Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 752 за запитом забезпечують

...і працю робітників, які безпосередньо забезпечують операційну діяльність і працюють на умовах погодинної оплати (наладчики, ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку ...включає як операторів, так і забезпечуючих робітників. Процес виготовлення виробу охоплює ряд послідовно виконуваних операцій. В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – ...
...і працю робітників, які безпосередньо забезпечують операційну діяльність і працюють на умовах погодинної оплати (наладчики, ремонтники, прибиральники, транспортні робітники тощо) Мета виконання завдання – освоєння механізму розрахунку ...включає як операторів, так і забезпечуючих робітників. Процес виготовлення виробу охоплює ряд послідовно виконуваних операцій. В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – ...
...загальний рівень роботи кожної організації, забезпечують стабільний рівень дохідності, та допомагають вижити підприємству у сучасних ринкових умовах. Ефективно побудована система управління якістю та конкурентоспроможністю продукції допоможе ...тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику. Характерним для аналізу якості та конкурентоспроможності продукції є тако...
а) забезпечує нормальне розмноження; б) перешкоджає розмноженню; в) підвищує рівень статевих гормонів; г) необхідна умова для сексуальних ігор; д) забезпечує підкорення самиць самцями 14.
а) забезпечує нормальне розмноження; б) перешкоджає розмноженню; в) підвищує рівень статевих гормонів; г) необхідна умова для сексуальних ігор; д) забезпечує підкорення самиць самцями. 14.
забезпечує підкорення самиць самцями d. перешкоджає розмноженню e. забезпечує нормальне розмноження Question 21 Яке біологічне значення має харчовий імпринтинг? a.
...Гуманізація праці на практиці повинна забезпечувати: a. створення сприятливих умов праці b. високу змістовність праці c. активну участь працівників у вирішенні виробничих задач d....на фактори й умови, що забезпечує створення продукції оптимальної якості і повноцінне її використання – це: a. управління економічними факторами і умовами b. управління якістю c.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В СФЕРІ ЯКОСТІ ТОВАРІВ…………….....…21 2.1. Загальна характеристика системи органів, що забезпечують захист прав споживачів в сфері ...
Органи, які забезпечують виконання бюджету. 21. Органи, що забезпечують виконання доходної частини бюджету. Механізм їх взаємодії. 22. Розпис доходів і видатків. 23.
...оборотні кошти поряд з основними забезпечують діяльність підприємства. Не має оборотних коштів, не має виробництва. Яскравим прикладом цього твердження є сучасний стан промисловості України....досягнень науково технічного прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і зростання якості продукції. Важливу роль в цьому відіграє удосконалення відносин з іншими господарюючими суб'єктами, ...
...на навколишнє природне середовище повинні забезпечувати безпеку середовища мешкання людини і не призводити до деградації природних екосистем. Оцінка навколишнього середовища припускає порівняння його стану з визначеними ...екологічну безпеку населення, збереження генофонду, забезпечують раціональне використання і відтворення природних ресурсів в умовах постійного розвитку господарської діяльності. [3] При цьому під впливом розуміють антропогенну діяльність, ...
...кілька циклів поточного (короткострокового) управління, забезпечуючи безперервність процесу реалізації стратегії. Задачі управління в ході реалізації стратегії конкретизуються і передаються з контуру стратегічного управління в контур оперативного, ...та її внутрішніх змін, що забезпечують чутливість до змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію. 5. Суть стратегічного управління полягає у формуванні уяви про середовище підприємства та ...
...форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції. Значення фінансового планування полягає в тому, що воно дає можливість визначити життєздатність ... Це забезпечується тим, що, по перше, воно виходить із необхідності найефективнішого використання виробничих потужностей нової техніки, передової технології виробництва, поліпшення якості продукції; ...
...6 Гарантійна функція соціального страхування забезпечує a. скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих та непрацюючих громадян b. сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, ... Забезпечує рівень добробуту вище середнього Question 10 Концепція соціального страхування по Бісмарку використовує принципи: a. Право на отримання соціального забезпечення мають ...
...є «виробництво» ключової інформації, яка забезпечує конкурентні переваги будь якому підприємству. В сучасному розумінні в терміні «управлінський облік» все більше наголос робиться на слові «управлінський», оскільки ... Управлінський облік забезпечує менеджерів інформацією, яка забезпечує можливості збільшувати капітал його власникам, а робітникам підприємства – збільшувати цінність їх матеріального та духовного стану.
Перерахуйте органи, які забезпечують виконання дохідної частини Державного бюджету. 3. Яким документом і в якому році була затверджена структура діючої бюджетної класифікації в Україні?... Перерахуйте органи, які забезпечують виконання дохідної частини обласного бюджету. 7. Казначейська система касового виконання бюджету — це... 8. Систематизоване групування доходів і видатків бюджету за ...
...функціонування всієї банківської системи України; забезпечує можливість повної реалізації і захист життєво важливих фінансових та економічних інтересів держави, суспільства та особи; унеможливлює або максимально обмежує деструктивні ...яку кількість гривні активів повинна забезпечувати кожна гривня власного капіталу (тобто коштів власників ФКУ) і відповідно яка частка банківських ре¬сурсів може бути сформована у формі ...
...суб’єкт, нормальним явищем, що забезпечує достатньо стабільний стан фінансів для інвесторів і кредиторів, вважається відношення власного капіталу до його загальної суми на рівні 60%....інвестиційної діяльності кооперативу “Надія” який забезпечує отримання чистого приведеного доходу розміром 273 тис. грн., але ця величина менша на 180 тис. грн.
...діловодства в Золотоніській державній адміністрації; • Забезпечує контроль за виконанням документів; • Систематично інформує керівництво адміністрації про хід виконання документів; • Розробляє інструкції з діловодства та номенклатури справ; • Організовує ...дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує оформлення і випуск документів; • Організовує і забезпечує документаційне та організаційно технічне обслуговування роботи колегіальних органів...
...цінні морально психологічні якості суспільства, забезпечує емоційну врівноваженість, соціально рольову ідентифікацію, здатність до соціальної саморегуляції, особистісного самоуправління, діяльнісної саморегуляції; 4. складне системне утворення, яке виступаючи як ...визначає якість їх перебігу і забезпечує: адекватне сприймання оточуючих і самосприймання; доцільність емоційного реагування на внутрішні і зовнішні чинники; оптимальність поведінки відповідно до зовнішніх та внутрі...
...цінні морально психологічні якості суспільства, забезпечує емоційну врівноваженість, соціально рольову ідентифікацію, здатність до соціальної саморегуляції, особистісного самоуправління, діяльнісної саморегуляції; 4. складне системне утворення, яке виступаючи як ...визначає якість їх перебігу і забезпечує: адекватне сприймання оточуючих і самосприймання; доцільність емоційного реагування на внутрішні і зовнішні чинники; оптимальність поведінки відповідно до зовнішніх та внутрі...
...суб’єкт, нормальним явищем, що забезпечує достатньо стабільний стан фінансів для інвесторів і кредиторів, вважається відношення власного капіталу до його загальної суми на рівні 60%....інвестиційної діяльності кооперативу “Надія” який забезпечує отримання чистого приведеного доходу розміром 273 тис. грн., але ця величина менша на 180 тис. грн.
...3 Нормативно правові акти, що забезпечують управління трудовим потенціалом, є імперативними. Це означає, що вони: a. обов’язкові для виконання b. комплексні c.... сума коштів, що забезпечує підтримання активного фізичного стану різних соціально демографічних груп населення c. обсяг та структуру споживання основних матеріальних благ і послуг на ...
...інформаційну обґрунтованість суджень щодо кваліфікації забезпечує: a. нормативно законодавча база b. вищий навчальний заклад c. додаток до диплому d. система освіти Question 5 Навчання впродовж життя ... Question 4 Євроінтеграція України забезпечує розвиток: a. соціального забезпечення b. економіки, освіти і культури c. політичної стабільності d. культури і історичної справедливості Question 5 Європейська ...
...інформаційну обґрунтованість суджень щодо кваліфікації забезпечує: a. нормативно законодавча база b. вищий навчальний заклад c. додаток до диплому d. система освіти Question 5 Навчання впродовж життя ... Question 4 Євроінтеграція України забезпечує розвиток: a. соціального забезпечення b. економіки, освіти і культури c. політичної стабільності d. культури і історичної справедливості Question 5 Європейська ...
...має цілісну горизонтальну спрямованість, що забезпечується широкими повноваженнями керівника проекту c. зменшується дублювання зусиль й підвищується ефективність використання ресурсів d. зберігаються усі переваги функціональних структур Question ... забезпечують введення у проект усіх робіт, які необхідні для успішного виконання проекту d. визначають, об’єднують і координують групи процесів управління ...
...зв”язків між ними, яка забезпечує управління організацією це: Виберіть одну правильну відповідь a. виробнича структура b. загальна структура c. структура організації d....спонукання працівників до діяльності, що забезпечує досягнення визначених цілей організації це: Виберіть одну правильну відповідь a. мотивація b. планування c. контроль d.
цілісна єдність взаємопов’язаних елементів, забезпечуючих здійснення торговельного обслуговування в об’єктах торгівлі b. система обслуговування споживачів c. система продажу товару покупцям Question 59 Співвідношення кількості ...підгруп) і супутніх товарів, що забезпечують більшу комплексність товарної пропозиції, характеризують: a. коефіцієнт глибини товарного асортименту b. коефіцієнт широти товарного асортименту c.
Вступ Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону “Про пожежну ...її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами пожеж та вибухів на підприємстві ...
...виробництво — частина виробничого процесу, що забезпечує його енергією, технологічним устаткуванням робочих місць, а також здійснює ремонт і відновлення основних фондів. Прикладами допоміжних виробництв можуть бути: енергетичні ...які повинні так чи інакше забезпечувати роботу інших підрозділів насамперед основних цехів. Вони надають послуги, необхідні для нормального проходження виробничого процесу, але не завжди стосуються безпосередньо ...
...управління фінансами пенсійного забезпечення і забезпечує, насамперед, збір та акумуляцію зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та фінансування витрат на виплату пенсій. Завданнями Пенсійного фонду є : забезпечує додержування підприємствами, установами, організаціями та ...
Якість забезпечує конкурентоспроможність товару. Програма якості не може бути вирішена без участі учених, інженерів, менеджерів. Якість визначається дією багатьох випадкових, місцевих і ...циклу продукту або послуги, які забезпечують кінцеве споживання. Фактично мова йде про загальну систему управління організацією з акцентом на якості, яка забезпечує якісне здійснення всіх процесів ...
...сигналізації Попереджуючі захисні пристрої ¾ забезпечують роботу робочих органів, пристроїв, механізмів і установок або доступ до них тільки в тому випадку, якщо вони знаходяться у визначеному ... ¾ забезпечують безпечну експлуатацію машин, пристроїв, установок шляхом обмеження небезпечного параметра (швидкості, ваги, температури, сили струму і т. д.
...є тією фундаментальною основою, що забезпечує існування будь якого суспільства. Інститут права власності посідає центральне місце в системі цивільного права будь якої правової системи, в тому ... Держава забезпечує захист прав та свобод усіх суб'єктів права власності. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися свою власністю, і ніхто ...
...Question 5 Ефективне колективне управління забезпечує організації такі переваги: a. пасивність b. розміреність у виконнанні спільної діяльності c. розвиток ділової активності Question 6 Колективне управління забезпечує ефективне функціонування організації, гарантує значні ...
...розрахований на три роки і забезпечує такі грошові надходження, у.о.: Рік Проект А в с 1 31750 2 42500 3 66500 Обладнання не має ліквідаційної ...розрахований на три роки і забезпечує такі грошові надходження, грн Рік Проект Нове вітчизняне устаткування Зношене імпортне устаткування Нове імпортне устаткування 1 33750 2 44500 3 ...
Якість забезпечує конкурентоспроможність товару. Програма якості не може бути вирішена без участі учених, інженерів, менеджерів. Якість визначається дією багатьох випадкових, місцевих і ...циклу продукту або послуги, які забезпечують кінцеве споживання. Фактично мова йде про загальну систему управління організацією з акцентом на якості, яка забезпечує якісне здійснення всіх процесів ...
Якість забезпечує конкурентоспроможність товару. Програма якості не може бути вирішена без участі учених, інженерів, менеджерів. Якість визначається дією багатьох випадкових, місцевих і ...циклу продукту або послуги, які забезпечують кінцеве споживання. Фактично мова йде про загальну систему управління організацією з акцентом на якості, яка забезпечує якісне здійснення всіх процесів ...
...того, який етап обміну він забезпечує, за якою схемою здійснюється обмін, а також від характеру угоди. Комерція – це вид торгового підприємства або бізнесу, бізнесу благородного, який ...процесів відносять і такі, що забезпечують нормальне здійснення операцій купівлі продажу товарів в сфері товарного обігу. Комерційна робота в торгівлі являє собою об’ємну сферу оперативно ...
...досягається без додаткових капітальних вкладень, забезпечується економія трудових і матеріальних ресурсів. Удосконалення техніки і поліпшення її використання виступають як основні фактори підвищення продуктивності праці, зростання суспільного ...можуть проводити сільськогосподарські підприємства, які забезпечують стабільність розвитку сільськогосподарського виробництва. Держава повинна проводити політику фінансово економічного розвитку первинної ланки економіки – підприємств, ...
...досягається без додаткових капітальних вкладень, забезпечується економія трудових і матеріальних ресурсів. Удосконалення техніки і поліпшення її використання виступають як основні фактори підвищення продуктивності праці, зростання суспільного ...можуть проводити сільськогосподарські підприємства, які забезпечують стабільність розвитку сільськогосподарського виробництва. Держава повинна проводити політику фінансово економічного розвитку первинної ланки економіки – підприємств, ...
...кілька циклів поточного (короткострокового) управління, забезпечуючи безперервність процесу реалізації стратегії. Задачі управління в ході реалізації стратегії конкретизуються і передаються з контуру стратегічного розвитку в контур оперативного, ...та її внутрішніх змін, що забезпечують чутливість до змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію. Суть стратегічного розвитку полягає у формуванні уяви про середовище підприємства та вироблення ...
комплекс взаємопов’язаних стандартів, що забезпечує безпеці праці, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці; b. комплекс взаємопов’язаних стандартів, що забезпечує безпеці праці в процесі праці; ...
...системи покладено роль ланки, яка забезпечує розвиток країни у цілому. Кредитування є необхідною умовою нормального функціонування будь яких суб'єктів господарювання, які здійснюють зазначену діяльність, реалізуючи ... Структурний підрозділ, що забезпечує продовження операції, розпочатої фронт офісом шляхом здійснення реєстрації, перевірки, звірки, обліку та контролю всіх операцій, у Проекті названо бек офісом.
...кілька циклів поточного (короткострокового) управління, забезпечуючи безперервність процесу реалізації стратегії. Задачі управління в ході реалізації стратегії конкретизуються і передаються з контуру стратегічного розвитку в контур оперативного, ...та її внутрішніх змін, що забезпечують чутливість до змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію. Суть стратегічного розвитку полягає у формуванні уяви про середовище підприємства та вироблення ...
...Збільшення величини грошових активів, які забезпечують покриття поточних зобов”язань. Відновлення фінансової стійкості підприємства можливе лише за умови досягнення таких оперативних цілей: 1) Збільшення обсягу позитивного ...культурні програми для своїх працівників, забезпечувати посилення стимулів для їхньої високоефективної праці. Іншими словами, загальна стійкість підприємства передбачає насамперед такий рух його грошових потоків, який забезпечує ...
...досягнення оптимальних розмірів прибутку, який забезпечує конкурентоспроможність підприємства на ринку та визначає перспективи його розвитку. Досягнути цього можна шляхом глибокого аналізу, як господарської діяльності підприємства, так ... Чітко налагоджений облік своєчасно забезпечує управлінські потреби, які є необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обгрунтування відповідних управлінських рішень.
...загальний рівень роботи кожної організації, забезпечують стабільний рівень дохідності, та допомагають вижити підприємству у сучасних ринкових умовах. Ефективно побудована система управління конкурентоспроможністю продукції допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й ...
...загальний рівень роботи кожної організації, забезпечують стабільний рівень дохідності, та допомагають вижити підприємству у сучасних ринкових умовах. Ефективно побудована система управління конкурентоспроможністю продукції допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й ...
...середньодобова калорійність майже на 60 % забезпечується за рахунок хліба, хлібопродуктів і цукру, абсолютні показники споживання їх також знизилися. То ж не дивно, що швидкими темпами зростає ...я має відповідати таким вимогам: забезпечувати збереження і зміцнення здоров’ населення; гарантувати доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги; отримувати зростання вартості медичної допомоги; забезпечувати раціональне використання ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.