Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 752 за запитом забезпечують

...частини кримінального закону, які мають забезпечувати звільнення від кримінальної відповідальності або не притягнення до кримінальної відповідальності у відповідних випадках. Одним з таких засобів є інститут добровільної ...
...має знаходитися на самофінансуванні й забезпечувати безперервність підприємства, тобто своє індивідуальне відтворення. У ринковій економіці підприємство для виконання всіх функцій і збереження індивідуального відтворення повинно мати ...
...визначальним є банківська система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими не може функціонувати сучасна економіка.
...якого починається новий цикл, що забезпечує отримання прибутку. Узятий на певний момент загальний капітал фірми є стабільним, потім через якийсь час він змінюється.
...продукції тваринництва, не повною мірою забезпечує потреби населення країни і промисловості у сировині. Це не тільки важлива державно економічна проблема, але й соціально політичне завдання, вирішення ...
...місця їх розташування, а також забезпечують законність та правопорядок у цих зонах. Також слід з’ясувати що являє собою «режим зони митного контролю», які складові входять ...
Його ефективне функціонування забезпечується сукупністю правових законів, що враховують об’єктивний розвиток підприємництва як основи економічного розвитку суспільства. В залежності від форм організації підприємства ...
Органи державної податкової служби забезпечують достовірність даних про платників податків юридичних осіб в: А) Державному реєстрі фізичних осіб; Б) Єдиному банку даних про платників податків; ...
...якого починається новий цикл, що забезпечує отримання прибутку. Узятий на певний момент загальний капітал фірми є стабільним, потім через якийсь час він змінюється.
...на виготовленнi вiйськової технiки та забезпечував капiтальнi ремонти росiйських автобусiв ПАЗ. 24 серпня 1994 року Черкаський авторемонтний завод був перетворений у ВАТ "ЧАРЗ", тут почалося виробництво ...
...в грошових і матеріальних ресурсах, забезпечувати своєчасність і повноту розрахунків, підвищувати ефективність використання обігових коштів. Ефективність використання обігових коштів характеризується швидкістю їхнього обертання, оборотністю.
Без цього неможливо забезпечувати безперервність процесу виробництва матеріальних благ, підтримувати належний рівень життя людей. Відносини, що складаються в суспільстві з цього приводу, мають об'...
...та інструкцій до них, які забезпечують функціонування обчислювальної техніки. Програмне забезпечення поділяють на загальне або системне програмне забезпечення, призначене для організації обчислювального процесу, та спеціальне або ...
...центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і підпорядковується йому – це: a. митниця b. митна зона c.
...знизилась до рівня, який не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці.
Які принципи забезпечують можливість експериментального дослідження психіки? 5. У чому полягають переваги експерименту як методу психології у порівнянні із спостереженням? 6.
...об’єм процесуальних прав, які забезпечують кожному з них реальність і дійсність судового захисту. Список використаної літератури
...певних екологічних норм при містобудуванні забезпечує комфортніше життя для його жителів в першу чергу. Гостра екологічна ситуація більшості міст спонукає містобудівельників шукати нові шляхи вирішення планування ...
...реалізація функції збуту в управлінні забезпечує сталий попит на продукцію підприємства не тільки пасивним пристосуванням його діяльності до існуючих потреб, а й цілеспрямованим застосуванням реклами, різних ...
Соціальні перебудови повинні також забезпечувати необхідну соціальну стабільність, відтворення інтелектуального капіталу, зменшення соціальної нерівності, що є факторами зниження підприємницьких ризиків і запорукою розвитку в цілому.
...освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти; здійснення творчої, мистецької, культурно виховної, спортивної та оздоровчої діяльності; ...
...реалізація змісту психолого педагогічного блоку забезпечує необхідну базу для подальшої виховно освітньої роботи з дитиною з особливими потребами, направлену на її розвиток, соціально психологічну адаптацію та ...
...під час нападу в машині, забезпечуючи відхід. Визначте відповідальність вказаних осіб. Чи можна визнати добровільною відмовою дії Сінявського, якби він злякавшись відповідальності добровільно заявив в органи ...
...діяльності банку встановлено: 1)банк забезпечує клієнтам широкий спектр послуг; основним напрямком діяльності банку є короткострокове кредитування. В 2005 році банком було отримано 8613,83 грн.
...правильне визначення нормативу обігових коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва. По друге, нормування обігових коштів дає змогу ефективно використовувати обігові кошти на кожному підприємстві.
...худоби за умови, що останній забезпечуватиме продуктами харчування ресторани готелю та кемпінгу, розташовані в межах господарської зони, дасть можливість розмістити на належній йому на праві власності ...
Які і кому забезпечує вигоди міжнародна міграція робочої сили? 5. Що таке науково технічна революція та яка її сутність? 6.
...відчуття належності до певної спільноти, забезпечує окремішність території, зберігає духові та історичні надбання народу. «Словесна мова людини – це видимий, відчутний зв’язок, сполучна ланка поміж тілом ...
Забезпечувати споживачів товарами за будь яких обставин 2. Розробляти нові і кращі товари, не дивлячись на великі витрати 3.
...худоби за умови, що останній забезпечуватиме продуктами харчування ресторани готелю та кемпінгу, розташовані в межах господарської зони, дасть можливість розмістити на належній йому на праві власності ...
...частин Державного бюджету України, що забезпечує право народу на контроль за прозорим, цільовим та ефективним використанням коштів суспільства коштів платників податків Неоднозначним є місце Рахункової палати ...
...широко застосовуються специфічні методи, що забезпечують різноманітність (варіативність) танцювальних рухів. До них відносяться: метод музичної інтерпретації, метод ускладнень, метод подібності, метод блоків, метод "Каліфорнійський стиль". 4.
...поточних платежів, якщо воно не забезпечує виконання вимог кредиторів протягом місяця з дня настання його строків або явно не здатне зробити це.
...зачіпають: 1) фукції організму, що забезпечують життєдіяльність організму, як єдиного цілого; 2) всі структури і функції організму, пронизуючи всі рівні його організації, починаючи з молекулярного і ...
...таких умов праці, які б забезпечували високий рівень працездатності зайнятих у виробництві. Крім того, працівники мають одержувати задоволення від роботи, яку виконують.
...єктів для вкладання капіталу, які забезпечують найбільший прибуток. Завдання № 3 Визначити внутрішню норму прибутковості інвестиційного проекту, якщо відомі: обсяг інвестицій, тривалість життєвого циклу проекту і грошові ...
...різні комбінації ресурсів, використання яких забезпечує однаковий рівень виробничих витрат; б) обсяг продукції, який отримує підприємство, використовуючи даний обсяг ресурсів; в) крива, яка показує різні сполучення ...
...сприяє детінізації зайнятості та доходів, забезпечує більш ефективне використання бюджетних коштів та стабільне соціально економічне середовище. Тому в усьому світі посилення адекватності та фінансової спроможності пенсійних ...
...діяльність ВАТ “Азот”, а також забезпечувати управління інформацією, яка здатна контролювати і оцінювати їх господарську діяльність. Необхідно виявляти і використовувати внутрішньогосподарські резерви підприємства, запобігати зловживанням і ...
Розвиваючи швидкість бігу необхідно забезпечувати розвиток тих фізичних якостей від яких залежить швидкість бігу, зокрема, і сила [1]. Практикою доведено, що висококласний спринтер це гармонійно ...
...факторів виробництва; 2) потенціал як забезпечуюча умова безперервної ефективної виробничої діяльності, який дозволяє здійснювати процес безперервного відновлення всіх його складових з метою забезпечення більш високої результативності ...
...діяльність ВАТ “Азот”, а також забезпечувати управління інформацією, яка здатна контролювати і оцінювати їх господарську діяльність. Необхідно виявляти і використовувати внутрішньогосподарські резерви підприємства, запобігати зловживанням і ...
...щодо розвитку цього сегменту ринку, забезпечуючи його ефективність. Програма кредитування підприємництва є інструментом, який надає можливість передбачення довгострокових тенденції економічного розвитку та адаптації до них.
...ВАТ “Городищенський маслозавод”, а також забезпечувати управління інформацією, яка здатна контролювати і оцінювати їх господарську діяльність. Необхідно виявляти і використовувати внутрішньогосподарські резерви підприємства, запобігати зловживанням і ...
Податкова система повинна забезпечувати вилучення економічної ренти на користь усього суспільства Список використаних джерел
...тільки від факторів виробництва, що забезпечують випуск якісної продукції, при оптимальному рівні затрат але і, в значній мірі, від ефективної стратегії маркетингу та збуту.
Його ефективне функціонування забезпечується сукупністю правових законів, що враховують об’єктивний розвиток підприємництва як основи економічного розвитку суспільства. В залежності від форм організації підприємства ...
...на якісно новий рівень, що забезпечує продовження старих конкурентних переваг або створення нових. Крім того, інвестиції затребувані в ряді антикризових заходів.
...своєчасній та достовірній інформації, яка забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цій сфері зростає роль обліку, як складової частини економічної інформації. Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ...
Які інститути господарського права забезпечують надання права на здійснення окремих видів господарської діяльності? Дайте визначення та здійсніть порівняльну характеристику ліцензування та патентування господарської (підприємницької) діяльності.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.