Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 713 за запитом економіко-виробничими

1. Сутність та види ємності ринку послуг готельно ресторанного господарства, методика її визначення. 2....акції 2. випущені підприємством облігації 3. чистий прибуток, направлений на виробничий розвиток 7.
...значення як для організації обліку виробничих витрат, так і для впровадження внутрішньогосподарського розрахунку, проведення аналізу і прийняття управлінських рішень. В роботі були вирішені наступні завдання: ...значні резерви підприємства щодо зниження собівартості продукції, зростання прибутків від виробничої діяльності і зростання рентабельності продукції.
...частина внутрішньої торгівлі, велика галузь економіки. Оптова торгівля передує роздрібній, в результаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони надходять в виробниче споживання, або придбаються роздрібною торгівлею ...
10. Техніко технологічна база виробництва 20. Банкрутство і ліквідація підприємств Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання № 1 На ...за методом прискорення зменшення залишкової вартості; – за кумулятивним методом; – за виробничим методом. 3.
Одні економісти (Дж.М.Кейнс та його послідовники) вважали його надмірним попитом при повній зайнятості, тобто з боку попиту. Інші – неокласики – шукали причину в зростанні виробничих видатків, тобто з боку пропозиції.
Задача Середньоспискова чисельність штатних працівників – 200 чол., фонд їх зарплати за місяць – 50 тис.грн....б) за рахунок зміни маси прибутку в) зміни вартості основних виробничих фондів г) зміни вартості нормованих ...
Задача Середньоспискова чисельність штатних працівників – 200 чол., фонд їх зарплати за місяць – 50 тис.грн....б) за рахунок зміни маси прибутку в) зміни вартості основних виробничих фондів г) зміни вартості нормованих ...
Предметом політичної економії історичної школи є: а) сфера виробництва; б) сфера обігу; в) економічні закони і продуктивні сили суспільства; г) історія народного ...напряму» в економічній науці Р. Штаммлер висунув ідею, що політична економія це: а) моральна наука; б) ...
...7 Задача № 69 Визначте по виробничому підприємству: – продуктивність праці робітників; – середню заробітну плату; – рівень фонду оплати праці; – розмір абсолютної і відносної економії (перевитрат) фонду оплати праці.
...дослідно конструкторських підрозділів провідних науково виробничих комплексів привели їх до руйнування високотехнологічних галузей промисловості, що значно ускладнило умови функціонування наукоємких виробництв. Починаючи з 1994 р....ситуацію можливо спостерігати і в економіці інших країн США, Німеччині, Італії, Франції. Як свідчить світовий досвід, джерело стратегічних переваг для учасників обєднань це конкурентні переваги, в ...
у планово централізованій системі керування економікою Question 6 Що таке декларування цін? a. форма державного контролю за цінами на продукцію підприємств монополістів b.... витрати, зв'язані зі експлуатацією виробничого устаткування b. сума грошей, отримана виробником при реалізації продукції c. сума усіх витрат на виробництво продукції Question 3 Поділ витрат, ...
...відносин, які виникають сьогодні в економіці України і впливають на ефективність виробництва, змушує підприємства змінювати застарілі форми виробничої життєдіяльності, шукати своє місце на внутрішньому та зовнішньому ...
...політика підприємства в умовах ринкової економіки 4. Ситуація 1 Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових магазинів показало його збільшення. Фірма складаючи плани ...наступний рік знайшла «вузькі» місця на двох операціях задіяних в виробництві трьох компонентів, що використовується в багатьох виробляемих нею виробах. Виробничі потужності кожної операції обмежені 2500 ...
...умовах процедурі її планування передує виробничий процес. Підприємство має виробляти ту продукцію, яка користується попитом на ринку збуту. Головну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє система ...практиці роботи підприємства отримали різні економіко статистичні методи: середньорічних та ковзних темпів росту, темпових співвідношень, коефіцієнта еластичності, рівневих пока¬зників та інше.
...бути створена банківською системою гіпотетичної економіки 10.1.5 Визначити загальне пропонування грошей усієї банківської системи 10.1.6 Як центральний банк країни може контролювати ...Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці.
До складу загальновиробничих витрат включаються виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління структурними підрозділами основного та допоміжного виробництва, а також витрат на утримання і експлуатацію ...по спецодягу на 172 грн; економія заробітної плати на 57200 грн; відрахування на соц.потреби на 22102 грн. З введенням машини мікродозування відповідно збільшилися деякі витрати: ...
Підприємство "Альянс" дало заявку на отримання кредиту в сумі 500 тис. Євро для здійснення свого інвестиційного проекту Визначити кредитоспроможність ...виробітку 110,5%. Частка основних робітників у загальній чисельності промислово виробничого персоналу 74%.
Техніко – технологічна база виробництва Банкрутство і ліквідація підприємств Завдання Завдання Розрахувати за відповідним варіантом такі показники: 1) балансову ...вартості за методом зменшення залишкової вартості за кумулятивним методом за виробничим методом 3.
Традиційно серед них виділяють грошову, виробничу, товарну. Кругообіг обігових коштів охоплює період часу, протягом якого кошти, авансовані для виробництва та обігу, проходять усі стадії кругообігу ...оборотних коштів уможливлює забезпечення безперервної діяльності підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків ...
Традиційно серед них виділяють грошову, виробничу, товарну. Кругообіг обігових коштів охоплює період часу, протягом якого кошти, авансовані для виробництва та обігу, проходять усі стадії кругообігу ...оборотних коштів уможливлює забезпечення безперервної діяльності підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків ...
...об’єкт, предмет вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально трудові відносини”.16 Запитання для самоконтролю. 17 Література. 18 Терміни та поняття. 18 Тема 2....3. Сутність нормування праці та його значення. 115 7.4. Виробнича операція як об’єкт нормування ...
...використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, – дозволяють ...розділі даної дипломної роботи. Нагромадження і оновлення основних фондів, нарощування виробничих потужностей підприємств різних галузей народного ...
...праці, які приймають участь у виробничому процесі більше 1 року (від дати введення в експлуатацію), зберігаючи при цьому свою натурально речовинну форму, а їх вартість ...2) підвищення інтенсивного навантаження. Для проведення оцінювання ефективності використання основного виробничого капіталу доцільно використати систему показників, ...
Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний ...
Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний ...
...рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться на Іni. 7.1.4 Відповісти на питання: 7.1.4.1 ...Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці. 3.
...рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться на Іni. 7.1.4 Відповісти на питання: 7.1.4.1 ...Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці.
...рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться на Іni. 7.1.4 Відповісти на питання: 7.1.4.1 ...Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці.
...рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться на Іni. 7.1.4 Відповісти на питання: 7.1.4.1 ...Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці. 3.
Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні Розділ 4. Основні проблеми функціонування ринків в ...4.1. Проблеми розвитку ринкової системи в Україні 4.2. Держава в перехідній економіці України Висновки Використана література
Поняття регіону, регіональної економіки та регіональної політики. Економічне районування та регіональна організація господарства. Задача 1. Оцінити інвестиційну та виробничу привабливість регіону України та обрати ...
...рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться на Іni. 7.1.4 Відповісти на питання: 7.1.4.1 ...Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці.
...Фірма «Посейдон» планує придбати нове виробниче обладнання, вартість якого разом з витратами на монтаж становить 140 тис.грн., розрахунковий період використання – 10 років (без ліквідаційної вартості). Щорічна економія витрат при використанні нового обладнання ...
...центральне місце в період переходу економіки України до ринкових відносин. Від її вирішення залежить місце підприємства в народногосподарському комплексі, ...фінансовий стан, конкурентоздатність на ринку. Маючи чітку інформацію про роль кожного фізичного капіталу у виробничому процесі, їх фізичний та моральний ...
...забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції. Значення фінансового планування полягає в тому, що воно дає можливість визначити життєздатність проекту підприємства з умов ...Фінансовий план складається поетапно. Сукупність усіх планових розрахунків підприємства, тобто виробничі плани, маркетингові програми, план впровадження ...
...фонду заробітної плати становить 0, Визначити економію або перевитрату фонду заробітної плати (у тис.грн. і у %) 1) без врахування рівня виконання бізнес – плану по випуску ...39800 і 42100 млн.грн. за середньої чисельності зайнятих у економіці регіону відповідно 1647,3 і ...
...чисельності, нормами і нормативами використання виробничих потужностей і т.д. Західні підприємці давно відкрили для себе, що нормативні методи більш економічні....підприємства небайдуже, при якому рівні виробничих і збутових запасів забезпечується у нього безперебійність процесу виробництва, постачання і збуту, і скільки для цього відволікається з обороту власних ...
...може бути головною причиною розбалансованості виробничих процесів, різких коливань рівня цін і зайнятості, порушення рівноваги всієї економічної системи країни. Грошові відносини є найскладнішим елементом ринку....унікальною формою є грошова оболонка, яка огортає всі клітини системи виробничих відносин.
...та об’єкт пізнання: – політична економія: – економічна статистика: – бухгалтерський облік: – аналіз та аудит: – теми Вашого реферату: Завдання № 4 Класифікувати витрати підприємства за наявністю та відсутністю ознак. Завдання № 5 Класифікувати виробничі витрати за видозміною ознак.
Які кризові явища економіки СРСР успадкувала Україна? 5. Які кризові явища спричинили руйнування тоталітарної системи управління? 6. Які ...завдання формування нової системи управління? ЗАДАЧА 1 Ви менеджер з виробництва та управління на великому виробничому підприємстві.
...різні можливі моделі ринкової реструктуризації економік, що склалися в умовах директивно планового господарювання. Показані їх основні переваги і недоліки як в теоретичному плані, так і ...підприємство Черкаської області з наукоємним характером основної діяльності – державне науково виробниче підприємство „Ротор”.
...щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”. Взявши до уваги даний Указ на основі коллективного с/г підприємства агрофірми “Нива” було створено приватне підприємство “Нива”.... За дебетом рахунку відображають виробничу собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг фактичну собівартість реалізованих товарів, а за кредитом – списаня в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок №...
15 Вступ На сучасному етапі економіка України, включаючи її агропромисловий комплекс, знаходиться в стані глибокої кризи. Негативний вплив мають структурні, міжгалузеві диспропорції, що нагромадилися в ...управлінських структур потребам економічного розвитку. За умови надзвичайно високої монополізації економіки галузі переробної промисловості АПК виявилися ...
...АПК України в умовах ринкової економіки 2.1. Закономірності розвитку та об’єктивна необхідність організації нових господарських формувань в АПК 2.2. Реформування виробничих відносин в сільському господарстві 2....
Рейтингові позиції Великобританії у світовій економіці за основними показниками (ВВП; ВВП на душу населення тощо) 3. Трудові ресурси та рівень безробіття Великобританії 4. Обсяги виробничих потужностей 5.
Вступ Розділ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства Розділ 2 Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" 2.1 Економічна характеристика ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" 2.2 Аналіз основних показників, що хара...
17532 Заробітна плата виробничих робітників, тис.грн. 11075 Матеріальні витрати, тис.грн. 43500 Собівартість забракованої продукції, тис.грн. 560 Витрати на усунення браку ...основних засобів у активах, коефіцієнт зносу основних засобів, частку оборотних виробничих активів, коефіцієнт мобільності активів).
...найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції....процес нарізання різьби. Заміна методу обробки деталі приносить нам значну економію приблизно у 3 рази.
...річного робочого часу використання основних виробничих фондів і зниження транспортних витрат; Запланований приріст прибутку від впровадження заходів складає 9520,1 тис. грн....кінець року) (тис.грн.) Рис. 2.5. Динаміка cтруктури основних виробничих фондів Таблиця 2.8.
...методологічне дослідження такої складної категорії економіки, якою є основні фонди підприємства. Наведена методологія аналізу використання основних фондів підприємства, яка включає в себе склад, структуру і ...Наша держава має надзвичайно застарілі основні фонди: це комунікації, основні виробничі фонди підприємств, транспортні засоби та ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.