Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 713 за запитом економіко-виробничими

2. Характеристика поняття "ринок праці" 29. Поняття і структура виробничого процесу Задача №1 Робітник ІV розряду (умови праці ...
...конструкцій, агрегатів та напівфабрикатів; зменшення виробничих запасів у результаті покращання організації матеріально технічного постачання, зменшення дальності їх транспортування; економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання та обліку, ...
...конструкцій, агрегатів та напівфабрикатів; зменшення виробничих запасів у результаті покращання організації матеріально технічного постачання, зменшення дальності їх транспортування; економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання та обліку, ...
1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх ...
1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх ...
9. Економічний аналіз, як основа планування діяльності підприємства 18. Виробнича програма, вихідні передумови її планування 27.
Глобалізація економіки та транснаціональні корпорації Практичне завдання Корпорація планує фінансування нової програми з розширенням виробничої діяльності через залучення фондів у таких пропорціях (...
Актуальність дослідження: Житлово комунальне господарство є невід’ємною частиною єдиного виробничого і соціального комплексу, що входить в господарський комплекс міста, регіону, країни в цілому. Тому важливо визначити, що відображає ця ...показники роботи підприємств житлово комунального господарства. Житлово комунальний сектор національної економіки відрізняється складною, багатофункціональною специфікою роботи ...
1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх ...
Господарська діяльність аграрних підприємств незалежно від форми власності, здійснюється на основі залучення до виробничого процесу різних видів ресурсів – земельних, трудових, ...
Вступ 1. Обґрунтування типу виробництва і методу організації виробничого процесу 2.
Проблема вибору в економіці. Крива виробничих потужностей, альтернативні витрати в економіці та закон зростаючих витрат. 5. Закон спадної доходності (продуктивності) факторів в ва. 6.
...оперативних: план маркетингу зовнішньоекономічної діяльності; виробничий план; план стратегічних зон господарювання; фінансовий план 68. За М. Портером стан конкуренції в галузі залежить від основних: трьох чинників; ...рівнем інтегрованості країни у світову економіку; характером виробничої спеціалізації експортного виробництва; обсягом доходів підприємства 89. Який з наведених варіантів не є організаційною структурою управління зовнішньоекономічною ді...
Розрахунок показників руху та ефективності використання основних засобів підприємства 1. Розрахувати вартість основних виробничих фондів кожної групи 2.
Завдання №1 На підставі вихідних даних табл.1 необхідно: 1. Визначити структуру основних виробничих фондів на початок та кінець ...
1. Економічне та соціальне обґрунтування конкретних форм відтворення основних фондів підприємства 2. Задача Виробнича потужність об’єднання на початок ...
Задача 1. Визначити середньорічну вартість і зміну структури основних фондів цеху. Вартість основних виробничих фондів у тис.грн.
Робота складається з пунктів: 1. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства 2.
Особливості державного регулювання суспільного сектору економіки 2.1 Відтворення сукупного суспільного продукту 2.2 Відтворення робочої сили 2.3 Відтворення виробничих відносин 2.4 Відтворення природних ...
Задача Розрахувати фонд зарплати ВАТ "Імідж К" методом прямого рахунку на підставі такої інформації Виробничу програму й розцінки за одиницю ...
Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства 1.5. Аналіз джерел формування коштів підприємства та напрямки ефективного їх використання 1.6....вага залучених джерел, але це допоможе підприємству більш ефективно використовувати виробничі і трудові ресурси, збільшить показник ...
Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та ...
...г) процес переходу від державної економіки до багатоукладної, до подолання соціально економічної монополії держави; д) процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, виробничих об'єднань у відкриті акціонерні ...
Ресурсне забезпечення виробничої програми........................................................ ВИСНОВОК................................................................................................................... Список використаної літератури.................................................................................. ВСТУП Перехід України до ринкових відносин, багато в чому, залежить від функціонування матеріальної основи економіки – підприємства.
Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання 1.5. Аналіз джерел формування коштів та напрямки ефективного їх використання 1....підприємства є підприємства м.Черкаси і Черкаської області. 2) Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та ...
Розділ Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ...підприємства є підприємства м.Черкаси і Черкаської області. 2) Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та ...
...підприємству важливо не лише збільшувати виробничий потенціал шляхом нарощування обсягів виробництва, а й знижувати і оптимізувати витрати. Пропонується впровадити в діяльність підприємства два проекти: 1. Економія паливно – енергетичних ресурсів за рахунок ...
1. Об’єктивна необхідність і загальне поняття управління підприємством 2. Показники і шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей Вихідні дані для задачі ...
1. Основа класифікації методів управління, зміст і загальна спрямованість 2. Показники та шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей Вихідні дані для задачі ...
Розділ 1 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та ...
1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів 2.
Ресурсне забезпечення виробничої програми Висновки Список використаної літератури Вступ Перехід України до ринкових відносин, багато в чому, залежить від функціонування матеріальної основи економіки – підприємства.
1. Вивчення загальної характеристики підприємства ДП «Сантехкомплект» 2. Ознайомлення з бізнес планом 3. Вивчення виробництва і виробничих систем 4.
Інвестиціями у розбудову економіки c. Впровадженням інноваційної моделі розвитку Question 7 Балів: 1 Ефективність виробництва визначається: Виберіть одну правильну відповідь a....1 Балів: 1 Предметом політичної економії є: Виберіть одну правильну відповідь a. економічні відносини та зв’язки між людьми в процесі їхньої економічної діяльності з розвитку ...
Задача 3(1) У звітному періоді обсяг виробництва продукції зріс на 7%, а середньо облікова чисельність промислово виробничого персоналу збільшилась на 3%.
1. Вивчення загальної характеристики Фірми «Дом Сигар» 2. Ознайомлення з бізнес планом підприємства 3. Вивчення виробництва і виробничих систем 4.
1. Сучасні технології комплектування колективу 2. Міжнародна трудова міграція Розрахунково аналітична робота: «Нормування трудового процесу» Характеристика виробничої ситуації та вихідні дані Аналізується ...
наука про виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом b. наука про створення багатства нації c. усі відповіді є слушними d....та видів діяльності, які обслуговують виробничу та невиробничу сферу економіки і забезпечують неперервне функціонування ринку” – це визначення стосується: Виберіть одну правильну відповідь a. економічної системи b.
Зміст. 1.Теоретична частина. На які класифікаційні групи поділяються оборотні фонди. 2.Практична частина. Задача 1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів на підприємстві дорівнює 2500 ...
Місце прибутку в ринковій економіці...............................................8 1.2. Джерело формування загальної величини прибутку підприємства та його розподіл.......................................................................................12 Висновок з розділу 1………………………………………………….....та порівняльний аналіз. Матеріалами для дослідження були підручники, посібники з економіки підприємства, наукові роботи, фактологічний матеріал ...
основних виробничих фондів, прибутку та обігових коштів Question 32 Надійність системи управління визначається: продовженням існування організації в майбутньому a. продовженням існування організації ...майбутньому b. мірою досягнення соціальних цілей підприємства c. мірою досягнення цілей виробництва Question 33 До джерел економії належать: a. краще використання виробничих фондів b.
ЗМІСТ 1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 2 2. ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ФІНАНСОВО ВИРОБНИЧИМ ВІДДІЛОМ 2 2.1 Виробнича ...
ВАРІАНТ №3 ЗАДАЧА 1 Розрахувати облікову чисельність допоміжних робітників термічного цеху при 3 х змінному режимі роботи цеху. Виробничі умови їх праці наступні: 1.
...на перспективу є наступними: нарощування виробничого потенціалу на основі всебічної інтенсифікації виробництва; впровадження досягнень науково технічного прогресу з метою підвищення економічної ефективності виробництва супроводжується зниженням ...свого фінансового стану. Для цього йому варто більш повно використовувати виробничу потужність підприємства, скоротивши простої машин, ...
ВСТУП 1. Підприємство як суб’єкт господарювання (все про обране підприємство) 2. Трудовий потенціал підприємства і ефективність його використання 3. Виробничий потенціал підприємства і ефективність його ...
1. Державна енергетична комісія (ДЕК) – основна ланка в управлінні електроенергетикою України. Організаційно економічні основи ДЕК та її основні завдання. Виробнича структура ДЕК.
ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………….3 1. Загальна характеристика підприємства…………………………………..4 2. Стратегія підприємства………………………………………………….....9 3. Фінансова діяльність підприємства……………………………………...14 4. Економіка та організація інноваційною діяльністю……………………17 ...
Використання виробничих фондів підприємства та ресурси їх використання 1.5. Джерела формування коштів ТОВ «Каніврибпром». 11 – 1.6....у технологічному процесі, непродуктивні витрати. На підприємстві необхідно провести вдосконалення виробничого процесу.
Завдання №34 У приватній пекарні випікається хліб формовий і калач Український. Вихід продукції за нормою складає відповідно 153,5 % і 139,0 %. Річна виробнича програма встановлена у такому обсязі: ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.