Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 146 за запитом естетичної

...з образотворчого мистецтва мають важливе естетичне виховне значення для дітей. При залученні їх до образотворчого мистецтва розвиваються естетичні смаки і можливості. Цьому слід приділити більшу уваги.
...з образотворчого мистецтва мають важливе естетичне виховне значення для дітей. При залученні їх до образотворчого мистецтва розвиваються естетичні смаки і можливості. Цьому слід приділити більшу уваги.
...Занепад брехні», що є його естетичним маніфестом. Він утверджує самоцінність і самодостатність мистецтва. Воно, на думку Уайльда, не виражає нічого, крім самого себе, існує самостійно і ...стислі відомості про автора, його естетичні погляди та творчі здобутки, визначено мету, завдання, структуру та метод аналізу. У розділі І аналізуються життєвий та творчий шлях Оскара ...
...творчий потенціал учнів, сформувати їхні естетичні смаки, моральні переконання, зацікавити і захопити діяльністю у полікультурному просторі. Різноманітні заходи спілкування з літературою, музикою, театром сьогодні мають стати ... Задовольняючи різноманітні потреби: світоглядні, художньо естетичні та моральні— насолода від прекрасного, художня творчість, художня самодіяльність, самовираження, моральна орієнтація в нормах та традиціях (добро, обов'язок, честь, ...
Успішність розумового, естетичного і етичного виховання в значній мірі залежить від рівня сенсорного розвитку дітей, тобто наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває оточуюче.... Найбільший акцент робиться на естетичному, музичному, національному, фізичному вихованні, а сенсорний компонент при цьому виступає як побічний або суміжний. Все це спонукає до подальшого розроблення ...
Ергономічні та естетичні показники якості. 5. Міжнародні стандарти якості. 6. Петля якості, її складові. 7. Тотальне управління якістю. Завдання 1.... Естетичні вимоги до нової продукції. Правило «золотого перетину». 5. Головні вимоги до раціонального ергономічного конструювання продукції.
Естетичне виховання школярів. Змоделювати виховний захід художньо естетичного спрямування. 52. Економічне виховання. Змоделювати ділову гру економічного спрямування. 53.
...праці, формуються життєві плани дітей, естетичні ідеали, виховується любов до України. Батьківщина починається з сім’ї і найважливіші риси та якості громадянина зароджуються в сімейному вихованні, ...всебічний розвиток, інтелігентність у спілкуванні, естетичне сприйняття світу – ось кінцевий результат спільної виховної діяльності сім’ї і школи. Принципи і підходи, які повинні працювати на кінцевий ...
Естетичний смисл трагічного 2. Сучасні арт практики (акція, хеппенінг, перформанс) Висновки Література
Естетичні та мистецтвознавчі аспекти філософії Лесі Українки 2. Мистецтвознавча цінність творів для дітей Лесі Українки Висновки Список використаної літератури
Ідейно естетичні складові Прози валер’яна підмогільного 1.1. Мала проза В. Підмогильного: джерела та своєрідність психологізму у творах 1.2.
Естетичні та інтелектуальні почуття Практичне завдання. Застосувати тестові методики для визначення видів почуттів Список літератури
Феномен моди довгий час недооцінювався в філософських та естетичних дослідженнях. Моду часто вважали другорядним явищем культури. Проте в контексті тих трансформацій суспільства і культури, які відбулися в ХХ столітті, ...
Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах 3. Гармонізація внутрішнього світу дітей молодшого шкільного віку засобами арт терапії Висновок ...
Естетична програма натуралізму 1.1. Натуралізм у французькій літературі 1.2. Концепції дійсності і людини у творах Е. Золя Розділ 2.
Естетична думка у стародавній Індії та Китаї Література
Естетична програма натуралізму 1.1. Натуралізм у французькій літературі 1.2. Концепції дійсності і людини у творах Е. Золя Розділ 2.
Літературно естетичні погляди Р.Л. Стівенсона 1.2. «Дитячий квітник віршів» та «Вересковий трунок»: світ дитинства і містика як еволюція готичної поетики ...
Франка: еволюція естетичного мислення 1.1.Поетика художньої модальності малої прози І.Франка........................8 1.2. Функціонування жанрових форм у системі митця...............................
Сутність ідейно естетичних поглядів Просвітництва 1.2. Специфіка Просвітництва на українсько російському грунті Розділ 2. Особливості образотворчого мистецтва епохи Просвітництва України і Росії ...
Естетичні ідеї ренесансної натурфілософії Висновок Список використаної літератури
Літературно естетичні погляди Р.Л. Стівенсона 1.2. «Дитячий квітник віршів» та «Вересковий трунок»: світ дитинства і містика як еволюція готичної поетики ...
Проблема естетичного відношення до природного середовища Література
Етична і естетична культури 5. Висновок (правова культура основа формування професії юриста)
Літературно естетичні погляди Р.Л. Стівенсона 1.2. «Дитячий квітник віршів» та «Вересковий трунок»: світ дитинства і містика як еволюція готичної поетики ...
Літературно естетичні погляди Р.Л. Стівенсона 1.2. «Дитячий квітник віршів» та «Вересковий трунок»: світ дитинства і містика як еволюція готичної поетики ...
...своїх картин так висловив власне естетичне кредо: "Мислитель прагне лише до того, щоб передати свої враження”. Критики відразу назвали Е.Мане "імпресіоністом", пізніше так почали називати ...
Формування філософсько естетичних поглядів і становлення художньої манери Еразма Ротердамського 1.2. Етико політичні ідеї Еразма Ротердамського Розділ 2.
Етикет як морально естетична культура спілкування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Естетичні параметри новелістики 60 80 х років ХХ ст РОЗДІЛ ІІ. Жанрове розмаїття новел в індивідуальній творчості письменників ІІ.1.
Формування філософського та художньо естетичного мислення В. Винниченка в експериментальній прозі письменника 1.2. Стильові домінанти інтелектуальної прози. В.Домонтович як представник жанру інтелектуального роману ...
...і мистецтво, як фактори розвитку естетичних почуттів у дітей дошкільного віку: аналіз психолого педагогічної літератури 1.2. Дидактичні умови розвитку естетично чуттєвого сприйняття у дітей засобами ...
Естетичні властивості: Упаковка; Зовнішній дизайн. Ціна соку J7 – 8 грн., соку Santal – 12 грн. Нормативні показники відповідають стандартам та нормам .
Естетичні основи трудової діяльності. Поняття трудової діяльності. Виробнича естетика та естетика праці. 3. Прокоментуйте наступний вислів Е.
Художньо естетична специфіка світу казки «Малюк Цахес» 2.1. Сатирико метафоричний зміст казки Гофмана 2.2. Магічні предмети світу казки Гофмана «Малюк ...
Художньо естетична специфіка світу казки «Малюк Цахес» 2.1. Сатирико метафоричний зміст казки Гофмана 2.2. Магічні предмети світу казки Гофмана «Малюк ...
Художньо естетична специфіка світу казки «Малюк Цахес» 2.1. Сатирико метафоричний зміст казки Гофмана 2.2. Магічні предмети світу казки Гофмана «Малюк ...
Естетичне переживання як самостійна цінність. 3. Як Ви вважаєте, що дало підставу французькому філософові Д.Дідро стверджувати: "Щоб бути щасливим, потрібно ...
...торгового залу для покращення його естетичного вигляду. Оформлення повинно було здійснюватися з матеріалів та за ескізами Савченка. Строк виконання замовлення становив один місяць.
...національних духовних цінностей, вихо¬вання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури. Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі ...
Ландшафтно естетичні траси 2.6. Геологічні та геоморфологічні резервати й пам'ятки природи Розділ 3. Організація лижного походу І ої категорії складності ...
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ СВЯТ І РОЗВАГ 2.1. Музична діяльність в процесі свят і розваг 2.2.
Санітарно гігієнічні і естетичні норми навколишнього середовища 8. Поняття ГДК 9. Антропоекологія галузь медичної науки 10. Висновок
Радянський етап розвитку естетичної думки. Теорія відображення. Культурна революція. Пролеткульт. Соціалістичний реалізм. 3. Прокоментуйте наступний вислів Ф. Ніцше: “Порядність”, “обов’язок”, “благо в собі”, ...
Комунікативні канали в структурі естетичного сприйняття. Ефект катарсису. 3. Який з біблійних принципів відносин між людьми Ви розділяєте: а) "Люби ближнього свого і ненавидь ворога ...
Розвиток естетичних ідей в Україні кінця XIX початку XX ст. Символізм. Акмеїзм. Футуризм. 3. Прокоментуйте наступний вислів Демокрита: „Не говори і не ...
Художній твір, його естетична природа й основні риси. Єдина основа творів мистецтва. Неповторний хронотип кожного добутку. 3. Чи згодні Ви з думкою В.
...виставкового залу для покращення його естетичного вигляду. Оформлення повинно було здійснюватися з матеріалів та за ескізами Сірченка. Строк виконання замовлення становив один місяць.
...своїх картин так висловив власне естетичне кредо: "Мислитель прагне лише до того, щоб передати свої враження”. Критики відразу назвали Е.Мане "імпресіоністом", пізніше так почали називати ...
...організована течія й система ідейно естетичних настанов. Проте досвід футуризму, його принципи та засоби переймають авангардисти інших літературних і мистецьких угруповань (дадаїсти й сюрреалісти в Західній ...
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.