Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 134 за запитом забруднення

Сутність та класифікація забруднення атмосфери 5. Екологічний вплив забруднення атмосфери Висновки Література
Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст Розділ 2. Методи аналізу урбанізованих територій 2.1. Поняття екологічного контролю 2.2. Поняття гіпотези дослідження 2.3.... Методи комплексної гігієнічної оцінки забруднення грунту важкими металами територій промислових міст України з різним профілем виробництва Висновки Список використаної літератури
Вступ Загальний стан повітряного середовища в Україні Головні забруднювачі атмосферного повітря в Україні Рівень хімічної небезпеки у різних регіонах України Роль автотранспорту у забрудненні атмосферного повітря Екологічний стан у столиці України Якість атмосферного повітря в Україні Чинники забруднення повітря Висновки Література
...Малиснького району та дослідження стану забруднення довкілля 2.1. Загальна та екологічна характеристика Малинського району 11 2.2. Аналіз стану забруднення довкілля Малинського району 13 Розділ ...
...екологічної деградації об'єкту; • ділянок забруднень на визначеній території і в результаті здійснення визначеної діяльності; • устаткування і механізмів контролю та боротьби із забрудненнями; • проблем зі здоров'ям і ...
Забруднення та його вплив на людей 6. Радіоактивне забруднення 7. Медичні заходи щодо профілактики захворювань Висновки Список використаної літератури
ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1 Стан та проблеми екології Запорізького регіону 10 1.2 Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища 19 1.3 Методика аналізу наслідків забруднення довкілля 27 2 ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» 42 2.1 Характеристика господарської діяльності підприємства 42 2.2 Еколого економічна оцінка забруднення навколишнього середовища 53 2.3 ...
Бистриця Солотвинська як індикатор забруднення води 3.3. Характеристика забруднення води р. Бистриця Солотвинська 3.4. Стратегічні завдання покращення якості води р.
Встановити наявність джерел забруднення (автотраса, заводи, звалища, лінії електропередачі і т.д.) 10. Визначити можливі джерела шуму 11. Визначити освітленість і затіненність різних ділянок ... Встановити наявність джерел забруднення (автотраса, заводи, звалища, лінії електропередачі і т.д.). 10. Визначити можливі джерела шуму. 11. Визначити освітленість і затіненість різних ділянок ...
...водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ ...для створення сприятливого режиму, попередження забруднення, засмічення, знищення навколоводних рослин і тварин та зменшення коливань стоку водних об'єктів.
...річку, що призвело до її забруднення та масової загибелі риби. Які вимоги пред’являє екологічне законодавство щодо охорони земель та водойм від забруднення?
...виходить з позиції стримування зростання забруднення навколишнього природного середовища, пасивне — з позиції послідовного зменшення забруднення; в) Земельний кадастр містить інформацію про правовий режим земель, розподіл їх ...
високий рівень радіаційного забруднення в результаті аварії на ЧАЕС b. найвищий в Україні рівень забруднення атмосферного повітря c. підтоплення населених пунктів d.
Виконання розрахунку забруднення території внаслідок аварії на АЕС 2. Виконання розрахунку осередку ураження під час землетрусів 3. Виконання розрахунку затоплення місцевості під час ...
Наслідки забруднення грунтів в районі дослідження 3. Заходи з охорони та покращення якості грунтів Висновки Список використаної літратури
...характер ураження людей і тварин, забруднення рослин, продовольства і води при аваріях на АЕС; в) оцінка хімічних обставин при аваріях на хімічнонебезпечних об'єктах з виникненням ...
...при перебуванні в умовах радіаційного забруднення Список літератури
Страхування відповідальності за екологічне забруднення
...літератури 1.1 Вплив радіаційного забруднення на здоров’я людей 1.1.1 Захворювання, які виникають в наслідок підвищеного вмісту радіонуклідів у довкіллі 1.1.2 ...
1) Вступ 2) Історичні корені екологічної проблеми Україні 3) Взаємозв’язок між доходами суспільства та забруднен ням навколишнього середовища 4) Екологічні платежі а) екологічні податки б) екоресурсні платежі 5) Сучасні перспективні пропозиції щодо поліпшення ситуації в ...
...генетичних досліджень для визначення небезпеки забруднення довкілля 3. Генна інженерія: 3.1. Генна інженерія – новий етап розвитку генетики 3.2. Результати досягнень генної інженерії: за і ...
...поверхневих і підземних вод від забруднення 2.2 Екологічно безпечне використання водних ресурсів 2.3 Відродження і підтримання сприятливого гідрологічного стану річок 3. Атмосферне повітря 4.
...осередків ураження і зон зараження (забруднення) при виробничих аваріях і катастрофах на черкаських підприємствах “Азот ” або ЧЗХР; в) застосування засобів індивідуального захисту 2.
...забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення 10 3. Оцінка промислового навантаження 21 4. Шляхи утилізації промислових відходів району 25 Висновки 29 Список використаної літератури 31
Забруднення довкілля і вплив на здоров'я людини 5. Створення штучних геохімічних провінцій та їх вплив на здоров'я людини 6.
...плати та стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища …. 12 Висновки ………………………………………………………………….. 16 Література ………………………………………………………………….. 17
Вплив забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей 4. Ранжування небезпек по ступеню ризику 5. Основні законодавчі та нормативні акти з ...
Проблема радіоактивного забруднення на Чернігівщині Висновок Список використаної літератури
Шляхи зниження акустичного забруднення 2. Матеріали і методи досліджень 3. Результати досліджень та їх обговорення 3.1. Вплив шуму на концентрацію уваги дітей 3....
...курортних ресурсів від виснаження і забруднення Висновок Використана лiтература
Харчування людини в умовах радіаційного забруднення Висновок Список використаної літератури
Вплив хімічного, радіоактивного й інших забруднень навколишнього середовища на рівень захворюваності населення 7. Санітарно гігієнічні і естетичні норми навколишнього середовища 8. Поняття ГДК 9.
Забруднення харчової сировини і продуктів 1.2.3. Програма поліпшення якості харчових продуктів 1.3. Сучасний стан психіатричної допомоги населенню України ...
...ліквідації наслідків радіаційного, хімічного, бактеріологічного забруднення і проводиться з метою відновлення! готовності техніки, транспорту і особового складу формувань до виконання своїх і завдань з проведення рятувальних ...
...плати та стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища …. 13 Література ………………………………………………………………… 14
Джерела забруднення довкілля.............................................................. 2.1 Промисловість.................................................................................... 2.2 Енергетика.......................................................................................... 2.3 Військова діяльність.......................................................................... 2.4 Транспорт.............................................................................
...і опромінення в зонах радіоактивного забруднення місцевості, наслідків стихійного лиха, СДОР, бактеріальних засобів. Це: Виберіть одну правильну відповідь a. протирадіаційне укриття; b. сховище. c.
...ландшафти України формується в результаті забруднення природного середовища хімічною, металургійною і гірничодобувною галузями промисловості, атомними і тепловими електростанціями, цукровими заводами, автотранспортом, меліоративними системами тощо.
Страхування відповідальності за екологічне забруднення 2.5. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 2.6. Страхування відповідальності перевізника вантажів Розділ 3 Шляхи вдосконалення страхування відповідальності ...
...суб'єктів підприємницької діяльності за забруднення навколишнього середовища:господарсько правовий аспект//Матеріали міжнародної науково практичної конференції "Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку, м.
...в грунтах 2.4 Оцінка забруднення земель та грунтів 2.5 Вплив забруднених грунтів на здоров’я людей та його нормування 2.6 Сучасний стан грунтів ...
...великої кількості жителів села, відбулось забруднення стічними водами шкільної дослідної земельної ділянки. Директор школи ініціював ряд звернень громадян зі скаргами до сільської Ради, районної державної адміністрації, ...
...Література У наш час, коли забрудненість навколишнього середовища та техногенні фактори суттєво впливають на стан здоров'я, коли напруженість у суспільстві викликає хронічний стрес, коли виникають ...
Ступінь забруднення атмосфери Новоград Волинського району Розділ 3. Якісний аналіз ентомофауни луків 3.1. Методика дослідження ентомофауни 3.2.
...а) хімічного зараження; б) радіоактивного забруднення; в) біологічного зараження; г) всі відповіді вірні. 6. З працівником підприємства під час перебування його в службовому відрядженні в неробочий ...
...води річки Дніпро та аналіз забруднення річки Дніпро в акваторії Дніпровської водозабірної станції міста Черкаси за 2006 2010 р.р. 2.3 Гігієнічна характеристика річкової води ...
Збір за забруднення навколишнього природного середовища………………………………………………………31 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ….36 3.1.
Заходи по зменшенню шумового забруднення. Розділ 2. Експерементальна частина. 2.1. Проблема та мета дослідження. 2.2. Завдання дослідження. 2.3. Спосіб збору інформації.
Економічні важелі впливу на зменшення забруднень навколишнього природного середовища...............32 3.3. Перспективні напрями забезпечення екологічних нормативів навколишнього природного середовища .. 35 Висновки …………………………………………………………………….
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Тенденції розвитку харчової та молочної промисловості в Україні 1.2 Сучасний стан, умови та фактори розміщення підприємств харчової та молочної галузі промисловості 1.3 Динаміка виробництва, переробки молока і молочної продукції в Україні 1.4 Аналіз основних проблем виробництва та споживання молочних продуктів в Україні 1.5 Вплив підприємств молочно переробної промисловості на довкілля 1.6 Заходи, спрямовані на зменшення негативного...
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.