Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2922 за запитом економіки

...тому числі: вивільнених із галузей економіки – 70 чол., випускників навчальних закладів – 30 чол., зайнятих раніше в домашньому господарстві – 15 чол., представники інших категорій незайнятих громадян – 5 ...Кабінетом Міністрів України; б) Міністерством економіки України; в) Верховною Радою України; г) Міністерством праці та соціальної політики України; д) на основі референдуму.
Тема: Структура національної економіки 1. Соціальна структура 2. Організація структури національної економіки 3. Відтворювання структури 4. Структура видів економічної діяльності 5.
Предмет політичної економії 2. Метод політичної економії 3. Зародження і розвиток політичної економії Висновки Список використаної літератури
Економіка в галузі рослинництва.....................................................................10 3.Економіка в галузі тваринництва......................................................................18 4.Економіка переробної діяльності......................................................................23 Висновок.................................................................................................................30 Список використаних джерел.........
Необхідність та передумови державного регулювання економіки 2. Теоретичні основи макроекономічного регулювання 3. Функції, цілі, межі та об’єкти державного регулювання економіки 4.
Вступ Розділ 1 Місце США в світовій економіці 1.1 Місце і роль США в світі 1.2 Чинники і динаміка економічного розвитку США Розділ 2 Оцінка структури ... Вступ Розділ 1 Місце США в світовій економіці 1.1 Місце і роль США в світі 1.2 Чинники і динаміка економічного розвитку США Розділ 2 Оцінка структури економічної системи США 2.1 Аналіз галузевої структури США 2.2 Оцінка зовнішньоекономічних зв’язків 2.3 Внутрішньорегіональні особливості структури економік...
Методи державного регулювання економіки 1.1 Класифікація методів регулювання економіки за характером впливу на господарську діяльність її суб'єкті 1.2 Сутність економічних методів ...
Світовий досвід регулювання економіки 19. Місце макроекономічного планування в системі державного регулювання економіки та види макроекономічних планів 85. Політика держави у сфері земельних відносин ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Механізм функціонування грошового ринку 1.2 Грошова пропозиція та методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 Попит на ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Механізм функціонування грошового ринку 1.2 Грошова пропозиція та методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 Попит на гроші 1.4 Особливості впливу банківської системи на гро...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Модель грошового ринку та механізм його функціонування 1.2 Сутність та складові грошової пропозиції, методика розрахунку грошових ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Модель грошового ринку та механізм його функціонування 1.2 Сутність та складові грошової пропозиції, методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 Попит на гроші та йог...
Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання економіки 1.2 Функції виконавчої влади державного управління економікою держави 2.
Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання економіки 1.2 Функції виконавчої влади державного управління економікою держави 2.
основні індикатори розвитку національної економіки Висновки Список використаної літератури 3. баланс міжгалузевих зв’язків в економіці; Висновки Список використаної літератури 4.
...основи макроекономічної політики у відкритій економіці 1.1 Сутність торговельної політики 1.2 Функція чистого експорту 1.3 Вплив чистого експорту на ВВП 1.4 Модель ...теорія сукупного попиту у відкритій економіці Розділ 2. Практичні аспекти макроекономічної політики у відкритій економіці Розділ 3. Аналіз показників зовнішньої торгівлі україни 3.1 Загальні тенденції ...
Прогнозування як засіб державного регулювання економіки 1.1 Сутність державного прогнозування у сфері регулювання економіки 1.2 Основні принципи та функції прогнозування 1.3 Методи прогнозування ...
Прогнозування як засіб державного регулювання економіки 1.1 Сутність державного прогнозування у сфері регулювання економіки 1.2 Основні принципи та функції прогнозування 1.3 Методи прогнозування ...
...сутність та функції державного регулювання економіки. Межі державного втручання в економіку 2. Методи державного регулювання економіки та сфери їх застосування 3.
Вступ Розділ 1 Основні аспекти циклічних коливань та криз в економіці 1.1 Сутність циклічності економічного розвитку 1.2 Види економічних циклів 1.3 Основні причини циклічного розвитку економіки Розділ 2 Визначення динаміки економічного ...
... Циклічний характер розвитку економіки. Види економічних циклів. Особливості кризи економіки України та шляхи її подолання
Циклічний характер розвитку економіки. Види економічних циклів. Особливості кризи економіки України та шляхи її подолання 2. Диференціація доходів у суспільстві. Крива Лоренца.
...Сучасний світ і середовище міжнародної економіки 1.2 Соціально економічні основи розвитку міжнародної економіки 2. Портфельні інвестиції та характеристика основних цінних паперів 2.1 Сутність портфельних ...
...Сучасний світ і середовище міжнародної економіки 1.2 Соціально економічні основи розвитку міжнародної економіки 2. Функції та роль кредиту в міжнародних економічних відносинах 3.
...Сучасний світ і середовище міжнародної економіки 1.2 Соціально економічні основи розвитку міжнародної економіки 2. Проблема зовнішньої заборгованості країн, шляхи і механізми її вирішення 2.1 ...
Проблемна ситуація В таблиці наведено показники, які характеризують національні економічні системи різних країн світу за узагальнюючим індикатором «Масштаб економіки» (Size of Economy), який щорічно розраховується експертами Світового банку 1. Розрахуйте по кожній країні показники валового національного доходу та валового ... Таблиця Масштаб економіки країн світу у 2003р Країни Чисельність населення, млн. чол. Валовий національний дохід, млрд. дол. США ВВП на душу населе...
...МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Поняття та роль малого підприємства в процесі становлення ринкової економіки 5 1.2.
...нестабільності у державах з трансформаційною економікою 1.1. Сутність фінансово економічної кризи 1.2. Вплив світової фінансово економічної кризи на провідні економіки 1.3.
Розвиток економіки СРСР в 50 80 роках ………………………………. 5 2.1. Економіка України в 50 60 роки XX ст. ………………………… 5 2.2.
...світовому ринку країн з ринковою економікою 1.3 Місце у світовій економічній системі та структура країн, що розвиваються 1.4 Інтеграція країн у загальній структурі світової економіки 2.
...світовому ринку країн з ринковою економікою 1.3 Місце у світовій економічній системі та структура країн, що розвиваються 1.4 Інтеграція країн у загальній структурі світової економіки 2.
...світовому ринку країн з ринковою економікою 1.3 Місце у світовій економічній системі та структура країн, що розвиваються 1.4 Інтеграція країн у загальній структурі світової економіки 2.
Система органів державного регулювання економіки 2.1 Склад та сутність органів державного регулювання економіки 2.2 Функції виконавчої влади державного управління економікою держави Висновки Література
...ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 2.1. Особливості економічної кризи в 2008 2010 році 2.2. Статистичний аналіз показників економічної кризи 2008 2010 років.... В державі неможливо побудувати економіку, яка не відповідає її національним особливостям. Проблеми економічного розвитку України полягають, насамперед, в тому, що їй намагаються прищепити зовсім сторонню ...
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ..................... 12 2.1. Особливості світової економіки ...................................................... 12 2.2. Проблема заборгованості країн що звільнилися від колоніального панування ..... 14 2.3.
...РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 14 2.1. Напрямки вдосконалення правового регулювання ціноутворення і цін 14 2.2. Зарубіжний досвід державного регулювання ціноутворення та шляхи його застосування в українській економіці 18 РОЗДІЛ 3.
...єкт, предмет і завдання дисципліни “Економіка праці та соціально трудові відносини”.11 1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця”. 11 1.2....об’єкт, предмет вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально трудові відносини”.16 Запитання для самоконтролю. 17 Література. 18 Терміни та поняття. 18 Тема 2.
...плановому році та визначити умовну економію внаслідок прискорення їх обігу. Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 2. Таблиця 2. Вихідні данні до задачі №2 Показники ...а також питому вагу умовної економії чисельності по кожному фактору у загальній сумі економії. Вихідні данні надані у таблиці 5. Таблиця 5 Вихідні данні для задачі №...
...загальній сумі капіталу; Б 12 "Економіка підприємства" 1)Який із зазначених факторів,що впливає на обсяг роздрібного товарообороту,може регулюватися торговельним підприємством?...4)П / Т; Б 9 "Економіка підприємства " 1)В якому документі відображається вартість майна діючого підприємства(окремих його видів та джерел формування)?
...ДО ТЕМИ 4 Question 1 Економія робочого часу є: a. загальним вираженням росту продуктивності праці b. частковим вираженням росту продуктивності праці c. немає правильної відповіді d.... приватним і державним секторами економіки c. працюючими і безробітними d. немає правильної відповіді Question 5 На підприємствах найчастіше використовують такі форми оплати праці: a.
...витрат іноземних інвесторів на розвиток економіки і становитиме по 2,8 млрд грн 5) Довгострокові кредити на розвиток економіки, надані банками України, та кредити міжнародних фінансових ...
Економіка підприємства Задача Визначити виробничу потужність токарної дільниці механічного цеху і плановий обсяг випуску продукції, якщо: кількість токарних верстатів на ділянці – ...6 1.5 6 0.5 Економіка праці Задача На основі наведених статистичних даних провести розрахунки абсолютних та відносних показників природного та механічного руху населення України.
1. Соціальна структура економіки 2. Державне регулювання як основна функція державного управління 3. Національна економіка і зовнішньоекономічна безпека країни та напрямки її забезпечення Список ...
1. Соціальна структура економіки 2. Державне регулювання як основна функція державного управління 3. Національна економіка і зовнішньоекономічна безпека країни та напрямки її забезпечення Список ...
Сутність і значення курсу „Економіка праці” 1.1. Загальна характеристика соціально трудових відносин в сучасних умовах 1.1.1. Управління працею і наука 1.1.... економію тарифного фонду заробітної плати Список використаної літератури
Сектори міжнародної економіки, структура та принципи функціонування міжнародних економічних відносин 1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин ... Практичне завдання № 3 Економіка країни в 2004 р. характеризується наступними даними (у млн. дол.): 1) експорт товарів складає 35025; 2) імпорт товарів оцінюється в ...
Сектори міжнародної економіки, структура та принципи функціонування міжнародних економічних відносин 1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин ... Практичне завдання № 3 Економіка країни в 2004 р. характеризується наступними даними (у млн. дол.): 1) експорт товарів складає 35027; 2) імпорт товарів оцінюється в ...
Сектори міжнародної економіки, структура та принципи функціонування міжнародних економічних відносин 1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин ... Практичне завдання № 3 Економіка країни в 2004 р. характеризується наступними даними (у млн. дол.): 1) експорт товарів складає 35028; 2) імпорт товарів оцінюється в ...
Сектори міжнародної економіки, структура та принципи функціонування міжнародних економічних відносин 1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин ... Практичне завдання № 3 Економіка країни в 2004 р. характеризується наступними даними (у млн. дол.): 1) експорт товарів складає 35028; 2) імпорт товарів оцінюється в ...
Сектори міжнародної економіки, структура та принципи функціонування міжнародних економічних відносин 1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин ... Практичне завдання № 3 Економіка країни в 2004 р. характеризується наступними даними (у млн. дол.): 1) експорт товарів складає 35028; 2) імпорт товарів оцінюється в ...
Рух міжнародної економіки: форми, напрями, чинники 2. Матеріальні основи розвитку міжнародної економіки 3. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва як форми міжнародного поділу праці ...
Господарська діяльність аграрних підприємств незалежно від форми власності, здійснюється на основі залучення до виробничого процесу різних видів ресурсів – земельних, трудових, ... В успішному розвитку багатьох галузей економіки України, насамперед сільського господарства, вирішальну роль відіграє збільшення обсягів виробництва зерна. Зернові культури мають найвищу питому вагу в структурі посівних ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.