Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 2162 за запитом економічного

1. Комплексний економічний аналіз, його зміст та завдання 2. Матричні методи аналізу Задачі Задача На основі даних підприємства визначити ...
1. Економічна суть та значення товарообороту 2. Суть стратегії управління товарними запасами. Етапи процесу управління товарними запасами 3.
1. Методичні прийоми факторного аналізу 2. Аналіз асортименту продукції харчового підприємства 3. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл Показник Минулий ...
Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за таблицею 1. № Показники Минулий рік Звітний рік 1 Добова потужність підприємства, т ...
ВСТУП 1. Витрати виробництва. Витрати підприємств. 2. Змінені витрати. Постійні витрати та змінні витрати 3.... Економічний прибуток. Чистий прибуток і його джерела. Рентабельність. Максимізація прибутку. 7. Ціна виробництва та її структура.
Теоретична частина 1.Економічний аналіз за методикою вивчення об’єктів та їх охопленням Практична частина Задача 1 ...
Розділ 1. Загальнотеоретичні поняття монетаризма 1.1. Класична кількісна теорія грошей. 1.2. Кейнсіанська теорія грошей.
1. Розвиток і концентрація промисловості України на початку 20 ст. Утворення монополій ……... 3 2. Україна в економічній системі Російської імперії і світового ...
ВСТУП..........................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА................5 1.1. Поняття ефективності сільськогосподарського виробництва............................. Виробничо економічна характеристика СП „Україна”.................................15 2.2. Аналіз собівартості виробництва продукції в СП „Україна”.........................18 2.3.
Варіант – 32 1. Соціально–економічні спільності: народ, етнос, нація. 2. Україна і Росія: чинники відчуження і ...
План 1. Соціально трудові відносини. 2. Основні поняття і принципи економічної безпеки. Використана література.
ВСТУП 1. Поняття глобальних проблем 2. Причини виникнення глобальних проблем 3. Соціально економічні фактори глобалізації 4.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТЬ «СТРАХУВАННЯ» ТА «СТРАХОВИЙ РИНОК» 6 РОЗДІЛ 2.
1. Україна як обєкт міжнародного економічного співробітництва. Зовнішньоекономічна діяльність України 2. Правове регулювання, валютне регулювання в Україні Список використаної ...
Вступ 1. Зміст та види інфляції 2. Соціально економічні наслідки інфляції Висновки Список використаної літератури
ВАРІАНТ № 3 Теоретичне питання № 1. Структура економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. Теоретичне питання № 2.
Робота виконана за усіма лексичними, орфографічними, і граматичними вимогами. Зроблена з урахуванням найостаннішої статистики.... Соціально економічні наслідки транснаціоналізації корпорацій 2.3. Особливості впливу ТНК на економіку України РОЗДІЛ 3. ІНТЕГРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕС ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.... Економічне обґрунтування і розрахунок ефективності запропонованих заходів на досліджуваному підприємстві 50 ВИСНОВКИ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55 ДОДАТКИ 57 Данная работа ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 1.1. Суть та економічний зміст власності 1.2.
Відкриваючи власний бізнес, кожен підприємець стає учасником правових відносин. При проведенні господарських операцій необхідне чітке дотримання вимог законодавства ... Юридичним забезпеченням функціонування економічної діяльності та господарських зв’язків підприємства виступає юридична служба підприємства. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, дотримання та беззастережне ...
Завдання № 1. Групування статистичних даних По даним таблиці 3 визначити показники варіації: дисперсію, середньо квадратичне відхилення, та їх використання ...за рахунок зміни цін; – дати економічну інтерпретацію одержаних результатів. Таблиця 3 Вихідні дані Види продукції Випуск продукції у натуральному вираженні, од. Ціна продукції, грн.
Завдання № 1. Групування статистичних даних По даним таблиці 3 визначити показники варіації: дисперсію, середньо квадратичне відхилення, та їх використання ...за рахунок зміни цін; – дати економічну інтерпретацію одержаних результатів. Таблиця 3 Обсяг випуску продукції підприємства по видам Вид продукції Випуск продукції у натуральному вираженні Ціна продукції, ...
Завдання № 1 Групування статистичних даних По даним таблиці 3 визначити показники варіації: дисперсію, середньо квадратичне відхилення, ...за рахунок зміни цін; – дати економічну інтерпретацію одержаних результатів. Таблиця 1 Вихідні дані Види продукції Випуск продукції у натуральному вираженні, од. Ціна продукції, грн.
Завдання № 1 Групування статистичних даних По даним таблиці 3 визначити показники варіації: дисперсію, середньо квадратичне відхилення, ...за рахунок зміни цін; – дати економічну інтерпретацію одержаних результатів. Таблиця 1 Вихідні дані Види продукції Випуск продукції у натуральному вираженні, од. Ціна продукції, грн.
Задача 51. Макроекономічна рівновага в кейнсіанській моделі. Мультиплікатор Залежність споживчих витрат (С) та інвестицій (І) від величини ВНП (У) ...витрат при незмінних податках, якщо економічною політикою становиться мета досягнення рівня повної зайнятості, який дорівнює 15000. Задача 56. Гранична схильність до заощаджень = 0,15.
Вступ 1. Аналіз внутрішнього економічного механізму на ВАТ «Черкасихліб» 1.1 Виробничо організаційна структуризація підприємства 1.2 Аналіз ...
Виробнича ситуація 1 На основі даних таблиці способом ланцюгових підстановок визначити вплив на відхилення фактичної величини ...
Виробнича ситуація 3 На основі наведених в таблиці даних необхідно способом відносних різниць виміряти вплив на ...
Виробнича ситуація 10 Наведено дані, що характеризують фондоозброєність праці на промисловому підприємстві. 1.
Вступ.........................................................................................................................3 Розділ І Поняття державного кредиту та його функцій 1.1. Державний кредит як економічна категорія...........................................4 1.2.
Розділ 1. Принципова схема моделі міжгалузевого балансу Розділ 2. Економіко математична модель міжгалузевого балансу Розділ 3. Аналіз тригалузевої економічної системи за моделлю Леонтьєва Висновки ...
Основною метою курсової роботи є дослідження основних напрямків розвитку Бразилії. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: 1) Розглянути напрямки економічного розвитку Бразилії; 2) Охарактеризувати напрямки ...
План Стор. Вступ 1. Ціна як економічна категорія: сутність і функції 2. Види цін, їх структура 3.
Вступ 1. Політико правове середовище Німеччини. 2. Законодавство Німеччини. 3. Економічне середовище Німеччини. 4. Соціокультурне середовище Німеччини.
В сучасній Україні поширені такі види економічного контролю за діяльністю підприємств, в тому числі контролю за витратами і доходами: ...
Прибуток підприємства основний фактор його економічного та соціального розвитку, який відображає остаточну грошову оцінку ...
І. Вступ. 1.1. Сутність ризику як економічної категорії та його вплив на діяльність торговельного підприємства ІІ.
Вступ 1. Система розвитку науки 2. Етапи становлення та еволюції економічної науки Висновки Список використаної літератури
1. Розкрити основні положення економічної теорії Дж. Рікардо 2. Охарактеризуйте основні проблеми та структуру І тому «Капіталу» ...
1. Особливості та соціально економічні проблеми розвитку освіти в умовах ринкової економіки 2.
3. Напрямки економічної діагностики, їх загальна характеристика 24. Визначення ринкової ціни підприємства методом дисконтування грошового потоку: суть, переваги, ...
4. Статистичний інструментарій у економічній діагностиці: загальна характеристика і області використання 26. Гудвіл і його оцінка Задача № 1 ...
1. Методи обгрунтування господарських рішень 2. Фінансовий менеджмент в управлінні підприємством Практичне завдання 1 Користуючись наведеними ... На підставі наведених даних обгрунтувати економічне рішення фірми з трьох можливих варіантів: а) план збуту продукції становив би 100% вихідного. б) 70%.
1. Методи обгрунтування господарських рішень 2. Функція корисності, принципи застосування Практичне завдання 1 Користуючись наведеними в ... На підставі наведених даних обгрунтувати економічне рішення фірми з трьох можливих варіантів: а) план збуту продукції становив би 100% вихідного. б) 70%.
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.