Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 713 за запитом економіко-виробничими

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Аналіз виробничого потенціалу підприємства було проведено на ...
14. Рівень життя і доходів населення 33. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально трудових відносин у міжнародній практиці Задача № 13 Діяльність виробничого підприємства, що займається виробництвом сільськогосподарської ...
Задача № 60 Визначити норматив оборотних коштів у незавершене ви¬робництво ...грунті такої інформації: 1. Річний обсяг продукції згідно прогнозу – 1200 шт. 2. Виробнича собівартість одиниці продукції – 345 грн.
...єкт дослідження – практика управління підприємством виробничої сфери. Суб’єкт дослідження – відкрите акціонерне товариство «Арселор Міттал Кривий Ріг». Ефективним управлінським рішенням для підвищення ефективності діяльності підприємства ...Стор. ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи і особливості управління підприємствами виробничої сфери 1.1.
...потуж¬ності підприємства розробляють баланс виробничих потужностей. У ньому від¬ображають вхідну, вихідну і середньорічну потужність, а також введення і вибуття потужностей....зробити висновок про стійку і стабільну діяльність підприємства. Оцінку динаміки виробничої потужності було розглянуто в двох ...
...трудових відносин у системі ринкової економіки 49. Номінальні і реальні доходи населення. Рівень життя: поняття і чинники, що ...визначають Завдання № 13 На переробному підприємстві у звітному році скоротилась чисельність промислово виробничого персоналу порівняно з планом і ...
...якими не може функціонувати сучасна економіка. Базою виробничої практики є ПАТ КБ «Приватбанк». Приватбанк є безумовним лідером на українському ринку банківських послуг.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Виникнення горизонтальної форми поділу праці ...підприємстві пов'язане з ... a. наявністю ієрархічних зв’язків між окремими підрозділами b. ускладненням виробничих процесів на підприємстві c.
1. Засновницькі документи та їх підготовка 2. Сутність ...методи державного регулювання підприємництва Задача №1 В поточному році запланований обсяг реалізації малого виробничого підприємства 20000 одиниць продукції, ціна ...
Вступ 1. Державне регулювання інвестиційної діяльності 1.1 Сутність та класифікація ...1.2 Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні 1.3. Інвестиції у виробничу та соціальну інфраструктури 2.
Вирахувати суму базового прибутку і базову рентабельність при плануванні прибутку аналітичним методом, ...такі дані: 1) фактичний прибуток по звіту за 9 місяців – 455 тис. грн; 2)виробнича собівартість реалізованої продукції станом на ...
...мірі сприяє підвищенню ефективності і економії часу роботи працівників бухгалтерії. В дипломній роботі прведений аналіз: динаміки обсягів виробництва; динаміки та структури виробничих запасів; ефективності використання виробничих ...використання конструкцій, напівфабрикатів, агрегатів; зменшення виробничих запасів поліпшенням організації постачання; економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання, обліку; удосконалення розраху...
Виробничі можливості економіки. За даними про виробничі можливості економіки виконайте завдання: а) накресліть криву виробничих можливостей (КВМ).
...пропозиції товарів та послуг в економіці; d. усі попередні відповіді правильні. 5. Метою розвиненого товарного виробництва є: a. задоволення потреб споживачів, тому що жодне суспільство ...відповіді правильні. Завдання 5. Задачі За даними про виробничі можливості економіки виконайте такі завдання: а) накресліть ...
З класичною школою політичної економії пов’язане: а) вчення про природу та причини багатства народів; б) вчення про додаткову вартість; в) виникнення політекономії як науки; ... Накресліть криву виробничих можливостей економіки острова. Припустимо, що на острів завезено техніку, що дозволяє збирати кожному жителю за день 12 кокосів.
...заходи по підвищенню ефективності використання виробничих потужностей на підприємстві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Смiлянський машинобудiвний завод одне з провідних пiдприємств у країнах СНД по ...зробити висновок про стійку і стабільну діяльність підприємства. Оцінку динаміки виробничої потужності було розглянуто в двох ...
...впливає на діяльність фінансового сектору економіки, банки повинні звернути особливу увагу на проблему оптимізації структури доходів та підвищення ліквідності, адже банки, як регулятори грошового обігу й посередники в ...та перерозподілі грошових ресурсів, відіграють важливу роль в економічних перетвореннях України. Вони володіють дієвими важелями впливу на фінансову, виробничу та інші сфери економіки, їх діяльність впливає на формування ...
Теоретичні основи оптимізації рентабельності виробничого підприємства 1.1. Сутність та складові рентабельності 1.2 Класифікація та методи обчислення рентабельності ...3 Факторний аналіз рентабельності 1.4 Динаміка та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України Розділ 2.
...мірі сприяє підвищенню ефективності і економії часу роботи працівників бухгалтерії. В дипломній роботі прведений аналіз: динаміки обсягів виробництва; динаміки та структури виробничих запасів; ефективності використання виробничих ...використання конструкцій, напівфабрикатів, агрегатів; зменшення виробничих запасів поліпшенням організації постачання; економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання, обліку; удосконалення розраху...
...мірі сприяє підвищенню ефективності і економії часу роботи працівників бухгалтерії. В дипломній роботі прведений аналіз: динаміки обсягів виробництва; динаміки та структури виробничих запасів; ефективності використання виробничих ...використання конструкцій, напівфабрикатів, агрегатів; зменшення виробничих запасів поліпшенням організації постачання; економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання, обліку; удосконалення розраху...
...є: науково технічний прогрес, режим економії, підвищення рівня використання основних виробничих фондів, удосконалювання структури економіки, оптимальна інвестиційна політика й ін.
...відносин Висновки Практичне завдання №1 Економіка України в 2006 р. характеризувалась такими показниками (млрд. грн.): валовий випуск (ВВ) становив 100, матеріальні витрати (...50, податок на додану вартість (ПДВ) – 5, інші податки (ІП) – 20, субсидії (С) – Розрахуйте ВВП за виробничим методом Практичне завдання №2 Розрахуйте ...
Організація роботи секретаря референта на виробничому об’єднанні «водгео» 3.1. Робота секретаря з телефонними дзвінками 3.2. Робота секретаря референта з відвідувачами на ВО «...актуальністю вибраної теми. Перший розділ, де надається загальна характеристика діяльності виробничого об’єднання «ВодГео».
...кредитною системою Практичне завдання №1 Економіка України в 2006 р. характеризувалась такими показниками (млрд. грн.): валовий випуск (ВВ) становив 150, матеріальні витрати (...80, податок на додану вартість (ПДВ) – 6, інші податки (ІП) – 20, субсидії (С) – Розрахуйте ВВП за виробничим методом Практичне завдання №2 Розрахуйте ...
...та споживання Практичне завдання №1 Економіка України в 2006 р. характеризувалась такими показниками (млрд. грн.): валовий випуск (ВВ) становив 150, матеріальні витрати (...80, податок на додану вартість (ПДВ) – 6, інші податки (ІП) – 20, субсидії (С) – Розрахуйте ВВП за виробничим методом Практичне завдання №2 Розрахуйте ...
Державне регулювання економіки на регіональному рівні Тестове завдання №1 Підприємництво – це: а. Діяльність, що полягає в наданні послуг суб’єктам господарювання при ...с. Спад виробництва підприємницьких структур; d. Процес становлення приватного сектору економіки та створення конкурентного середовища Тестове ...
...регулювання зовнішньоекономічної діяльності Задача №1 Економіка України в 2006 р. характеризувалась такими показниками (млрд. грн.): валовий випуск (ВВ) становив 100, матеріальні витрати (...140, податок на додану вартість (ПДВ) – 5, інші податки (ІП) – 20, субсидії (С) – Розрахуйте ВВП за виробничим методом Задача №2 Розрахуйте очікуваний ...
...процесами Висновки Практичне завдання №1 Економіка України в 2006 р. характеризувалась такими показниками (млрд. грн.): валовий випуск (ВВ) становив 250, матеріальні витрати (...120, податок на додану вартість (ПДВ) – 8, інші податки (ІП) – 20, субсидії (С) – Розрахуйте ВВП за виробничим методом Практичне завдання №2 Розрахуйте ...
1. Умови здійснення підприємницької діяльності 2. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління ...Характеристика і форми технічного розвитку підприємства 4. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств Задача № 1 Визначити структуру основних виробничих фондів на початок та кінець ...
1. Умови здійснення підприємницької діяльності 2. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління ...Характеристика і форми технічного розвитку підприємства 4. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств Задача №1 Визначити структуру основних виробничих фондів на початок та кінець ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бази практики РОЗДІЛ 2 Опис і аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства РОЗДІЛ ...Пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури Закрите акціонерне товариство "Науково виробнича фірма "Урожай" (далі Товариство, ЗАТ ...
...більші) на компенсацію працівнику за виробничий ризик (введення скороченого робочого часу, підвищення тарифних ставок, надання безкоштовного лікувального харчування, достроковий вихід на пенсію і т.д.). Велике значення ...використання трудового потенціалу має встановлення норм часу на виконання роботи. Нормування праці не тільки забезпечує економію витрат праці як складової частини виробничих витрат, але і сприяє становленню ...
1. Продуктивність: сутність продуктивності і продуктивності праці. Показники і методи вимірювання продуктивності праці 2. Задачі раціональної організації ...місць. Класифікація робочих місць. Планування та оснащення робочих місць. Атестація та раціоналізація робочих місць Задача № 1 У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства склала 2 250 ...
1 Характеристики основних форм та систем оплати праці 2. Задача Визначте знос основних фондів у грошовому, коефіцієнти зносу та ...основних фондів на кінець 2005 роки Вид основних фондів Первинна вартість, тис. грн. Річна норма амортизації % Рік придбання, на 01 Виробнича будівля 502,2 5,2 ...
...i впроваджувати новi технологiї (вiд виробничої до стратегiчного планування), якi дозволяють пiдвищити продуктивнiсть працi. "Розумне" пiдприємство повинно звернути бiльше уваги на процеси навчання, привити працiвникам ...здійсненні заходів, направлених на своєчасне запобігання кризовим явищам, на оздоровлення економіки підприємства, на зміцнення його фінансів.
...умовах процедурі її планування передує виробничий процес. Підприємство має виробляти ту продукцію, яка користується попитом на ринку збуту. Головну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє система ...продукції, робіт та послуг; • провести економіко правовий аналіз літературних джерел щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг; • критично оцінити законодавче та методичне забезпечення і сучасний ...
ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, структура та принципи стратегічного планування 1.2 Моделі ...методи стратегічного планування 1.3 Новітні форми стратегічної діяльності підприємства 2. АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» 2.1 Організаційно виробнича характеристика діяльності підприємства 2.2 ...
Задача Аналіз чисельності та структура персоналу підприємства Категорії персоналу План Фактично Відхилення (+ ) За минулий період Поточний період Від плану Від ...періоду Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Весь персонал підприємства 920 100 880 100 900 100 20 2,17 20 2, Промислово виробничий персонал 740 80,43 760 ...
Задача Визначити загальну економію чисельності робітників та приріст продуктивності праці за рахунок скорочення понадпланових простоїв, якщо у плановому періоді кожний робітник повинен був відпрацювати протягом ...230 днів. Через скорочення кількості захворювань та невиходів з дозволу адміністрації кількість відпрацьованих днів протягом року становила 234 дні. Чисельність промислово виробничого персоналу становить 150 осіб, частка ...
...забезпечення процесу простого відтворення основних виробничих і невиробничих фондів переважно на якісно новій техніко технологічній основі; Б) здійснення державою прогресивних змін у структурі економіки, удосконалення міжгалузевих ...трансформування відносин власності, здійснення роздержавлення економіки, приватизації та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі розвитку різних форм власності і господарювання, еквівалентності відносин обмін...
...виготовлення комбікормів тощо; поліпшення організації виробничого процесу на основі його концентрації та спеціалізації, удосконалення організації управління підприємством й більш раціонального розміщення виробництва, поліпшення умов матеріально ...комбікормів належить дотриманню строгого режиму економії на всіх ділянках господарсько виробничої діяльності ВАТ „Миронівський ЗВКК”.
...обладнання – знизиться середньорічна вартість основних виробничих фондів, знизяться витрати виробництва); аналіз вікового складу обладнання. За умов ринкової економіки процес в цілому має передбачати достатні економічні стимули ...
...обладнання – знизиться середньорічна вартість основних виробничих фондів, знизяться витрати виробництва); аналіз вікового складу обладнання. За умов ринкової економіки процес в цілому має передбачати достатні економічні стимули ...
Інвестиціями у розбудову економіки c. Впровадженням інноваційної моделі розвитку Question 7 Ефективність виробництва визначається: a. Кількістю економічних благ вироблених суспільством за рік b....тест Question 1 Предметом політичної економії є: a. економічні відносини та зв’язки між людьми в процесі їхньої економічної діяльності з розвитку продуктивних сил b.
...тому числі: вивільнених із галузей економіки – 70 чол., випускників навчальних закладів – 30 чол., зайнятих раніше в домашньому господарстві – 15 чол., представники інших категорій незайнятих громадян – 5 ... Заробітна плата в ринковій економіці виконує низку функцій, а саме: а) відтворювальну; б) стимулюючу; в) регулюючу; г) усі зазначені; д) жодної правильної відповіді з наведених.
Економіко виробнича характеристика підприємства………………............36 2.2. Факторний аналіз прибутку підприємства…………………………………..43 2.3. Вплив прибутку на покращення фінансової діяльності…………………….
Економіко виробнича характеристика підприємства………………............22 2.2. Економічний механізм формування прибутку підприємства………….…..29 2.3. Шляхи підвищення прибутку підприємства…………………………………37 ВИСНОВКИ …………………..……………………………………………………...
19. Зарубіжний досвід оцінки «гудвілу» фірми. 26. Основні підходи економічного обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’...базового періоду становив 175 млн. грн., а середньорічна чисельність промислово виробничого персоналу 17,4 тис. осіб.
...витрат минулого року; 3) відносну економію умовно постійних витрат у плановому році; 4) собівартість товарної продукції за планом; 5) відсоток (%) зниження витрат порівняно з минулим ...на продукцію зросли в середньому на 8 %. Середньооблікова чисельність промислово виробничого персоналу відповідно за роками 895 ...
1. Ініціативні зміни цін. 2. Технічне переозброєння як фактор зросту ефективності виробництва. Задача 1....відходи – 32 грн., цехові витрати займають 160%, адміністративні – 60, поза виробничі витрати – 5%.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.