Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 382 за запитом екологічного

Екологічне середовище в містах 1.3. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст Розділ 2. Методи аналізу урбанізованих територій 2.1. Поняття екологічного контролю 2.2.
...та функції юридичної відповідальності в екологічному законодавстві 2. Підстави еколого правової відповідальності 3. Види відповідальності за екологічні правопорушення 3.1. Дисциплінарна відповідальність 3.2.
Екологічні проблеми космосу 5. Екологічні проблеми військово промислового комплексу Література
...або використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3. Методи визначення обсягів і вартості (ресурсу) видобутку, отримання і використання (або заподіяння шкоди видом забруднення) Висновки ...на зменшення забруднення та підтримку екологічної рівноваги водоймищ України. Настав час розробити концепцію розвитку водного господарства України на період до 2015 року з визначенням пріоритетних напрямків ...
Перелік ключових слів: ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА, НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВІДХОДИ, ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ (ТПВ), ТВЕРДІ МУНІЦИПАЛЬНІ ВІДХОДИ (ТМВ), ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ....магістерській роботі проведений аналіз сучасної екологічної ситуації в Україні та зокрема в Запорізькій області, проаналізовані напрямки існуючої державної політики в галузі управління відходами, як одної з ...
...і методів навчання у формуванні екологічної культури. 4. Активізація пізнавальної діяльності учнів як основа ефективного і оптимізаційного рівня навчально виховного екологічного процесу. 5.
...туризму особливого поширення набуває сьогодні екологічний туризм (ecological tourism), що здійснюється переважно на рекреаційних природно заповідних територіях національних природних парків, біосферних заповідників, регіональних ландшафтних парків. Екологічний туризм, який в останні десятиліття ...
ТРОФІЧНА, ПРОСТОРОВА ТА ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРИ БІОЦЕНОЗУ 4. ВИДОВА СТРУКТУРА 5. КОНЦЕПЦІЯ БІОТИЧНОГО УГРУПОВАННЯ 6. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ НІШУ. ПОТЕНЦІЙНА ТА РЕАЛІЗОВАНА ЕКОЛОГІЧНІ НІШІ 7.
...вплив автотранспорту 1.8 Проблеми екологічної безпеки автомобільного транспорту України 1.9 Шляхи екологізація автотранспорту 1.9.1 Заходи по зниженню викидів автотранспортом 1.9.2 ...2.7 Заходи щодо поліпшення екологічної ситуації в місті 3 Економічні розрахунки 3.1 Загальні положення 3.2 Розрахунок витрат на проведення досліджень 3.2.1 ...
...зимовий); назва ряду, до якої екологічної групи належать. 8. Описати ссавців за схемою (миша польова): назва виду, ряду, екологічна група, стан тварин в зимку, турбота про ...
Проблеми правового регулювання організації екологічного аудиту в Україні.................................................................................. 3.1. Передумови виникнення екологічного аудиту в Україні......................... 91 3.2. Реалізації екологічного аудиту в Україні та ...
...національного характеру впливають наступні чинники: ─ Екологічний чинник; ─ Чинник взаємодії з іншими народами; ─ Геополітичний чинник; ─ Історичний чинник; ─ Релігійний чинник; ─ Традиції та уклад української сім’ї....що, в свою чергу, пояснює екологічну зумовленість асоціацій, пізнавальних процесів, комунікації, стереотипи поведінки, різноманітні форми суспільної свідомості і т.ін. Question 9 of 20 Схильність до ...
було оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації у зв'язку із значним збільшенням рівня захворюваності населення на туберкульоз, як наслідок, тимчасово заборонено функціонування санаторно курортних закладів....оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації? Які є обмеження діяльності в зоні надзвичайної екологічної ситуації? 4.При перевірці санітарним лікарем підприємства порошкової металургії "Фауна" було ...
...доцільності знезараження стічних вод з екологічної точки зору 3.3. Дослідження знезараження стічних вод на площадці № 1 очисних споруд м. Житомира 3.4.... Екологічне обґрунтування знезараження стічних вод на очисних спорудах площадки № 1 ВУВКГ м. Житомира ультрафіолетовим випромінюванням 3.8.
...суб’єктів та об’єкт екологічного податку. 2) Що таке специфічне мито. 3) Що таке компенсаційне мито. 4) У якому вигляді може справлятися плата за користування ...заробітної плати Question 28 Платниками екологічного податку є юридичні особи, які: a. не провадять господарську (підприємницьку) діяльність b. немає правильної відповіді c. усі відповіді правильні d.
Екологічного контролю b. Жодної вірної відповіді c. Соціального контролю d. Економічного контролю Question 7 Основними інструментами адміністративного контролю є: a.... Екологічний контроль d. Всі відповіді вірні Question 8 Адміністративний контроль це: a. Передбачення напрямків розвитку організації b.
...та охорони земель, створенні сприятливого екологічного середовища та поліпшенні природних ландшафтів; в. забезпеченні збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель. 37.
...країн Question 6 Балів: 1 Екологічний неоколоніалізм це: Виберіть одну правильну відповідь a. політика держави, спрямована на заборону небезпечного виробництва b....1 До економічних інструментів подолання екологічної кризи слід віднести: Виберіть одну правильну відповідь a. удосконалення діючого природоохоронного законодавства b. розробку і впровадження ресурсозберігаючих технологій c.
Екологічний стан басейнів річок України……………. 4 Розділ 1.2 Основними причинами забруднення поверхневих вод України…….6 Розділ 2.... Шляхи подолання екологічних проблем річки Південний Буг............15 Список використаних джерел……………………………………............19
ВСТУП 1 1 Методи та форми екологічного виховання молодших школярів 1.2. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів Розділ ІІ.
Мета дослідження є дослідження економічних, демографічних, соціальних, екологічних факторів, котрі впливають на соціально економічний розвиток міста Луцька. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: – обґрунтувати теоретико методичні ...економічні, демографічні, соціальні, соціально культурні, екологічні фактори, які впливають на розвиток міста; – окреслити проблеми та намітити шляхи їх подолання для подальшого розвитку міста.
……3 Розділ І Теоретичні основи екологічного виховання дошкільників в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського….….……….….…….….…6 1.1. В.О. Сухомлинський – видатний і талановитий педагог та вчитель…….….…………………….…….….………………………………….... Сутність і зміст принципів екологічного виховання за В.О. Сухомлинським…….….…………………….…….….…………………….….17 Розділ ІІ Методика проведення занять з пізнання природи за В.О.
Екологічні проблеми басейну Дніпра 2.1 Регіональні екологічні проблеми України 2.2 Сучасний стан і проблеми використання та охорони басейну Дніпра ...
Сутність біологічної та екологічної рівноваги 4. Сутність та класифікація забруднення атмосфери 5. Екологічний вплив забруднення атмосфери Висновки Література
...Проблеми фінансування та інвестування в екологічну сферу розглядалися такими вітчизняними економістами й екологами, як: Р.М. Горбач, І.М. Гребинський, Б.М. Данилишин, С.І....місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за раху¬нок: а) зборів за забруднення навколишнього природного се редовища; б) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну по ...
Екологічні проблеми сучасності.................10 – 14 4. Екологічний стан в Україні…………………………………....15 – 21 5. Висновки………………………………………………….....…22 – 23 6. Список використаної літератури…………………………………..24
Структура зоопланктонних угруповань як індикатор екологічного стану водних екосистем в умовах антропогенного впливу 1.4. Cистема контролю за якістю природних вод 2.... Екологічний аналіз пелагічних зоопланктоценозів р. Бистриця Солотвинська як індикатор забруднення води 3.3. Характеристика забруднення води р. Бистриця Солотвинська 3.4.
...взаємодії регіональної митниці та сектору екологічного контролю вантажів Держу правління екологічної безпеки Задача № 35 Вам як інспектору митниці необхідно перевірити правильність вказаного коду вантажу: вази, сервізи ...
...яке здійснювалось з порушенням вимог екологічного та земельного законодавства, наприкінці літа 2009 р. відходи тваринництва потрапили в ґрунтові води та джерела водопостачання великої кількості жителів села, ...проведенні перевірки дотримання вимог земельного, екологічного та санітарно епідеміологічного законодавства встановлено, що ферма побудована з порушенням вимог будівельного законодавства, відсутні очисні споруди, не дотримуються вимоги щодо ...
Екологічна проблема України Розділ 3. Шляхи вирішення глобальних проблем 3.1. Напрями вирішення демографічної проблеми 3.2. Пропозиції щодо вирішення екологічної проблеми Висновки Список використаних джерел
...господарства є чи не найбільшою екологічною проблемою. І це не випадково, адже саме застосування хімічних засобів у сільському господарстві заподіює велику шкоду довкіллю під час ведення ... Аграрне й екологічне законодавство регулюють хімізацію сільського господарства, що має стати запорукою екологічнообґрунтованого його ведення в Україні. Хімізацію сільського господарства можна визначити як ...
СТАН І ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ . 18 2.1. Еколого економічні проблеми діяльності підприємств хімічної промисловості району ……. 18 2.2.... Перспективні напрями забезпечення екологічних нормативів навколишнього природного середовища .. 35 Висновки ……………………………………………………………………. 36 Література …………………………………………………………………… 39 Додатки ……………………………………………………………………… 40
Економіко екологічне сприймання глобальної екологічної кризи. Чотири закони Б. Коммонера
Екологічні знання суспільства – гарантія продовження його цивілізації 3.3. Кризовість як суттєва ознака сучасної екологічної ситуації Висновки Список використаної літератури
...сфери господарської діяльності для підтримання екологічної рівноваги, збереження еталонів недоторканої природи є класичним напрямком природоохоронної діяльності. Тому охорона та відтворення природного, або близького до нього стану ...змін природних комплексів, впливає на екологічну рівновагу, видовий склад фауни та флори довкілля. Вже зараз нам всім відповідним організаціям та підприємствам, органам місцевого самоврядування та виконавчої ...
...автор повертається до аналізу ресурсо екологічних і природоохоронних проблем у контексті сталого розвитку, порушених ним у попередній публікації (Екологобезпечна економіка: альтернативи немає // Вісн. НАН України. — 1998....гострих соціально економічних і ресурсо екологічних проблем є перехід до моделі сталого розвитку. Концепція сталого розвитку економіки визнана світовою спільнотою народів домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації ...
Екологічні обов’язки громадян як складова еколого правового статусу особи. Висновки до Розділу ІІ. РОЗДІЛ ІІІ. Гарантії реалізації екологічних прав людини і громадянина 3....
Хімічний склад, харчова цінність, показники екологічної чистоти сировини 2.1.3. Стандарти на сировину та допоміжні матеріали 2.1.4. Транспортування, приймання, зберігання 2.2.... Характеристика хімічного складу та екологічної чистоти ковбасних сирів 2.3. Продуктовий розрахунок ковбасних сирів 2.3.1. Вихідні данні для розрахунку 2.3.2.
...як політична, економічна, соціальна, воєнна, екологічна, науково технологічна, інформаційна тощо. Конкретні засоби і шляхи забезпечення державної безпеки України обумовлюються пріоритетністю національних інтересів, необхідністю своєчасного вжиття заходів, ...у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково технологічній, інформаційній та інших сферах створена система забезпечення державної безпеки України. Система забезпечення державної безпеки це орган...
...За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Житомирської та Чернівецької облатсей та порівняти їх з середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни ...За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Полтавської та Рівненської областей та порівняти їх із середнім по Україні показником, а також визначити динамічні зміни ...
...зазначене рішення прийнято без державної екологічної експертизи. Відповідач із позовом не погодився посилаючись на те, що при переведенні лісових земель у нелісові для їх подальшого використання, ...з веденням лісового господарства, висновки екологічної експертизи для прийняття такого рішення не обов’язкові. Який порядок переведення земель з однієї категорії в іншу? Вирішить справу.
...які виступали проти будівництва: молодіжна екологічна організація "Зелений гай" заявила, що такий цех забруднюватиме річку і поставить під загрозу екологічну ситуацію у цьому районі; група жителів ...
...рішення прийнято без проведення державної екологічної експертизи. Відповідач з позовом не погодився, посилаючись на те, що при переведенні лісових земель в нелісові для їх подальшого використання, ...з веденням лісового господарства, висновки екологічної експертизи для прийняття такого рішення не обов’язкові. Який порядок переведення земель з однієї категорії в іншу? Вирішіть справу.
Охарактеризувати основні напрямки врахування екологічного фактора в розміщенні виробництва. Питання та завдання до лекції 3 1. Розкрити поняття „ресурсний потенціал території” та його відмінності від ... Екологічні проблеми, пов’язані з функціонуванням паливно енергетичного комплексу. Шляхи їх вирішення. 5. Визначити сутність металургійного комплексу та його галузеву структуру.
...експертизи ґрунтознавчих, судово біологічних, судово екологічних, судово ветеринарних, судово медичних, судово психологічних, судово психіатричних 5. Нові види експертних досліджень 6. Види експертних дослідженнь 7.... Екологічна експертиза 41. Одорологічна експертиза 42. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності 43. Судово балістична експертиза 44. Експертиза холодної зброї 45.
...науково – технічні чинники, культурні чинники, екологічні чинники Розглянуті чинники маркетингового мікросередовища ЗАТ «Лагода»: споживачі, постачальники, контакні аудиторії, конкуренти. Показники ефективності використання мааркетингового потенціалу проаналізовані за допомогою ...Таблиця 2.12 Попередня таблиця екологічних факторів макромаркетингового середовища Таблиця 2.15 Діагностика мотиваційного поля при купівлі м’яких меблів Таблиця 2.16 Сітка сегментації Таблиця...
природних, матеріальних і екологічних умов b. суспільних, природних і матеріальних умов c. немає правильної відповіді d. екологічних, суспільних і нематеріальних умов Question 4 Закінчіть ...
...життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій. Для аналізу зазначеної норми слід звернутися до положень Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища» ..., «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 р. Основний та додатковий списки літератури: Анчукова М.В. Виправданий ризик як обставина, що виключає ...
...техніко економічні, демографічні, економіко географічні, екологічні b. паливно енергетичні, демографічні, транспортні, трудові c. сировинні, споживацькі, науково технічні d. сировинні, науково технічні, ринкової кон’юнктури Question 21 ... густа транспортна мережа Question 53 Екологічна ситуація в Центральному регіоні характеризується такими рисами: a. високий рівень радіаційного забруднення в результаті аварії на ЧАЕС b.
екологічність e. ідентифікація Question 9 Український етнос почав формуватися переважно: a. ХІХ ст. b. на початку ХХ ст. c.... екологічність b. натуралізація c. ідентифікація d. діалогічність e. натурналізація Question 40 Етнічна установка a. має трьохкомпонентну структуру b.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.