями ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ......6 1.1. Поняття та значення екологічного оподаткування...........................................6 1.2. Сутнісні характеристики екологічних податків і зборів................................
СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН … 5 1.1. Поняття екологічних прав громадян та їх класифікація .............. 5 1.2.
Поняття екологічного права України 1.2. Екологічне право та екологічне законодавство Розділ 2. Принципи екологічного права україни 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ......6 1.1. Необхідність здійснення регулювання природокористування........................6 1.2. Поняття та значення екологічних податків......................................................10 РОЗДІЛ 2.
Визначення терміну “екологічний менеджмент” 3. Види екологічного менеджмента 4. Структура екологічного менеджменту 5. Принципи екологічного менеджменту 6. Впровадження екологічного менеджменту 7.
Загальна характеристика екологічної ситуації в Україні 8 3. Екологічний стан окремих регіонів України 13 3.1. Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів 13 ...
...проблеми вдосконалення законодавства про надзвичайні екологічні ситуації 1.1. Надзвичайні екологічні ситуації: поняття, види та характеристика 1.2. Класифікація надзвичайних ситуацій 1.3.
Необхідність введення в Україні екологічної сертифікації 1.2. Основні напрямки здійснення робіт з екологічної сертифікації 1.3. Характеристика стандартів ISO серії 14000, прийнятих в Україні ...
Взаємозв’язок концепції екологічної моделі і соціальної роботи Розділ 2. Організаційна структура соціальної роботи в україні 2.1. Об’єкти і суб’єкти соціальної ... Технологія практичної реалізації концепції екологічної моделі у роботі соціальної служби 3.1 Принципи концепції екологічної моделі у роботі соціальної служби 3.2.
1) Вступ 2) Історичні корені екологічної проблеми Україні 3) Взаємозв’язок між доходами суспільства та забруднен ням навколишнього середовища 4) Екологічні платежі а) екологічні податки б) ...
Теоретичні основи екологічного виховання молодших школярів засобами народних обрядів і традицій 1.1. Сутність та педагогічний зміст екологічного вихоання 1.2 Народні обряди ...
Державний контроль за дотриманням екологічних прав споживачів. 2. Відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної екологічної небезпеки. 2. Задача Одеська міська рада прийняла рішення про виділення частини ...
...суб’єкти та об’єкти екологічного страхування.................4 2. Законодавча база, яка регулює сферу екологічного страхування в Україні..............................................................................................................7 3. Характеристика видів екологічного страхування......................................10 4.
...аспекти формування та розвитку інституту екологічних прав та обов’язків громадян 2. Загальна характеристика екологічних прав та обов’язків громадян 3.
...запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації. 2. Екологічні функції міліції. 2. Задача У ході приватизації державного підприємства хімічної промисловості (мала приватизація) на замовлення Фонду державного ...
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ................................17 1.1. Передумови формування, становлення та аналіз чинного законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали ...
ПРОЕКТУВАЛЬНА ДІЯЛЬНОСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ В УМОВАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1.1. Поняття методу проектів та його виникнення 1.2. Проектувальна діяльність у формуванні екологічної культури 1.3.
Взаємозв язок концепції екологічної моделі і соціальної роботи Розділ 2. Організаційна структура соціальної роботи в україні 2.1. Об”єкти і суб єкти соціальної ... Технологія практичної реалізації концепції екологічної моделі у роботі соціальної служби 3.1 Принципи концепції екологічної моделі у роботі соціальної служби 3.2.
...22 br />br /> Сучасна напружена екологічна ситуація вимагає спеціального вивчення особливостей ставлення людини до природи в різних сферах. Виникла необхідність гармонізувати взаємовідношення людини і природи, на ...планувати та проектувати місто, враховуючи екологічні вимоги та потреби. Правильне планування населеного пункту, дотримання певних екологічних норм при містобудуванні забезпечує комфортніше життя для його жителів в ...
Пізнавальні завдання для формування екологічних понять 1.1. Конструювання системи пізнавальних завдань щодо екологічного виховання учнів 1.2. Використання тестів та закріплюючих ігор на уроках ...
Вступ 1 Теоретичні засади та перспективи розвитку екологічного страхування 1.1 Характеристика екологічного страхування в Україні і світі 1.2 Нормативно правове забезпечення екологічного страхування 1.3 Проблеми ...
ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1 Стан та проблеми екології Запорізького регіону 10 1.2 Економічний механізм охорони навколишнього природного ... ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1 Стан та проблеми екології Запорізького регіону 10 1.2 Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища 19 1.3 Методика аналізу наслідків забруднення довкілля 27 2 ...
Загалом, екологічний аудит спрямований на визначення: • екологічного стану нерухомості; • ступеня екологічної деградації об'єкту; • ділянок забруднень на визначеній території і в результаті ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.