Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 2162 за запитом економічного

Сучасний тип економічного росту 14 5. Рушійні сили економічного прогресу 17 Список використаних джерел 19
Соціально економічна сутність Державного бюджету України 1.2. Нормативно правове підгрунтя функціонування державних фінансів 1.3. Роль бюджетного механізму в регулюванні економічних і соціальних процесів у державі ...
Поняття економічної категорії фінансів та місцевих бюджетів 7 1.2. Сутність функції та призначення податків у суспільно економічних відносинах 18 1.3.
Економічна суть орендної плати 2.1. Суть та економічна межа орендної плати 11 2.2. Економічні взаємовідносини орендаторів та власників майна ...
...2 Кон'юктурні коливання та економічне зростання 2.1 Економічне зростання і його типи 2.2 Стан кон'юктурних коливань та економічне зростання в Україні 2....
...зовнішнього середовища організації Розділ 2 Економічна криза в Україні: причини, наслідки і шляхи виходу 2.1 Передумови виникнення економічної кризи в Україні 2.2 Наслідки економічної ...
Економічний кругообіг в умовах вільного ринку 3.1. Поняття економічного кругообігу 3.2. Соціально економічне становище України 3.2.1.
Світова економічна криза зумовила кризові явища і в Україні, зокрема в сільському господарстві. Але вітчизняні урядовці стверджують, що сільське господарство може стати ...тим локомотивом, який допоможе здолати економічну кризу в Україні. Це чи не єдина галузь, яка в 2009 р. показує позитивну динаміку зростання.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. МІСЦЕРОЗТАШУВАННЯ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ, ЙОГО ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ В ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ.
Організація та етапи економічного аналізу 1. Методичні принципи організації економічного аналізу 2. Головні етапи аналітичної роботи та їх характеристика 3.
Поняття економічної психології 2. Методи економічної психології 3. Предмет та об’єкт дослідження економічної психології ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Структура економічної безпеки підприємства 2. Система показників оцінки економічної безпеки за її функціональними складовими 3. Оцінка фінансової складової економічної безпеки підприємства ВИСНОВКИ ...
Розвиток економічних ідей в Україні в XIX ст. — на початку XX ст. 2. Українська економічна думка в період соціального перелому початку XX ...
Поняття і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон 2. Мета та правові основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон 3. Управління спеціальною (вільною) економічною зоною Висновки ...
Моделювання рівня фінансово економічного розвитку регіону є необхідним етапом в процесі розробки ефективного організаційно економічного механізму управління регіональним розвитком.
Поняття та зміст економічної системи 2. Структура економічної системи 3. Типи економічних систем Висновки Список літератури
Тема 1:Ризик як економічна категорія. Його суть. 1. Об'єктивність постановки проблеми економічного ризику, його суть 2. Поняття підприємницького ризику та ситуації, пов'язані ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ 6 1.1 Сутність та цілі економічного виховання школярів 6 1.2 Структура та методи економічного виховання ...
Загальна характеристика Причорноморського економічного району. 2. Географічне розташування району. 3. Природні умови і ресурси. 4. Корисні копалини району. 5. Населення. 6. Промисловість та сільське господарство Причорноморського економічного району. 7. Транспорт та рекреація.
Організаційно економічна характеристика суб’єкта та об’єкта підприємницької діяльності…………………………………………………5 2. Визначення обсягів підприємницької діяльності та характеристика виробничих ресурсів для організації ... Економічна ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства……………………………………………………………..…….38 9. Організаційно економічні проблеми господарювання суб’єктів підприємницької діяльності…………………………………………………...40 Висновок……………………………………………………..
Суть і функції економічної конкуренції Розділ 2. Форми економічної конкуренції 2.1. Загальне поняття про види економічної конкуренції 2.2.
Предмет економічної теорії 2. Відмінності між економічною теорією і політичною економією та основні функції цих наук 3.
Теоретичні засади економічного аналізу діяльності екскурсійного бюро 1.1. Екскурсійна діяльність як складова туристичної індустрії 1.2. Методичний інструментарій економічного аналізу екскурсійного бюро Розділ 2.
...склад природних ресурсів та населення економічного району 1.1. Географічне положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1.2. Природні умови і ресурси, їх господарська оцінка. . . . . . . . . . . . . . . .7 1.3.... Основні соціальні та економічні проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 3.2. Перспективні напрямки соціально економічного розвитку району. Галузі, які потребують розвитку, передумови розвитку . . . . . ....
Сутність та значення соціально економічного розвитку країні План 1. Сутність соціально економічної стратегії 2. Соціально економічне прогнозування 3. Макроекономічне планування 4.
Економічна думка античного світу 3. Економічна думка середньовіччя 4. Виникнення і основні поняття меркантилізму Висновки Література
Поняття та зміст економічної системи, її структурні елементи РОЗДІЛ ІІ. Типи економічних систем РОЗДІЛ ІІІ. Національні моделі економічних систем Висновки Список використаних джерел
Типи економічних систем 3. Відносини власності як соціально економічна основа функціонування еконо¬мічної системи 4. Процес реформування відносин власност ів Україні Висновки ...
...та його місце в системі економічних наук 2. Зовнішній та внутрішній економічний аналіз 3. Задача № 7 На основі даних підприємства визначити вплив на продуктивність праці одного ...
ТЕОРІЇ ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ 5 2. ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ В РОБОТАХ ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО 18 3. РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ПІД ВПЛИВОМ ТЕОРІЙ ТУГАН ...
Сутність економічних проблем та їх класифікація 1.1. Поняття економічних потреб 1.3. Корисність продукту та поняття задоволення потреби 2.2.
Поняття економічної безпеки підприємства 2. Загроза економічної безпеки підприємств виробників та оптових реалізаторів тютюнової продукції 3. Класифікація основних загроз економічній безпеці підприємств ...
Дипломна робота Суспільно політичний та економічний розвиток Росії кінця XVII –– початку XVIII століття ЗМІСТ ВСТУП .........................................................................................................................2 РОЗДІЛ І. ПОЧАТОК РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕТРА І ………….....5 1.1.... Економічні та соціальні реформи ...........................................................21 2.3. Реформа церкви і перетворення в культурному житті Росії ..........
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи фінансової санації підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення фінансової кризи на підприємстві 1.2. Економічна сутність санації підприємства 1.3.
РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ. 1. Ознаки економічного аналізу. 2. Місто економічного аналізу в системі управління. 3.
Протягом трьох останніх десятиліть людство мало можливість спостерігати за деякими країнами, що розвиваються, що демонстрували світу "економічні чудеса". Звичайно ж, мова йде про молоді найбільш розвинені держави, що у 60 70 р....займає Південна Корея Про швидкий економічний ріст Республіки Корея говорилось чимало. Цю "історію успіху" пов'язують із високими темпами росту ВНП, що склали 8,6% у ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН………………………………………………………………… 6 1.1.Класифікація країн за рівнем економічного розвитку.……………………… 6 1.2. Причини та наслідки нерівномірності розвитку країн.
...змістовну, повну відповідь на питання: Економічні потреби та інтереси. Закон зростання потреб. Єдність і суперечності в системі інтересів. Завдання № 2. Тести: 1.... Економічні інтереси це: а) форми вияву економічних потреб; б) форми реалізації відносин розподілу; в) форми реалізації власності на засоби виробництва; г) ...
Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за таблицею 1. № Показники Минулий рік Звітний рік 1 Добова потужність ...
Поняття економічної ефективності функціонування господарюючого суб’єкта. 1.2. Управлінські рішення як інструмент вдосконалення діяльності підприємства. Методологічні основи оцінки ефективності управлінських рішень.... Основні техніко економічні показники функціонування підприємства. 2.2. Аналіз ефективності використання основних та оборотних фондів. 2.3. Аналіз собівартості продукції. 3.
...сучасний стан та перспективи розвитку економічного аналізу 4. Роль економічного аналізу в управлінні Задача Визначити відхилення фактичних матеріальних витрат від планових під впливом зміни обсягу виробництва ...
Сутність прямих іноземних інвестицій як економічної категорії............................6 1.2. Форми прямих іноземних інвестицій.......................................................................13 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ОБСЯГІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ... Економічна ефективність та вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країни..................................................................................................
Економічні методи управління Розділ 2. Структура керування та економічні методи управління на підприємстві “казка” 2.1.
ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1 Стан та проблеми екології Запорізького регіону 10 1.2 Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища 19 1.3 Методика аналізу наслідків забруднення довкілля 27 2 ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «... ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1 Стан та проблеми екології Запорізького регіону 10 1.2 Економічний...
Суб’єкти економічних відносин …………………………………. 8 2. Основні методи пізнання соціально економічних процесів …………... 11 2.1. Сутність методу та його структурні елементи …………………..
...та її роль в забезпеченні економічної динаміки суспільства 1.2. Еволюція відносин власності 1.3. Індивідуальна власність – як вихідна форма власності 1.4....та її роль в забезпеченні економічної динаміки суспільства 2.1. Шляхи реформування відносин власності в Україні 2.2. Роздержавлення та приватизація як засіб забезпечення економічної динаміки ...
1.3 Економічна кон’юктура і тенденції розвитку ринку цукру в Україні . 1.4Технологічні і економічні показники ефективності виробництва зерна і методика їх ...
Економічна та соціальна ефективність суспільного виробництва 5 8. Власність та її історичні типи, види, форми. 6 9. Трансформація форм власності 6 10. Економічна система: її сутність та структурні ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.