Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 713 за запитом економіко-виробничими

...методологічне дослідження такої складної категорії економіки, якою є основні фонди підприємства. Наведена методологія аналізу використання основних фондів підприємства, яка включає в себе склад, структуру і ...Наша держава має надзвичайно застарілі основні фонди: це комунікації, основні виробничі фонди підприємств, транспортні засоби та ...
Проблемна ситуація. В таблиці 1 наведені основні економічні показники розвитку групи провідних країн світу та ряду інших держав, макроекономічна ...країни мають ресурси часу в 300 тис. год Побудуйте криві виробничих можливостей для двох країн за ...
...держава практично втратила важелі управління економікою. Сучасна теорія управління планування як функції управління полягає в намаганні завчасно врахувати за можливістю всі внутрішні та зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі умови ...нормального функціонування і розвитку підприємств. Воно передбачає розробку комплексу заходів, які визначають послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням можливостей найефективнішого використання ресурсів кожним виробничим підроз...
...безпосередній за¬лежності від стану економіки в державі, функціонування фінан¬сово кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств, до¬хідної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення....гострого дефіциту власних капіталовкладень, необ¬хідних для проведення структурної перебудови економіки, розв'я¬зання проблем її ...
Вступ 1. Загальне ознайомлення з діяльністю підприємства 2. Оцінка техніко – організаційного та економічного рівня підприємства 3....10 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва Таблиця 11 Структура виробничої собівартості продукції рослинництва за видами ...
...прибутку пп „екватор” із застосуванням економіко математичних методів та моделей 3.1. Оптимізація цінової політики як один з методів збільшення прибутку ...підприємстві 3.2. Максимізація прибутку підприємства 3.3. Моделювання тенденцій розвитку прибутку підприємства при реалізації виробничої стратегії Висновки Перелік використаних літературних ...
Проблемна ситуація Роль структурних фондів ЄС в подолання регіональної асиметрії Прагнення до постійного поглиблення інтеграційних процесів в Євросоюзі вимагає ...країни мають ресурси часу в 240 тис. год Побудуйте криві виробничих можливостей для двох країн за ...
...і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і ...сталості рівня цін, при досягненні якого ринкові відносини впливають на економіку народного господарства найефективнішим образом.
...ТНК воліють не створювати нові виробничі потужності за кордоном, а купують уже діючі підприємства, які випускають продукцію і мають свою частку на національному ринку....перевагу купівлі за трансфертними цінами комплектуючих і сировини у своїх виробничих структурах за кордоном.
Дуже багато підприємств України займаються виробничою діяльністю, до їх складу відноситься і досліджуване Товариство з обмеженою відповідальністю „Сарго” основною діяльністю якого є виготовлення лікеро горільчаних ...виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на ...
...Ситуація, що склалась в українській економіці, дає нові можливості для розвитку насамперед сфер, що пов’язані з інноваційною діяльністю. Фірми (підприємства) проводять наукові дослідження та ...з управлінням процесами відновлення всіх об’єктів господарювання в ринковій економіці. Відповідно до теорії М.
Тестові завдання до теми ТЕСТ 1 Експрес діагностика фінансового стану забезпечує: а) вчасне фіксування кризової ситуації; б) високу достовірність результату; в) спосіб оцінки стану підприємства ТЕСТ 2 Фінансовий стан – це: а) узагальнюючий підсумок діяльності усіх функціональних підрозділів підприємства в комплексі, багатомірна характеристика усіх процесів та результатів; б) показує співвідношення активів та пасивів; в) це вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, який зазначає не...
Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можливо без удосконалення бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений облік своєчасно забезпечує управлінські потреби, які є необхідною та вірогідною інформацією для виконання ...аналізу господарської діяльності та обгрунтування відповідних управлінських рішень. Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, торгову, науково дослідницьку та комерційну ...
...спрос Question 27 Особливістю ринкової економіки є: a. своєчасно збирати виручку із торгівельного підприємства b. наявність великої кількості товарів і зростаюча конкуренція c. своєчасно вивчати попит товару ...виконувати персоналом магазину своїх обов’язків Question 28 Планування асортименту пов'язано із: a. перерозподілом виручки за реалізацію товару b. розподілом виробничих потужностей для максимального використання наявних ...
...створює джерела акумулювання капіталу у виробничу сферу підприємства, розвиток соціально побутових інфраструктур. Крім того, активізація інвестиційної діяльності підприємств в галузі портфельного інвестування сприяє прискоренню розвитку фондового ринку України, структурній перебудові економіки.
br />br /> У ринковій економіці вартість посередницького капіталу є однією із функцій ринкових сил, яка відображає, поряд з іншими явищами, попит і пропозицію, фінансові ...Має також зміст використовувати можливості змішаного банківського і комерційного кредитування виробничого сектора.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи сутності та відтворення основних фондів підприємства 1.1 Сутність основних фондів підприємства та їх класифікація 1.2 Відтворення основних фондів та джерела їх фінансування 1.3 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів для відтворення основних фондів підприємства Розділ 2 оцінка відтворення основних фондів шевченківської дистанції електропостачання одеської залізниці 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз господарс...
Вступ 1. Організація економічної роботи на підприємстві 2. Аналіз виконання завдань з обсягу випуску і реалізації продукції, робіт, ...Решту виторгу переведуть на невідкладні платежі, пов’язані з відтворенням виробничих ресурсів, у бюджет та інші ...
...4.3 Організація бухгалтерського обліку виробничих витрат в умовах застосування комп’ютеної техніки Висновок Список використаної літератури додатки Глибока економічна криза, яка призвела до низького ...та обладнання в ПСП “Чкалова” ведеться на рахунку 91 “Загально виробничі витратипо окремих статтях передбачених у ...
закон відповідності виробничих відносин продуктивним силам c. закон зростання продуктивності праці Question 6 Балів: 1 ...закономірності найбільш властиві розвитку економічної соціології? Виберіть одну правильну відповідь a. соціальна спрямованість економіки b. планове ведення господарства c.
Економія на втратах електроенергії в першому році реалізації проекту порівняно з базовим 2010 роком характеризується наступним втрати електроенергії знизяться на ...графічного матеріалу: Рис.1.1 Значення прибутку в умовах ринкової економіки Рис.1.2.
...Література Додатки В умовах ринкової економіки велике практичне значення надається системі аналізу, коли потрібно приймати управлінські рішення, оцінюючи можливі ситуації та роблячи вибір із ...альтернативних варіантів. Економічний аналіз формування та використання підприємницького потенціалу треба розглядати як систему, де об’єктом аналізу є: постачальницька, виробнича, діяльність по збуту, фінансова та ...
...літератури Додатки В умовах ринкової економіки велике практичне значення надається системі аналізу, коли потрібно приймати управлінські рішення, оцінюючи можливі ситуації та роблячи вибір із ...альтернативних варіантів. Економічний аналіз формування та використання підприємницького потенціалу треба розглядати як систему, де об’єктом аналізу є: постачальницька, виробнича, діяльність по збуту, фінансова та ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його характеристика 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Оцінка управління потенціалом підприємства Розділ 2 аналіз формування та використання підприємницького потенціалу тов „коресо” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ „Коресо” 2.2 Аналіз показників фінансово господарської діяльності ТОВ ...
Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства 1.5. Аналіз джерел формування коштів підприємства та напрямки ефективного їх використання 1.6....основних та оборотних фондів які авансовані у виробництво. 2) Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та ...
Тема 1. Основні засоби Задача № 1 Умова: 31 грудня 2004 року підприємство придбало об'єкти необхідних для ...Користуючись даними таблиці 2. обчислити: 1) норматив оборотних коштів у виробничих запасах; 2) норматив оборотних коштів ...
...на капітальний ремонт основних промислово виробничих фондів у 2002 – 2004 рр. Таблиця 2.17 Стан основних фондів на ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр....Таблиця 2.33 Залежність виходу готової продукції від забезпеченості сировиною виробничих підрозділів ВАТ “Азот” у 2003– ...
...балансу підприємства 2.2 Аналіз виробничого потенціалу підприємства 3. Оцінка фінансової стійкості ЗАТ «Полісся» 4. Оцінка ліквідності підприємства 5. Аналіз прибутку підприємства 6.Факторний аналіз ...підприємства 7. Оцінка ділової активності ЗАТ «Полісся» 8. Аналіз власного капіталу підприємства Висновок Список літератури Додатки Вступ Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності ...
Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку собівартості виробництва у промисловості 17 1.3. Огляд літературних джерел з обліку, аналізу ...аудиту собівартості виробництва у промисловості 25 1.4. Організаційно економічна характеристика підприємства ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 27 РОЗДІЛ 2. Облік виробничої собівартості продукції у промисловості 44 ...
Поширення інформаційних технологій в економіці та, зокре¬ма, у бухгалтерському обліку, принесло із собою масштабні рево¬люційні зміни. ...системи почали змінювати звичну структуру управління. Викорис¬тання споріднених інформаційних систем в управлінні різними виробничими системами приводить до єдиних методів ...
...Показники комплексної оцінки працівників планово виробничого відділу КП «Черкасиводоканал» Таблиця 3.11 Місячна тарифна ставка Таблиця 3.12 Місячні тарифні ставки працівників, що займають відповідні ...при обслуговуванні одного прориву труб Таблиця 3.15 Загальна сума економії коштів від впровадження пропозиції Таблиця ...
Question 4 Диверсифікація виробничої діяльності це: a. Проникнення в структуру управління іншого підприємства з метою економічного та промислового шпигунства b.... Удосконалення оперативного виробничого планування. 4. Відкриття розрахункового рахунку в закордонному банку. Question 15 Основними принципами і задачами антикризового управління є: a. 1.
...що призводить до явища "тіньової" економіки. Все це викликало невдоволення міжнародної громадськості, недовіри до уряду, занепаду державної залізниці. Білет 8 Ви повинні запропонувати Президентові країни А ... Білет 20 Науково виробниче підприємство „Славприлад", використовуючи науковий потенціал інженерів ЧАЕС, виробляє високоякісне дозиметричне обладнання. Нажаль, вийшов з ладу конвеєр зі збирання дозиметрів, для ...
...ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов вже створені і діючі підприємства самі вирішують ...це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обертання для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції. Обігові кошти підприємства класифікуються за трьома ознаками: 1) ...
...прибутку чи ризиковості акцій Стан економіки Дохід Ймовірність А в а в Падіння 5% 10% 0,2 0, Нормальний стан 20% 15% 0,6 0, Зростання 40% 20% 0,2 0, ...В процесі планування витрат він повинен врахувати наступні аспекти: придбання виробничого приміщення вартістю 75 тис.у.
Проблемна ситуація Однією з глобальних проблем людства є сировинно енергетична, пов’язана, по перше, з технічною немоюливістю нелімітованого залучення ...ніж в однованних Розрахункове завдання Нижче представлено таблицю, яка характеризує виробничі можливості Німеччини і Франції щодо ...
...вартості виробів може бути відносна економія накладних витрат (на одиницю продукції). Для того щоб досягнути зниження рівня накладних витрат, потрібно організувати цілеспрямоване і неперервне управління ...законів та наукових принципів, які сформульовані економічною наукою стосовно ринкової економіки.
...в обсягі, необхідному для фінансування виробничого і соціального розвитку, збільшення власного капіталу суб’єкта підприємницької діяльності Question 2 Орієнтація на максимізацію стягнення податків відбувається причин: ...стратегії c. мобілізація фінансових ресурсів в обсягі, необхідному для фінансування виробничого і соціального розвитку, збільшення власного ...
Удосконалення виробничої структури ресторану туристичного комплексу «Россава» 3.2 Пропозиції щодо розширення асортименту послуг харчування в туристичному комплексі “Россава” 3.3....виробництва. Ресторан туристичного комплексу “Росава” займається випуском кулінарної продукції, має виробничі цехи, що спеціалізуються на переробці ...
, по електроенергії на виробничі цілі – 11589,35 тис.грн. Таким чином, загальна сума перевитрат в 2007 році становить 14832,4 тис.грн....Це є негативним явищем, хоча по деяким статтям і була економія, зокрема, сума амортизації обладнання, порівняно ...
Офіційна методика оцінки економічної ефективності виробничих інвестицій (капітальних вкладень) передбачає визначення їх загальної (абсолютної) та порівняльної економічної ефективності. Абсолютна ефективність капітальних вкладень показує загальну величину їх віддачі та ...зіставленням величини економічного ефекту з величиною самих затрат. Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки.
Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки в Китаї на початку 90 х років Висновки Підсумовуючи, ще раз зазначимо, що у розглянутих ...моделях (2.6) (2.7), частка прямих іноземних інвестицій відображається лише опосередковано, отже фактично моделюються суто виробничі міжсекторні зв’язки без врахування ...
...з сучасними поглядами на українську економіку на підприємсві відбулась реорганізація з зміною сфери діяльності та повною модернізацією обладнання. Та при таких санаційних заходах підприємство вийшло з глибокої кризи ...процес фінансової санації дав можливість відновити за допомогою вдалого бізнес плану платоспроможність ТОВ „Торгсервіс”, як результат підприємство отримуватиме прибуток та буде збільшувати свої виробничі потужності.
...з сучасними поглядами на українську економіку на підприємсві відбулась реорганізація з зміною сфери діяльності та повною модернізацією обладнання. Та при таких санаційних заходах підприємство вийшло з глибокої кризи ...процес фінансової санації дав можливість відновити за допомогою вдалого бізнес плану платоспроможність ПіТФ „ІФО”, як результат підприємство отримуватиме прибуток та буде збільшувати свої виробничі потужності.
Крива виробничих можливостей. 11. Економічна система: сутність, структурні елементи. 12. Власність: сутність, форми і місце в економічній системі. 13....та пропозиції. 27. Конкуренція та її роль в функціонуванні ринкової економіки. 28.
...Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, програма здешевлення кредитів потребує бюджетного фінансування в сумі 600 млн. грн. [42], тоді як на 2005 рік у державному бюджеті ...їх основі правильно визначати вид виробничої діяльності. пряма підтримка виробників, наприклад через субсидування кредитів або списання боргів може не привести до поліпшення ефективності в економічному розумінні ...
...техніки Середня річна вартість основних виробничих і матеріальних оборотних фондів, млн.грн. 17,5 18, Річний випуск продукції, млн.кв.м. 7,2 7, Собівартість 1 кв.м. продукції, ...2,1 Середньоспискова чисельність працівників, осіб 950 Допустимий коефіцієнт ефективності впровадження нової техніки становить 0, Визначити такі показники ефективності впровадження нової техніки: 1) суму економії витрат внаслідок зменшення собівартості продукції ...
...який відображає остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємств, їх фінансового стану. Частина вартості додаткового ...в грошах. Результати наукових досліджень свідчать, що сучасні дослідники здебільшого досліджують напрацювання теорії прибутку, які здійснили економісти XIX початку XX ст.
...в обсягі, необхідному для фінансування виробничого і соціального розвитку, збільшення власного капіталу суб’єкта підприємницької діяльності Question 2 Орієнтація на максимізацію стягнення податків відбувається причин: ...стратегії c. мобілізація фінансових ресурсів в обсягі, необхідному для фінансування виробничого і соціального розвитку, збільшення власного ...
У ринковій економіці підприємство для виконання всіх функцій і збереження індивідуального відтворення повинно мати відповідні кошти в грошовій формі, тобто зберігати авансові кошти ...конфліктів підприємства, пов’язаних з виробничим процесом, з державою (а також з іншими державами) чи її установами, з громадськістю (громадськими організаціями, комунікативними засобами – радіо, преса тощо), ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.