Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 147 за запитом експортної

Методика розрахунку експортних цін 3. Задача № 11 Повна собівартість телевізора (підакцизного товару) становить 800 грн.; постачальникам за матеріальні ресурси при виготовленні телевізора сплачено ...
...митного контролю товарів що підлягають експортному контролю при їх вивезенні 18. Порядок здійснення ветеринарного контролю 26. Знезараження й очищення підкарантинних, підконтрольних матеріалів і транспортних засобів 31.
Експортні та імпортні ціни 2.Проблеми регулювання світових цін. Роль ГАТТ/СОТ у регулюванні світових цін на товарних ринках 3.
...митного контролю товарів, що підлягають експортному контролю при їх вивезенні 13. Митний контроль носіїв інформації 22. Загальні положення технологічної схеми взаємодії регіональної митниці та сектору екологічного ...
Документальне забезпечення експортних операцій 3. Облік міжнародних транспортних перевезень Задачі Задача 1 До підприємства «Конус» 14.03 п.р.
Етапи оцінки конкурентоспроможності експортного товару Практичне завдання № 1 Ставка українського імпортного тарифу на телевізори становить 20%, на електронно променеві трубки для телевізорів – 53%.
Фактори динаміки експортного потенціалу України 3. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України 4.Напрямки розвитку зовнішньої торгівлі України Висновок Список використаної літератури
У статті розглянуто основні проблеми, що стосуються структури експорту України, визначено основних та перспективних споживачів української продукції на зовнішніх ринках та проаналізовано експортний потенціал нашої держави в цілому.
...послуг та виконаних робіт по експортним угодам 22. Облік затрат по імпорту робіт та послуг Тест № 2 Перерахування коштів для придбання іноземної валюти в обліку відображається ...
Характеристика ефективності експортних операцій Практичне завдання № 1 Ставка українського імпортного тарифу на телевізори становить 23%, на електронно променеві трубки для телевізорів – 56%.
Назвіть види експортної товарної політики Література
Нові індустріальні країни, їх експортна спеціалізація на світовому ринку товарів та послуг 3. Участь України у світовому ринку транспортних послуг.
Дослідження впливу імпортно експортних поставок на кон’юнктуру товарного ринку Література
Яка роль держави при формуванні експортних цін? 4. Угода в міжнародній торгівлі. Зміст та умови підписання Література
Зобразіть графічно наслідки впровадження експортного податку 5. Задача ситуація Використовуючи дані, визначити: 1) абсолютні переваги; 2) порівняльні переваги; 3) напрями спеціалізації в умовах міжнародної торгівлі ...
...дані контрольної роботи, які характеризують експортні та імпортні операції відповідні дані згідно варіанту; 3) встановити кореспонденцію рахунків операцій зовнішньоекономічної діяльності; 4) відкрити рахунки синтетичного обліку (всі ...
...Задача № 5 (варіант 4) Визначити експортні квоти для трьох країн: Нова Зеландія, США, Канада (розраху¬нок провести за наведеною формулою) та зробити порівняльний аналіз.
Яким вимогам повинен відповідати експортний товарний асортимент? Література
...дані контрольної роботи , які характеризують експортні та імпортні операції відповідно варіанту; 3) встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій у таблиці 1; 4) відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати ...
Дайте визначення експортного, піонерного товару та товару ринкової новизни. Наведіть приклади 4. Охарактеризуйте цінові стратегії фірми залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку ...
...нуля, то який показник вище: експортної чи імпортної квоти? (поясніть) 3. Який метод протекціонізму Ви запропонували би застосовувати Уряду країни в умовах дефіциту держбюджету? 4.
Порядок здійснення розрахунків за експортними операціями 4. Організація розрахунків за імпортними операціями 5. Шляхи удосконалення розрахунків та підвищення ефективності діяльності АТЗТ «ЧШК» у сфері зовнішньоекономічних ...
1.8 Головні ознаки міжнародної економіки 2.8 Механізми контролю міграції 3.8 Оцінка обсягів портфельних інвестицій 4.8 Тенденції розвитку торгівлі 5 8 Масштаби діяльності спільних підприємств 6.8 Організація міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами 7.8 Єдиний внутрішній ринок Європейської співдружності 8.8 Сутність фіскальної політики 9.8 Експортний тариф 10.8 Авіаперевезення 11.8 Міжнародна міграція капіталу 12.8 Основні тенденції міжнародних валютно кредитни...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи кредитування експортно імпортних операцій підприємства 1.1 Форми та основи організації міжнародних розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств 1.2 Сутність та особливості використання комерційного кредиту 1.3 Умови кредитування експортно імпортних операцій міжнародними фінансовими організаціями Розділ 2 Особливості кредитування експортно імпортних операцій ЗАТ «Коопзовнішторг» 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 Оцінка фінанс...
...діяльності України 3.2 Аналіз експортного потенціалу України 3.3 Аналіз імпорту України 3.4 Вплив чистого експорту України на ВВП Висновки Список використаної літератури Додатки
використані на виробництво експортної продукції, а на 6 тис.грн. на виробництво товарів для інвалідів. У цьому ж звітному періоді були придбані і введені ...
...страхування товарних кредитів; в) страхування експортних кредитів; г) страхування споживчих кредитів; д) страхування кредитів, виданих під заставу. 4. Які з названих видів страхування найбільше подібні між ...
...страхування товарних кредитів; в) страхування експортних кредитів; г) страхування споживчих кредитів; д) страхування кредитів, виданих під заставу. 4. Які з названих видів страхування найбільше подібні між ...
...по роках; 2) темпи зростання експортного обороту; обсяги зовнішньоекономічної діяльності в 2004 році. Задача 2 Визначити галузеву структуру та обсяги виробництва хімічної промисловості на кінець 2004 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти маркетингової діяльності туристичної фірми 1.1 Товарна політика 1.1.2 Варіанти турпродукту 1.1.3 Диференціація продукту 1.1.4 Політика цін й умови продажу 1.1.5 Зміни цін 1.1.6 Модифікація цін 1.1.7 Надання знижок 1.2 Цінова політика 1.2.1 Формування цінової політики 1.2.2 Методи 1.2.3 Методика визначення ціни та форми обліку туристичного продукту 1.2.4 Основні фактори, що впливають на рівень експортних цін на туристські послуги...
...тінізація, структурні диспропорції національного виробництва, експортне спрямування з переважанням продукції невисокого рівня валової доданої вартості (тобто кінцевої продукції), критична залежність від імпортних енергоносіїв, несприятливий інвестиційно інноваційний ...
...світовому ринку, що надає українським експортним товарам певні вигоди. Наше унікальне географічне розташування і протяжність та ті самі 30% світових запасів чорноземів надають потужну конкурентну .....
Виконання правових забов’язань щодо експортних режимів і тарифного захисту............................................................................................43 2.1.3. Формування державної політики підтримки сільського господарства.....................................................................................................59 2.2.
Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг української економіки. 47 3.3. Модернізація транспортної інфраструктури та підвищення якості транспортних послуг.
...та строки проведення бюджетного і експортного відшкодування податку на додану вартість. 13.Штрафні санкції за порушення податкового законодавства. Пеня за несвоєчасне погашення податкового зобов’язання. 14.
...ПДВ); 3) отримано передоплату за експортним контрактом 7000 грн; 4) відвантажено продукції за бартерним контрактом на суму 200 тис. грн. Зустрічна поставка у звітному кварталі 180 ...
...заборгованість по товарах після відвантаження експортної частки за бартерним контрактом — друга подія — Дт 632; Кт 362. — Дт 632; Кт 791. — Дт 723; Кт 362.
...експорт та імпорт; c) Добровільні експортні обмеження; d) Правильної відповіді немає. 7. Що відбувається, якщо країна не матиме абсолютної переваги у виробництві жодного товару: а) Вона ...
Складання плану проведення експортної операції 28 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що займається проведенням зовнішньоекономічних операцій 33 2.3.
Складання плану проведення експортної операції 34 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що займається проведенням зовнішньоекономічних операцій 38 2.3.
Складання плану проведення експортної операції 31 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що займається проведенням зовнішньоекономічних операцій 36 2.3.
Умови та результати експортної діяльності країни значною мірою визначають характер її участі в системі міжнародної торгівлі та інших форм співробітництва за її участі.
Складання плану проведення експортної (імпортної) операції 33 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що займається проведенням зовнішньоекономічних операцій 37 2.3.
Складання плану проведення експортної (імпортної) операції 31 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що займається проведенням зовнішньоекономічних операцій 35 2.3.
Складання плану проведення експортної (імпортної) операції 32 2.2. Розробка організаційної структури підприємства або підрозділу, що займається проведенням зовнішньоекономічних операцій 38 2.3.
Складання плану проведення експортної операції 36 2.1.1. Маркетингове дослідження ринку 36 2.1.2. Вибір форм та методів роботи на зовнішньому ринку.
...показників нових потужностей, які підвищують експортний потенціал галузі та призначені для виробництва високо ліквідної та імпортозамінюючої продукції; • підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом зменшення енерго та матеріалоємності продукції, ...
...ставки по ПДВ при здійсненні експортної операції. В ході перевірки було встановлено, що серед обов’язкових документів які підтверджують право на нульову ставку було вказано контрагента, ...
...ставки по ПДВ при здійсненні експортної операції. В ході перевірки було встановлено, що серед обов’язкових документів які підтверджують право на нульову ставку було вказано контрагента, ...
...або підприємством своїх виробниче збутових, експортних і інших можливостей; 3) розробка довгострокової стратегії діяльності підприємства з постановкою її цілей, визначенням ресурсів і механізму виробництва і практичної ...
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.