Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2160 за запитом економічного

Вступ Роздл 1. Організаційно правові основи планування та фінансування санації підприємств 1.1. Економічна сутність санації підприємств та порядок ...
Вступ 1. Зовнішній борг і джерела його фінансування 2. Головні риси країн, що розвиваються, та їхнє місце ... Динаміка економічного зростання країн, що розвиваються 4. Зовнішньоекономічні зв'язки країн, що розвиваються 5. Характеристика зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються Висновки Література
Вступ 1. Потреби як основа економічного розвитку. Структура виробництва. Крива виробничих можливостей 2. Створення нової вартості.
Вступ 3 1. Загальні засади протекціоністської політики 4 2. Концептуальні засади стратегії економічного протекціонізму 8 3.
ВСТУП ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЗИЧКОВОГО ПРОЦЕНТА 1.1 Сутність позичкового процента, його основні форми та функції 1.2 Економічна основа формування рівня позичкового процента ...
Фінансовий облік Організація діяльності підприємства та фінансового обліку. Облікова політика підприємства Облік запасів підприємства Облік ...і контроль за центрами відповідальності Економічний аналіз Аналіз випуску та реалізації продукції Аналіз основних засобів і ефективності їх використання Аналіз матеріальних ресурсів і ефективності їх використання ...
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні основи.......................................................................................6 1.1. Сутність та основи організації місцевих фінансів............................................... Роль місцевих фінансів в економічній системі держави................................32 3.2. Основні засади реформування місцевих ...
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………...3 РОЗДІЛ 1 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНА ЧАСТИНА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ……………………………………………………….....Роль місцевих бюджетів у соціально економічному розвитку територій ………………………………………………………………14 РОЗДІЛ 2 ДОХОДИ І ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ…………...18 2.1 Доходи місцевих бюджетів……………………………………………18 2.2 Видатки ...
В ході написання контрольної роботи було виконано 4 практичних завдання стосовно аналізу різних аспектів фінансово господарської діяльності підприємства: 1) ... В ході написання контрольної роботи було виконано 4 практичних завдання стосовно аналізу різних аспектів фінансово господарської діяльності підприємства: 1) аналіз складу, структури та динаміки прибутку від звичайної діяльності підприємства; 2) аналіз стану та структури ринку збуту основних видів продукції, оцінка його зміни за зв...
ВСТУП …………………………………………………………………….. 3 Розділ I. ОЦІНКА РОЗТАШУВАННЯ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РАЙОНУ ... 4 1.1. Географічне розташування району …………………………….. 4 1.2. Спеціалізація району за економічними зонами …….…………. 5 Розділ II.
16. Загальна характеристика економіко логічних методів та прийомів економічного аналізу 41. Основні прийоми моделювання факторних систем: подовження, розширення, ...
1. Циклічність розвитку ринкової економіки. Види економічних циклів 2. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца.
6. Зміст економічного аналізу 56. Функціонально вартісний аналіз Завдання № 6 В таблиці наведені наступні дані по підприємству: Таблиця ...
Вступ . 1. Нормотворча діяльність Генеральної Асамблеї ООН 2. Нормотворча та нормореалізуюча діяльність ЄС 3. Регіональні економічні організації на пострадянському просторі, їх ...
4. Основні етапи розвитку економічної теорії 36. Витрати підприємства та їх види. Собівартість і прибуток.
19. Сутність, ознаки, особливості та типи перехідної економіки 37. Економічний закон конкуренції. Методи, способи, види конкуренції 52.
1. Підприємство як об'єкт управління 2.Економічні служби підприємства 3. Посадові обов'язки, права, відповідальність, кваліфікаційні вимоги ...
праовове регулювання економіки КНЕУ Державне управління в сфері міжнародної економічної інтеграції України + стаття
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи виникнення та функціонування монополії та монопосонії 1.1 Сутність, та характерні риси ринку «чистої ...її вимірювання 1.3 Соціально економічні наслідки монополії Розділ 2. Особливості функціонування монополій в україні та їх державне регулювання 2.1 Монополії та їх місце в ...
Вар. 50 (10) 1. Теоретична частина 1.1. Порядок здійснення господарської діяльності спеціальних (вільних) економічних зонах. 1.2.
Вступ 1. Сутність та функції національного ринку 2. Сукупний попит як інструмент встановлення рівноваги на ринку 3....попит – сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги Висновки Література
В роботі розглядаються теоретичні аспекти, принципи та особливості міжнародної економічної безпеки в сучасних умовах світової глобалізації, а також аналізуються ...
У роботі висвітлюються питання забезпечення стабільного фінансово економічного розвитку регіонів через досягнення високого рівня їх конкурентоспроможності, а також аналізується ...
ВСТУП …………………………………………………………….. 3 Розділ I. ОЦІНКА РОЗТАШУВАННЯ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РАЙОНУ ... 5 1.1. Географічне розташування району …………………………….. 5 1.2. Спеціалізація району за економічними зонами …….…………. 6 Розділ II.
1. Розподіл України між двома імперіями, соціально економічна політика Російського та Австрійського урядів ...
5. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу 30. Застосування економіко математичних методів при вирішенні конкретних задач Завдання № 5 ...
4. Системність, комплексність економічного аналізу 54. Управлінський та фінансовий аналіз Завдання № 4 В таблиці наведені наступні дані по ...
7. Предмет економічного аналізу 57. Зміст, завдання, організація та інформаційне забезпечення поточного аналізу Завдання № 7 В таблиці наведені ...
9. Економічний аналіз і суміжні науки 59. Зміст, завдання, організація та інформаційне забезпечення перспективного аналізу Завдання № 9 Маються ...
15. Класифікація економіко логічних методів та прийомів і галузь їх застосування в економічному аналізі 65.
1. Система господарства східних слов’ян 2. Розвиток феодального землеволодіння 3. Ремесла торгівлі та фінанси 4. Економічні причини роздроблення Київської Русі Література
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СПРАВИ 4 1.1....Вплив оподаткування на інвестиції та економічне зростання в країні 14 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОДАТКОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНИ 20 2.1.
1. Сутність, риси і чинники перехідної економіки 2. Соціально економічні перетворення в постсоціалістичних країнах: сутність ...
Вступ ………………………………………………………………………. 3 1. Суть радянської колективізації та причини її впровадження ………. 4 2. Здійснення суцільної колективізації в Україні ………………………. 7 3. Соціально економічні наслідки радянської колективізації …………..
План 1. Законодавчі та концептуальні документи України про розвиток бібліотечної справи. 2. Особливості розвитку бібліотечної справи в нових соціально економічних умовах в Україні. 3.
Актуальність дослідження. Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави.
Зміст Вступ.....................................................................................................................................3 1.Загальна характеристика економіки країни…………………………………………...6 2. Виробнича та торговельна товарна структура країни…………………………….....9 3....тенденції розвитку країни в міжнародному економічному інтеграційному просторі…………….46 Висновок………………………………………………………………………………….54 Список використаної літератури……………………………………………………......57
ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ 1.1. Об’єктивні перспективи виникнення і розвитку біржових структур ... Економічна роль товарних бірж та їх розвиток на сучасному етапі 2.2. Стан і тенденції розвитку біржової торгівлі 2.3.
1. Сутність витрат виробництва та їх класифікація 2. Прибуток як економічна категорія. Теорія прибутку 3.
Вступ 3 1. Основні тенденції у зовнішній торгівлі та пріоритети зовнішньоекономічної політики України 4 2. Необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему 13 Висновки 17 Список ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ. 1. СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 6 1.1.... Податкове регулювання соціально економічних процесів в умовах світової фінансової кризи в Україні 27 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 30 ...
Вступ Розділ І. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку та аудиту Розділ ІІ. Аналіз техніко економічних показників діяльності ТОВ „Донбас ВДМ” ...
Вступ 1. Теоретичні підходи до формування та виконання видаткової частини бюджету 1.1 Сутність та роль місцевих бюджетів ...фінансового управління Комінтернівського району та економічного стану Комінтернівського району м. Харкова 2.2 Аналіз формування видаткової частини бюджету Комінтернівського району у 2007 2009 роках 2.3 ...
1. Визначте можливості і перешкоди для виходу України на світовий ринок, що обумовлені факторами економічного і науково технічного характеру? 2.
Розрахунково графічне завдання № 19 1. На території району N в 2010 році зареєстровано 10 вбивств, 15 розбоїв, 246 грабежів, ...крадіжок, 124 факти хуліганства, 248 економічних злочинів, 434 інших злочини. Населення району складає 84889 чоловік. Визначити структуру злочинності (розрахувати питому вагу кожного виду злочину), розрахувати коефіцієнт ...
Розрахунково графічне завдання № 20 1. На території району N в 2010 році зареєстровано 6 вбивств, 8 розбоїв, 156 грабежів, ...крадіжки, 235 фактів хуліганства, 262 економічних злочини, 114 інших злочинів. Населення району складає 89987 чоловік. Визначити структуру злочинності (розрахувати питому вагу кожного виду злочину), розрахувати коефіцієнт ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.