Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2160 за запитом економічного

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ………………………………………………5 1.1. Етапи розвитку, сутність та різновиди міжнародних економічних організацій………………………………………………………………………..5 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи розробки економічної стратегії розвитку підприємства 1.1 Характеристика економічного механізму підприємства 1.2 Планування діяльності підприємства – як передумова його економічного розвитку 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємства 1.1 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки ефективності діяльності ... Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємства 1.1 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки ефе...
Сутність і значення міжнародної економічної діяльності 2. Сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності Висновок Список використаної літератури Отже, міжнародна економічна діяльність являє собою таку форму господарювання, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємства 1.1 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки ефективності діяльності ... Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємства 1.1 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки ефе...
Загальна організаційно економічна характеристика ВАТ "Вінницька кондитерська фабрика" 2. Формалізація та визначення завдання розв’язання лінійної моделі економічної динаміки підприємства 3.
ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………..5 1.1. Коротка природно економічна характеристика підприємства…………………5 1.2. Аналіз господарської діяльності та спеціалізація сільськогосподарського підприємства…………………………………………………………………………..
Теоретичний аналіз економічного зростання та вплив освіти та науки на нього.........................................................................................................................5 1.1 Сутність та фактори економічного зростання………………….………….…..
Теоретичні основи ролі фінансово економічного аналізу в системі контролінгу 1.1 Сутність і необхідність контролінгу в фінансово – господарській діяльності підприємства 1.2 Бюджетування, рапортування і ...контролінгу 1.3 Роль фінансово економічного аналізу в системі контролінгу Розділ 2. Фінансово економічний аналіз в системі контролінгу КП “Шполянська кондитерська фабрика” 2.1 Організаційно економічна ...
Сутність понять:, „економічне зростання”, „стабілізація”……………………………………………………....................................4 Розділ II. Причини виникнення й фактичне вираження економічної кризи в Україні в 90 х рр. XX ст……………………………………………………………...
...основний інструмент державного регулювання соціально економічних процесів у ринкових умовах................................................................6 1.1. Економічна сутність бюджету.............................................................................6 1.2. Значення бюджету в соціально економічному розвитку держави................
Вступ Розділ 1 Загальний внесок українських вчених у розвиток економічної науки 1.1 Вклад вчених у розвиток теорії криз 1.2 Заснування фізичної економіки Розділ 2 Досягнення економістів України 2.... Подолинського 3.2 Сучасний стан економічної науки в Україні Висновок уривок В даній курсовій роботі розглядалося питання про розвиток економічної думки в Україні.
Суть власності як економічної категорії 1.2. Об'єкти та суб'єкти власності 1.3. Історичний процес розвитку форм власності, їх еволюція Розділ II.... Економічний зміст власності 3.1. Власність як економічна категорія 3.2. Права власності Висновки уривок Власність є однією з найбільш фундаментальних ...
Економічна сутність підприємства 1.2. Загальна класифікація підприємств Розділ 2. Соціально економічна характеристика підприємства та механізми його управління 2.1.
Економічна сутність підприємства 1.2. Загальна класифікація підприємств Розділ 2. Соціально економічна характеристика підприємства та механізми його управління 2.1.
...мають безпосереднє відношення до міжнародного економічного права 1.1 Поняття та система принципів міжнародного економічного права 1.2 Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного економічного права 1....
Поняття та сутність державної економічної політики……………...…..7 1.1. Сутність і види державної політики в сфері господарювання……………….7 1.2. Поняття і правове регулювання державної економічної політики………....12 Розділ 2.
...аналізу виконання зобов’язань з економічної діяльності підприємства 1.1 Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу господарської діяльності підприємства 1.2 Аналіз виконання зобов’язань підприємства ...
...фінансової діяльності підприємства в умовах економічної кризи 1.1 Передумови виникнення фінансової та економічної кризи в Україні 1.2 Сучасний стан та перспективи фінансової діяльності підприємств ...
Перспективи подолання соціально економічних проблем в Україні…..18 Висновки………………………………………………………………………………….22 Список використаної літератури……………………………………………………… .24 ВСТУП Актуальність теми. Перехід до ринкових відносин у сфері праці ...даної групи населення до сучасної економічної системи суспільства. При цьому представляється можливим забезпечити участь в адаптаційних програмах молоді до ринку праці не тільки державних органів, які ...
Економічне становище провідних країн світу кінця XIX початку XX ст 2. Соціально економічний розвиток України на межі століть. Висновок Література II.
Правові засади управління соціально економічним розвитком регіону ………………………………………………………………… 19 РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ……………………… 24 2.1. Загальна характеристика економічного стану області ………………...
ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА, ЇЇ СКЛАДОВІ 1.1 Сутність економічної системи, її струтурні елементи 1.2 Розвиток продуктивних сил суспільства 1.3 Структура ...
Основні економічні тенденції Економіка США продовжує зростати дещо повільними темпами. Згідно останніх розрахунків, зростання ВВП у третьому кварталі 2012 року склало 3,... Враховуючи невисокі тенденції економічного зростання, рівень безробіття знижуватиметься достатньо повільними темпами. Побоювання щодо настання «фіскальної прірви» (одночасне припинення низки податкових пільг для населення і ...
Поняття методу економічного аналізу. Класифікація методів і прийомів економічного аналізу 2. Аналіз якості продукції 3. Задача № 7 Необхідно: – пояснити порядок розрахунку наведених нижче ...
Мета дослідження є дослідження економічних, демографічних, соціальних, екологічних факторів, котрі впливають на соціально економічний розвиток міста Луцька. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: – ...
Загальна характеристика національної економічної моделі 2. Бюджетна система 3. Податкова система 4. Банківська система 5. Фінанси державних підприємств 6. Фінанси корпорацій 7....Література За основними показниками соціально економічного розвитку Італія займає в даний час п'яте місце в світі. У другій половині 80 х і першій половині 90 ...
ЗМІСТ ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1 Роль, сутність та джерела економічного аналізу 10 1.2 Основні види й напрями аналізу ...
ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 1.1. Фази економічного циклу та його типи 1.2.Особливості в підходах до проблеми циклів 1.3.
Сутність та фактори відтворення та економічного зростання на рівні макроекономіки 1.1 Відтворення сукупного суспільного продукту 1.2 Відтворення робочої сили 1.3 Відтворення виробничих відносин ... Сутність інтенсивного типу економічного відтворення 3. Економічний розвиток і його рівень 4. Фактори економічного зростання Висновки Література
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність і завдання економічного аналізу 1.2 Особливості розрахунку показників виробничої програми підприємства 1....
Предмет і функції економічної теорії. Різні методичні підходи до предмета економічної теорії 32. Сімейний бюджет, доходи видатки. Прожитковий мінімум та оптимальний споживчий бюджет 49.
Суть та визначення економічного росту Розділ 2. Типи, темпи та фактори економічного росту Розділ 3. Сучасні моделі прогнозування економічного росту Розділ 4.
Основні аспекти світового досвіду соціально – економічного прогнозування 2 Застосування світового досвіду в реаліях України Висновки Список використаної літератури З огляду на досвід роботи міжнародного проекту LINK ...прикладу організації і проведення міжнародних економічних досліджень, надзвичайно актуальною і важливою постає проблема щодо формування та вдосконалення спільних міжнародних моделей, які визначили б довгострокові напрями розвитку ...
...сутність та передумови виникнення сталого економічного розвитку 2. Фінансові механізми сталого економічного розвитку 3. Аналіз показників рівня матеріального стану 4. Аналіз показників демографічного розвитку 5.
Сутність та особливості економічних законів. Економічні категорії 5 2. Система економічних законів та їх характеристика 10 3. Механізм дії та форми використання економічних законів ...
Сутність фінансового регулювання соціально – економічних процесів в державі 2. Об’єктивні передумови формування методології фінансового регулювання соціально – економічних процесів в державі Висновок Список використаної літератури ...
...сутність та передумови виникнення сталого економічного розвитку 2. Фінансові механізми сталого економічного розвитку 3. Аналіз показників рівня матеріального стану 4. Аналіз показників демографічного розвитку 5.
Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення продуктивності ... Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення продуктивності праці 1.3 Огляд літературни...
Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення продуктивності ... Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення продуктивності праці 1.3 Огляд літературни...
Суть, фактори і типи економічного зростання 2. Економічний розвиток і його рівень. НТП як фактор економічного зростання 3. Особливості економічного розвитку України Задача № 8 Харківський ...
Теоретичні підходи до визначення сутності економічної системи.................5 2.Структурні та функціональні елементи економічної системи…...................10 3.Типи та моделі економічної системи….………………..……...........…..........15 4.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА……………….7 1.1. Характеристика сучасних економічних поглядів на проблему управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства, методи та інструменти управління ...
Економічна суть фінансового стану підприємства. 1.2. Завдання, джерела інформації та методика аналізу фінансового стану підприємства. 2. Економічна характеристика відділу служби матеріально технічного ...
...характеристика законодавства про спеціальні (вільні) економічні зони 2. Поняття, ознаки та типи спеціальних (вільних) економічних зон. 3. Порядок створення, ліквідації та управління спеціальною (вільною) економічною зоною ...
Економічна сутність і класифікація інвестицій та інвестиційних проектів 1.2. Підходи до оцінювання ефективності інвестиційних проектів 1.3. Методологія фінансової та економічної оцінки ефективності інвестиційних проектів Розділ ...
Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту доходів і витрат банку 1.1 Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку доходів та витрат в банках ...Розділ 2 організація бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту доходів і витрат КБ «Приватбанк» 2.1 Облікова політика банку 2.2 Особливості обліку доходів та витрат ...
Види економічних циклів. Особливості кризи економіки України та шляхи її подолання 2. Диференціація доходів у суспільстві. Крива Лоренца.... У розвинутих країнах економічні системи розрізняються в основному за такими ознаками: а. форма власності на засоби виробництва; b. спосіб координації економічної діяльності; с.
...її господарства 3 Розділ 2 Економічні ідеї Аристотеля 16 Інтелектуальна біографія Аристотеля 16 Вплив Аристотеля на еволюцію економічної думки 17 Зв’язок вчення Аристотеля з економічною ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 6 1.1. Сутність місцевих бюджетів та їх вплив на соціально економічний розвиток регіону 6 1.2.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.