Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 752 за запитом забезпечують

...буде довічно надавати йому харчування, забезпечувати одягом. Погодившись з умовами майбутнього договору сторони звернулися до нотаріуса. Нотаріус відмовив у посвідченні вказаного договору з за наступних підстав: • ...
Питання вдосконалення законодавства,що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому,підсудному,засудженому та виправданому право на захист. Проблемні аспекти ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКи Рецензія на дипломну,магістерську ...
...попит на товари торгового дому забезпечує постійне зростання продаж. Однак зростає і загроза конкуренції. Президент торгового дому розуміє, що оскільки в роздрібній торгівлі проходить безпосередній контакт ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки нематеріальних активів на підприємстві 1.1 Сутність нематеріальних активів як економічної категорії та їх оцінка 1.2 Нормативно – правова база з оцінки нематеріальних активів на підприємстві 1.3 Методика оцінки нематеріальних активів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки нематеріальних активів на ват «смілянський машинобудівний завод» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»...
банківсько кредитних структур, що забезпечують результативність монетарної політики. Звідси одним із визначальних завдань ринкової трансформації економіки постсоціалістичних країн є проведення глибокої реформи банківської системи, її ...
...буде довічно надавати йому харчування, забезпечувати одягом. Погодившись з умовами майбутнього договору сторони звернулися до нотаріуса. Нотаріус відмовив у посвідченні вказаного договору з за на¬ступних ...
...репродуктивне здоров'я, а також забезпечуючи всебічну сексуальну освіту в школах, що надає достовірну і об'єктивну інформацію, вільну від забобонів і дискримінації.
Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів [Електронний ресурс] : постан. Пленуму Верховного Суду України від 12 квіт. 1996 р. № 4 ; зі змінами, внесеними постан.
Режим законності забезпечує правопорядок. Правопорядок це такий стан суспільних відносин, який є сукупним результатом фактичного здійснення юридичних норм в умовах законності.
визначено, що Страхувальник забезпечує відшкодування шкоди, спричиненої потерпілим – третім особам внаслідок ДТП, яке сталося в період дії цього полісу, і винним був визнаний володілець (...
...відповідати особливостям вантажу; упаковка має забезпечувати повне збереження вантажу під час його транспортування з урахуванням вантажно розвантажувальних робіт; упаковка має відповідати кліматичним умовам; упаковка має відповідати ...
...розуміється як сукупніть засобів, що забезпечують як розвиток цивільних правовідносин в їх непорушному стані, так і відновлення порушених або оспорюваних прав.
...допомоги їй у виборі професії забезпечує: a. соціально економічний аспект управління профорієнтацією b. медико біологічннй аспект управління; профорієнтацією c. психолого педагогічний аспект управління профорієнтацією Question 3 ...
...суб'єктів права, встановлюється і забезпечується правопорядок («належне» у праві стає «сущим»). Механізм правового регулювання складають елементи, обов'язкові на окремих його стадіях: 1) принципи права, ...
...суб'єктів права, встановлюється і забезпечується правопорядок («належне» у праві стає «сущим»). Механізм правового регулювання складають елементи, обов'язкові на окремих його стадіях: 1) принципи права, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та управління власним капіталом на підприємстві 1.1 Економічна сутність та складові власного капіталу підприємства 1.2 Нормативно – правове забезпечення управлінням власного капіталу на підприємстві 1.3 Оцінка ефективності формування і використання власного капіталу 1.4 Управління власним капіталом підприємства Розділ 2 прикладні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання власного капіталу ват «христинівський завод по виробниц...
...засобів, оформлюються первинними документами, які забезпечують правильність і своєчасність їх обліку. Основні засоби надходять у результаті капітальних вкладень, придбання за плату в інших підприємств і осіб, ...
...конкретні місця їх розташування, хто забезпечує законність та правопорядок у цих зонах. Яка встановлена відповідальність за порушення режиму зони митного контролю.
...особливе місце займає маркетинг, який забезпечує не тільки ефективне задоволення потреб ринку, але і успіх підприємства в конкурентній боротьбі, що є ринковим фактором для розширення використання ...
Вибір виду транспорту, що забезпечує у визначених умовах найбільшу економічну ефективність, передбачає порівняння ряду варіантів та потребує значних витрат часу.
визначено, що Страхувальник забезпечує відшкодування шкоди, спричиненої потерпілим – третім особам внаслідок ДТП, яке сталося в період дії цього полісу, і винним був визнаний володілець (...
...13 Конституції України записано: “Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом” ...
...особливе місце займає маркетинг, який забезпечує не тільки ефективне задоволення потреб ринку, але і успіх підприємства в конкурентній боротьбі, що є ринковим фактором для розширення використання ...
...праці загального відділу;  Документи, що забезпечують організацію проведення засідань колегії;  Сучасні інформаційно пошукові системи установи. Технічне забезпечення адміністрації характеризується такими позиціями:  Забезпечення сучасними комп’ютерами;  Наявність ...
...розрахований на три роки і забезпечує такі грошові надходження, грн Рік Проект Нове вітчизняне устаткування Зношене імпортне устаткування Нове імпортне устаткування 1 33750 42750 2 40500 ...
...собою в сталих відношеннях, що забезпечують їх функціону вання і розвиток як єдиного цілого. Елементами структури є окремі робі тники, служби та інші ланки апарату управління, ...
...внутрішні та зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і розвитку підприємств. Воно передбачає розробку комплексу заходів, які визначають послідовність досягнення конкретних цілей з ...
...оголошення в судовому засіданні, чим забезпечується швидкий і реальний захист життєво важливих прав та інтересів громадян і держави. Негайне виконання рішень буває обов'язкове і факультативне.
...оголошення в судовому засіданні, чим забезпечується швидкий і реальний захист життєво важливих прав та інтересів громадян і держави. Негайне виконання рішень буває обов'язкове і факультативне.
...з метою засвоєння навчальної програми забезпечується активізацією різних органів відчуття. Тому різною за характером повинна бути наочність. Проте нерідко під наочним навчанням розуміють тільки навчання за ...
...беруть участь у виховному процесі, забезпечують стійкість і цілісність соціальної системи, а також її саморозвиток. Роль різних соціальних інститутів у соціалізації людини не однакова.
...оголошення в судовому засіданні, чим забезпечується швидкий і реальний захист життєво важливих прав та інтересів громадян і держави. Негайне виконання рішень буває обов'язкове і факультативне.
...Про застосування судами законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму верховного Суду України № 8 від 24 жовтня 2003 р. //Вісник ВСУ. – 2003.
...являє собою управлінську діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на дії, спрямовані на досягнення особистих цілей або цілей організації.
...рівні показники довіри споживачів, що забезпечує високий рівень споживчих витрат. Рівень інфляції тримається на досить низькому рівні, зокрема, завдяки зниженню цін на сиру нафту, та, за ...
...на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу. В цьому визначені відображені загальні ознаки правових відносин і їх особливості.
...так звані перцептивні дії, що забезпечують можливість вимірювання, порівняння і розчленування предметів у ході сприйняття, тобто розчленування цілісного образу. Такі дії школярів стануть основою їх гра¬...
...високоефективні ринки фінансових послуг, які забезпечують механізм перерозподілу фінансових ресурсів серед учасників ринку й сприяють ефективному розміщенню заощаджень серед галузей економіки.
забезпечують виконання норм трудового права c. сприяють правильному застосуванню юридичних норм на практиці Question 8 Назвіть повний перелік із вказаних конституційних ...
...і доволі перспективним підходом, що забезпечує реальне входження комп’ютерів та інформаційних технологій у медичні заклади, створення медичних комп’ютерних мереж, включення усіх таких закладів до ...
...тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику. Характерним для аналізу конкурентоспроможності продукції є також досягнення оптимального ...
...кошти перебувають в постійному русі, забезпечуючи здійснення всіх стадій виробничого процесу і тому важливого значення набуває досконалий процес управління оборотними коштами на підприємстві, який дозволить виробляти ...
...раціони балансуються погано і не забезпечують прояв генетичного потенціалу тварин. Ремонтні свинки у всі проаналізовані періоди розвитку відстають від вимог стандарту першого класу за довжиною тулуба.
Міжнародний кредит забезпечує безперебійність міжнародних валютних і розрахункових операцій, які обслуговують зовнішньоекономічні зв’язки. Тим самим він допомагає підтримувати в рівноважному стані платіжні ...
...об’єм процесуальних прав, які забезпечують кожному з них реальність і дійсність судового захисту. Даний принцип невід’ємний від процесуальної рівності сторін, який є його основою, ...
Прибуток у туристичній діяльності забезпечується насамперед за рахунок доходу від реалізації турпродукту та послуг. У такій ролі доход сам стає стратегічною метою суб'єкта підприємництва ...
...також — з комплексу заходів, що забезпечують їх виконання. Отже, держава, впливаючи на економічні суб'єкти, заміщує тим самим координацію економіки за допомогою ринку, координацією економіки за ...
...об’єм процесуальних прав, які забезпечують кожному з них реальність і дійсність судового захисту. Список використаної літератури
...економіки конкурентоспроможність суб’єктів господарювання забезпечується переважно нарощуванням наявних ресурсів, впровадження нових технологій, інноваційних трансформацій. Ринкове середовище висуває жорсткі вимоги до підвищення ефективності наявних ресурсів та ...
Цей варіант забезпечує кращі значення показників ефективності, відповідно до прийнятих критеріїв вибору та пропонується до практичного впровадження.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.