Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 381 за запитом екологічного

1) Міжнародно правові акти як джерела екологічного права…3 2) Задача …12 3) Список використаної літератури…17 ЗАДАЧА Громадяни, що проживають на території м. Кривий ріг звернулися до Державної екологічної інспекцій з запитом про надання ...
Екологічне нормування цілі, задачі, концептуальні основи та правові основи стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього середовища Вступ 1 Цілі та задачі екологічного нормування 2 Концептуальні основи екологічного ...
Судовий прецедент як джерело екологічного права. 2. Екологічний контроль міліції. 2. Задача Громадська екологічна організація "Екопоступ" задля поліпшення стану довкілля звернулася до управління охорони навколишнього ...
Інструменти локального регулювання як джерела екологічного права. 2. Конкуренція норм в адміністративній відповідальності за екологічні провини. 2. Задача Мешканець міста Одеси – пан Кривоніс, задля забезпечення збереження ...
Теоретичні засади формування екологічної культури особистості дошкільників в психолого педагогічній літературі 1.1. Завдання та умови екологічного виховання....................................................12 1.2.
Задача За наслідками комплексної перевірки додержання екологічного законодавства акціонерною компанією по виробництву цементу встановлено, що за час функціонування підприємства допускаються систематичні викиди неочищених забруднюючих речовин в атмосферне ...місяці поточного року через порушення екологічних нормативів кількість викидів зросла у 4 рази, мали місце порушення нормативів граничних обсягів утворення забруднюючих речовин, що розміщуються в навколишньому ...
При перевірці додержання вимог екологічного законодавства при здійсненні підприємницької діяльності власниками АЗС було встановлено, що автозаправочними станціями одного із районів міста допускалися розлив мастила, бензину ...органів входить кон¬троль за екологічною безпекою підприємницької діяльності? Охарактеризуйте види порушень екологічного законодавства, які мали місце, та відповідальність за них.
Вступ 1. Екологічні проблеми природних вод Чернігівщини 2. Екологічний стан підземних вод Чернігівської області 3. Агроекологічні проблеми ґрунтів 4.
Екологічна піраміда біомаси 3. Піраміда біопродуктивності 4. Правила екологічної піраміди Список використаної літератури
1. Виникнення екологічних проблем ………………………………………. 3 2. Чому трикутник Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ оголошені зоною екологічних негараздів?.........................
Кримінологічна характеристика екологічної злочинності 2. Причини та умови екологічної злочинності 3. Загальна та спеціальна профілактика екологічної злочинності Висновок Список використаної літератури
...і функції відповідальності за порушення екологічного законодавства … 3 2. Екологічні правопорушення як підстава відповідальності та їх класифікація .. 5 3. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення ………………..
Екологічні проблеми Дніпровських водосховищ 1.2. Еколого – епідеміологічне значення питної води 2. Основні санітарно гігієнічні та екологічні показники води акваторії Дніпровської водозабірної ...
Екологічні права та обов'язки громадян. 2. Доктринальні підходи визначення екологічної безпеки 3. Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки Висновки ...
Екологічний стан повітряного басейну............................................................5 3. Екологічний стан водного басейну..................................................................6 4. Екологічний стан ґрунтів.................................................................................10 5. Висновки та рекомендації.................................................................................
Підсистеми екологічного моніторингу 3. Використання зооіндикації в екологічному моніторингу Список літератури
Підсистеми екологічного моніторингу 3. Використання зооіндикації в екологічному моніторингу Список літератури
Адміністративні договори як джерела екологічного права 2. Правове регулювання санітарного нагляду за дотриманням екологічного законодавства 2. Задача ТОВ "Сонечко" взяло в оренду частину території міського ...
Причини і фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу. 3. Основні екологічні проблеми світу. Висновок Перелік посилань
Вступ РОЗДІЛ IПередумови і формування глобальної екологічної кризи Розділ ii Сутність сучасної екологічної кризи та її негативний вплив на природу і цивілізацію РОЗДІЛ III.
Сучасні екологічні проблеми України 16 4. Роль екологічних знань у регіональному розвитку 23 5. Основні шляхи вирішення екологічних проблем в україні 27 ...
Екологічні проблеми біосфери 1.2 Класифікація та загальна характеристика джерел забруднення навколишнього середовища 1.3 Природні фактори впливу на біосферу Розділ ІІ. Екологічне значення літосфери 2.1 Будова ...
...охорони водних ресурсів 1.5 Екологічні проблеми дніпровських водосховищ 2. Екологічна оцінка водозабезпечення міста Черкаси 2.1 Санітарно епідеміологічна ситуація в Черкасах та на Україні по ...
Зміст Вступ Екологічна ситуація в Україні. Соціальні проблеми в Україні Вплив екологічних факторів на здоров'я людини Список використаної літератури
Загальна характеристика екологічного паспорту........................................3 2. Показники впливу підприємства на стан навколишнього середовища.....6 3. Зміст розділів екологічного паспорту підприємства...................................
Сучасний екологічний стан Дніпра 3. Екологічні проблеми річок Чернігівщини 4. Основні забруднювачі річок. Стан очисних об'єктів на Україні Висновок Список використаної ...
Правове забезпечення екологічної безпеки – пріорите¬тний напрям реалізації екологічної політики держави Тест № 52 Який із зазначених державних органів видає дозвіл на спеціальне водокористування ...
Тема 1: «Екологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організму» План 1. Визначення поняття «екологічні фактори» ……………………………. 3 2. Класифікація факторів екології …………………………………………. 4 3.
Поняття та зміст конституційних екологічних прав 2. Право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище та його місце у системі конституційних прав ... Право громадян на одержання екологічної інформації: правова характеристика і місце у системі конституційних прав Висновки Список літератури
Основні складові процесу екологічного управління 2. Поняття екологічної безпеки та участь державних відомств 3. Державний огляд у галузі охорони здоров’я Висновки та рекомендації ...
Поняття відповідальності за порушення екологічного законодавства 2. Особливості цивільно правової відповідальності за порушення екологічного законодавства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Прокурорський нагляд за дотриманням екологічного законодавства 2. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації 2. Задача У Приморському районі міста Одеси було ...
Асоціація в рамках пенсійних, екологічних та інших фондів – інструмент вирішення соціально економічних завдань Вступ 1. Екологічні фонди України 2. Пенсійний фонд як інструмент вирішення соціально ...
Екологічні проблеми міст 3. Міри, що приймаються для покращення екологічних обставин у містах Висновки Список використаної літератури
ЕКСКУРСІЯ В ПРИРОДУ ЯК ФОРМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ…….….…………………….…….….……………………………7 1.1. Теоретичні передумови ефективності безпосереднього спілкування з природою …….….…………………….…….….………………………………7 1.2. Аналіз наукових педагогічних досліджень щодо організації ...екскурсій в природу як форми екологічного виховання дітей дошкільного віку…….….…………………….…….….……………………………………….13 1.3. Методика проведення екскурсій в природу з дошкільниками…….….…………………….…….….…………………………24 РОЗДІЛ ІІ.
Загальні принципи дій екологічних факторів на організми та пристосування до цих факторів. Міжнародна торгівля відходами …………..………………. 3 2. Проблеми перенаселення, перевиробництва, перезабрудненя, проблеми утилізації відходів .... 7 3. Коротка характеристика екологічних умов Східної України (Донецько Придніпровський ...
Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнологій .............................................................................................. 8 3. Коротка характеристика екологічних умов Азовського моря ................ 11 4.
Вплив науково технічного прогресу на екологічний розвиток регіонів світу 12 3. Сучасні тенденції екологічного розвитку регіонів світу з застосуванням накуово технічного прогресу 29 4.
Сутність та призначення екологічного податку 2.1. Платники, об’єкт та база оподаткування податку 2.2. Порядок обчислення податку, терміни сплати і звітність платників 3. Пріоритетні напрямки удосконалення екологічного оподаткування Висновки Список використаних джерел
1.6 Причини розвитку екологічної кризи............................................... ІІ. Джерела забруднення довкілля.............................................................. 2.1 Промисловість.................................................................................... 2.2 Енергетика.......................................................................................... 2.3 Військова діяльність.........................................................................
Санітано екологічний стан водних об’єктів Дарницького району…10 1.4. Стан земельних ресурсів, озеленених територій та територій при родно заповідного фонду…………………………………………………………....25 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 3.1 Цільові програми щодо охорони природного середовища………30 3.2 Економічні важелі реалізації природоохоронних заходів………...
...продуктів в Україні 1.5 Екологічний вплив молочного виробництва на довкілля 1.6 Технологія переробки молочних продуктів 2 Екологічна оцінка впливу виробництва молочної продукції на довкілля ...
...методи захисту і контролю 2 Екологічна оцінка впливу виробництва азотних добрив на довкілля м. Черкаси 2.1 Черкаський ПАТ «Азот» виробник мінеральних добрив 2.2 Технологія ...4.1 Аналіз умов праці екологічного інспектора 4.2 Розробка заходів з охорони праці. Розрахунок штучного загального освітлення 4.3 Вибір перетину дроту для освітлювальної мережі ...
Вступ 1. Водні ресурси України 2. Екологічний стан Дніпра 3. Основні забруднювачі водних об'єктів.
1. Поняття екологічної рівноваги і основні прояви його порушення 2. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” Список використаної літератури
Вступ Проблема крізь століття Екогеологія Сучасний стан проблеми Типи промислового виробництва Енергетика Перспективи використання енергоресурсів Екологічне обмеження розвитку різних видів енергетики ...
Варіант 3 1. Гр. Михайленко при спорудженні на приватизованій присадибній ділянці водозабірної свердловини ... Охарактеризуйте види відповідальності за порушення екологічного законодавства.
Варіант 6 1. Вздовж значної частини тротуару по одній з вулиць міста на ... Які вимоги пред’являє екологічне законодавство щодо охорони земель та водойм від забруднення? Які правові заходи щодо поводження з виробничими відходами? Вирішіть справу.
Варіант 4 1. Робітниками КЖЕПа проводилася підготовка прибудинкових територій до зими....складений протокол про порушення вимог екологічного законодавства, який переданий до суду для прийняття рішення про притягнення винних осіб до відповідальності. Представники КЖЕПа в суді пояснили, що ...
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.