Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 2162 за запитом економічного

...причини безробіття, його внутрішні соціально економічні чинники та напрямки подолання 20 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 25 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА 27 ...в Україні: його внутрішні соціально економічні чинники та напрямки подолання» 27 2.2.Організація та проведення соціологічного дослідження на тему «Внутрішні соціально економічні чинники безробіття в ...
...Роль місцевого бюджету в соціально економічному розвитку території……………………………………………………………….....................……..28 Розділ II. Особливості використання місцевого бюджету на прикладі Закарпатської області………………..……………………………………….....................................…40 2.1 Соціально економічний розвиток області і її залежність ...
Вступ 1 Конкурентоспроможність підприємства найважливіша характеристика підприємства в ринкових умовах 1.1 Поняття конкурентоспроможності підприємства та фактори, що її визначають 1.2 Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства 1.3 Планування маркетингових заходів для підвищення конкурентоспроможності підприємства 2 Загальна характеристика підприємства, особливості його господарчої та організаційно економічної діяльності 2.1 Організаційні особливості КП пивзаводу «...
лепсе» 2.1 Організаційно – економічна характеристика діяльності підприємства 2.2 Оцінка стратегії розвитку підприємства 2.3 Аналіз показників, які визначають ефективність обраної стратегії Розділ 3 ... Оцінка основних економічних показників діяльності підприємства свідчить про наступне: вартість майна підприємства в 2008 році зростає на 5769,8 тис.грн.
...нового соціального контакту та прискореного економічного розвитку, що базується на інноваціях, інвестиціях, структурно технологічній модернізаціі вітчизняної економіки. Політика прискореного зростання людського потенціалу за рахунок підвищення якості ...рішень, які приймаються у галузі економічної політики. В цілому передбачається, що національна політика в 2011 2019 рр. буде здійснюватися за пріоритетами, проголошеними в “Універсалі національної єдності”: ...
1. Система економічної інформації 2. Зовнішня і внутрішня інформації 3. Види економічної інформації Список використаної літератури
1. Класифікація видів економічного аналізу 2. Аналіз структури продукції харчового підприємства 3. Задачі Задача 1 Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за таблицею 1.
Сутність і зміст економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин 2. Класифікація видів економічного аналізу Задачі Задача На основі даних підприємства визначити вплив на ...
Вступ Розділ 1 Економічна модель виробництва 1.1 Виробничий процес промислового підприємства та його структура 1.2 Організація виробничого процесу у просторі та часі ... Аналіз техніко економічних показників роботи дільниці Висновки Список використаної літератури Додатки
Економічний аналіз та основні принципи діалектики 2. Метод економічного аналізу господарської діяльності, визначення та характерні особливості 3.
Змістово типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації) 2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства (організації) 3. Служба безпеки фірми (підприємства, організації) Список використаної літератури
Історія та перспективи розвитку економічного аналізу 2. Організація економічного аналізу Задача 1 Здійснити комплексну оцінку господарської діяльності підприємства за допомогою методу відстані від еталону.
Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл.1 Зробіти відповідні висновки. 1. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл.
Характеристика економічної інформації в економічному аналізі 2. Аналіз фінансових результатів Ситуаційне завдання Література
Соціально еколого економічні принципи природокористування 2. Міжгалузевий характер вирішення проблем природокористування 3. Економічне стимулювання природоохоронної діяльності підприємств Використана література
Особливості організації поточного та оперативного економічного аналізу 2. Аналіз обсягу виробництва харчового підприємства 3. Задачі Задача 1 Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл.
Теоретико економічні аспекти дослідження виробничих процесів (методична база) 2.Загальна характеристика підприємства. 2.1.Місцерозташування господарства (регіональні переваги) 2.2.Виробнича спеціалізація....2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників ТОВ АФ ім.Чкалова Рис. 2.1 Матриця SWOT для ТОВ АФ ім.Чкалова Таблиця 3.1 Матеріально технічна ...
Поняття методу економічного аналізу. Класифікація методів і прийомів економічного аналізу 30. Аналіз ритмічності виробництва Завдання № 57 Визначити, чи виконав цех план сортності продукції ...
Економічний аналіз і теорія пізнання 26. Прийом визначення «вузьких» місць та головних ланцюгів розвитку господарського об’єкту Завдання № 1 В таблиці ...показники, використати інші методичні прийоми економічного аналізу; – зробити відповідні висновки. Таблиця 3 Вихідні дані по ТзОВ «Марс» Показник Одиниця виміру 1 й рік 2 й рік ...
Наукові основи економічного аналізу. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу 2. Методика організаційно технологічного рівня виробництва Література
Економічні потреби, їх суть, структура, роль у розвитку виробництва. Закон зростання потреб 36. Витрати підприємства та їх види. Собівартість і прибуток.... Суть, фактори та типи економічного зростання – екстенсивний та інтенсивний Література
Інформаційна база економічного аналізу, її види, методи обробки економічної інформації 26. Аналіз обсягу реалізації продукції, робіт та послуг.
...балансового та сальдового методів в економічному аналізі (навести приклади) 2. Аналіз обсягу реалізації продукції харчового підприємства 3. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл Показник Минулий ...
Економічний устрій в умовах переходу від командно адміністративної системи господарювання до ринкових відносин 4 Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу ...Поняття та класифікація економічних функцій держави 15 3.Функції держави у трансформаційній економіці 17 4.Методи і форми державного регулювання ринкової економіки 20 Висновки ...
Предмет, мета, завдання економічної історії 2. Критерії періодизації економічної історії 3. Методологія курсу 4. Мета та завдання дисципліни. Основні джерела її вивчення ВИСНОВОК СПИСОК ...
Економічний аналіз і теорія пізнання 51. Функції управління і класифікація видів економічного аналізу Завдання № 1 В таблиці наведені наступні дані по ...
Сутність та зміст економічної безпеки підприємства 2. Практична частина Вступ 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Світ ласощів» 2.2 Організаційна структура підприємства 2.3 ...факторів зовнішнього середовища та розрахунок економічної безпеки ТОВ «Світ ласощів» 2.4 Організація служби безпеки на ТОВ «Світ ласощів» Висновки Література
Особливості економічного вчення меркантилістів 2. Економічні ідеї раннього і зрілого меркантилізму 3. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейських країнах ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Завдання  пояснити порядок розрахунку наведених нижче показників, їх економічний зміст (табл. 2);  вказати з яких джерел використані дані;  охарактеризувати значення показників для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;  назвати можливі ...розрахунку наведених нижче показників, їх економічний зміст (табл. 3);  вказати, з яких джерел інформації використані дані;  охарактеризувати значення показників для підвищення ефективності господарської...
...регіони тяжіння робочої сили та економічні наслідки трудової міграції. 2. Міжнародний розподіл праці. Міжнародна спеціалізація та міжнародне кооперування виробництва. Основні показники рівня міжнародної спеціалізації галузі.... Перспективи розвитку економічної інтеграції в Східній Азії.
Фінансово економічна криза:суність, причини виникнення та наслідки……………………………………………………………………………4 2.Шляхи подолання фінансово економічної кризи в Україні…………....6 3.
ВЛАСНІСТЬ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВДНОСИН 1.1. Власність як економічна категорія 1.2. Суб'єкти та об΄єкти власності РОЗДІЛ 2.
ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ФОРМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 1.1. Суть та теоретичні основи циклічності 1.2.Вплив циклічності на національну економіку РОЗДІЛ II.... Шляхи подолання економічної кризи в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Структура, принципи та типи системи організації виробництва 1.... Техніко економічна характеристика шахти «Степова» ВАТ «Павлоградвугілля» 2.2. Оцінка ефективності організацій виробництва шахти «Степова» РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ...
Асоціація в рамках пенсійних, екологічних та інших фондів – інструмент вирішення соціально економічних завдань Вступ 1. Екологічні фонди України 2.
Визначення поняття «економічна соціалізація» 2. Етапи формування уявлень про гроші у дітей 3. Стадійний характер економічної соціалізації СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
... 1. Бюджет як основний план держави та інструмент реалізації соціально економічних програм ……. 3 2.
Політекономічний аспект економічної теорії ………………………….. 3 1.1. Історія та зміст поняття "політична економія" ………………….. 3 1.2. Тлумачення предмета політичної економії різними школами … 4 ... Економічна інтеграція ……………………………………………. 13 2.4. Світова торгівля ………………………………………………….. 15 2.5. Інвестиції та міжнародні кредити ……………………………….. 16 Література ……………………………………………………………………. 18
Сутність і зміст економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин 2. Класифікація видів економічного аналізу Задача № 6 На основі даних підприємства визначити вплив на ...
Сутність та основні поняття економічної безпеки підприємства 2. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства Література
Предмет курсу економічної теорії 2. Функції і методи економічної теорії Література
Теоретико методологічні аспекти дослідження економічної сутності прибутку підприємства 1.1. Підприємство як суб'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин 1.2.
Необхідність та передумови створення нової економічної моделі розвитку 2. Нова економічна модель розвитку України Висновки Список використаних джерел
Роль і місце економічної психології в системі наук про людину 2. Об'єкт, предмет, завдання і методи економічної психології ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
До складових економічної теорії не відноситься: а) політична економія, б) мікроекономіка, в) статистика, г) макроекономіка. 2. Ринкова структура, яка є єдиним виробником товару, ...країн учасниць, має назву: а) економічний союз, б) політичний союз, в) зона вільної торгівлі, г) митний союз. 8. Податок на додану вартість є: а) прямим, б) ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ГРОШЕЙ 6 1.1. Економічна сутність грошей 6 1.2. Функції грошей 10 1.3.
Теоретичні засади функціонування вільних економічних зон (ВЕЗ) 1.1. Поняття та види ВЕЗ 1.2. Умови створення вільних економічних зон 1.3.
Економічне зростання: фактори, прогнозування. 1. Екстенсивний, інтенсивний типи. 2. Фактори пропозиції. 3. Показники економічного зростання. II. Класична і кейстанська теорії зайнятості.
Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії 2. Зародження марксистської економічної теорії в 40 50 х рр. XIX ст. 3. Праці К. Маркса та Ф.
Основні етапи розвитку економічної теорії 25. Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорії грошей 47. Суть, фактори та типи економічного зростання – екстенсивний та інтенсивний Література
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.